Endol

Kapsül

Deva

İndometasin

Ambalaj: 25 mgx25 kapsül.

Endol

Supozituvar

İndometasin

Ambalaj: 100 mgx10 supozituvar.

Eşdeğeri:

EndosetinSupozituvar: 100 mgx10 supozituvar(Nobel).

Endikasyon: Romatoidartrit, osteoartrit, kalçada dejeneratif eklem hastalığı, ankilozanspondilit, kas iskelet sistemiyle ilgili hastalıklar (bursit, tendinit,sinovit, tenosinovit, omuz kapsüliti, burkulma ve incinmeler),akut gut artriti, bel ağrısı, ortopedik girişimlerin ardından ortayaçıkan enflamasyon, ağrı ve şişme hallerinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Asetilsalisilikasit veya diğer antienflamatuvar ilaçların, akut astım nö-betleri,ürtiker veya rinite neden olduğu hastalarda ve indometasine aşırıduyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Hastalar baş dönmesi olabileceği yö-nünde uyarılmalıve bu durumda motorlu araç kullanmamaları ve dikkat gerektiren tehlikeliişlerden kaçınmaları bildirilmelidir. İndometasin tedavisi sırasındaözofagus, mide, duodenum, ince veya kalın bağırsak perforasyon vekanamaları dahil olmak üzere tek veya çok sayıda ülserasyonlarbildirilmiştir.Gastrointestinal etkiler, ilacın oral formlarınınyemeklerden hemen sonra veya süt, antasitlerle beraber verilmesihalinde azalabilmektedir. Böbrekler yoluyla itrah edildiğinden,renal fonksiyonları bozulmuş hastalarda daha düşük günlük dozlaruygulanmalıdır. Gebelerde, emziren kadınlarda ve 14 yaşın altındakiçocuklarda kullanılması uygun değildir. Yaşlı hastalarda yan etkiolasılığı artabileceğinden dikkatle uygulanmalıdır.

Yan Etkileri: Baş ağrısı,baş dönmesi, sersemlik, depresyon, vertigo, anksiyete, nadiren senkop,koma, epilepsi, periferik nö-ropati, kas güçsüzlüğü, psişik bozukluklargö-rülebilir. En sık olarak gö-rülen gastrointestinal reaksiyonlarbulantı, anoreksi, kusma, epigastrik rahatsızlık, karın ağrısı,konstipasyon ve diyaredir. Ortaya çıkması olası diğer reaksiyonlarperforasyon ve kanama olguları dahil olmak üzere, özofagus, mideduodenum veya ince bağırsakta tek veya çok sayıda ülserasyonlar;bariz ülser formasyonu olmadan ortaya çıkan gastrointestinal kanamave önceden ülseratif koliti olan hastalarda kullanılması halindekarın ağrısının artmasıdır. İndometasin tedavisiyle ilgili olarakbildirilen diğer çeşitli istenmeyen reaksiyonlar arasında vajinalkanama, hiperglisemi ve glikozüri, hiperkalemi, yüz kızarmasıve terleme, epistaksis, ülseratif stomatit, büyüme ve duyarlık veyajinekomasti dahil olmak üzere memelerle ilgili değişmeler bulunmaktadır.

İlaç Etkileşimleri: Asetilsalisilikasit ve diğer salisilatlarla birlikte kullanılması gastrointestinalyan etki insidansını anlamlı derecede artırır. Diflunisal ilebirlikte kullanılması sonucu fatal gastrointestinal kanamalarbildirilmiştir. Probenesid plazma indome-tasin düzeylerinde yükselmeyeneden olduğundan birlikte kullanımında indometasin dozu azaltılmalıdır.Metotreksatın tübüler sekresyonunu azaltarak toksik etki göstermesineneden olabilir. Potasyum tutucu tiyazit grubu diüretiklerin natriüretikve antihipertansif etkilerini azaltabilir. İndometasin, furosemiduygulaması, tuz ve volüm azalmasıyla uyarılan Plazma Renin Aktivitesinde(PRA) azalmaya ve hatta bazal PRA’da düşmeye neden olabilir. Triamterenile birlikte kullanımı sakıncalıdır.badrenerjik reseptör blokerlerinin antihipertansifetkilerini azaltır.

Doz Önerisi: Endol Kapsül: Akut ve kronik romatoid artrit ve romatoid artritinakut dö-neminde, osteoartrit ve ankiloze spondilitte başlangıç dozugünde 2-3 kez 1 Kapsüldür. İlacın etkisi yetersiz gö-rüldüğünde günlükdoz her 7 günde 1 Kapsül arttırılarak, günde 8 kapsüle kadar çıkarılabilir.Akut guttabaşlangıç dozu günde 3 kez 1-2 Kapsüldür.Bu doz gereğinde giderek artırılarakgünde 8 kapsüle kadar verilir. Tedaviye semptomlar kayboluncayakadar devam edilmelidir.

Endol Supozituvar: Önerilen günlük doz, 1 veya 2 supozituvardır.Son doz gece yatarken verilmelidir. Böylece gece ağrıları ve bu gibihastalarda sabahleyin gö-rülen mafsal yakınmaları önlenmiş olacaktır.

<

Meneklin

Ampul IM/IV TümEkip Klindamisin fosfat Ambalaj: 300mg/2 mLx1 Ampul : : 600 mg/4 mLx1 ampul. Eşdeğeri: CleocinFosfat Ampul: 300 mg/2

Remora

Film Tablet Nobel Roksitromisin Ambalaj: 150 mgx10 film tablet. Eşdeğeri: RitosinFilm Tablet: 150mgx10 tablet(Biofarma);Roksolit Film Tablet: 150 mgx10 tablet(Eczacıbaşı);RulidFilm Tablet:

Tefor Duotab

Tablet Organon Levotiroksin sodyum Ambalaj: 0.1 mgx100 Tablet. Endikasyon: Basit(eutiroid) guatr ve her türlü etiyolojiye sahip hipotiroidizm(miksö-dem, kretinizm ve her
Ziagen

Film Tablet GSK Abakavir Ambalaj: 300 mgx60 tablet. Ziagen Oral Solüsyon Abakavir sülfat Ambalaj: 20 mg/mLx240 mL’lik polietilen şişe. Endikasyon:

PenadurLA

Flakon IM Wyeth Penisilin G benzatin Ambalaj: 1.200.000 IU: 1 Flakon ve 3 mL’lik çö-zücü : : 2.400.000 IU: 1

Casodex

Tablet AstraZeneca Bikalutamid Ambalaj: 50 mgx28 tablet : 150 mgx28 tablet. Endikasyon: 50 mgdozda LHRH analogları veya cerrahi kastrasyon ile

Benoral

Endikasyon: Kontakt ekzema, seboreik ekzema, nö-rodermit,psö-riazis, problemli dermatozlar gibi kortikoide yanıt veren akutve ıslak dermatozların başlangıç tedavisinde, ayrıca subakut dermatozlardakullanılır.
Veroptin

Tablet İlsan Verapamil HCI Ambalaj: 80 mgx50 tablet. Eşdeğeri: İsoptinFilm Tablet: 40 mgx30Tablet, 80 mgx50 tablet(Abbott);Ormil Film Tablet: 40 mgx30

Nostil

Burun Spreyi Deva Fenilefrin HCI 35mg, klorfeniramin maleat 60 mg, klorbutanol 75 mg Ambalaj: 15 mL’lik şişe. Endikasyon: Allerjikkaynaklı saman

İlomedin

İnfüzyon Ampulü Schering İloprost Ambalaj: 20 µg/1 mLx5 ampul. End.: Revaskülarizasyonunmümkün olmadığı kritik ekstremite iskemisi bulunan ilerlemiş tromboanjitisobliterans (Buerger Hastalığı)

Desferal

Flakon NovartisPharma Deferoksamin Ambalaj: 500mgx10 flakon. Endikasyon: Kronik demirbirikiminin tedavisinde; transfüzyon hemosiderozu, özellikletalasemi majör, sideroblastik anemi, otoimmün hemolitik anemi vediğer

Sulbaksit

Flakon IM TümEkip Ampisilin, sulbaktam Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125 mg)x1 Flakon ve 1 mL ‰5 lidokainçö-zücü : : 0.5

Imovax Meningo A+C

Flakon Sanofi Pasteur SaflaştırılmışNeisseria meningitidisgrup A polisakkariti50mg, SaflaştırılmışNeisseria meningitidisgrup C polisakkariti50mg/0.5 mL Ambalaj: 50 doz aşı içeren 1 flakon ve25

Uniklar

Film Tablet Mustafa Nevzat Klaritromisin Ambalaj: 250 mgx14 Tablet : : 500 mgx14 tablet. Eşdeğeri: ClaricideFilm Tablet: 250 mgx14Tablet, 500

Neurontin

Kapsül Pfizer Gabapentin Ambalaj: 100 mgx20 kapsül : : 300 mgx50 kapsül : : 400 mgx50 kapsül. Neurontin Çentikli Film
Seroxat

Film Tablet Novartis Pharma Paroksetin HCl Ambalaj: 20 mgx14 film tablet. Endikasyon: Reaktifve şiddetli depresyon ve anksiyetenin eşlik ettiği depresyon

Implanon

İmplant Organon Etonogestrel 68 mg Ambalaj: 1 implant (aplikatör içinde). Endikasyon: Kontrasepsiyon ve dismenoretedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Sadeceprogestajen içeren kontraseptifler,

Spasmo Panalgine

Supozituvar Atabay Parasetamol 125mg, allobarbital 30 mg, adifenin HCI 25 mg Ambalaj: 10 supozituvar. Endikasyon: Çocuklarınhipertrofik pilor stenozu, pilor spazmı,

Getamisin

Ampul IM/IV Deva Gentamisin sülfat Ambalaj: 20 mg (pediyatrik)/2 mLx1 Ampul : : 40 mg/1 mLx1 Ampul : : 80

Makrosilin

Oral Süspansiyon Atabay Ampisilin trihidrat Ambalaj: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe. Eşdeğeri: AlfasilinOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx80 mL(Fako);Ampisina Oral Süspansiyon: 250

Mycocur

Krem Nobel Terbinafin HCl 10mg/g Ambalaj: 15 g’lik tüp. Eşdeğeri: LamisilKrem: 10 mg/gx15 g(Novartis Pharma);TerbinKrem: 10 mg/gx15 g(Eczacıbaşı);Terbisil Krem: 10

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir