İecilline

Flakon IM

İ.E. Ulagay

Penisilin G prokain,penisilin G potasyum

Ambalaj: 400.000 Üİ (300.000/100.000IU)x1 Flakon ve 1 çö-zücü

: : 800.000IU (600.000/200.000 IU)x1 Flakon ve 1 çö-zücü.

Eşdeğeri: DevapenFlakon: 400.000 IUx1 Flakon,800.000 IUx1 Flakon(Deva);PencainK Flakon: 400.000 IUx1 Flakon, 800.000 IUx1 Flakon(Bilim);Prokain Penicillin Flakon: 400.000 IUx1 Flakon, 800.000 IUx1 Flakon(TümEkip);PronapenFlakon: 800.000 IUx1 Flakon(Pfizer).

Endikasyon: Pnö-moni,otitis media, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, orofarenksinenfeksiyonları, akut ve kronik gonore, sifilizin bütün devreleri,Yaws, Bejel, Pinta, C. diphteriae portörlüğünün önlenmesi için antitoksineyardımcı olarak; anthrax (şarbon), febris recurrens, tetanus (yeterlidozlarda ve antitoksin ile birlikte);sıçan ısırığı humması,Erisipeloid ve bakteriyel endokardite karşı profilaksi.

Kontra Endikasyon: Penisilinveya prokaine karşı önceden aşırı duyarlık bulunması durumundakontrendikedir.

Uyarılar: Belirgin alerji ve/veya astmalıkişilerde penisilin ihtiyatla kullanılmalıdır. Penisilinle tedaviedilen hastalarda ciddi ve bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktoid)reaksiyonları bildirilmiştir. Anafilaksi parenteral tedavidensonra daha çok gö-rülürse de oral penisilin alan hastalarda da ortayaçıkabilir. Gebelik ve emzirme döneminde güvenle kullanılabileceğikanıtlanmamıştır.

Yan Etkileri: Makülopapülerdö-küntülerden eksfoliatif dermatite kadar değişik deri dö-küntüleri,ürtiker, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar bu arada titreme,ateş, ödem, artralji ve düşkünlük gibi aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Şiddetli ve çoğunlukla fatal anafilaksi bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriyostatik antibiyotiklerin eşzamanlıolarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlamasınedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir. Buantibiyotiklerin birlikte kullanımının uygun olduğu bazı seçilmişolgularda, antibakteriyel ajanların uygun dozlarının seçilmesive ilk olarak penisilin tedavisiyle başlanması etkileşim potansiyelinien aza indirir.

Doz Önerisi: Stafilokoksik, streptokoksik ve pnö-mokoksik enfeksiyonlardagünde 400.000-800.000 iU uygulanır. Bu enfeksiyonlarda ateş normaleindikten sonra da günde 400.000 iU’lik bir doza en az 48 saat daha devamedilmelidir.bhemolitik streptokokların neden olduğu diğerenfeksiyonlarda da aynı tedavi ö-nerilir. oral ve nazofarenjiyalcerrahi girişimlerden sonra ortaya çıkabilecek bakteriyemilerdeprofilaktik olarak cerrahi girişimlerden yarım saat önce 500.000iU kristalize penisilin G potasyum ile birlikte 800.000 iUenjekte edilmeli ve ameliyattansonra da iki gün süreyle yine 800.000 iUuygulanmalıdır. Gonorede genellikle4.800.000 iU’lik bir yeterli ise de kronikleşmiş ve komplikasyonluolgularda dozun tekrar edilmesi gerekebilir. Sifilizde her 12 saattebir 400.000 veya 24 saat arayla 800.000 iU’lik dozların 8 gün süreyleuygulanması hem primer hem de sekonder sifilizde ö-nerilmiştir. Nö-rosifiliz,kardiyovasküler ve viseral sifilizde 1.200.000 iU’lik bir doz 10 günsüreyle uygulanmalıdır. Subakut bakteriyel endokarditte her 12saatte bir en az 800.000 iU uygulanır. Bununla birlikte günlük dozun2.400.000 iU’ye yükseldiği olgular da vardır. ağır olgularda hastalığıkontrol altına alıncaya kadar tedaviye kristalize penisilin Gpotasyumun eklenmesi gerekebilir. Bu arada diğer antibakteriyelilaçların da kombine bir şekilde kullanılması gerekebilir. Şarbonve antimikozda günde 400.000-800.000 iU uygulanır. Difteride portör dö-nemiönlemek için antitoksin serum ile birlikte 10 gün süreyle günde400.000 iU uygulanır. Akciğer apsesi, “Vincent anjini”, fare ısırığıhastalığı, bruselloz, leptospirosiste günde en az 400.000 ile800.000 iU enjekte edilir. Prokain penisilinin çocuklardaki dozukilo başına her 12-24 saatte bir uygulanmak üzere 10.000-20.000 iU’dir.Buna karşılık ağır enfeksiyon hallerinin söz konusu olduğu durumlardadoz gerekirse günde iki kez 1.000.000 iU’ye kadar çıkarılabilir.

<

Panalgine

Tablet Atabay Parasetamol 300mg, propifenazon 150 mg, kafein 30 mg Ambalaj: 20 tablet. Endikasyon: Baş ağrısı,migren, diş ağrısı ve diş

Asomal

Pediyatrik Şurup Radyum Parasetamol Ambalaj: 120 mg/5 mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Noral Pediyatrik Şurup: 120 mg/5 mLx100 mL(İ.E.Ulagay);Polmofen Pediyatrik Süspansiyon:
Beklazon

krem Bilim Beklometazon dipropionat Ambalaj: ‰0.25×30 g’lik tüp. Beklazon Losyon Beklometazon dipropionat Ambalaj: %0.025×50 mL’lik şişe. Beklazon Pomat Beklometazon dipropionat

Hipersar

Film Tablet İE Ulagay Olmesartan medoksimil Ambalaj: 10 mgx28 tablet : : 20 mgx28 tablet : : 40 mgx28tablet. Eşdeğeri:

Kalinor

efervesan Tablet Abbott Potasyum sitrat2.170 g, potasyum bikarbonat 2.000 g Ambalaj: 15 tablet. Endikasyon: Hipokalemiprofilaksisi ve tedavisinde, aşırı dijital etkisinin

Relifex

Film Tablet GSK Nabumeton Ambalaj: 500 mgx10 ve 30 tablet. End.: Antienflamatuvarve analjezik tedavi gerektiren osteoartrit ve romatoid artritin tedavisindeendikedir.
Exelderm

Krem Abdiİbrahim Sulkonazol nitrat%1 Ambalaj: 20 g’lik tüp. Exelderm Solüsyon Sulkonazol nitrat%1 Ambalaj: 20 mL’lik şişe. Endikasyon: Tinea pedis,tinea korporis,

Amlodis

Tablet Eczacıbaşı Amlodipin Ambalaj: 5 mgx20 ve 30 Tablet : : 10 mgx20 tablet. Eşdeğeri: 5 mgx30 Tablet(Sanovel);Amlovas Tablet: 5

Histogenol

Şurup Biofarma B1vitamini5 mg, B2vitamini 2 mg, B6vitamini 2 mg, B3vitamini 20 mg Ambalaj: 150 mL’lik şişe. Endikasyon: Bvitaminleri eksikliklerine

BevitinC

Film Tablet Abfar B1vitamini15 mg, B2vitamini 10 mg, B6vitamini 5 mg, B12vitamini 4mg, nikotinamid100 mg, kalsiyum pantotenat 20 mg, C

Havilland

Deodorant Krem MedCare lHeksadekanol,loktadekanol, çinko oksit vs. Ambalaj: 50 mL’lik plastik tüp. Endikasyon: Antiperspirantetkilidir. Terdeki koku yapan bakterilere karşı kullanılır.

Aksef

Flakon IM/IV Nobel Sefuroksim sodyum Ambalaj: 250 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü Ampul : : 750 mgx1Flakon ve 6

Musilaks

Tablet Günsa Fenolftalein Ambalaj: 250 mgx20 tablet. Endikasyon: Laksatifolarak akut ve kronik fonksiyonel kabızlığın kısa süreli tedavisindekullanılır. Kontra Endikasyon: Fenolftaleinekarşı

Thilomide

Göz Damlası Liba Lodoksamid trometamin Ambalaj: 1.78 mg/mLx5 mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri: alomideGöz Damlası: ‰3×5 mL(Alcon). Endikasyon: Baharkonjunktiviti, dev papiller
Rinosil

Burun Damlası Akdeniz Fenilefrin 2.5 mg,klorfeniramin maleat 4 mg/ml Ambalaj: 20 mL’lik damlalıklı şişe. Endikasyon: Allerjik kaynaklı saman nezlesi, koriza,

Kalmosan

Losyon Kurtsan Difenhidramin HCI1 g, kalamin 10 g, çinko oksit 5 g, kafur 1 g, gliserin 15 g Ambalaj: 100

Sudafed

Şurup GSK Psö-doefedrin HCI Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe. Eşdeğeri: EksofedŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Hüsnü Arsan). Sudafed Tablet Psö-doefedrin

Venoruton

Forte Tablet Novartis CH Okserutin Ambalaj: 500 mgx30 tablet. Endikasyon: Kronik venöz yetmezliğe eşlik eden ödem ve semptomlar(ağrılı, yorgun, şiş,

Proscar

Film Tablet MSD Finasterid Ambalaj: 5 mgx28 tablet. Eşdeğeri: FinaridFilm Tablet: 5 mgx28tablet(Nobel). Endikasyon: Benignprostat hiperplazisinin tedavisi ve kontrolünde; ürolojik

Kloroben

Gargara Drogsan Klorheksidin glukonat%0.12, benzidamin HCl %0.15 Ambalaj: 200 mL’lik şişe. Kloroben Oral Sprey Klorheksidin glukonat%0.12, benzidamin HCl %0.15 Ambalaj:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir