İmmucyst

Flakon

SanofiPasteur

BCG Connaught suşu81 mg (=10.5±8.7x108Koloni Formasyon Ünitesi)

Ambalaj: 1 liyofilize Flakon ve 3mL çö-zücü flakon.

Endikasyon: İntravezikal yolla, mesanedekiprimer ve relaps karsinoma in situ (CIS) tedavisi ve tümör tekrarlamasıklığını azaltmada endikedir. Papiller tümörlerle birlikte yada tek başına gö-rülen karsinoma in situ tedavisinde de uygulanabilir.Aynı zamanda, daha önce herhangi bir ajanla tedavi edilmeye çalışılmış,ancak başarılı olunamamış mesanenin in situ tümörlerinin tedavisindede endikedir.

Kontra Endikasyon: Ateşi yüksek hastalarda ateşinnedeni belirlenip ortadan kaldırılmadıkça, uygulanmamalıdır.Bir enfeksiyon gö-rülürse, enfeksiyon kontrol altına alınıncayakadar tedavi ertelenmelidir. Üriner sistem enfeksiyonu olan hastalar,BCG enfeksiyonunun yayılması ve mesane irritasyonunun şiddetininartması riskinden dolayı BCG/Connaught tedavisine alınmamalıdır.Gebelikve emzirmede kontrendikedir.

Uyarılar: Mesane içinde enflamasyon; hematüri,dizüri, pollaküri ve üriner sistem bakteriyel enfeksiyonları ilebirlikte gö-rülmektedir. Bulantı, diyare, anemi ve lö-kopeni, prostatve üretral obstrüksiyon ve sistemik BCG enfeksiyonu ile ölümgörülebilir.

Yan Etkileri: Lokal yan etkiler genellikle,3. vezikal instilasyonun ardından gö-rülmekte ve genel olarak; dizüri,pollaküri, hematüri, sistit, idrar zorluğu, üriner sistem enfeksiyonu,inkontinans, kramp/ağrı şeklindedir. İntravezikal uygulamanın ardındangö-rülen sistemik reaksiyonlar ise genellikle 1-3 günde sona ererve genel olarak; halsizlik, 38°C’nin üzerinde ateş, titreme, anemi, bulantı/kusma,iştahsızlık, miyalji/artralji/artrit, diyare, lö-kopeni, renal toksisite,genital ağrı şeklinde gö-rülmektedir. Granülomatöz prostat, ciltdö-küntüsü, orşit ve renal apse rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Olası bir mikobakteriyel enfeksiyonkuşkusu nedeniyle yapılacak olan tüberkülin cilt testinde yanlışyorumlamalara ve/veya teşhise neden olabilir.

Doz Önerisi: Kısa süreli tedavilerde TUR veya sonrası 14.günden başlayarak haftada bir doz 50 mL steril serum fizyolojik ilesulandırılarak kullanılmalıdır. Uygulama kateter ile intravezikalyoldan yapılmalıdır. 6 hafta sonra yapılacak monitö-rizasyon sonrasındatoplam 50 haftada tedavi tamamlanmış olur. Uzun süreli tedavilerdeise TUR veya biyopsi sonrası 14. günden başlayarak haftada 1 doz 50mL steril serum fizyolojikle sulandırılarak kullanılmalıdır. Uygulamakateter ile intravezikal yoldan yapılmaktadır. 6 haftalık indüksiyonküründen sonra yapılacak monitö-rizasyon sonrasında 3, 6, 12, 18ve 24. aylarda birer kez uygulanarak tedavi sağlanır.

<

Ciprasid

Film Tablet Yeni İlaç Siprofloksasin Ambalaj: 500 mgx14 tablet. Eşdeğeri: Cipro Film Tablet: 500 mgx14 tablet(Biofarma);CiproktanFilm Tablet: 500mgx14 tablet(Koçak);Loxasid Film

Ornidone

Film Tablet Tripharma Ornidazol Ambalaj: 250 mgx20 tablet : : 500 mgx10 tablet. Eşdeğeri: BiteralLak Tablet: 250 mgx20tablet, 500 mgx10
Norvir

Oral Çö-zelti Abbott Ritonavir Ambalaj: 280 mg/mLx240 mL’lik şişe. Norvir Yumuşak Kapsül Ritonavir Ambalaj: 100 mgx84 Kapsül içeren 4 şişede

Celoftal Surgical

İntraoküler Solüsyon Alcon Hidroksipropilmetilselüloz %2 Ambalaj: 1.5 mL’lik kullanıma hazır steril enjektörde, özel kanülüile birlikte. Endikasyon: Önsegmenti ilgilendiren intraoküler lens

Avonex

Flakon Gen İlaç İnterferonb1a 6 milyonIU (30mg) Ambalaj: Tek dozluk 4 Flakon, çözme için önceden doldurulmuşşırınga ve 2 iğne. Endikasyon:

Tetavax

Enjektör Sanofi Pasteur Saflaştırılmış tetanoztoksoidi (adsorbe) 40 IU Ambalaj: 0.5 mL’lik uygulamaya hazır 1 enjektör. Endikasyon: Tetanoz hastalığına karşı aktif
LoOvral

Draje Wyeth Etinilestradiol0.03 mg, levonorgestrel 0.15 mg Ambalaj: 21 draje. Eşdeğeri: Microgynon Draje: 21 draje(Schering). Endikasyon: Önerildiğişekilde uygulandığında, normalde döllenme

Kardilat

Film Tablet Fako Nifedipin Ambalaj: 10 mgx30 tablet. Eşdeğeri: NidicardYumuşak Kapsül: 10 mgx30kapsül(Koçak);Nidilat Yumuşak Jelatin Kapsül: 10 mgx30kapsül(SanofiAventis). Endikasyon: Kronikstabil

Mukoliz

Kapsül Terra Karbosistein Ambalaj: 250 mgx50 kapsül : : 375 mgx45 kapsül. Eşdeğeri: MukotikTablet: 250 mgx50 Tablet(Koçak). Endikasyon: Aşırı veviskoz

Arava

Film Tablet SanofiAventis Leflunomid Ambalaj: 10 mgx30 tablet : 20 mgx30 tablet : 100 mgx3tablet. Endikasyon: Aktif romatoid artriti olan

Hemoralgine

Pomat Atabay Klorheksidin HCI0.2 g, mentol 0.4 g, alüminyum hidroksiasetat 0.2 g, efedrin HCI 0.1g, tetrakain HCI 0.2 g, bazik

BSS Plus

İntraoküler İrrigasyon Solüsyonu Alcon Part I: Sodyum klorür 7.44 mg, potasyum klorür0.395 mg, kurutulmuş sodyum fosfat 0.433 mg, sodyum bikarbonat

Depakin

Flakon IV SanofiAventis Valproat sodyum Ambalaj: 400 mgx4 flakon ve 4 mLx4 enjeksiyonluk su ampulü. Depakin Enterik Tablet Valproat sodyum

Manuprin

Granül Yeni İlaç Metenamin mandelat Ambalaj: 0.5 gx56 saşe. Endikasyon: Özellikleuzun süreli tedavi gerektiren pyelonefrit, sistit, pyelit ve diğerkronik üriner
Sülpir

Kapsül SanofiAventis Sülpirid Ambalaj: 50 mgx30 kapsül. Eşdeğeri: Meresa Kapsül: 50 mgx30kapsül(Adeka);Zeprid Kapsül: 50 mgx30 kapsül(Nobel). Endikasyon: Bir nö-roleptikolarak, 600

Festal N

Enterik Draje SanofiAventis Pankreatin spesiyal210 mg (lipaz 6000 FİP Ü, amilaz 4500 FİP Ü, proteaz 300 FİP Ü) Ambalaj: 20

Savonol

Konsantre Solüsyon Merkez Lab. Setrimid %15, klorheksidin%1.5 Ambalaj: 100 ve 500 mL’lik şişe. Eşdeğeri: SavlexKonsantre Solüsyon: 100 ve500 mL(Drogsan). Endikasyon:

Monodoks

Kapsül Deva Doksisiklin Ambalaj: 100 mgx14 Kapsül. Eşdeğeri: TetradoxKapsül: 100 mgx14 kapsül(Fako). Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu ürogenital, solunum sistemi, yumuşakdoku,

Steocin

Ampul Drogsan Salmon kalsitonin Ambalaj: 50 IU/2 mLx 6 Ampul : : 100 IU/2 mLx5 ampul. Eşdeğeri: MiacalcicAmpul: 100 IU/1

UndoTalk

Toz İlsan Undesilenik asit‰5, çinko undesilanat ‰5, borik asit %5, salisilik asit %2, amidon %5 Ambalaj: 100 g’lik ambalaj. Endikasyon:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir