Epidosin

Ampul

Dr.F.Frik

Valetamat Br

Ambalaj: 8 mg/1 mLx5 ampul.

Epidosin

Draje

Valetamat Br

Ambalaj: 10 mgx20 draje.

Endikasyon: Midebağırsakkrampları, spastik kabızlık, kardiospazm, mide ve oniki parmak bağırsağıülseri şikayetlerinde, hafif ve orta derecede safra ve idrar yollarındakikramplar, dismenore, doğumda geciken kollum açılmasını kolaylaştırmakgibi hallerde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Göz içi basıncınındaha yükseğe çıkması tehlikesine karşı dar açılı glokomda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Prostat hipertrofilerinde valetamat,idrar boşalmasında rahatsızlık verebilir. Mide çıkışları darolanlarda midenin boşalması daha gecikmeli olabilir. Bunun dışındavaletamat, megakolon ve taşiaritmilerde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Nadir olgularda terlemedeazalma, deri kızarması, kalp ritminde değişiklikler ve idrarda zorlukgibi yan etkiler gö-rülmüştür. Glokomu şiddetlendirebilir. Yüksekdozlarda, makine kullanımı veya trafikte görme yeteneğine etkiedebilir.

İlaç Etkileşimleri: Amantadin, kinidin, trisiklikantidepresanlarla valetamatın etkisi istenmeyen ölçülerde yükselir.

Doz Önerisi: Epidosin Ampul: Gerektiği takdirde çok kereler1-2 Ampul IV, IM veya SC olarak uygulanır.

Yüksek dozlar: Yüksek dozda akciğer kanserinintedavisinde tek ajan olarakEpirubicin Ebeweaşağıdaki tedavi rejimlerine göre uygulanmalıdır: Küçükhücreli akciğer kanseri (önceden tedavi edilmemiş): 3 haftada bir, 1. gün 120mg/m2. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (önceden tedaviedilmemiş skuamöz, büyük hücreli ve adenokarsinom): 3 haftada bir, 1., 2. ve 3.günler, 135 mg/m2. İlaç, 3-5 dakikalık bir sürede IV bolus şeklindeveya 30 dakikalık bir sürede infüzyon şeklinde verilmelidir.İntravezikal uygulama: Pek çok tedavi rejimininkullanımında, önerilen bir rehber şu şekildedir: Terapi için, 8 hafta süreylehaftada 50 mg/50 mL (fizyolojik serum veya steril distile suda seyreltilmiş)dozunda damla, damla akıtma şeklinde (instilasyon).

<

Tripacel

Ampul SanofiPasteur Pertussis toksoidi10 µg, difteri toksoidi30IU, tetanoz toksoidi40IU/0.5 mL Ambalaj: 0.5 mL’lik tek doz aşı. Endikasyon: Adsorbe difteri ve

Serdep

Kapsül Fako Sertralin HCl Ambalaj: 50 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: SelectraKapsül: 50 mgx14 Kapsül(Sanovel);SeralinKapsül: 50 mgx14 Kapsül(Eczacıbaşı). Endikasyon: Depresyontedavisinde (hastalarda mani
Tardyferon

Depo Draje Pierre Fabre Demir (demir II sülfathalinde) 80 mg, mukoproteoz 80 mg Ambalaj: 30 draje. Eşdeğeri: OroferonDraje: 30 draje(Koçak).

AlkaSeltzer

efervesan Tablet Bayer Sodyum bikarbonat1625 mg, sitrik asit 965 mg, asetilsalisilik asit 324 mg Ambalaj: 10 tablet. Endikasyon: Mide rahatsızlığıve/veya

Demoksil

Süspansiyon Deva Amoksisilin trihidrat Ambalaj: 125 mg/5 mLx80 mL : : 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe. Eşdeğeri: AmoksinaOral Süspansiyon: 125

AllergoComod

Göz Damlası Biem Kromolin sodyum %2 Ambalaj: 10 mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri: Allergocrom Göz Damlası: %2×10 mL(Biem);CromabakGöz Damlası: %2×10 mL(Gürel).
Rhinotussal

Uzun Etkili Kapsül Abdiİbrahim Dekstrometorfan 20mg, fenilefrin 20 mg, karbinoksamin 4 mg Ambalaj: 10 kapsül. Rhinotussal Uzun Etkili Süspansiyon Dekstrometorfan6.70

Gamaflex

Film Tablet Abdi İbrahim Fenprobamat Ambalaj: 400 mgx40 film tablet. Eşdeğeri: GamakuilFilm Tablet: 400mgx40 tablet(Embil). Endikasyon: Kas iskeletsistemi hastalıklarında: Eklem

Nalokson HCl

Ampul Abbott Nalokson HCI Ambalaj: 0.4mg/1 mLx1 ampul. Endikasyon: Nalbufin,pentazosin ve butorfanol gibi narkotikantagonist analjeziklerve propoksifen, metadon gibi doğal ve

Ovestin

Ovül Organon Estriol Ambalaj: 0.5 mgx15 ovül. Ovestin Tablet Estriol Ambalaj: 2mgx30 tablet. Ovestin Vajinal Krem Estriol Ambalaj: 1 mg/gx15

Femara

Film Tablet Novartis Pharma Letrozol Ambalaj: 2.5 mgx30 tablet. Endikasyon: Metastatikve lokal ileri meme kanserli, hormon reseptörü (ER ve/veya PR)
Triakne

Emülsiyojel Orva Benzoil peroksit Ambalaj: %5×50 g’lik polietilen şişe : : %10x50g’lik polietilen şişe. Endikasyon: Yüz ve vücuttakiakne vulgarisin bütün

Seroderm

Pomat CaSel Betametazon 17-valerat Ambalaj: %0.1×15 g’lik tüp. Endikasyon: Lokalkortikosteroid tedaviye normal olarak çabuk yanıt veren enflamatuvardermatozlarda olduğu kadar, psö-riazis

Fasturtec

Flakon SanofiAventis Rasburikaz Ambalaj: 1.5 mgx3 flakon ve 3×1 mLsolvan içeren ampul : 7.5 mgx1 flakon ve 5 mL solvaniçeren

Starlix

Film Kaplı Tablet NovartisPharma Nateglinid Ambalaj: 120 mgx84 tablet. Endikasyon: Hipergliseminin diyet ve egzersizle kontrol altınaalınamadığı tip 2 diyabet (insüline

Relokap

Film Tablet Yeni İlaç Naproksensodyum Ambalaj: 275 mgx20 Tablet : : Fort Tablet 550 mgx10 ve 20tablet. Eşdeğeri: aNoxFort Tablet:

Pantpas

IV Flakon Bayer Pantoprazol Ambalaj: 40mgx1 flakon Pantpas Enterik KaplıTablet Pantoprazol Ambalaj: 40 mgx14 ve 30 tablet. Eşdeğeri: Panthec Enterik

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir