Genotropin

Kartuş

Pfizer

Rekombinant somatropin16 IU (5.3 mg)/1 mL

Ambalaj: Çoklu doz uygulamaya özel,birinde toz diğerinde eritici içeren iki kompartımanlı kartuş.

Endikasyon: Çocuklarda: Büyüme hormonu yetersizliğine bağlı büyümegeriliği, Turner Sendromu, Puberte öncesi çocuklarda kronik böbrekhastalığına bağlı büyüme gecikmesi.Erişkinlerde: Bilinenhipotalamohipofizer hastalıkla beraber büyüme hormonu yetersizliğive iki dinamik büyüme hormonu stimülasyon testi sonucu belirlenmişbüyüme hormonu eksikliği.

Kontra Endikasyon: Aktif maligntümör şüphesi olanlarda kontrendikedir. İntrakraniyal tümö-rüninaktif olması ve antitümö-ral tedavinin büyüme hormonu tedavisinebaşlanmadan tamamlanmış olması gereklidir.Tümö-rün nüks ettiğini gösterenbulgular varsa büyüme hormonu tedavisi kesilmelidir. Kronik böbrekyetmezliği olan çocuklarda böbrek transplantasyonundan önce büyümehormonu tedavisi kesilmelidir. Gebelik ve emzirme dö-neminde büyümehormonu tedavisi önerilmez. Somatropine aşırı duyarlı-ğın olduğudurumlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Somatropin, büyüme hormonu eksikliğive tedavisi konusunda bilgi ve deneyimi olan uzman hekimler tarafındankullanılmalıdır. Çocuklarda iskelet büyümesinin stimüle edilmesiepifiz diskleri kapanıncaya kadar olmaktadır. Gebelik sırasındakullanılmamalıdır.Tedavi sırasında gebe kalınması durumundasomatropin tedavisi kesilmelidir.Somatropinin anne sütüne geçebileceği olasılığıgöz ardı edilmemelidir.

Yan Etkileri: Periferiködem şeklinde sıvı retansiyonu gö-rülür ve özellikle erişkinlerdekarpal tünel sendromu gö-rülebilir. Nadiren erişkinlerde hafif şiddetteartralji, kas ağrısı ve parestezi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Somatropinin adrenokortikoidler,glukokortikoid ya da kortikotropin ile birlikte kullanımı ilacaalınacak yanıtı engelleyebilir. Anabolik steroidler, androjenler,estrojenler ya da tiroid hormonları ile birlikte aşırı dozda somatropinkullanımı ise epifiz kapanmasını hızlandırabilir.

Doz Önerisi: Dozaj bireyseldir ve vücut ağırlığı ile vücut yüzeyalanına bağlıdır. Haftalık dozlar 7’ye bölünerek, SC enjeksiyon şeklindegünde bir kez uygulanır. Çocuklardaki büyüme hormonu salgılanma yetersizliğinebağlı büyüme bozukluğunda doz, 0.07-0.10 IU/kg/-gün veya 2.1-3.0 IU/m2/gün’-dür.Gonodal diskinezide (Turner Sendromu) doz, 0.14 IU/kg/gün veya 4.3 IU/m2/gün’dür.Kronik böbrek yetersizliğine bağlı prepubertal çocuklardaki büyümebozukluğunda doz 4.3 IU/m2/gün’-dür. Büyüme hızı çok düşükse, dahayüksek dozlar gerekebilir. Yetişkinlerdeki büyüme hormonu eksikliğindebaşlangıç dozu olarak 0.018 IU/kg/gün salık verilir. Doz, yavaş yavaşartırılarak hasta gereksinimine göre belirlenir. Maksimum doz 0.036 IU/kg(0.012 mg/kg)/gün’-dür. Hastalardaki klinik etkinlik, yan etkiler ve insülinebenzer büyüme faktörünün (IGfI) serum düzeyleri referans alınarak dozayarlanmalıdır. Bir günlük uygulama unutulduğunda, bir sonraki gün iki mislidoz uygulanmaz; normal tedavi dozuyla, kalınan yerden devam edilir.

<

Darvolin

Tablet Eczacıbaşı Parasetamol 500mg, kafein 30 mg Ambalaj: 20tablet. Eşdeğeri: GeralginePTablet: 20 tablet(Münir Şahin);Medafein Tablet: 20 Tablet(Koçak);Nopain Plus Tablet: 20

Glucovance

Film Tablet Merck Metformin,glibenklamid. Ambalaj: 500 mg+2.5 mgx30 tablet : 500 mg+5 mgx30 tablet. Endikasyon: Erişkinlerde tip 2 diyabetin tedavisinde;

Dynacirc SRO

Kapsül NovartisPharma İsradipin Ambalaj: 5 mgx30 kapsül. Endikasyon: Hipertansiyontedavilerinde endikedir. Kontra Endikasyon: İsradipinekarşı aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir. Uyarılar: Tedavi sırasında
Aminocardol

Ampul IV Novartis Pharma Teofilin etilendiamin Ambalaj: 240mg/10 mLx3 ampul. Aminocardol Tablet Teofilin etilendiamin Ambalaj: 100mgx20 tablet. Endikasyon: Bronşiyalastım, kronik

Reflor

Kapsül SanofiAventis Saccharomyces boulardii Ambalaj: 250 mgx10 Kapsül. Reflor Saşe Saccharomyces boulardii Ambalaj: 250 mgx10 saşe. Endikasyon: Enfeksiyözve nonspesifik ishallerin

Novade

Tablet Eczacıbaşı Repaglinid Ambalaj: 0.5 mgx90 tablet : : 1 mgx90 tablet : : 2 mgx90tablet. Eşdeğeri: NovoNormTablet: 0.5 mgx30

Sefaktil

Film Tablet Drogsan Sefuroksim aksetil Ambalaj: 250 mgx10 ve 20 Tablet : : 500mgx10 ve 20 Tablet. Eşdeğeri: AksefFilm Tablet:
Flutans

Kapsül Drogsan İndapamid Ambalaj: 2.5 mgx30 kapsül. Eşdeğeri: Fludex Draje: 2.5 mgx30draje(Servier);Fludin Tablet: 2.5 mgx30tablet(Saba);Flupamid Kaplı Tablet: 2.5 mgx30tablet(Sanovel);İndamid Kapsül:

Ranitab

Ampul IM/IV Deva Ranitidin HCI Ambalaj: 50 mg/5 mLx5 ampul. Ranitab Film Tablet Ranitidin HCI Ambalaj: 150 mgx60 Tablet :

Ultraproct

Pomat Schering Fluokortolonpivalat0.92 mg, fluokortolonkapronat 0.95 mg, sinkokain HCI 5 mg/g Ambalaj: 10 g’lik tüp. Ultraproct Supozituvar Fluokortolonpivalat0.61 mg, fluokortolonkapronat

Zedprex

Kapsül Adeka fluoksetin HCI Ambalaj: 20 mgx20 kapsül. Endikasyon: Depresyonve buna eşlik eden anksiyetenin, ayrıca bulimia nevroza ve obsesifkompulsifhastalık tedavisinde

Fludex

Draje Servier İndapamid Ambalaj: 2.5 mgx30 ve 60 draje. Eşdeğeri: FludinTablet: 2.5 mgx30 tablet(Saba);FlupamidKaplı Tablet: 2.5 mgx30 ve 60 tablet(Sanovel);Flutans

Alpha D3

Kapsül Med İlaç Alfakalsidol Ambalaj: 0.25mgx50 ve 100 Kapsül : : 1.0mgx50 kapsül. Eşdeğeri: OneAlphaKapsül: 0.25mgx100 Kapsül(Abdiİbrahim) Endikasyon: Azalmışrenal fonksiyon

Toclase

Şurup UCB Pentoksiverin HCl Ambalaj: 15 mg/10 mLx200 mL’lik şişe. Endikasyon: Tahrişe bağlı öksürüklerin semptomatik tedavisindeendikedir.- Kontra Endikasyon: Pentoksiverine karşı

Doksetil

Flakon IM/IV Biofarma Sefotaksim sodyum Ambalaj: 0.5 gx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü : : 1 gx1Flakon ve 4 mL’lik
Climodien

Draje Schering Estradiol valerat 2mg, dienogest 2 mg Ambalaj: 28draje. Endikasyon: En az bir yıllık menopoz geçmişiolan kadınların menopoza bağlı

Helmipar

Şurup Saba Piperazin heksahidrat Ambalaj: 100 mg/mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: AseparŞurup: 100 mg/mLx100 mL(Günsa);Siropar Şurup: 100 mg/mLx100 mL(Adeka). Endikasyon: Ascarislumbricoides(solucan)

Puregon

Flakon Organon Follitropin beta50 IU Ambalaj: 50 IUx1 liyofilize Ampul ve 1 mL’lik çö-zücü ampul. Endikasyon: Follitropinbeta, aşağıdaki klinik tabloların

Rouvax

Enjektör+Flakon SanofiPasteur Civciv embriyo kültüründehazırlanan hiperattenüe canlı kızamık virüsü (Schwarz suşu) 1000TCID 50 (min) Ambalaj: Uygulamaya hazır, kendinden cam enjektörlü

Locoid

Krem Santa Farma Hidrokortizon butirat Ambalaj: %0.1×30 g’lik ambalaj Locoid Lipokrem Hidrokortizon butirat Ambalaj: %0.1×30 g’lik ambalaj Locoid Merhem Hidrokortizon

Pedimat

Supozituvar İlsan Parasetamol 120mg, fenobarbital 5 mg Ambalaj: 10 supozituvar. Endikasyon: Soğuk algınlığı,aşı sonrası reaksiyonlar, tonsillektomi sonrası rahatsızlıklarve enfeksiyona bağlı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir