Jetokain

Ampul

Adeka

Lidokain HCI 20 mg,epinefrin 0.0125 mg/ml

Ambalaj: 2 mLx20 ampul.

Endikasyon: İnfiltrasyonteknikleriyle (örneğin perkutane enjeksiyon ile) regional ve lokalanestezi oluşturmada; periferal sinir blokları teknikleri ile (örneğinbrachial plexus), interkostal ve santral neural teknikleri ile (örneğinlumbar ve kodal epidural blok ile) intravenöz regional anestezi oluşturmadakullanılır.

Kontra Endikasyon: Karaciğer rahatsızlığı olanlarda, diyabetlilerde,kardiyovasküler bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Uyarılar: Gebeliğin ilk devrelerinde, organogeneziste;çocuk bekleyen kadınlara lokal anestezik uygulamadan önce bu durumgöz önüne alınarak dikkatli davranılmalıdır.Lokal anestezikler plasentadançabuk geçerler. Epidural, paraservikal, putental veya kodal blokanestezisi için kullanıldıklarında, değişik ölçülerde, annede,fetusta ve neonatalde toksisiteye neden olabilirler.

Yan Etkileri: En çok raslanan türler, zihinselkarışıklık, geçici baş dönmesi, uyuşukluk, kulak çınlaması, bulanıkveya çift görme, kusma, sıcaklık veya soğukluk hissi, kaslarda kendiliğindenritmik kasılmalar, titreme, konvülsiyon, bilinçsizlik, solunumdepresyonu ve solunum durmasıdır.

İlaç Etkileşimleri: MAO inhibitörleri veya trisiklikantidepresan ilaç alan hastalarda ciddi ve uzun süren hipertansiyonyapabilir. Fenotiazin ve butirofononlar epinefrinin pressör etkisiniazaltabilirler veya tersine dö-nüştürebilirler.

Doz Önerisi: Yalnızca lokal anestezi konusundadeneyimli hekimler tarafından ya da bu hekimlerin denetiminde kullanılmalıdır.

Jetokain Simplex

Ampul

Lidokain HCI

Ambalaj: 40 mg/2 mx10 ampul

: 200 mg/10 mLx10 ampul.

Endikasyon: Ventriküleraritmilerde (ekstrasistoller ve taşikardiler), enfarktüste, kalpameliyatları sırasında mekanik tahrişlerde, kalp katerizasyonuve anjiyokardiyografi gibi diagnostik müdahalelerde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Amid tipilokal anesteziklere karşı aşırı duyarlığı olanlarda, StokesAdams veWolfParkinsonWhite sendromlarında, şiddetli sinoatriyal, atriyoventrikülerve intraventriküler bloklarında kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Lidokain enjeksiyonu sırasında olası yan etkileriortadan kaldırabilecek cihaz, oksijen ve hayat kurtarıcı ilaçlarınhemen kullanılabilecek şekilde el altında bulundurulması gerekir.Ağır kalp yetmezliği, hipovolemi, şok ve karaciğerle böbrek yetmezliğiolanlarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelerde ancak ciddi endikasyon varsa kullanılmalıdır.Anne sütüyle bebeğe geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren annelerdedikkatle kullanılmalıdır. Yaşlılar lidokainin etkisine daha duyarlıolduklarından 65 yaşın üstündeki hastalarda doz yarıya indirilmelive dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Dozu fazlagelirse başlangıçta uyuşukluk, paresteziler, ataksi, disartri,nistagmus, dezoriyantasyon ve ajitasyon gibi nispeten hafif SSS belirtilerineneden olur. Bunlar ortaya çıktığında doz azaltılmazsa konvülziyonlar,solunum depresyonu ve koma gelişebilir.

İlaç Etkileşimleri: Lidokaindiğer antiaritmiklerle birlikte kullanıldığında kalp üzerinde aditifetki gö-rülebilir. Hidantoin antikonvülzanları alanlara lidokainverildiğinde kardiyodepresan etki gö-rülebilir.badrenerjik reseptör antagonistlerikaraciğer kan akımını azaltarak lidokainin hepatik metabolizmasınıyavaşlatabilir ve toksisitesini artırabilir. Simetidinle birliktekullanıldığında lidokain metabolizması yavaşlayarak kan konsantrasyonlarıyükselebilir. Nö-romusküler blok yapan ilaçlar, örneğin süksinilkolinklorür yüksek dozda IV lidokainle birlikte verilirse nö-romuskülerblok etkisi potansiye edilir.

Doz Önerisi: Aritmilerde tek doz IV enjeksiyon50-100 mg lidokain HCl (0.70-1.4 mg/kg) yavaş, dakikada 25-50 mg olarakverilir. İstenen etki alınamazsa 5 dakika sonra ikinci bir doz uygulanabilir.Sürekli intravenöz enfüzyon için 1-4 mg/dak lidokain HCl dozu(0.14-0.057 mg/kg/min) şeklinde uygulanır.

<

Chenofalk

Kapsül aris Kenodeoksikolikasit Ambalaj: 250 mgx100 kapsül. Endikasyon: Safra kesesi kolesterolik taşlarınınparçalanmasında endikedir. Kontra Endikasyon: Gebelerdekontrendikedir. Uyarılar: Diyare yapabilir. Mide

Garmastan

Pomat Medİlaç Gayazulen %0.05 Ambalaj: 20 g’lik tüp. Endikasyon: Emzirme dönemi sırasında meme başı çatlaklarınıngiderilmesine yardımcı olur ve ve göğüs

Nizoral

ovül JanssenCilag Ketokonazol Ambalaj: 400 mgx5 ovül. Endikasyon: Akut vekronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. Kroniknükseden vulvovajinal kandidozda, mide ve
Vazkor

Tablet Deva Amlodipin Ambalaj: 5mgx20 Tablet : : 10 mgx20 tablet. Eşdeğeri: Amlodis Tablet: 5 mgx20 Tablet, 10 mgx20 tablet(Eczacıbaşı);AmlovasTablet:

Clamine T Deklarit

Film Tablet: 250 mgx14 Tablet, 500 mgx14 tablet(Deva);KlacidFilm Tablet: 250 mgx14Tablet, 500 mgx14 tablet(Abbott);Klamaxin Film Tablet: 500 mgx14 tablet(İE Ulagay);KlarolidFilm

NevofamL

Enjektabl IM/IV Mustafa Nevzat Famotidin Ambalaj: 20 mgx2 liyofilize Ampul ve 2 eritici ampul. Nevofam Tablet Famotidin Ambalaj: 20 mgx60

OneAlpha

Ampul IV Abdi İbrahim Alfakalsidol Ambalaj: 1 mcg/0.5mL x 10 Ampul : : 2 mcg/1mLx10 ampul. OneAlpha Kapsül Alfakalsidol Ambalaj:
Dolphin

Film Tablet Sanovel Diflunisal Ambalaj: 500mgx10 tablet. Endikasyon: Hafif ve orta şiddette ağrılarla(diş, çene ve KBB ameliyatları dahil tüm ameliyatlar

NovoSeven

Flakon NovoNordisk Faktör VIIa (aktiveedilmiş eptakog alfa) Ambalaj: 60 KIU (1.2 mg): 1 flakon, 1 çözücü flakon, eritmeişleminde kullanılan 1

Polimisin

Deri Merhemi Koçak OksitetrasiklinHCI 30 mg, polimiksin B sülfat 10.000 Ü Ambalaj: 14.2 g’lik tüp. Eşdeğeri: TerramycinDeri Merhemi: 14.2 g(Pfizer).

Levopront

Şurup Abdiİbrahim Levodropropizin Ambalaj: 6 mg/mLx150 mL’lik şişe, 5mL’lik ölçeğiyle birlikte. Endikasyon: Kuru öksürüğün(nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon:

Tuseptil

Şurup Münir Şahin Gliseril gayakolat100 mg, difenhidramin HCI 15 mg, fenilefrin HCI 5 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Endikasyon:

Klamaxin

Film Tablet İE Ulagay Klaritromisin Ambalaj: 500 mgx14 tablet. Eşdeğeri: ClaricideFilm Tablet: 500 mgx14tablet(Bilim);Deklarit Film Tablet: 500 mgx14 tablet(Deva);Klacid Film

Sulcid

Flakon IM İ.E. Ulagay Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125 mg)x1 Flakon ve 1 mL ‰5 lidokainçö-zücü :
Zedprex

Kapsül Adeka fluoksetin HCI Ambalaj: 20 mgx20 kapsül. Endikasyon: Depresyonve buna eşlik eden anksiyetenin, ayrıca bulimia nevroza ve obsesifkompulsifhastalık tedavisinde

Ekosetol

Şurup Yeni İlaç Parasetamol Ambalaj: 160 mg/5 mLx120 mL’lik şişe. Eşdeğeri: VermidonÇocuk Şurubu: 160 mg/5 mLx120 mL(İlsan). Endikasyon: Baş ağrısı,

GonalF

Ampul Serono Follitrofinalfa Ambalaj: 37.5 IUx1 liyofilize Ampulve 1 çö-zücü Ampul : 75 IU (5.5 µg)x1 liyofilizeAmpul ve 1 çö-zücü

Synpitan

Forte Ampul Deva Oksitosin Ambalaj: 5 IU/1 mLx3 ampul. Eşdeğeri: PostuitrinFort Ampul: 5 IU/1mLx3 ampul(İ.E.Ulagay). Endikasyon: Doğumda primer ve sekonder

Lansazol

Mikropellet Kapsül İlsan Lansoprazol Ambalaj: 30 mgx14 Kapsül. Eşdeğeri: AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Hüsnü Arsan);Degastrol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(Deva);Helicol Mikropellet

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir