Eksofed

Şurup

Hüsnü Arsan

Psödoefedrin HCl

Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: SudafedŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(GSK).

Eksofed

Tablet

Psödoefedrin HCl

Ambalaj: 60 mgx30 tablet.

Eşdeğeri: SudafedTablet: 60 mgx30 tablet(GSK).

Endikasyon: Özelliklenazal mukoza, sinüsler ve genel olarak üst solunum yolları mukozasındadekonjestan etki yapar ve alerjik rinit, vazomotor rinit, nezle,grip, soğuk algınlığı gibi durumlarda burnu açarak ve burun akıntısınıdurdurarak semptomatik bir iyileşme sağlar.

Kontra Endikasyon: Daha öncepsö-doefedrine karşı tolerans göstermemiş olanlarda kontrendikedir.Ciddi hipertansiyon ve şiddetli koroner arter hastalıkları olanlardakullanılmamalıdır. Daha önceki 2 hafta içinde MAO inhibitö-rü almışveya almaya devam eden hastalarda kontrendikedir. Psö-doefedrin vebu tip bir ilacın aynı zamanda kullanılması bazan kan basıncınınyükselmesine neden olabilir.

Uyarılar: Hipertansiyon, kalp hastalıkları, şeker hastalığı,hipertiroidizm, yüksek intraoküler basınç ve prostatik büyüme gö-rülenhastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Şiddetli renal ve/veya hepatikfonksiyon bozukluklarının bulunması halinde dikkatli olunmalıdır.Gebe kadınlarda ilacın sağlayacağı yarar ile gelişmekte olan fetüseolabilecek tehlikeli etkileri dengelemek şartıyla ilacın kullanımınakarar verilmelidir. Psö-doefedrin anne sütüne az miktarda geçer,fakat bunun emzirilen bebeklerdeki etki derecesi bilinmemektedir.

Yan Etkileri: Uyku bozukluklarıve nadiren halusinasyon dahil SSS uyarım semptomları gö-rülebilir.Ciltte irritasyonla birlikte veya irritasyonsuz dö-küntüler bazangö-rülmektedir. Psö-doefedrin alan erkeklerde nadiren üriner retansiyonaraslanır.

İlaç Etkileşimleri: Dekonjestanlar,trisiklik antidepresanlar, iştah kesiciler ve amfetamin benzeripsikostimülanlar gibi sempatomimetik aminlerin katabolizmasınıengelleyen MAO inhibitörleriyle birlikte kullanılması bazan kanbasıncının yükselmesine neden olabilir. Psö-doefedrin; bretilyum,betanidin, guanetidin, debrizokin, metildopa veavebadrenerjikbloker ilaçlar gibi sempatik aktiviteyi engelleyen hipotansifilaçların etkisini kısmen tersine çevirir.

Doz Önerisi: EksofedŞurup: 12 yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerde: Her 6saat ara ile 1 ölçek (60 mg)- günde maksimum 240 mg. 6-12 yaş arasındakiçocuklarda: Her 6 saat ara ile 1/2 ölçek (30 mg)- günde maksimum 120 mg. 2-6yaş arasındaki çocuklarda: Her 6 saat ara ile 1/4 ölçek (15 mg)- günde maksimum60 mg.EksofedTablet: 12 yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerde: Her 6saat ara ile 1 tablet (60 mg)- günde maksimum 240 mg. 6-12 yaş arasındakiçocuklarda: Her 6 saat ara ile ½ tablet (30 mg)- günde maksimum 120 mg. 2-6 yaşarasındaki çocuklarda: Her 6 saat ara ile 15 mg günde maksimum 60 mg.

Eksofed

Ekspektoran Şurup

Psödoefedrin HCl 30mg, gayafenesin 100 mg/5 mL

Ambalaj: 150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: SudafedEkspektoran Şurup: 150 mL(GSK).

Endikasyon: Prodüktif(balgamlı, gö-ğüse inmiş) öksürükle birlikte gö-rülen üst solunumyolu rahatsızlıklarında semptomatik bir rahatlama sağlar. Burnuaçar, akıntısını durdurur ve ekspektorasyonu sağlayarak hastayırahatlatır.

Kontra Endikasyon: Bu kombinasyonaveya bileşiklerine karşı tolerans göstermemiş olanlar için kontrendikedir.Şiddetlihipertansiyon ve koroner arter hastalıkları olanlarda kullanılmamalıdır.Daha önceki2 hafta içinde MaO inhibitö-rü alan veya almaya devam eden hastalardakontrendikedir. Psö-doefedrin ve bu tip ilaçların birlikte kullanımıkan basıncında yükselmelere neden olabilir.

Uyarılar: Tüm sempatomimetik ilaçlardaolduğu gibi hipertansiyon, kalp, şeker hastalığı, hipertiroidizm,yüksek intraoküler basınç ve prostatik büyüme gö-rülen hastalardadikkatle kullanılmalıdır.Gebelerde sağlayacağı yararla gelişmekte olanfetusa olabilecek tehlikeli etkileri dengelemek şartıyla ilacınkullanımına karar verilmelidir. Psö-doefedrin anne sütüne az miktardageçer, fakat bunun emzirilen bebeklerdeki etki derecesi bilinmemektedir.Guaifenesin, bebek üzerinde hiçbir etkisi olmadığı tahmin edilenküçük miktarlarda anne sütünden atılmaktadır.

Yan Etkileri: Uyku bozukluklarıve nadiren halüsinasyonlar dahil SSS eksitasyon semptomları gö-rülebilir.İrritasyona bağlı olan veya olmayan deri dö-küntüleri nadirenbildirilmiştir.Psö-doefedrin alan erkek hastalarda bazan ürinerretansiyon da bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Psö-doefedriniçeriği nedeniyle bretilyum, betanidin, guanetidin, debrizokin,metildopa veavebadrenerjik blokerler gibi sempatikaktiviteyi engelleyen hipotansif ilaçların etkisini kısmen tersineçevirir.Furazolidonlabirlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: 24 saatte 4 dozu aşmamalıdır. 12 yaş ve üzerindekiçocuklar ve erişkinlerde her 4 saatte bir 10 mL (2 ölçek) önerilir. 6-12 yaşarası çocuklarda her 4 saatte bir 5 mL (1 ölçek), 2-6 yaş arası çocuklarda her4 saatte bir 2.5 mL (1/2 ölçek) önerilir.

<

İntal

İnhaler Eczacıbaşı Sodyum koromoglikat1 mg/doz Ambalaj: 112 dozluk aerosol. İntal 5 İnhaler Sodyum koromoglikat5 mg/doz Ambalaj: 112 dozluk aerosol. İntal

Flagyl

Oral Süspansiyon Eczacıbaşı Metronidazol Ambalaj: 125 mg/5 mLx100 mL’lik şişe. Flagyl Tablet Metronidazol Ambalaj: 500 mgx20 tablet. Eşdeğeri: NidazolFilm Tablet:

İnflased

Göz Damlası Bilim Diklofenak sodyum Ambalaj: 1 mg/mLx5 mL’lik damlalıklıplastik şişe. Eşdeğeri: VoltarenOphta Göz Damlası: 1mg/mLx5 mL(Novartis Ophtalmics). Endikasyon: Kataraktoperasyonlarının
Buğuseptil

Solüsyon Berksam Benjoin tentürü 20g, mentol 0.8 g, gomenol esansı 0.8 g, ökaliptol 2 g, terebentin esansı2 g. Ambalaj: 48

Prolixin

Retard Ampul BMS Flufenazin dekanoat Ambalaj: 25 mg/1 mLx1 ampul. Endikasyon: Şizofrenive manik psikoz dahil tüm psikotik belirtilerin tedavisinde endikedir.Birinci

Ventide

İnhaler GSK Salbutamol 100 µg,beklometazon dipropiyonat 50 µg/doz Ambalaj: 200 dozluk ambalaj. Endikasyon: Obstrüktifalt solunum yolu hastalıklarında, salbutamol ve beklometazonundüzenli

Suprax

PediyatrikOral Süspansiyon Eczacıbaşı Sefiksim Ambalaj: 100 mg/5 mLx50 ve 100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: ZimaksOral Süspansiyon İçin Toz: 100 mg/5mLx50 ve
Hippurin

Film Tablet Yeni İlaç Metenamin hippurat Ambalaj: 1 gx28 ve 56 Tablet. Endikasyon: Özellikleuzun süreli tedavi gerektiren pyelonefrit, sistit, pyelit

CellCept

Kapsül Roche Mikofenolat mofetil Ambalaj: 250 mgx300 kapsül. CellCept Tablet Mikofenolat mofetil Ambalaj: 500 mgx150 tablet. Endikasyon: Allojenböbrek nakli alıcısı

İHTAMOL

Merhem Olgunsoy Etken Madde(ler): İhtamol (İhtiyol) 10 % Piyasa Şekilleri: 20 g’lık tüplerde. Kullanım Şekli: Hergün veya gün aşırı lokal

Furoksan

Oral Süspansiyon Günsa Furazolidon Ambalaj: 25 mg/5 mLx150 mL’lik şişe. Endikasyon: Giardialamblia’nın neden olduğu enteritintedavisinde ve elektrolit ve sıvı kaybının

Prevenar

IM Enjektör Wyeth 2 µg sakkarid şeklinde4, 9V, 14, 18C, 19F ve 23F serotipleri ve 4 µg 6B serotipi (toplam

Allerset

Film Tablet Santa Farma Setirizin 2HCl Ambalaj: 10mgx10 tablet. Eşdeğeri: Cetryn Film Tablet: 10 mgx10 tablet(TriPharma);Hitrizin Film Tablet: 10 mgx10

Farengil

Gargara Eczacıbaşı Benzidamin HCl 22.5mg/15 mL Ambalaj: 120 mL’lik şişe. Eşdeğeri: BenzidanGargara: 22.5 mg/15 mLx120 mL(Deva);TanFlexGargara: 22.5 mg/15 mLx120 mL(Abdi
Thilomaxine

Göz Damlası Liba Tobramisin Ambalaj: ‰3×5 mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri: TobrasedGöz Damlası: ‰3×5 mL(Bilim);TobrexOftalmik Solüsyon: ‰3x5mL’lik(Alcon);TobsinGöz Damlası: ‰3×5 mL(İ.E.Ulagay). Thilomaxine

Opagis

Mikropellet Kapsül Mustafa Nevzat Lansoprazol Ambalaj: 30 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Hüsnü Arsan);Degastrol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(Deva);Helicol

Zefan

Solüsyon Drogsan Benzalkonyum klorür%10 Ambalaj: 100 ve 1000 mL’lik şişe. Eşdeğeri: ZefiranForte Solüsyon: %10x100ve 1000 mL(İlsan);Zefol Solüsyon: %10×100 ve 1000

Osteomax

Tablet Abdi İbrahim Alendronat sodyum Ambalaj: 10mgx28 tablet. Eşdeğeri: AndanteTablet: 10 mgx28 tablet(Sanovel);FosamaxTablet: 10 mgx28 tablet(MSD);OsalenTablet: 10 mgx28 tablet(Eczacıbaşı). Endikasyon:

Tanakan

Film Tablet Mecom Ginkgo biloba ekstresi Ambalaj: 40 mgx20 ve 40 tablet. Eşdeğeri: Bilokan Forte Film Tablet: 40 mgx20 tablet(Berksam);GineksinF

Proleukin

Flakon Roche Aldeslö-kin 18x106IU/ml Ambalaj: 1flakon. Endikasyon: Metastatikrenal hücreli karsinom tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: ECOG performansdurumu 2’den yüksek olanlarda; ECOG

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir