Ecopirin

Enterik Tablet

Abdiİbrahim

Asetilsalisilikasit

Ambalaj: 100 mgx20 tablet

: 150 mgx20 Tablet

: 300mgx20 tablet.

Endikasyon: Asetilsalisilikasit antitrombotik olarak, nonstabil anjina pektoriste ve risk altındaki(hipertansif, hiperlipidemik, diyabetik veya sigara tiryakileri)hastalarda koroner trombozun önlenmesinde; miyokard reenfarktüsprofilaksisinde; kardiyovasküler cerrahide özellikle aortokoronerbypass ve arteryovenöz şantlarda postoperatif tromboz ve embolizminönlenmesinde; geçici iskemik ataklarda ve stroke profilaksisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Kanama eğiliminin arttığı patolojik durumlarda,antikoagülan (heparin, kumarin türevleri vb.) tedavisi sırasında,glukoz6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde, gebeliğin son 3 ayında,salisilatlara ve analjeziklere karşı aşırı duyarlık gösterenlerde,kronik veya aktif ülseri olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Tıbbi zorunluk olmadıkça gebelerve emziren annelere verilmemelidir. Asetilsalisilik asit, kortikosteroidlerveya alkolle birlikte alındığında gastrointestinal kanama riskiniartırabilir.

Yan Etkileri: Mide rahatsızlığı, gastrointestinalgizli kan kaybında artış, nadiren aşırı duyarlığa bağlı reaksiyonlar(deri reaksiyonları, nefes darlığı) ve trombositopeni gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Nonsteroidal antiromatizmalilaçların etkilerini ve yan etkilerini, metotreksatın istenmeyenetkilerini, antikoagülanların (örneğin heparin ve kumarin türevleri)etkilerini ve steroidlerle birlikte alındığında gastrointestinalkanama olasılığını artırır.

Doz Önerisi: Tromboembolik hastalıkların profilaksi ve tedavisindeönerilen doz kilo başına 3 mg’dir. Çoğunlukla erişkinlerde kullanılandoz genellikle 100-150 mg 1 Tablet veya 300 mg yarım Tablettir. Tercihenyemeklerden sonra çiğnenmeden bir bardak suyla yutulmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir