İmmucyst

Flakon

SanofiPasteur

BCG Connaught suşu81 mg (=10.5±8.7x108Koloni Formasyon Ünitesi)

Ambalaj: 1 liyofilize Flakon ve 3mL çö-zücü flakon.

Endikasyon: İntravezikal yolla, mesanedekiprimer ve relaps karsinoma in situ (CIS) tedavisi ve tümör tekrarlamasıklığını azaltmada endikedir. Papiller tümörlerle birlikte yada tek başına gö-rülen karsinoma in situ tedavisinde de uygulanabilir.Aynı zamanda, daha önce herhangi bir ajanla tedavi edilmeye çalışılmış,ancak başarılı olunamamış mesanenin in situ tümörlerinin tedavisindede endikedir.

Kontra Endikasyon: Ateşi yüksek hastalarda ateşinnedeni belirlenip ortadan kaldırılmadıkça, uygulanmamalıdır.Bir enfeksiyon gö-rülürse, enfeksiyon kontrol altına alınıncayakadar tedavi ertelenmelidir. Üriner sistem enfeksiyonu olan hastalar,BCG enfeksiyonunun yayılması ve mesane irritasyonunun şiddetininartması riskinden dolayı BCG/Connaught tedavisine alınmamalıdır.Gebelikve emzirmede kontrendikedir.

Uyarılar: Mesane içinde enflamasyon; hematüri,dizüri, pollaküri ve üriner sistem bakteriyel enfeksiyonları ilebirlikte gö-rülmektedir. Bulantı, diyare, anemi ve lö-kopeni, prostatve üretral obstrüksiyon ve sistemik BCG enfeksiyonu ile ölümgörülebilir.

Yan Etkileri: Lokal yan etkiler genellikle,3. vezikal instilasyonun ardından gö-rülmekte ve genel olarak; dizüri,pollaküri, hematüri, sistit, idrar zorluğu, üriner sistem enfeksiyonu,inkontinans, kramp/ağrı şeklindedir. İntravezikal uygulamanın ardındangö-rülen sistemik reaksiyonlar ise genellikle 1-3 günde sona ererve genel olarak; halsizlik, 38°C’nin üzerinde ateş, titreme, anemi, bulantı/kusma,iştahsızlık, miyalji/artralji/artrit, diyare, lö-kopeni, renal toksisite,genital ağrı şeklinde gö-rülmektedir. Granülomatöz prostat, ciltdö-küntüsü, orşit ve renal apse rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Olası bir mikobakteriyel enfeksiyonkuşkusu nedeniyle yapılacak olan tüberkülin cilt testinde yanlışyorumlamalara ve/veya teşhise neden olabilir.

Doz Önerisi: Kısa süreli tedavilerde TUR veya sonrası 14.günden başlayarak haftada bir doz 50 mL steril serum fizyolojik ilesulandırılarak kullanılmalıdır. Uygulama kateter ile intravezikalyoldan yapılmalıdır. 6 hafta sonra yapılacak monitö-rizasyon sonrasındatoplam 50 haftada tedavi tamamlanmış olur. Uzun süreli tedavilerdeise TUR veya biyopsi sonrası 14. günden başlayarak haftada 1 doz 50mL steril serum fizyolojikle sulandırılarak kullanılmalıdır. Uygulamakateter ile intravezikal yoldan yapılmaktadır. 6 haftalık indüksiyonküründen sonra yapılacak monitö-rizasyon sonrasında 3, 6, 12, 18ve 24. aylarda birer kez uygulanarak tedavi sağlanır.

<

Tetavax

Enjektör Sanofi Pasteur Saflaştırılmış tetanoztoksoidi (adsorbe) 40 IU Ambalaj: 0.5 mL’lik uygulamaya hazır 1 enjektör. Endikasyon: Tetanoz hastalığına karşı aktif

Silvadiazin

Krem Toprak Gümüş sülfadiazin Ambalaj: 10 mg/gx40 g’lik tüp. Eşdeğeri: SilvamedKrem: 10 mg/gx40 g(Koçak);Silverdin Krem: 10 mg/gx40 g(Deva). Endikasyon: Yanık

Muphoran

Flakon IV Servier Fotemustin Ambalaj: 208 mgx1 Flakon ve 1 çö-zücü ampul. Endikasyon: Yayılmışmalign melanom (beyinde lokalize olanlar dahil) ve
Xatral

Film Tablet Alfuzosin Ambalaj: 2.5 mgx30 tablet. Xatral XL Denetimli Salım Tableti Alfuzosin Ambalaj: 10 mgx30 tablet. Endikasyon: Benignprostat hiperplazisinin

Suprenil

Oftalmik Süspansiyon İ.E.Ulagay Sülfasetamid sodyum500 mg, prednizolon asetat 10 mg, fenilefrin HCI 6 mg, antipirin 5mg Ambalaj: 5 mL’lik damlalıklı

Duspatalin

Draje Solvay Mebeverin HCI Ambalaj: 100mgx50 draje. Eşdeğeri: Duspaverin Draje: 100 mgx50 draje(İlsan). Duspatalin Likit Mebeverin HCI 10mg/ml Ambalaj: 250mL’lik

Norpace

Kapsül aris Dizopiramid fosfat Ambalaj: 100 mgx25 kapsül. Endikasyon: Unifokalve multifokal prematür ventriküler kontraksiyonlar, prematür arteriyelkontraksiyonlar, paroksismal arteriyel ve ventriküler
Cutivate

Krem GSK Flutikazon propionat Ambalaj: 500mg/g15 ve30 g’lik tüp. Cutivate Merhem Flutikazon propionat Ambalaj: 50mg/gx15 ve30 g’lik tüp. Endikasyon: Kortikosteroidlereyanıt

Amoksina

Kapsül Mustafa Nevzat Amoksisilin Ambalaj: 250mgx16 kapsül. Amoksina Oral Süspansiyon Amoksisilin Ambalaj: 125 mg/5 mLx 80 mL : 250 mg/5

Opraks

Film Tablet Toprak Naproksen sodyum Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 Tablet : : Fort filmTablet 550 mgx10 ve 20 tablet.

Copaxone

Flakon Medİlaç Kopolimer 1 20 mg Ambalaj: Her biri 7 Flakon içeren 4 kutuda toplam 28 Flakonve 1 mL’lik enjeksiyonluk

Mikrosid

Oral Süspansiyon Günsa Trimetoprim 40 mg,sülfametoksazol 200 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: BactrimOral Süspansiyon: 100 mL(Roche);BaktonOral Süspansiyon: 100

ReparilGel N

Jel Abdiİbrahim Essin %1, dietilaminsalisilat %5 Ambalaj: 40 g’lik tüp. Endikasyon: Romatizmalağrılar, kas ağrısı, burkulma, nevralji, bel ağrısı, boyun tutulması,ayak

Butopan

Ampul Biofarma Skopolaminbutilbromür Ambalaj: 20mg/1 mLx6 ampul. Eşdeğeri: BuscopanAmpul: 20 mg/1 mLx6 ampul(Eczacıbaşı);MolitAmpul: 20 mg/1 mLx6 ampul(Adeka);Spazmotek Ampul: 20 mg/1

Klavupen

Film Tablet Toprak Amoksisilin trihidrat500 mg, potasyum klavulanat 125 mg Ambalaj: 15 tablet. Eşdeğeri: KlamoksFilm Tablet: 625 mgx15Tablet(Bilim);KlavunatFilm Tablet: 625
Polivit

Şurup Abdi İbrahim A vitamini 1500 IU,B1vitamini 1 mg, B2vitamini 1.2 mg, B6vitamini 2 mg, nikotinamid 7 mg, dpantenol 3

Bismomagnesie

Çiğneme Tableti Yeni İlaç Alüminyum hidroksit200 mg, magnezyum karbonat 300 mg, simetikon 30 mg Ambalaj: 40 tablet. Bismomagnesie Toz Alüminyum

Pirofen

Tablet Deva Parasetamol Ambalaj: 500 mgx20 tablet. Eşdeğeri: Asetam Tablet: 500mgx20 tablet(Saba);Durapan Tablet: 500 mgx20tablet(Münir Şahin);Minoset Tablet: 500 mgx20tablet(Roche);Noral Tablet:

Aimafix D.I.

Flakon IV Koçsel Faktör IX Ambalaj: 500 IUx1 Flakon, 1 adet 10 mL’lik çö-zücü ve çözündürmeve uygulama için kullanılan araçlar.

Terbisil

Krem Berksam Terbinafin HCl %1 Ambalaj: 15 ve 30 g’lik tüp. Eşdeğeri: LamisilKrem: 10 mg/gx15 g(Novartis);Mycocur Krem: 10 mg/gx15 g(Nobel);TerbinKrem:

Sulperazon

Flakon IM, IM/IV Pfizer Sulbaktam 1g, sefoperazon1 g Ambalaj: IM: 1 Flakon, 5 mL steril su ve %2 lidokain içeren1

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir