Fenidin

Şurup

Merkez Lab.

Difenhidramin HCI14 mg, amonyum klorür 135 mg, sodyum sitrat 57 mg, mentol 1.1 mg/5 mL

Ambalaj: 125 mL’lik ambalaj.

Eşdeğeri: BenilŞurup: 125 mL(Akdeniz).

Endikasyon: Solunumsistemindeki mukoz ifrazın yumuşatılıp çıkarılmasına yardım edecekfaktörler bu kombinasyonda bir araya getirilmiştir. Soğuk algınlığındanileri gelen öksürüklerin tedavisinde kullanılır. alerjik nedenliöksürüklerde endikedir. Üst solunum yolları mukozasının irritasyonunuyatıştırıcı bir etki gösterir.

Kontra Endikasyon: Bileşimdekimaddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olanlarda, MaOinhibitö-rü ilaç alanlarda, dar açılı glokomda, astım nö-betlerinde,prostat hipertrofisi olgularında, prematüre ve yenidoğanlardakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Kombinasyonun içerdiği antihistaminik maddeolan difenhidramin reaksiyon yeteneğini azaltıp, uyuşukluk,dikkat refleks kaybı ve uyku oluşturacağından araba kullananlar,yüksek ve tehlikeli yerlerde ve dikkat gerektiren aletlerle çalışanlaraverilmemelidir. Santral sinir sistemini deprese eden alkol, hipnotikve trankilizan ilaçlarla beraber kullanıldığında depresyon etkisininşiddetleneceği unutulmamalıdır.Gebelerde fetüsü, emziren annelerde laktasyonuetkileyebileceği göz ö-nünde tutularak, böyle kişilerde kullanılmasındankaçınılmalıdır.

Yan Etkileri: Başlıca uyuşukluk,ağızburun ve boğaz kuruluğu gö-rülebilir. Ayrıca bazan deri dö-küntüleri,ışığa karşı duyarlık, bulanık görme, iştahsızlık, hipotansiyon,idrar retansiyonu, baş ağrısı, palpitasyon gö-rülebilir. Ö-zellikleçocuklarda yüksek dozlarda verildiğinde uykusuzluk, huzursuzluk,bulantı gö-rülebilir. Bu yan etkiler ilacın kullanımına son verildiğindeortadan kalkar.

İlaç Etkileşimleri: MaO inhibitö-rü,santral sinir sistemi depresanları, alkol, trankilizan ve narkotikanaljeziklerle birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde her 2-3 saatte bir 1-2 ölçekve çocuklarda 1-5 yaş arasında olanlarda her 3-4 saatte bir ½ ölçekve 6-12 yaş arasında olanlarda her 3-4 saatte bir 1 ölçektir.

<

Danitrin Forte

Tablet Deva Pentaeritritol tetranitrat20 mg, meprobamat 200 mg Ambalaj: 50 tablet. Endikasyon: -Anginapektoriste ve koroner spazm ile beraber gö-rülen kalp

Melox

Tablet Nobel Meloksikam Ambalaj: 7.5 mgx10 ve 30 Tablet – : : 15 mg(Fort)x10 ve 30 tablet. Eşdeğeri: ExenTablet: 7.5
Pankreoflat

Draje Dr.F.Frik Pankreatin 170 mg,dimetilpolisiloksan 80 mg Ambalaj: 60 draje. Pankreoflat Granül Pankreatin 172 mg,dimetilpolisiloksan 80 mg/2 g Ambalaj: 45

Eritrosif

Enterik Kapsül Yeni İlaç Eritromisin Ambalaj: 250 mgx16 ve 24 kapsül. Endikasyon: Duyarlıbakterilerden kaynaklanan, hafif ve orta şiddetli üst ve

Simulect

Flakon NovartisPharma Basiliksimab Ambalaj: 20 mgx1 Flakon ve 5 mL’lik enjeksiyonluk su ampulü. Endikasyon: Erişkinve pediyatrik hastalardade novoböbrek transplantasyonunda akut

SenaLaks

Damla Berko Sinameki ekstresi 1.76mg/1 damla (0.04 mL) Ambalaj: Kendinden damlalıklı 10 mL’lik plastik şişe. Endikasyon: Laksatif etkilidir. Akut ve
Librax

Draje Onko Klordiazepoksit 5mg, klidinyum bromür 2.5 mg. Ambalaj: 40 ve 100 draje. Eşdeğeri: Klipaks Draje: 40 ve 100 draje(İ.E.Ulagay).

BiProfenid

Tablet Eczacıbaşı Ketoprofen Ambalaj: 150mg (dıştaki hızlı salınımlı tabakada 75 mg ve içteki değiştirilmiş salınımlıtabakada 75 mg) x20 tablet. Endikasyon:

Perbronş

Şurup CaSel Oksolamin fosfat Ambalaj: 50mg/5 mLx120 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Oksabron Şurup: 50 mg/5 mLx120 mL(Deva);PerebronŞurup: 50 mg/5 mLx120 mL(Çınay);Sekodin

Becovital

Şurup Koçak B1vitamini5 mg, B2vitamini 2 mg, B6vitamini 2 mg, dekspantenol3 mg, nikotinamid 20 mg Ambalaj: 100 mL’lik cam şişe.

Balya

Kapsül SanofiAventis A vitamini7200IU, D vitamini 1000 IU/Kapsül (Balık yağı) Ambalaj: 50 Kapsül. Endikasyon: Bulaşıcıolan ve olmayan hastaların nekahet devrelerinde,

Coumadin

Tablet Eczacıbaşı Varfarin sodyum Ambalaj: 5 mgx25 Tablet : : 10 mgx25 tablet. Endikasyon: Venöztrombozun profilaksi ve tedavisinde, embolik olaylarla

Xigris

Flakon Lilly Drotrekogin alfa(aktive) Ambalaj: 5 mgx1 flakon : : 20 mgx1 flakon. Endikasyon: Çokluorgan yetmezliği olan ağır sepsisli yetişkin
Monurol

Saşe Bilim Fosfomisin Ambalaj: 3 g/8 gx1 saşe. End.: Duyarlı patojenlerin neden olduğu komplike olmamış altüriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Vincristine Sülfat

Flakon IV Medİlaç Vinkristin sülfat Ambalaj: 1 mgx1 flakon. Eşdeğeri: VincristineFlakon: 1 mgx1 Flakon(Atafarm). Endikasyon: Akut lö-semilerintedavisinde endikedir. Diğer onkolitik

Surgam

Supozituvar SanofiAventis Tiaprofenik asit Ambalaj: 300 mgx6 supozituvar. Surgam Tablet Tiaprofenik asit Ambalaj: 300 mgx30 tablet. Surgam Retard Tablet Tiaprofenik

Tears Naturale Free

Göz Damlası Alcon Dekstran 70 0.0010 g,sodyum klorür 0.0052 g, potasyum klorür 0.0012 g, hidroksipropil metil selüloz0.0030 g, sodyum borat

Dicloflam

Draje Berksam Diklofenak potasyum Ambalaj: 50mgx10 ve 20 draje. Eşdeğeri: CataflamDraje: 50 mgx20 draje(Novartis Pharma);DolorexDraje: 50 mgx20 draje(TriPharma);KalidrenFilm Tablet: 50

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir