Duact

Kapsül

GSK

Akrivastin 8 mg,psö-doefedrin HCl 60 mg

Ambalaj: 30kapsül.

Endikasyon: Alerjiknezle semptomlarının giderilmesinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Akrivastin,triprolidin veya psö-doefedrine karşı aşırı duyarlı olduğubilinenlerde kontrendikedir. Ciddi hipertansiyon ya da ciddi koronerarter hastalarında kontrendikedir. Psö-doefedrin ve MAO inhibitörlerininbirlikte kullanımı bazan kan basıncında artışa neden olabilir. Bunedenle, MAO inhibitörleri alan ya da önceki 2 hafta içinde almışolan hastalarda kontrendikedir. Belirgin böbrek yetmezliği olanhastalara verilmemelidir.

Uyarılar: Hastaların çoğunda sersemlikve uyuklama hali gö-rülmemektedir. Beklenen yararlar olası risklerdendaha fazla olduğu takdirde gebelikte kullanılmalıdır.Psö-doefedrin anne sütüyle küçükmiktarlarda atılır. Bunun emzirilen bebekler üzerindeki etkisibilinmemektedir.

Yan Etkileri: Uyuklamahali ve uyuşukluk, uyku bozukluğu ve nadiren halüsinasyonlar, iritasyonluve irritasyonsuz cilt dö-küntüleri, bazan üriner retansiyon görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Furazolidonile birlikte kullanılmaması gerekir. Dekonjestanlar, trisiklikantidepresanlar, iştah bastırıcılar ve amfetamin benzeri psikostimülanlargibi diğer sempatomimetik ilaçlar veya sempatomimetik aminlerinkatabolizmasına müdahale eden MAO inhibitörleriyle birliktekullanımı bazan kan basıncının yükselmesine neden olabilir. Sempatikaktiviteye müdahaleyle etki gösteren antihipertansif ilaçların(örn. bretilyum, betanidin, guanetidin, metildopa veailebadrenerjik blokerler) etkisiakrivastin/psö-doefedrin kombinasyonu tarafından kısmen tersineçevrilebilir.

Doz Önerisi: Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklardagünde 3 kez 1 Kapsül uygulanır. 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımıylailgili bilgi yoktur.

<

Ticlid

Film Tablet SanofiAventis Tiklopidin HCI Ambalaj: 250 mgx30 film tablet. Eşdeğeri: AgretikFilm Tablet: 250 mgx20tablet(İlsan);Ticlocard Film Tablet: 250 mgx30 tablet(Koçak).

Thermo Rheumon

Krem Bayer Etofenamat 100 mg,benzil nikotinat 10 mg/g Ambalaj: 50 gramlık tüp. Eşdeğeri: ThermoDoline Krem: 50 g(TriPharma);ThermoflexKrem: 50 g(Berksam). Endikasyon:
Rytmonorm

Ampul Abbott Propafenon HCI Ambalaj: 70 mg/20 mLx5 ampul. Rytmonorm Film Tablet Propafenon HCI Ambalaj: 150 mgx30 Tablet : :

Teril CR

Tablet Eczacıbaşı Karbamazepin Ambalaj: 200 mgx20 tablet : : 400 mgx20 tablet. Eşdeğeri: TegretolCRDivitab: 200 mgx20 tablet, 400 mgx20 tablet(Novartis

Deticene

Flakon SanofiAventis Dakarbazin Ambalaj: 100 mgx10 Flakon ve 10 çö-zücü Ampul; 1 Flakon ve 1çö-zücü Ampul : 200 mgx10 Flakon

Desferal

Flakon NovartisPharma Deferoksamin Ambalaj: 500mgx10 flakon. Endikasyon: Kronik demirbirikiminin tedavisinde; transfüzyon hemosiderozu, özellikletalasemi majör, sideroblastik anemi, otoimmün hemolitik anemi vediğer
Longacor

Kapsül Adilna Kinidin arabogalaktansülfat Ambalaj: 275 mgx24 kapsül. Endikasyon: Paroksistikatrium fibrilasyonu, ritmin düzenlenmesinden sonra daimi atriumfibrilasyon nüksleri, arterial flutter ve

Cymevene

Flakon IV Roche Gansiklovir sodyum Ambalaj: 500mgx1 Flakon ve 0.22 mikron milipor filtre. Endikasyon: İmmün uyuşmazlığı bulunan şahıslardakiyaşamı veya görmeyi

Glivec

Kapsül NovartisPharma İmatinib mesilat Ambalaj: 100 mgx120 kapsül. Glivec Film Tablet İmatinib mesilat Ambalaj: 400 mgx10 ve 30 tablet. Endikasyon:

Gelocaps

Pomat Biofarma Kapsikum oleoresin1 g, kafur 2 g, ökaliptol 2 g, mentol 0.5 g, terebentin esansı 3.5 g Ambalaj: 40

Penipastil

Pastil CaSel Setilpiridinyumklorür 1.66 mg Ambalaj: 20 pastil. Endikasyon: Ağız veboğazın hafif irritasyonlarında antisepti ve koruyuculuk sağlayarakiyileşmesine yardımcı olarak kullanılır.

UrokinaseKGCC İnj.

Flakon Koçsel Ürokinaz(saflaştırılmış) Ambalaj: 250.000 IUx1 flakon : : 500.000 IUx1 flakon. Endikasyon: Pulmoneremboli ve akut arterial tromboza bağlı yeni

Eksofed

Şurup Hüsnü Arsan Psödoefedrin HCl Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe. Eşdeğeri: SudafedŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(GSK). Eksofed Tablet Psödoefedrin

Lutenyl

Çentikli Tablet Merck Nomegestrol asetat Ambalaj: 5 mgx10 tablet. Endikasyon: Özelliklepremenopozal sürede (menstrüel düzensizlikler, premenstrüel sendrom, mastodini)progesteron eksikliğine bağlı semptomlar;
Benoral

Endikasyon: Kontakt ekzema, seboreik ekzema, nö-rodermit,psö-riazis, problemli dermatozlar gibi kortikoide yanıt veren akutve ıslak dermatozların başlangıç tedavisinde, ayrıca subakut dermatozlardakullanılır.

Otrivine

Sprey Novartis CH KsilometazolinHCl Ambalaj: 1 mg/mLx10 mL’lik şişe. Eşdeğeri: RinizolBurun Spreyi: 1mg/mLx10 mL(İlsan). otrivine Pediyatrik Damla KsilometazolinHCI Ambalaj: 0.5

Cardioket

İnfüzyon Solüsyonu Adeka İzosorbit dinitrat‰1 Ambalaj: 10 mLx10 Ampul. Cardioket5 Sublingual Tablet İzosorbit dinitrat Ambalaj: 5 mgx40 tablet. Cardioket Retard

Kortos

Krem Embil Hidrokortizon asetat5 mg, benzokain 25 mg, benzalkonyum klorür 100 mg, bizmut subgallat20 mg/g Ambalaj: 30 g’lik tüp ve

Hametan

Krem Abdi İbrahim Hamamelis Virginianadistilatı 5.35 g Ambalaj: 25 g’lik tüp. Hametan Pomat Hamamelis Virginianadistilatı 250 mg/g Ambalaj: 25 ve

Rinizol

Burun Spreyi İlsan KsilometazolinHCl Ambalaj: 1 mg/mLx10 mL’lik plastik şişe. Eşdeğeri: OtrivineBurun Spreyi: 1mg/mLx10 mL(Novartis CH). Rinizol Pediyatrik Damla KsilometazolinHCI

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir