Flagyl

Oral Süspansiyon

Eczacıbaşı

Metronidazol

Ambalaj: 125 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Flagyl

Tablet

Metronidazol

Ambalaj: 500 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: NidazolFilm Tablet: 500 mgx20tablet(İ.E.Ulagay).

Endikasyon: Trichomonasvaginalis’e bağlı üretrit ve vajinit,giardiyazis ve anaerob bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde;anaerob bakteri enfeksiyonu olasılığını önlemek için, yüksek risktaşıyan (vücudun savunma direnci düşük ya da baskıda bulunan, uzunsüreli reanimasyonda tutulmuş, mükerrer ameliyat geçirmiş, değişikantibiyotik tedavileri görmüş) hastalarda endikedir.

Kontra Endikasyon: İmidazoltürevlerine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Uzun süreli kullanımında oral, vajinal veya intestinalkandidiyaz oluşabilir. İleri karaciğer yetmezliği olan hastalardauygulanan doz azaltılmalıdır. Disülfiram tipi bir reaksiyona yolaçmamak için metronidazol tedavisi sırasında hastalara kesinliklealkollü içki almamaları söylenmelidir.Gebelerde ve emziren kadınlardakesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Baş ağrısı,midebağırsak kanalının irritasyonuna bağlı bulantı, kusma, iştahsızlık,ishal ve ağızda metalik tat hissi gö-rülebilir. Daha az olarak başdönmesi, dö-küntü ve idrar renginin koyulaşması gö-rülebilir. Stomatit,kandidiyaz, geriye dö-nüşümlü lö-kopeni ve duyusal periferik nö-ropatigibi daha ciddi yan etkiler oldukça ender ve daha çok uzun süreli veyüksek dozlarda kullanım durumunda gö-rülür.

İlaç Etkileşimleri: Metronidazoltedavisi sırasında varfarin tedavisinin klinik etkinliği artabilir.Ayrıca birlikte uygulanan diğer kumarin türevi antikoagülanilaç dozlarında da dikkat gerekir. Birlikte alkollü içki alınmasıdurumunda karın ağrısı, kusma, yüzde kızarma ve baş ağrısı gibiyan etkiler oluşabilir.

Doz Önerisi: Giardiazis tedavisinde erişkinler için günlük0.75-1 g, 2-5 yaş arası çocuklarda 250 mg, 5-10 gün süreyle uygulanır.Trichomonasvaginalis’ebağlı üretrit ve vajinit tedavisinde 2×250 mg’lik günlük doz 7-10 günsüreyle uygulanır. Anaerob mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarıntedavisinde erişkinlerde 3×500 mg ve çocuklarda 30-40 mg/kg, günlükdozlar 7-10 gün süreyle uygulanır. Postoperatif anaerob profilaksisindeerişkinler için operasyondan 12 saat önce 500 mg ve operasyondan sonra3 gün boyunca 2×500 mg ve çocuklarda aynı şekilde 20×30 mg/kg uygluanır.

<

Seroderm

Pomat CaSel Betametazon 17-valerat Ambalaj: %0.1×15 g’lik tüp. Endikasyon: Lokalkortikosteroid tedaviye normal olarak çabuk yanıt veren enflamatuvardermatozlarda olduğu kadar, psö-riazis

Sedaflora

Şurup TriPharma Passiflora sıvıekstresi Ambalaj: 700 mg/5 mLx200 mL’lik şişe. Eşdeğeri: PassifloraŞurup: 700 mg/5 mLx200 mL(İlsan). Endikasyon: Huzursuzluk, uykusuzluk, endişe

Sabalaks

Lavman Saba Sorbitol 4.8 g, gliserin3.5 g, trisodyum sitrat dihidrat 0.9 Ambalaj: 10 g’lik kanüllü tüp. Eşdeğeri: KansilakLavman: 10 g(Kansuk);LibalaksLavman:
Nimotop

Enfüzyon Solüsyonu Bayer Nimodipin Ambalaj: 10 mg/50 mLx1 şişe. Nimotop Film Kaplı Tablet Nimodipin Ambalaj: 30 mgx30 tablet. Endikasyon: Anevrizmaorijinli

Ethrane

Volatil Solüsyon Abbott Enfluran Ambalaj: 50 mL’lik şişe. Ethrane Volatil Solüsyon Enfluran Ambalaj: 125 mL’lik şişe. Endikasyon: Genel inhalasyonanestezinin endüksiyon

Xatral

Film Tablet Alfuzosin Ambalaj: 2.5 mgx30 tablet. Xatral XL Denetimli Salım Tableti Alfuzosin Ambalaj: 10 mgx30 tablet. Endikasyon: Benignprostat hiperplazisinin

Anti Skab

Deri Kremi Eczacıbaşı Permetrin%5 Ambalaj: 30 g’lik tüp. Eşdeğeri: Zalvor Deri Kremi: %5×30 g(GSK). Anti Skab Losyon Permetrin %5 Ambalaj:
Viojen

Solüsyon Günsa Gentiyan viyole100 mg, gliserin 5 g/10 mL Ambalaj: 10 mL’likdamlalıklı şişe. Endikasyon: Ağız veboğaz antiseptiği olarak kullanılır. Doz

Diclomec

IM Ampul Abdiİbrahim Diklofenak sodyum Ambalaj: 75 mg/3mLx4 ve 10 ampul. Eşdeğeri: DeflamatIM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul(TriPharma);Dikloron

Triflucan

Enfüzyon IV Pfizer Flukonazol Ambalaj: 2 mg/mLx50 mL’lik şişe. Eşdeğeri: LumenFlakon IV: 2mg/mLx50 mL(Mustafa Nevzat). Triflucan Kapsül Flukonazol Ambalaj: 100

Anestol

Pomat İlsan Lidokain %5 Ambalaj: 30 g’lik tüp. Eşdeğeri: LokalenPomat: %5×30 g(Toprak). Endikasyon: Lokal anestezik olarak, her türlü yanıklar, kesikler,basur

Glynose

Tablet Abdi İbrahim Akarboz Ambalaj: 50 mgx30 ve 90 tablet : : 100 mgx30ve 90 tablet. Eşdeğeri: GlucobayTablet: 50 mgx30

Siprosan

Film Tablet Drogsan Siprofloksasin Ambalaj: 250 mgx14 Tablet : : 500 mgx14 tablet : : 750mgx14 tablet. Eşdeğeri: CiflosinFilm Tablet:

Cyclogest

Ovül Assos Progesteron Ambalaj: 200 mgx15 ovül : 400 mgx15 ovül. Endikasyon: Yardımcıüreme tekniklerine destek olarak fertilize ovumun implantasyonunu sağlamakamacıyla

Cetrotide

Flakon Serono Setroreliks Ambalaj: 0.25mgx1 ve 7 flakon : 3 mgx1 flakon. Endikasyon: Kontrollüover stimülasyonu uygulanacak olan hastalarda, oosit alınmadan
Utalk

Pudra Kurtsan Undesilenik asit 1g, çinko undesilanat 1 g Ambalaj: 100 g’lik ambalaj. Endikasyon: Duyarlımantarların neden olduğu cilt hastalıkları, el

GeralgineK

Tablet Münir Şahin Parasetamol 500mg, kafein 30 mg, kodein fosfat 10 mg Ambalaj: 20 tablet. Eşdeğeri: PirosalTablet: 20 tablet(Saba). Endikasyon:

Marcaine ‰5

Enjektabl Solüsyon AstraZeneca Bupivakain HCl Ambalaj: 100 mg/20 mLx1 Flakon. Endikasyon: Derin kasgevşemesinin gerekmediği uzun süreli sinir iletim (kondüksiyon)blokları ve

Betaferon

Flakon Schering İnterferon b1b Ambalaj: 9.6MIUx15 flakon. Endikasyon: Yürüyebilirdurumda ve son iki yılda en az iki nö-rolojik disfonksiyon atağı geçirmişolan

Loxasid

Film Tablet Toprak Siprofloksasin Ambalaj: 500 mgx14 tablet. Eşdeğeri: Ciprasid Film Tablet: 500mgx14 tablet(Yeni İlaç);CiproFilm Tablet: 500 mgx14 tablet(Biofarma);Ciproktan Film

Novadral

Retard Draje Eczacıbaşı Norfenefrin Ambalaj: 15 mgx30 draje. Endikasyon: Esansiyelve ortostatik hipotansiyon, enfeksiyon hastalıkları ve nekahattakidolaşım zaafı, küçük cerrahi operasyonlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir