Doline

Ampul IM

TriPharma

Etofenamat

Ambalaj: 1g/2 mLx1 ampul.

Eşdeğeri:

Flexo IM Ampul: 1 g/2 mLx1 ampul(Berksam);RheumonIM Ampul: 1 g/2 mLx1 ampul (Bayer).

Endikasyon: Akutşiddetli ağrılarda: Kasiskelet sisteminin romatizmal hastalıklarında;örneğin kronik romatoid artrit, ankilozan spondilit, kas romatizması, ağrılıomuz tutulması (periarthritis humeroscapularis), lumbago, siyatik, tenosinovit,bursit, omurga ve eklemlerin mekanik ve dejeneratif harabiyetine bağlı oluşaniltihabi hastalıklar (aktive olmuş spondiloartrit veya artroz); küntyaralanmalar (örneğin spor yaralanmaları); ezilme, burkulma, incinme; postoperatif ödem veya iltihaplarda endikedir.

Kontra Endikasyon: Alerjikreaksiyonlara karşı eğilim, özellikle etofenamata ve diğer nonsteroidalantienflamatuvarlara karşı aşırı duyarlık; astım, kronik obstrüktif solunumyolları hastalıkları, saman nezlesi veya kronik burun mukozası ödemi (Bu tiphastaların nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlara karşı diğer hastalara nazarandaha sık reaksiyon göstermesi sonucu astma krizleri, lokal deri ve mukozaödemleri -Quincke ödemi veya ürtiker oluşabilir); hematopoetik bozukluklar;antikoagülanlar veya trombosit agregasyon inhibitörleriyle tedavi gören veyapıhtılaşma bozukluğu; sınırlı karaciğer, böbrek veya kalp fonksiyonları;gastrik veya duodenal ülser veya bununla ilgili bir özgeçmişi olan hastalardakullanılmamaktadır.

Uyarılar: Akutintermitant porfirilerde yarar/zarar oranı göz önüne alınarak kullanılmalıdır.Bağırsak iltihabı (kolitis ülseroza, Crohn hastalığı) hikayesi olanlarda,hipertansif hastalarda, büyük cerrahi girişimlerin ardından özellikle dikkatlibir tıbbi kontrol gerekmektedir. Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar uteruskontraksiyonlarının inhibisyonuna ve kanama eğiliminin artmasına yolaçabileceğinden, gebelik süresince ve laktasyonda kullanılmamalıdır. Tedavi,araç ve makine kullanma yeteneğini azaltacak ölçüde reaksiyon hızınıetkileyebilir. Bu etki özellikle etofenamatla birlikte alkol alındığındabelirginleşir.

Yan Etkileri: Nadirolgularda enjeksiyon yerinde ağrı, sertlik, kızarıklık, şişlik ve kaşıntıbildirilmiştir. Ender olarak baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, görme bozuklukları,deride döküntü ve allerjik ödemler, dokuda su toplaması, gastrointestinalrahatsızlıklar (örn. epigastrik şikayetler, sindirim bozuklukları, bulantı veyakusma), miksiyon esnasında ağrı görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Çeşitli diüretiklerin(örn. furosemid, tiyazit) ve antihipertansif (örn. Beta blokerler) ilaçlarınetkisiDolineIMileazalabilir. Probenesid ve sülfinpirazon gibi ürikozürik ilaçlar ile birliktekullanımı etofenamatın renal atılımını yavaşlatabilir.Doline IMile digoksin, fenitoin, lityum,metotreksat veya oral antidiyabetiklerin beraber kullanımında bu aktifmaddelerin etkinlik ve toksisitesi kuvvetlenebilir. Kortikosteroitlerin,diğer nonsteroidal antiromatizmal ilaçların veya alkolün aynı anda alınması gastrointestinalyan etkilerin insidansında artışa neden olabilir.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde derin intramüsküler uygulanan 1 ampulDoline IMgenellikle yeterlidir. Dozgerektiğinde 24 saat sonra tekrarlanabilir.

Doline

Jel

Etofenamat

Ambalaj: 50mg/gx40 gramlık tüp.

Eşdeğeri:

Flexo Jel: 50 mg/gx40 g’lik tüp(Berksam);Rheumon Gel Jel: 50 mg/gx40 g(Bayer).

Doline

Sprey

Etofenamat

Ambalaj: 100mg/mLx50 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:

Rheumon Sprey: 100 mg/mLx50 mL(Bayer).

Endikasyon: Akutşiddetli ağrılarda: Kasiskelet sisteminin romatizmal hastalıklarında; örneğinkronik romatoid artrit, ankilozan spondilit, kas romatizması, ağrılı omuztutulması (periarthritis humeroscapularis), lumbago, siyatik, tenosinovit,bursit, omurga ve eklemlerin mekanik ve dejeneratif harabiyetine bağlı oluşaniltihabi hastalıklar (aktive olmuş spondiloartrit veya artroz); küntyaralanmalar (örneğin spor yaralanmaları); ezilme, burkulma, incinmedeendikedir.

Kontra Endikasyon: Flufenamikasit ve diğer nonsteroidal antienflamatuvarlara karşı aşırı duyarlığı olanlardakullanılmaz.

Uyarılar: Mukoza,açık yaralar ve ekzematöz iltihaplı deri bölgelerine uygulanmamalıdır.Gebelikte kullanımı önerilmemektedir. Emziren kadınlarda, yalnızca küçükalanlar üzerine ve kısa süreli olarak uygulanabilir. Çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Çok nadirolgularda deride irritasyon görülebilirse de, ilaç kesildiğinde hızla kaybolur.

Doz Önerisi:

Doline Jel: Günde 3-4 kez ağrılı bölgenin büyüklüğüne göre 5-10 cmuzunluğunda jel tüm ağrıyan bölgeye masaj yapılarak uygulanır. Deriyeuygulandığında başlangıçta hafif bir serinletici etki hissedilir. Uygulanacakkısım bandajlı ise ilaç bandaja yakın olarak açık deri kısımlarına uygulanır vehızla deri ve derialtı bölgelerine penetre olarak hasta bölgeye ulaşır.

Doline Sprey: Hastalıklı bölgeye ve çevresinegünde 3-5 kez uygulanmalıdır. Genel olarak her keresinde 7 püskürtme (1püskürtme yaklaşık 0.18 mLDoline Spreyve 18 mg etofenamat) yeterlidir. Gerekirse dozyükseltilebilir. Her 1-2 püskürtmeden sonra solüsyonun deri içine geçişini kolaylaştırmakiçin hafifçe ovulması ve sonra da kurumasının sağlanması tavsiye edilir. Deriyeuygulandığında başlangıçta hafif bir serinletici etki hissedilir.

<

Zefan

Solüsyon Drogsan Benzalkonyum klorür%10 Ambalaj: 100 ve 1000 mL’lik şişe. Eşdeğeri: ZefiranForte Solüsyon: %10x100ve 1000 mL(İlsan);Zefol Solüsyon: %10×100 ve 1000

Duphalac

Şurup Solvay Laktuloz Ambalaj: 670 mg/mLx250 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Lactulac Şurup: 670mg/mLx250 mL(Koçak);Laevolac Şurup: 670 mg/mLx250 mL(İ.E.Ulagay);OsmolakSolüsyon: 670mg/mLx250 mL(Biofarma). Endikasyon:

Vegabon

Tablet Koçak Alendronat Ambalaj: 70 mgx4 tablet. Eşdeğeri: FosamaxTablet: 70 mgx4 tablet(MSD);Osalen Tablet: 70 mgx4 tablet(Eczacıbaşı). Endikasyon: Postmenopozal osteoporozun tedavisi
Tilko

Kapsül Koçak Tenoksikam Ambalaj: 20 mgx10 ve 30 kapsül. Eşdeğeri: NobateksFilm Tablet: 20 mgx10ve 30 tablet(Nobel);Oksamen Tablet: 20 mgx10 tablet(MustafaNevzat);TenoksanKapsül:

İmpetex

krem Roche Diflukortolon valerat1 mg, klorkinaldol 10 mg/g Ambalaj: 10 g’lik tüp. Endikasyon: Topikalkortikosteroid tedavisine yanıt veren bakteri ve/veya mantarlarlaenfekte

Enapril

Tablet İlsan enalapril maleat Ambalaj: 5 mgx20 Tablet : : 10 mgx20 Tablet : : 20 mgx20tablet. Eşdeğeri: EnalapTablet: 10

Mixtard 10 HM Penfill

Kartuş NovoNordisk Rekombinant DNA teknolojisiyleüretilen hazır karışım biyosentetik insan insülinleri: 100 IU/ml (9 birim ortaetki süreli NPH insülin ve 1
Nesgarin

Solüsyon Yeni İlaç Benzoik asit 250 mg,sodyum florür 100 mg, setilpiridinyum klorür 100 mg, mentol 160 mg, metilsalisilat 50 mg,

Benzidan

Film Tablet Deva Benzidamin HCl Ambalaj: 50mgx20 tablet. Eşdeğeri: Tanflex Draje: 50 mgx20 draje(Abdi İbrahim);Tantum Draje: 50 mgx20 draje(Çınay). Endikasyon:

Minulet

Draje Wyeth Etinilestradiol0.03 mg, gestoden 0.075 mg Ambalaj: 21 draje. Eşdeğeri: Ginera Draje: 21 draje(Schering). Endikasyon: Bu kombinasyonönerildiği şekilde uygulandığında,

Proleukin

Flakon Roche Aldeslö-kin 18x106IU/ml Ambalaj: 1flakon. Endikasyon: Metastatikrenal hücreli karsinom tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: ECOG performansdurumu 2’den yüksek olanlarda; ECOG

İmmucyst

Flakon SanofiPasteur BCG Connaught suşu81 mg (=10.5±8.7x108Koloni Formasyon Ünitesi) Ambalaj: 1 liyofilize Flakon ve 3mL çö-zücü flakon. Endikasyon: İntravezikal yolla,

Atropin

Ampul Biofarma/Drogsan Atropinsülfat Ambalaj: 0.25 mg/1 mLx10 ve 100 Ampul : 0.50mg/1 mLx10 ve 100 Ampul : 1 mg/1 mLx10

Pofol

EnjektablEmülsiyon IV İlsan Propofol Ambalaj: 200 mg/20mLx5 Ampul. Eşdeğeri: DiprivanEnjektabl Emülsiyon IV: 200mg/20 mLx5 ampul(AstraZeneca);Propofol Abbott EnjektablEmülsiyon IV: 200mg/20 mLx5

Neurontin

Kapsül Pfizer Gabapentin Ambalaj: 100 mgx20 kapsül : : 300 mgx50 kapsül : : 400 mgx50 kapsül. Neurontin Çentikli Film
ViDaylin

Şurup Abfar A vitamini3.000USP ünitesi, D vitamini 400 USP ünitesi, B1vitamini 1.5mg, B2vitamini 1.2 mg, B6vitamini 1 mg, B12vitamini 3mg,

Aerius

Film Tablet Schering Plough Desloratadin Ambalaj: 5 mgx20 tablet. Aerius Şurup Desloratadin Ambalaj: 0.5 mg/mLx150 mL’lik şişe. Endikasyon: Alerjikrinit ile

Gamaflex

Film Tablet Abdi İbrahim Fenprobamat Ambalaj: 400 mgx40 film tablet. Eşdeğeri: GamakuilFilm Tablet: 400mgx40 tablet(Embil). Endikasyon: Kas iskeletsistemi hastalıklarında: Eklem

Broksin

Şurup TriPharma efedrin HCI 6.66 mg,gayafenesin 100 mg/5 mL Ambalaj: 150 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Brodil Şurup: 150 mL(Sanovel). Endikasyon: Bronş

Monodoks

Kapsül Deva Doksisiklin Ambalaj: 100 mgx14 Kapsül. Eşdeğeri: TetradoxKapsül: 100 mgx14 kapsül(Fako). Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu ürogenital, solunum sistemi, yumuşakdoku,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir