Epdantoin

Tablet

Embil

Fenitoin sodyum

Ambalaj: 100 mgx100 tablet.

Eşdeğeri: EpanutinKapsül: 100 mgx100 kapsül(Pfizer).

Endikasyon: Antiepileptikolarak, tonikklonik (grand mal) ve psikomotor (temporal lob) nöbetlerinkontrolü ile nöroşirürji sırasında ve sonrasında görülen nöbetlerin önlenmesiiçin kullanılır. Antiaritmik olarak, özellikle dijital zehirlenmesine bağlıtaşikardiler ile akut miyokard enfarktüsüne bağlı taşikardilerde ve her tipventriküler aritmilerin tedavisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Fenitoinekarşı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Antiepileptik alan hastalarda ilacın birden kesilmesi artarda gelen nöbetlerin (status epilepticus) oluşmasına yol açabilir. Gebelerdekullanımına karar verirken, hafif nöbetlerin dahi gelişmekte olan embriyo ya dafetüs için zararlı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.Fenitoin kullanan annelerinbebeklerini emzirmeleri önerilmez. Fenitoin insülin salgılanmasını inhibeeder.

Yan Etkileri: En sıknistagmus, ataksi, dil dolaşması, zihin karışıklığı görülebilir. Baş dönmesi,uykusuzluk, geçici sinirlilik, baş ağrısı ve motor seğirme de gö-rülebilir.Bulantı, kusma, kabızlık, morbiliform döküntüler, eksfolyatif dermatit, lupuseritematozus, StevensJohnson sendromuna da raslanmıştır.

İlaç Etkileşimleri: Akut alkol alımı, amiodaron,kloramfenikol, klordiazepoksit, diazepam, dikumarol, disülfiram, estrojenler,H2antagonistleri, halotan, izoniyazid, metilfenidat,fenotiyazinler, fenil butazon, salisilatlar, süksinimitler, sülfonamidler,tolbutamit ve trazodon fenitoinin serum düzeyini yükseltirler. Karmazepin,sodyum valporat, folik asit, kronik alkolizm, rezerpin, sukralfat isefenitoinin serum düzeyini azaltırlar. Kalsiyum içeren antasit preraratlarlafenitoin emilim sorunları nedeniyle birlikte alınmamalıdır. Fenobarbital,sodyum valproat, valproik asit ve bazı antasitler fenitoinin serum düzeyinibazan azaltır bazan yükseltirler.

Doz Önerisi: Antikonvülzif tedavi başlangıcında ve 6 yaşındanbüyük çocuklarda günde 200 mg ile başlanır.Günlük doz ikiye bö-lünerek 12 saatarayla verilmelidir. İ-lacın etkisi birkaç gün sonra başlar. Gerektiğinde1 hafta aralıklarla günlük doz 100 mg artırılabilir (maksimum günlükdoz 600 mg’dir. Genellikle ortalama doz 200-400 mg’dir. Sabah dozu unutulmuşsaakşama çift doz alınmalıdır. 6 yaşından küçük çocuklarda 4-8 mg/kghesabıyla günlük doz ikiye bö-lünerek verilir. 6 aylıktan küçüklereverilmez.

<

Aldara

%5 Krem Eczacıbaşı İmikimod 12.5 mg Ambalaj: 12 tek kullanımlık saşe. Endikasyon: İmmünsistemi sağlam kişilerde, yüz veya saçlı derideki klinik

Rumasin

Pomat Günsa Metil salisilat%10, mentol %1 Ambalaj: 40 g’lik tüp. Endikasyon: Romatizmalağrılar, kas ağrısı, burkulma, nevralji, bel ağrısı, boyun tutulması,ayak

Asiviral

Krem Terra Asiklovir Ambalaj: 50mg/gx10 g’lik tüp. Eşdeğeri: Acyl Krem: 50 mg/gx10 g(Biofarma);Aklovir Krem: 50 mg/gx10 g(İlsan);Hernovir Krem: 50 mg/gx10
Flagentyl

Tablet Eczacıbaşı Seknidazol Ambalaj: 500 mgx4 tablet. Endikasyon: Entamoebahistolytica’nın etken olduğu intestinalve hepatik amebiazis ileTrichomonasvaginalis’in neden olduğu üretrit vevajinitlerde endikedir.

ViFer

Kapsül Deva Ferro fumarat 175mg (57.52 mg elementer demire eşdeğer), B12vitamini 30mg, folik asit 20 mg, askorbik asit75 mg, tiamin

Differin

Jel Liba Adapalen ‰1 Ambalaj: 30 g’lik tüp. Endikasyon: Komedon,papül ve püstüllerin hakim olduğu akne vulgarisin harici tedavisiiçindir. Yüz, gö-ğüs

Anexate

Enfüzyon IV Roche Flumazenil Ambalaj: 0.5 mg/5 mLx5 Ampul : 1 mg/10 mLx5 ampul. Endikasyon: Benzodiyazepinlerin mer—ke-zi sedatif etkilerinintamamen veya
Androcur

Tablet Schering Siproteron asetat Ambalaj: 50 mgx50 Tablet : 100 mgx30 tablet. Endikasyon: İnoperabl prostat karsinomu, erkekte seksüel deviyasyonlardacinsel impulsların

FerroSanol

Draje Adeka Ferroglisin sülfat Ambalaj: 225 mgx50 ve 500 draje. FerroSanol Damla Ferroglisinsülfat Ambalaj: 170 mg/mLx30 mL’lik damlalıklışişe. FerroSanol Duodenal

Siprosan

Film Tablet Drogsan Siprofloksasin Ambalaj: 250 mgx14 Tablet : : 500 mgx14 tablet : : 750mgx14 tablet. Eşdeğeri: CiflosinFilm Tablet:

Sinecod

Şurup NovartisCH Butamirat Ambalaj: 1.5 mg/5 mLx100 mL’lik şişe. Sinecod Depo Tablet Butamirat sitrat Ambalaj: 50 mgx10 Tablet. Endikasyon: Etiyolojisideğişik

DiPro Oleosum

Ampul Organon Estradiol benzoat2.5 mg, progesteron 12.5 mg/1 mL Ambalaj: 1 mLx2 ampul. Endikasyon: Siklusbozuklukları, örneğin belli primer ve sekonder

Karazepin

Tablet Terra Karbamazepin Ambalaj: 200 mgx25 ve 160 Tablet : : 400 mgx25tablet. Eşd.: Karbasif Tablet: 200 mgx24 tablet(Yeni İlaç);KarberolTablet:

Mitomycin C Kyowa

Flakon Onko Mitomisin C Ambalaj: 2 mgx1 Flakon : : 10 mgx1 flakon. Endikasyon: Mide kanseri,akciğer kanseri, pankreas kanseri, karaciğer

Neotigason

Kapsül Roche Asitretin Ambalaj: 10 mgx100 Kapsül : : 25 mgx100 kapsül. Endikasyon: Eritrodermikpsö-riazis, lokal veya yaygın püstüler psö-riazis, konjenital
Pimafucin

Deri Pomadı Santa Farma Pimarisin Ambalaj: 20 mg/gx15 g’lik tüp. Endikasyon: Cilt vetırnaklarda, baştaCandidaalbicansolmak üzere, çeşitli mikotikorganizmaların neden olduğu akut

Longacor

Kapsül Adilna Kinidin arabogalaktansülfat Ambalaj: 275 mgx24 kapsül. Endikasyon: Paroksistikatrium fibrilasyonu, ritmin düzenlenmesinden sonra daimi atriumfibrilasyon nüksleri, arterial flutter ve

Cefizox

Flakon IM Eczacıbaşı Seftizoksim sodyum Ambalaj: 0.5 gx1 Flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokain Ampulü : 1 gx1Flakon ve 3

Seldiyet

Tuz Koçak Potasyum klorür 70mg, amonyum klorür 28 g, magnezyum oksit 1 g, glutamik asit 1 g Ambalaj: 100 g’lik

NovakomS

Ampul Nobel Metamizol sodyum Ambalaj: 1 g/2 mLx1 ve 5 ampul. Eşdeğeri: DevaljinAmpul: 1 g/2 mLx5 Ampul(Deva);SebonAmpul: 1 g/2 mLx5

Relokap

Film Tablet Yeni İlaç Naproksensodyum Ambalaj: 275 mgx20 Tablet : : Fort Tablet 550 mgx10 ve 20tablet. Eşdeğeri: aNoxFort Tablet:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir