İlomedin

İnfüzyon Ampulü

Schering

İloprost

Ambalaj: 20 µg/1 mLx5 ampul.

End.: Revaskülarizasyonunmümkün olmadığı kritik ekstremite iskemisi bulunan ilerlemiş tromboanjitisobliterans (Buerger Hastalığı) olgularının tedavisi; ciddi periferik oklüsifarter hastalığı (PAOD) tedavisi, özellikle amputasyon riski taşıyan vecerrahi girişim ya da anjiyoplastinin mümkün olmadığı olgular ile diğer tedavilereyanıt vermeyen ve ciddi kısıtlamaya neden olan Raynaud fenomenli hastalarıntedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Gebelik ve emzirme halinde veiloprosta aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir. İloprostun trombositlerüzerine olan etkisinin kanama riskini artırabileceği hallerde (ör: aktifpeptik ülser, travma, intrakranyel kanama) kullanılmamalıdır. Ciddi koronerkalp hastalıkları veya anstabil anjina; son 6 ay içinde geçirilmiş miyokardenfarktüsü; akut ya da kronik konjestif kalp yetmezliği (NYHA IiIV); prognozudeğiştirebilecek aritmi; pulmoner konjestiyon şüphesi olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Acilamputasyon gereken hastalarda (ör: enfekte gangrenlerde) cerrahi girişimgecikmemelidir. Düşük kan basınçlı hastalarda ileri hipotansiyonu önlemeyedikkat edilmelidir ve belirgin bir kalp hastalığı olan hastalar yakındanizlenmelidir. Hastalara sigara içmeyi bırakmaları kesinlikle önerilmelidir.İlaç uygulamasının bitiminden sonra, yatar pozisyondan ayağa kalkan hastalardaortostatik hipotansiyon gelişme olasılığı göz önünde tutulmalıdır.

Yan Etkileri: İloprostunfarmakolojik etkisi, kızarıklığa neden olan vazodilatasyon veya baş ağrısı veyagastrointestinal semptomlar gibi yan etkiler olarak kendini gösterir.Genellikle bütün bu yan etkiler doz azaltıldığında hızla kaybolur.

İlaç Etkileşimleri: Farmakolojik deneylerdeiloprostunreseptör blokerlerinin, kalsiyum antagonistlerinin ve vazodilatatörlerinantihipertansif aktivitesi üzerine additif etkisi ve ACE inhibitörlerininantihipertansif aktivitesi üzerine potansiyelize edici etkisi olduğu görülmüştür.Heparin veya kumarin tipi antikoagülanlar ile beraber kullanıldığında teorikolarak kanama riskini arttırabilir. Diğer trombosit agregasyon inhibitörleri[asetilsalisilik asit veya diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar vefosfodiesteraz inhibitörleri ve nitrovazodilatörler (ör. molsidomin)] ileberaber kullanıldığında iloprostun trombosit fonksiyonları üzerine additifveya supraadditif etkisi vardır.

Doz Önerisi: İlomedin 20sadece hastahanelerde dikkatli gözetim altında ya dayeterli olanakları bulunan ayaktan tedavi kliniklerinde kullanılmalıdır.Kadınlarda, tedavi başlamadan önce gebelik olmadığı kesinleştirilmelidir.İlomedin 20dilüe edildikten sonra intravenözenfüzyon şeklinde periferik ven veya bir merkezi venöz kateter ile uygulanır.Doz kişisel tolerabiliteye uygun olarak 0.5-2.0 ng iloprost/kg vücut ağırlığı/dakika,sınırları arasında ayarlanır ve günde 6 saat süreyle uygulanır.

<

Epidosin

Ampul Dr.F.Frik Valetamat Br Ambalaj: 8 mg/1 mLx5 ampul. Epidosin Draje Valetamat Br Ambalaj: 10 mgx20 draje. Endikasyon: Midebağırsakkrampları, spastik

FentanylJanssen

Ampul JanssenCilag Fentanil sitrat Ambalaj: 100 µg/2 mLx50 Ampul : 500 µg/10 mLx50 Ampul-. Endikasyon: Genel veyabölgesel anestezide ilave narkotik

Pommade İchthyole

Pomat Günsa İhtamol 1 g Ambalaj: 20 g’lik tüp. Eşdeğeri: İchtioleePomat(Radyum);İhtamol Merhem: (Merkez Lab.);Pomat İchthyolPomat(Aroma). Endikasyon: Lokal antiseptikolarak ekzema, fronküloz,
Ritosin

Film Tablet Biofarma Roksitromisin Ambalaj: 150 mgx10 film tablet. Eşdeğeri: RemoraFilm Tablet: 150 mgx10tablet(Nobel);Roksolit Film Tablet: 150 mgx10 tablet(Eczacıbaşı);RulidFilm Tablet:

Mivacron

Enjektabl GSK Mivakuryum klorür Ambalaj: 10 mg/5 mLx5 Ampul : : 20 mg/10 mLx5 ampul. Endikasyon: Genelanesteziye ek olarak trakeal

Ciloxan

Göz Damlası Alcon Siprofloksasin HCl Ambalaj: %0.3×5 mL’lik, damlalıklı plastik şişe. Eşdeğeri: Cipro Göz Damlası: %0.3×5 mL(Biofarma);Siprogut Göz Damlası: %0.3×5
Aprowell

Tablet aris Naproksen sodyum Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 Tablet : : Fort Tablet550 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri: aNox

Caduet

Film Kaplı Tablet Pfizer Amlodipin+Atorvastatin Ambalaj: 5 mg+10 mgx30 tablet : 5 mg+20 mgx30 tablet : 10 mg+10mgx30 tablet :

Synergon

Ampul Biofarma Progesteron 10 mg,follikulin 1 mg Ambalaj: 1 mLx2 ampul. Endikasyon: Premenstrüelsendrom, menstrüel düzensizlik, iyicil mastopatiler, premenopoz,menopoz ve luteal

Vegabon

Tablet Koçak Alendronat Ambalaj: 70 mgx4 tablet. Eşdeğeri: FosamaxTablet: 70 mgx4 tablet(MSD);Osalen Tablet: 70 mgx4 tablet(Eczacıbaşı). Endikasyon: Postmenopozal osteoporozun tedavisi

Tribudat

Tablet Berksam Trimebutin maleat Ambalaj: 100 mgx40 tablet : : Forte Tablet 200 mgx20 tablet. Eşdeğeri: DebridatTablet: 100 mgx40 tablet;

Moverdin

Tablet Koçak Selegilin HCl Ambalaj: 5mgx30 ve 100 tablet. Endikasyon: Uzun sürelevodopa kullandıktan sonra dekarboksilaz inhibitörlerinin yardımıolmaksızın, artık levodopa tedavisine

Plegicil

Damla SanofiAventis Asepromazin maleat1 mg (baz olarak)/10 damla Ambalaj: 30 mL’lik şişe. Endikasyon: Majör endikasyonupsikoz tedavisidir. Bunun yanında kusma ve

Uromitexan

Ampul EczacıbaşıBaxter Mesna Ambalaj: 400mg/4 mLx15 ampul. Uromitexan Film Tablet Mesna Ambalaj: 400mgx10 tablet : : 600 mgx10 tablet. Endikasyon:
Duact

Kapsül GSK Akrivastin 8 mg,psö-doefedrin HCl 60 mg Ambalaj: 30kapsül. Endikasyon: Alerjiknezle semptomlarının giderilmesinde endikedir. Kontra Endikasyon: Akrivastin,triprolidin veya psö-doefedrine

Nevakson

Flakon IM, IV Mustafa Nevzat Seftriaksondisodyum Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL’lik %1 lidokain ampulü : : 1

Colposeptine

Vajinal Tablet Merck Promestriene 10 mg,klorkinaldol 200 mg. Ambalaj: 18tablet. Endikasyon: Estrojeneksikliğine bağlı olarak gelişen vajinal atrofilerin tedavisinde endikedir. Kontra

Prograf

Enfüzyon Solüsyonu Eczacıbaşı Takrolimus Ambalaj: 5 mg/1 mLx10 ampul. Prograf Kapsül Takrolimus Ambalaj: 1 mgx50 Kapsül : : 5 mgx50

Lutenyl

Çentikli Tablet Merck Nomegestrol asetat Ambalaj: 5 mgx10 tablet. Endikasyon: Özelliklepremenopozal sürede (menstrüel düzensizlikler, premenstrüel sendrom, mastodini)progesteron eksikliğine bağlı semptomlar;

Cernevit

Flakon IM/IV EczacıbaşıBaxter A vitamini (retinolpalmitat olarak) 3500 IU, D3vitamini (kolekalsiferol) 220 IU (5.5µg), E vitamini (DL alfatokoferol 11.2 IU

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir