İsovit

Tablet

Deva

İzoniazid 100 mg,B6vitamini 25 mg.

Ambalaj: 100 tablet.

Endikasyon: Tüberkülozunbütün şekil, lokalizasyon ve safhalarında tedavi edici; enfektebir çevrede yaşayan, deri reaksiyonları pozitif olan şahıslardaise profilaktik olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: İ-lacakarşı aşırı duyarlığı olanlarda, karaciğer hastalığı bulunanlarda,artritis, ilaç ateşi gibi bu maddeye karşı istenmeyen reaksiyonverenlerde kullanılmamalıdır. Profilaktik kullanımı için sınıryaş 35’tir. 35 yaştan sonra toksik etkilere tahammül azalacağından,profilaktik tedavi yapılmamalıdır.

Uyarılar: Tedavi sırasında önceel ve ayaklarda başlayan parestezi periferal nö-rit varlığını yansıtırki, bu dozun azaltılmasını gerektirir.Fatal hepatite yol açabileceğiunutulmamalıdır. Gebelerde ve emziren annelerde kesin endikasyonuvarsa çok dikkatli bir gözlem altında kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Periferalnö-ropati (ö-zellikle yavaş inaktivatörlerde) nadiren ensefalopati,optik nö-rit, kusma, bulantı, serum transaminazlarda yükselme, bilirubinemi,ateş, deri kızarıklıkları yapabilir.

İlaç Etkileşimleri: İ-zoniazid fenitoinin ekskresyonunuazaltır ve intoksikasyona neden olabilir. Şiddetli ve hatta fatalhepatite yol açabilir (ö-zellikle günlük alkol alanlarda). Piridoksininatılımını hızlandırarak vücuttan kaybına neden olur.

Doz Önerisi: Aktif tüberküloz tedavisinde: erişkinlerde günlük doz kg başına5 mg olarak hesaplanır ve tek doz halinde verilir.Günlük doz 300 mg’yi aşmamalıdır.Çocuklarda günlük doz enfeksiyonun şiddetine gö-re kilo başına10-20 mg olarak hesaplanır ve tek doz halinde verilir. Günlük doz 500mg’yi aşmamalıdır.İ-sovitklinik ve bakteriyolojik iyileşmeden sonra bilealtı ay süreyle kullanılmalıdır.Profilaktik tedavi uygulananlarda: erişkinleretek doz halinde 300 mg, çocuklara ise kg başına 10 mg (tek doz halindegünde maksimum 300 mg) olarak verilir.

<

Tadalin

efervesan Tablet Münir Şahin Sodyum siklamat 40mg, sodyum sakarin 4 mg Ambalaj: 100 ve 500 Tabletlik plastik kutularda. Endikasyon: Diabetesmellitus,

Zintion

Süspansiyon Drogsan Çinko pirition %2 Ambalaj: 100mL’lik ambalaj. Eşdeğeri: PerkapilŞampuan: %2×100 g(Kurtsan);ZetionSüspansiyon: %2×100 mL(Mustafa Nevzat). Endikasyon: Saçlı deride,özellikle baş derisinde

Lactulac

Şurup Koçak Laktuloz Ambalaj: 670 mg/mLx100, 200 ve 250mL’lik şişeler. Eşdeğeri: Duphalac Şurup: 670 mg/mLx250mL(Solvay);Laevolac Şurup: 670 mg/mLx100 ve 250
Angeliq

Film Kaplı Tablet Schering Estradiol1 mg, drospirenon 2 mg Ambalaj: 28 tablet. Endikasyon: 1 yıldan fazla süredir menopozda olan kadınlarda

Aranesp

Kullanıma HazırEnjektör Eczacıbaşı Darbepoetinalfa Ambalaj: 10 mg/0.4 mLx1 ve 4 enjektör : 15mg/0.375 mLx1 ve 4 enjektör : 20 mg/0.5

Isotrexin

krem Embil İzotretinoin %0.05(a/a), eritromisin %2 (a/a) Ambalaj: 30 g’lik tüp. Endikasyon: Hafifortasiddetli acne vulgaris’in topikal tedavisinde endikedir ve hem

Dynacirc SRO

Kapsül NovartisPharma İsradipin Ambalaj: 5 mgx30 kapsül. Endikasyon: Hipertansiyontedavilerinde endikedir. Kontra Endikasyon: İsradipinekarşı aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir. Uyarılar: Tedavi sırasında
Ornitop

Film Tablet Toprak Ornidazol Ambalaj: 250 mgx20 tablet. Eşdeğeri: BiteralLak Tablet: 250 mgx20tablet(Roche);Borneral Film Tablet: 250 mgx20 tablet(İlsan);OrnidoneFilm Tablet: 250

Ticlocard

Film Tablet Koçak Tiklopidin HCl Ambalaj: 250 mgx30 tablet. Eşdeğeri: AgretikFilm Tablet: 250 mgx20tablet(İlsan);Ticlid Film Tablet: 250 mgx30 tablet(SanofiAventis). Endikasyon:

Lodine

Film Tablet Wyeth etodolak Ambalaj: 300 mgx10 ve 30 film tablet. Endikasyon: Akut veuzun süreli kullanımlar için aşağıdaki belirti ve

Amaryl

Çentikli Tablet SanofiAventis glimepirid Ambalaj: 1 mgx30 Tablet : : 2 mgx30 Tablet : : 3 mgx30tablet : : 4

Flagentyl

Tablet Eczacıbaşı Seknidazol Ambalaj: 500 mgx4 tablet. Endikasyon: Entamoebahistolytica’nın etken olduğu intestinalve hepatik amebiazis ileTrichomonasvaginalis’in neden olduğu üretrit vevajinitlerde endikedir.

Gynodel

Tablet Biofarma Bromokriptin (mesilat) Ambalaj: 2.5 mgx30 tablet. Endikasyon: Parlodel Tablet: 2.5 mgx30 tablet(Novartis Pharma). Endikasyon: Prolaktinebağlı menstrüel siklus bozuklukları

Rocaltrol

Kapsül Roche Kalsitriol Ambalaj: 0.25µgx30 ve100 Kapsül : : 0.5µgx30 ve100 Kapsül. Eşdeğeri: OsteoD Kapsül: 0.25µgx30 ve 100 Kapsül, 0.5µgx30ve

Tribeksol

Film Tablet Deva B1vitamini250 mg, B6vitamini 250 mg, B12vitamini 1 mg Ambalaj: 30 tablet. Endikasyon: ApikobalFilm Tablet: 30 tablet(Santa Farma).
Gansol

Damla Sanovel Sülfisoksazol Ambalaj: 0.2 g/mLx5 mL’lik damlalıklışişe. Endikasyon: Topikalolarak duyarlı mikroorganizmaların neden oldukları konjunktivit,korneal ülserler, trahom ve gö-zün diğer

Ethyol IV

Enfüzyon Flakonu ErKim Amifostin Ambalaj: 500 mgx1 flakon. Endikasyon: İlerlemişover kanserli veya küçük hücreli olmayan akciğer kanserli hastalardatekrarlanan sisplatin dozlarına

DeNol

Yutma Tableti Eczacıbaşı Kolloidal bizmutsubsitrat Ambalaj: 300 mgx60 tablet. Endikasyon: Mide veduodenum ülserleri, gastrit ve mukozasındaki bakteriyel enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir. Kontra

KardilSR

Film Tablet Atabay Diltiazem HCl Ambalaj: 60 mgx50 tablet. Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon tedavisinde ve koroner arter spazmının neden olduğuanjina pektoris ile

Tobrex

Oftalmik Pomat Alcon Tobramisin Ambalaj: ‰3×3.5 g’lik oftalmik tüp. Eşdeğeri: ThilomaxineGöz Pomadı: ‰3×3.5 g(Liba). Tobrex Oftalmik Solüsyon Tobramisin Ambalaj: ‰3×5

Dodex

Ampul IM Deva B12vitamini1 g Ambalaj: 1 mL’lik 5 ampul. Endikasyon: Pernisiyözanemi, megaloblastik anemi, malabsorpsiyondan ileri gelen makrositeranemi, hemolitik anemi,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir