Diprospan

Ampul

ScheringPlough

Betametazon dipropionat6.43 mg, betametazon sodyum fosfat 2.63 mg/ml

Ambalaj: 1 mL’lik Ampul.

Endikasyon: Kortikosteroidtedavisini gerektiren çeşitli hastalıklarda kullanılır.

Kontra Endikasyon: -Özel antienfektiftedavi uygulanmadıkça sistemik enfeksiyonlarda kontrendikedir.Betametazona aşırı duyarlık durumunda ve canlı virüs aşılarıyla(örn. çiçek, kızamık, sarı humma aşısı gibi) birlikte kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Kortikosteroidler enfeksiyonbelirtilerini gizleyebilir ve kullanılmaları sırasında yenienfeksiyonlar gö-rülebilir. Ayrıca direnç azalması olduğundan enfeksiyonlarınlokalize edilmesi güçleşebilir. Yüksek dozlarda kullanıldığındasu ve tuz retansiyonu, aşırı potasyum atılımı ve kan basıncında artışolabilir. Tedavi edilen hastalığı kontrol altına almak için mümkünolabilen en düşük doz kullanılmalıdır. Mümkün olan durumlarda dozyavaş yavaş azaltılmalıdır. Gebelere, emziren annelere ve gebekalma olasılığı olan kadınlara kortikosteroidler olası yararları,anne, embriyo ve fetüs üzerinde yapabileceği olası zararlı etkilerekarşı değerlendirilerek verilmelidir. Gebeliği sırasında yüksekdoz kortikosteroid alan annelerin çocukları hipoadrenalizm belirtileribakımından izlenmelidir.

Yan Etkileri: Steroidmyopatisi, kas zaafı, kas kitlesinde azalma, osteoporoz, vertebralardakompresyon kırıkları femur ve humerus başında aseptik nekroz, kemikfraktürleri, peptik ülser perforasyonu, özofajit, deride ekimozve peteşiler, konvülziyonlar, kafa içi basıncında artış, menstrüasyonbozuklukları, pankreatit, karbonhidrat toleransında azalma, latentdiabetes mellitus belirtileri, diyabetiklerde oral hipoglisemikajanların veya insülin ihtiyacının artması, eksoftalmi, proteinyıkımına bağlı olarak azot dengesinde negatifleşme, abdominaldistansiyon, ciltte incelme, yara iyileşmesinde bozulma, fasialeritem, Cushing sendromu, vertigo, baş ağrısı gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Fenitoin,fenobarbital, rifampisin ve olasılıkla efedrin kortikosteroidlerinmetabolik klirensini artırabilir. Oral kontraseptifler ve troleandomisinkortikosteroidlerin karaciğerde metabolize edilmelerini inhibisyonauğratarak ters yönde etki yaparlar. Kortikosteroidlerin amfoterisinB ve potasyum kaybına neden olan diüretiklerle birlikte kullanılmasıhipokalemiye neden olabilir. Dijital glikozidleriyle birliktekullanım hipokalemiye bağlı dijital zehirlenmesi olasılığınıartırır. Steroidler serum salisilat düzeylerini azaltabilirler.İzoniazidin tüberkülozdaki etkinliği kortikosteroidler dolayısıylaazalabilir. Teofilinlerin farmakolojik etkenliği artabilir.Oral antikoagülanların etkisi genellikle azalır, fakat bazı hastalardaartabilir.

Doz Önerisi: Günlük doz hastalığın türüne, ağırlığına ve alınanyanıta gö-re değişir. Sistemik tedavinin söz konusu olduğu durumlarınçoğunda, tedaviye 1-2 mL ile başlanır ve gerektiğinde tekrarlanır.IM enjeksiyon, derin intragluteal olarak uygulanır. Uygulamanındozu ve sıklığı, hastalığın şiddetine ve alınan yanıta bağlıdır.Uygun tedavilerle kontrol altına alınmış olan lupus eritematozusve status astmatikus gibi ağrılı durumlarda, 2 mL ile başlanmasıgerekebilir. Dermatolojik hastalıkların büyük çoğunluğu, IM kortikosteroidenjeksiyonlarına yanıt verir. Alınan yanıta gö-re tekrarlanan 1mL’lik IM enjeksiyonları etkili bulunmuştur. Solunum yolu hastalıklarındaIM enjeksiyondan birkaç saat sonra, semptomlarda düzelme gö-rülmüştür.1-2 mL’lik dozlar, bronşiyal astım, saman nezlesi, allerjik bronşitve allerjik rinitte, semptomları belirgin biçimde düzeltmiştir.Gerektiğinde tekrarlanan 1-2 mL’lik IM dozlarla, akut ve kronik bursittedavisinde çok iyi sonuçlar alınmıştır.

<

GeOral

Toz Kansuk Sodyum klorür 3.5 g,trisodyum sitrat 2.9 g, potasyum klorür 1.5 g, glukoz anhidr 20 g Ambalaj: 2 poşet.

Ox-xa

Kapsül Toprak Asetilsistein Ambalaj: 200 mgx30 kapsül. Eşdeğeri: Asist Kapsül: 200 mg/x30 kapsül(Hüsnü Arsan). Ox-xa Şurup Asetilsistein Ambalaj: 200mg/5 mLx150

Aerodiol

Nazal Sprey Servier Estradiol 17b Ambalaj: 150 µg/dozx60 dozluk (4.2 mL) sprey. Endikasyon: Doğal yada cerrahi menopoza bağlı estrojen eksikliği
Sarvas

Film Tablet Eczacıbaşı Losartan potasyum Ambalaj: 50 mgx28 tablet. Eşdeğeri: CozaarFilm Tablet: 50 mgx28tablet(MSD);EklipsFilm Tablet: 50 mgx28tablet(Sanovel)LoxibinFilm Tablet: 50 mgx28tablet(Biofarma).

Bakton

Oral Süspansiyon İlsan Trimetoprim 40 mg,sülfametoksazol 200 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Bactrim Oral Süspansiyon: 100 mL(Roche);Kemoprim Oral

GeralgineK

Tablet Münir Şahin Parasetamol 500mg, kafein 30 mg, kodein fosfat 10 mg Ambalaj: 20 tablet. Eşdeğeri: PirosalTablet: 20 tablet(Saba). Endikasyon:

Triatüs

Şurup Koçak Dekstrometorfan 10 mg,psödoefedrin HCl 20 mg, klorfeniramin maleat 2 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Benical Şurup:
Rebif

Kullanıma Hazır Şırınga Serono İnterferonb1a Ambalaj: 22mg (6 MIU): 3 adet 0.5 mL’lik kullanıma hazır cam enjektör – : :

Metrodin HP

Ampul Serono Ürofollitrofin(High Purified) Ambalaj: 75 IU: 1 liyofilize Ampul ve 1 mL’lik sodyum klorüriçeren 1 çö-zücü ampul : :

Lidanil

Draje NovartisPharma Mezoridazin Ambalaj: 5 mgx20 draje. Endikasyon: Anksiyetehalleri, psikosomatik bozukluklar, psikonö-roz, kronik beyin sendromu,mental yetmezlik ve alkol tedavisinde gö-rülen

Zedprex

Kapsül Adeka fluoksetin HCI Ambalaj: 20 mgx20 kapsül. Endikasyon: Depresyonve buna eşlik eden anksiyetenin, ayrıca bulimia nevroza ve obsesifkompulsifhastalık tedavisinde

Erfulyn

Kapsül Nobel Nifuroksazid Ambalaj: 100 mgx12 kapsül. Eşdeğeri: DiafurylKapsül: 100 mgx12 kapsül(Abdi İbrahim);ErcefurylKapsül: 100 mgx12 kapsül(SanofiAventis). Erfulyn Oral Süspansiyon Nifuroksazid

Vitadyn

Draje Bilim Vitaminler: A vitamini 10.000 IU, B1vitamini 20 mg, B2vitamini 5 mg, B6vitamini 10mg, B12vitamini 0.005 mg, D3vitamini 500

Trisequens

Tablet Novo Nordisk MaviTablet: Estradiol (hemihidrat) 2 mg BeyazTablet: Estradiol (hemihidrat) 2 mg, noretisteron asetat 1 mg KırmızıTablet: Estradiol (hemihidrat)
Termacet

Damla Toprak Parasetamol Ambalaj: 100mg/mLx30 mL’lik şişe. Termacet Süspansiyon Parasetamol Ambalaj: 120 mg/5mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Asomal PediyatrikŞurup: 120 mg/5

Estreva

Jel Transdermal Merck Estradiol ‰1 Ambalaj: 50 gram jel içeren, doz pompalı,100 dozluk tüp şişe. Endikasyon: Primer yada sekonder, naturel

NovoPlan

Ampul Aroma Metamizol Ambalaj: 1 g/2 mLx10 ampul. Eşdeğeri: AdepironAmpul: 1 g/2 mLx10 Ampul(Adeka);Andolor Ampul: 1 g/2 mLx10 ampul(İ.E.Ulagay);Devaljin Ampul:

Calcium“Picken”

Ampul Adeka Kalsiyum glukonatlevulinat%10 Ambalaj: 10mLx5 ampul. Endikasyon: Değişikkaynaklı osteoporozlarda (postmenopozal, yaşlılık, kortikosteroidkullanımına bağlı, gastrektomi veya hareketsizlik sonucu) sıklıklatamamlayıcı tedaviyle

NaprenS

Tablet İlsan Naproksen sodyum Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 Tablet : : Fort Tablet550 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri: aNoxFort

LidCare

Solüsyon NovartisOphtalmics Disodyum edetat ‰1,borik asit %1.49, boraks ‰33, polisorbat %2, miranol 2 MCT mod %5, propilenglikol%1.93, PHMB %0.0002, saf

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir