Hivid

Lak Tablet

Roche

Zalsitabin

Ambalaj: 0.375 mgx100 Tablet

: 0.750 mgx100 Tablet.

Endikasyon: Zidovudintedavisini tolere edemeyen veya zidovudin tedavisiyle sonuçalınamayan ilerlemiş HIV enfeksiyonlu erişkin hastaların zidovudinletedavisine alternatif olarak zalsitabin monoterapisi endikedir.İlerlemişHIV enfeksiyonu olan erişkin hastaların tedavisinde, zidovudinlekombinasyon halinde zalsitabin tedavisi endikedir.

Kontra Endikasyon: Duyarlıkişilerde kontrendikedir.

Uyarılar: Hastalara zalsitabinin HIV enfeksiyonunuiyileştirici bir ajan olmadığı, ilerlemiş HIV enfeksiyonuna bağlı,fırsatçı enfeksiyonlar dahil, hastalıkların gö-rülmeğe devam edebileceğive zalsitabinin bu hastalıkların insidansını ya da frekansınıazalttığının gösterilmediği belirtilmelidir.Hastalara, zalsitabinveya diğer antiretroviral ilaçların HIV’in transmisyonunu önlemekiçin uygulanan yöntemlere devam etme gereğini ortadan kaldırmadığısöylenmelidir. Gebe kalabilecek yaşlardaki kadınlar, zalsitabinkullanırken gebelik önleyici yöntemler kullanmalıdır. Böbrek işleviçok bozuk olan hastalarda zalsitabin dozu azaltılmalıdır. Öncedenmevcut karaciğer hastalığı olan hastalar veya geçmişlerinde alkolkullanmış olan hastalarda zalsitabin kullanımı hepatik işlev bozukluğununşiddetlenmesine neden olabilir. Bu gibi hastalarda gerekirse dozazaltılmalı ya da ilaç kesilmelidir. Zalsitabinin en önemli kliniktoksisitesi periferik nö-ropatidir. Nö-ropati, narkotik analjezikgerektirecek kadar şiddetli ağrıya neden olabilir ve özelliklezalsitabin tedavisi hemen kesilmediği takdirde potansiyel olarakirreversibldir.

Yan Etkileri: Zalsitabininen önemli yan etkisi periferik nö-ropatidir. Sık olarak oral ülser,mide bulantısı, disfaji, anoreksi, diyare, karın ağrısı, kusma,konstipasyon, deride kızarıklık, kaşıntı, terleme, baş ağrısı,baş dönmesi, miyalji, artralji, kilo kaybı, yorgunluk, ateş, rigor,gö-ğüs ağrısı, farenjit gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Zalsitabininperiferik nö-ropatiye neden olabilecek ilaçlarla birlikte kullanımındankaçınılmalıdır. Özellikle kloramfenikol, sisplatin, dapson, disülfiram,etiyonamid, glutemid, altın, hidralazin, iyodokinol, izoniazid,metronidazol, nitrofurantoin, fenitoin, ribavirin ve vinkristinleberaber kullanımı önerilmez. Zalsitabinin didanosinle birliktekullanılması önerilmez. Amfoterisin, foskamet ve aminoglikozitlergibi ilaçlar, zalsitabinin renal klirensine müdahale ederek (vesistemik riski artırarak) periferik nö-ropati ve zalsitabine bağlıdiğer toksisitelerin riskini artırabilir.

Doz Önerisi: Monoterapi: İlerlemiş HIV enfeksiyonu olan erişkin hastalardaHivid’in önerilen monoterapi oral dozu8 saatte bir 0.750 mg’dir (toplam günlük doz 2.25 mg). Orta veya şiddetliperiferik nö-ropati işaret ve semptomları geliştiren hastalarda,özellikle bu semptomlar bilateral ise ve 72 saatten fazla sürerseHivid’e ara verilmelidir. Ancak, periferiknö-ropatiye bağlı bütün bulgular, “hafif” semptomlar haline geldiktensonraHividtedavisinetekrar başlanmalıdır (%50 dozda, yani her 8 saatte bir 0.375 mg’lik 1Tablet).Kombinasyon tedavisi: Önerilen kombinasyon tedavisi,her 8 saatte bir 200 mgRetrovir(zidovudin) ile beraber oral 0.750 mg’likHividdozudur (toplam günlük doz 2.25mgHividve 600 mgRetrovir).

<

Brethal

İnhaler Fako flutikazon propionat Ambalaj: 50 µg/dozx60 doz : : 125 µg/dozx60 dozluk ambalaj. Eşdeğeri: Flixotide İnhaler: 50 µg/dozx60 doz,

Librax

Draje Onko Klordiazepoksit 5mg, klidinyum bromür 2.5 mg. Ambalaj: 40 ve 100 draje. Eşdeğeri: Klipaks Draje: 40 ve 100 draje(İ.E.Ulagay).

Fexofen

Film Tablet Sanovel Feksofenadin Ambalaj: 120 mgx10 ve 20 tablet : : 180 mgx10ve 20 tablet. Eşdeğeri: TelfastFilm Tablet: 120
Novosef

Flakon IM, IV Eczacıbaşı Seftriakson disodyum Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL’lik %1 lidokain ampulü : : 1

Progestan

Yumuşak Kapsül Koçak Doğal mikronize progesteron Ambalaj: 100mgx30 kapsül. Endikasyon: Jinekolojide: Progesteron yetmezliğine bağlısorunlar, özellikle; premenstrüel sendrom, menstrüel düzensizlikler(disovülasyon veya

Flix-otide

İnhaler GSK flutikazon propionat Ambalaj: 25 µg/dozx60 doz : : 50 µg/dozx60 doz : : 125µg/dozx60 dozluk ambalaj. Eşdeğeri: Brethalİnhaler:

Adrenalin

Ampul Biofarma/Drogsan Adrenalin Ambalaj: 0.25 mg/1 mLx10 ve 100 Ampul : : 0.5 mg/1mLx10 ve 100 Ampul : : 1
Debridat

Süspansiyon Abdi İbrahim Trimebutin maleat Ambalaj: 24 mg/5 mLx250 mL’lik şişe. Debridat Tablet Trimebutin maleat Ambalaj: 100 mgx40 Tablet :

Vazkor

Tablet Deva Amlodipin Ambalaj: 5mgx20 Tablet : : 10 mgx20 tablet. Eşdeğeri: Amlodis Tablet: 5 mgx20 Tablet, 10 mgx20 tablet(Eczacıbaşı);AmlovasTablet:

Ciproktan

Film Tablet Koçak Siprofloksasin Ambalaj: 500 mgx14 tablet. Eşdeğeri: Ciprasid Film Tablet: 500 mgx14 tablet(Yeniİlaç);Cipro Film Tablet: 500 mgx14 tablet(Biofarma);LoxasidFilm

Rescuvolin

Flakon Med İlaç Kalsiyum folinat Ambalaj: 15 mg/3 mLx1 Flakon : : 50 mg/10 mLx1 flakon. Eşdeğeri: Calcium Leucovorin DBL

Akineton

Ampul Abbott Biperiden laktat Ambalaj: 5 mg/1 mLx5 Ampul. Akineton Tablet Biperiden HCI Ambalaj: 2 mgx100 tablet. Endikasyon: Morbus Parkinson,

Spasmo Panalgine

Supozituvar Atabay Parasetamol 125mg, allobarbital 30 mg, adifenin HCI 25 mg Ambalaj: 10 supozituvar. Endikasyon: Çocuklarınhipertrofik pilor stenozu, pilor spazmı,

Tylol Plus

Tablet Nobel Parasetamol 500mg, kafein 30 mg Ambalaj: 20 tablet. Eşdeğeri: DarvolinTablet: 20 tablet(Eczacıbaşı);GeralginePTablet: 20 tablet(Münir Şahin);MedafeinTablet: 20 Tablet(Koçak);NopainPlus Tablet:

NaprenS

Tablet İlsan Naproksen sodyum Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 Tablet : : Fort Tablet550 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri: aNoxFort
Antrex

Tablet Atafarm Kalsiyumfolinat Ambalaj: 15mgx100 tablet. Endikasyon: Metotreksat gibi folik asit antagonistleriyleyapılan sitotoksik kemoterapinin ardından antidot olarak kullanılır.Ayrıca, folat eksikliğine

İmex

Merhem Assos Tetrasiklin HCl %3 Ambalaj: 20 gramlık tüp. Endikasyon: Enflamatuvar formları başta olmaküzere, topikal akne tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon:

Lumigan

Göz Damlası Abdiİbrahim Bimatoprost 0.3 mg/mL Ambalaj: 3 mL’lik şişe. Endikasyon: Kronikglokom ve oküler hipertansiyon hastalarında yüksek göziçi basıncınındüşürülmesi amacıyla

Rofen

Fort Tablet Akdeniz İbuprofen Ambalaj: 400 mgx30 tablet. Eşdeğeri: ArtrilDraje: 400 mgx30 draje(Eczacıbaşı);Biophen Draje: 400 mgx30draje(İlsan);Brufen Draje: 400 mgx30 draje(Abbott);Siyafen

Buğusan

İnhalasyon Solüsyonu Kurtsan Ökaliptol 2 g, mentol1 g, gomenol 1 g, çam esansı 1 g, tentür benjoin 12 g, etanol

Diclomec

IM Ampul Abdiİbrahim Diklofenak sodyum Ambalaj: 75 mg/3mLx4 ve 10 ampul. Eşdeğeri: DeflamatIM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul(TriPharma);Dikloron

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir