Jetokain

Ampul

Adeka

Lidokain HCI 20 mg,epinefrin 0.0125 mg/ml

Ambalaj: 2 mLx20 ampul.

Endikasyon: İnfiltrasyonteknikleriyle (örneğin perkutane enjeksiyon ile) regional ve lokalanestezi oluşturmada; periferal sinir blokları teknikleri ile (örneğinbrachial plexus), interkostal ve santral neural teknikleri ile (örneğinlumbar ve kodal epidural blok ile) intravenöz regional anestezi oluşturmadakullanılır.

Kontra Endikasyon: Karaciğer rahatsızlığı olanlarda, diyabetlilerde,kardiyovasküler bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Uyarılar: Gebeliğin ilk devrelerinde, organogeneziste;çocuk bekleyen kadınlara lokal anestezik uygulamadan önce bu durumgöz önüne alınarak dikkatli davranılmalıdır.Lokal anestezikler plasentadançabuk geçerler. Epidural, paraservikal, putental veya kodal blokanestezisi için kullanıldıklarında, değişik ölçülerde, annede,fetusta ve neonatalde toksisiteye neden olabilirler.

Yan Etkileri: En çok raslanan türler, zihinselkarışıklık, geçici baş dönmesi, uyuşukluk, kulak çınlaması, bulanıkveya çift görme, kusma, sıcaklık veya soğukluk hissi, kaslarda kendiliğindenritmik kasılmalar, titreme, konvülsiyon, bilinçsizlik, solunumdepresyonu ve solunum durmasıdır.

İlaç Etkileşimleri: MAO inhibitörleri veya trisiklikantidepresan ilaç alan hastalarda ciddi ve uzun süren hipertansiyonyapabilir. Fenotiazin ve butirofononlar epinefrinin pressör etkisiniazaltabilirler veya tersine dö-nüştürebilirler.

Doz Önerisi: Yalnızca lokal anestezi konusundadeneyimli hekimler tarafından ya da bu hekimlerin denetiminde kullanılmalıdır.

Jetokain Simplex

Ampul

Lidokain HCI

Ambalaj: 40 mg/2 mx10 ampul

: 200 mg/10 mLx10 ampul.

Endikasyon: Ventriküleraritmilerde (ekstrasistoller ve taşikardiler), enfarktüste, kalpameliyatları sırasında mekanik tahrişlerde, kalp katerizasyonuve anjiyokardiyografi gibi diagnostik müdahalelerde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Amid tipilokal anesteziklere karşı aşırı duyarlığı olanlarda, StokesAdams veWolfParkinsonWhite sendromlarında, şiddetli sinoatriyal, atriyoventrikülerve intraventriküler bloklarında kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Lidokain enjeksiyonu sırasında olası yan etkileriortadan kaldırabilecek cihaz, oksijen ve hayat kurtarıcı ilaçlarınhemen kullanılabilecek şekilde el altında bulundurulması gerekir.Ağır kalp yetmezliği, hipovolemi, şok ve karaciğerle böbrek yetmezliğiolanlarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelerde ancak ciddi endikasyon varsa kullanılmalıdır.Anne sütüyle bebeğe geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren annelerdedikkatle kullanılmalıdır. Yaşlılar lidokainin etkisine daha duyarlıolduklarından 65 yaşın üstündeki hastalarda doz yarıya indirilmelive dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Dozu fazlagelirse başlangıçta uyuşukluk, paresteziler, ataksi, disartri,nistagmus, dezoriyantasyon ve ajitasyon gibi nispeten hafif SSS belirtilerineneden olur. Bunlar ortaya çıktığında doz azaltılmazsa konvülziyonlar,solunum depresyonu ve koma gelişebilir.

İlaç Etkileşimleri: Lidokaindiğer antiaritmiklerle birlikte kullanıldığında kalp üzerinde aditifetki gö-rülebilir. Hidantoin antikonvülzanları alanlara lidokainverildiğinde kardiyodepresan etki gö-rülebilir.badrenerjik reseptör antagonistlerikaraciğer kan akımını azaltarak lidokainin hepatik metabolizmasınıyavaşlatabilir ve toksisitesini artırabilir. Simetidinle birliktekullanıldığında lidokain metabolizması yavaşlayarak kan konsantrasyonlarıyükselebilir. Nö-romusküler blok yapan ilaçlar, örneğin süksinilkolinklorür yüksek dozda IV lidokainle birlikte verilirse nö-romuskülerblok etkisi potansiye edilir.

Doz Önerisi: Aritmilerde tek doz IV enjeksiyon50-100 mg lidokain HCl (0.70-1.4 mg/kg) yavaş, dakikada 25-50 mg olarakverilir. İstenen etki alınamazsa 5 dakika sonra ikinci bir doz uygulanabilir.Sürekli intravenöz enfüzyon için 1-4 mg/dak lidokain HCl dozu(0.14-0.057 mg/kg/min) şeklinde uygulanır.

<

GynoTrosyd

Vajinal Merhem Pfizer Tiokonazol %6.5 Ambalaj: 4.6 g’lik tüp ve aplikö-tür. GynoTrosyd Vajinal Tablet Tiokonazol Ambalaj: 100 mgx3 Tablet ve

Pulnase

Şurup Saba Efedrin HCI 5 mg, potasyumiyodür 100 mg, dihidroksipropil teofilin 50 mg, sodyum benzoat 150mg/5 mL Ambalaj: 150 mL’lik

Coxulid

Tablet Hüsnü Arsan Nimesulid Ambalaj: 100mgx15 tablet. Eşdeğeri: MesulidTablet: 100 mgx15 tablet(Pfizer);Motival Tablet: 100 mgx15 tablet(Biofarma);NimesTablet: 100 mgx15 tablet(Sanovel). Endikasyon:
Tremac

Film Tablet Sanovel Azitromisin Ambalaj: 500 mgx3 tablet. Eşdeğeri: AzacidFilm Tablet: 500 mgx3tablet(Fako);Azeltin Film Tablet: 500 mgx3 tablet(Biofarma);AzitroFilm Tablet: 500

Gamaflex

Film Tablet Abdi İbrahim Fenprobamat Ambalaj: 400 mgx40 film tablet. Eşdeğeri: GamakuilFilm Tablet: 400mgx40 tablet(Embil). Endikasyon: Kas iskeletsistemi hastalıklarında: Eklem

Fungoral

krem İlsan Ketokonazol Ambalaj: 20 mg/gx15 g’lik ambalaj. Fungoral Şampuan Ketokonazol Ambalaj: 20 mg/mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: KetoralŞampuan: 20 mg/mLx100

Promod

Toz Abbott Herbir ölçek (6.6g): Protein 5 g, yağ 0.60 g, karbonhidrat 0.67 g, su 0.60 g, kalsiyum 44mg, sodyum
Tromboliz

Draje Koçak Dipiridamol Ambalaj: 75 mgx50 draje. Eşdeğeri: DrisentinKaplı Tablet: 75 mgx50tablet(Sanovel);Kardisentin Draje: 75 mgx50 draje(İlsan). Endikasyon: Kronik anginapektorisin uzun

İsovit

Tablet Deva İzoniazid 100 mg,B6vitamini 25 mg. Ambalaj: 100 tablet. Endikasyon: Tüberkülozunbütün şekil, lokalizasyon ve safhalarında tedavi edici; enfektebir çevrede

Anafranil

Draje Novartis Pharma Klomipramin HCI Ambalaj: 10mgx30 draje : 25 mgx30draje. Anafranil SR Divitab Klomipramin HCI Ambalaj: 75mgx20 draje. Endikasyon:

Novosef

Flakon IM, IV Eczacıbaşı Seftriakson disodyum Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL’lik %1 lidokain ampulü : : 1

Stilamin

Ampul IV Serono Somatostatin Ambalaj: 250mgx1 liyofilizeAmpul ve 1 çö-zücü Ampul : : 3 mgx1 liyofilize Ampul ve1 çö-zücü ampul.

Dermatop

Krem SanofiAventis Prednikarbat Ambalaj: 2.5 mg/gx30 g’lik tüp. Dermatop Merhem Prednikarbat Ambalaj: 2.5 mg/gx30 g’lik tüp. Dermatop Solüsyon Prednikarbat Ambalaj:

Roksolit

Film Tablet Eczacıbaşı Roksitromisin Ambalaj: 150 mgx10 Tablet : : 300 mgx 7 tablet. Eşdeğeri: RemoraFilm Tablet: 150 mgx10tablet(Nobel);Ritosin Film

Gyno Canesten 1

Vajinal Tablet Bayer Klotrimazol Ambalaj: 500 mgx1 Tablet ve aplikatör. Endikasyon: Genitalbölgelerde mantarların (çoğunlukla Candida) neden olduğu enfeksiyonlar(vajinit) ve klotrimazole
Aspirin

Tablet Bayer Asetilsalisilikasit Ambalaj: 100mgx20 Tablet : 500 mgx20 tablet. Eşdeğeri: Aluminyumhidroksit 220 mg, magnezyum hidroksit 195 mg, simetikon 25

Elocon

krem ScheringPlough Mometazon furoat‰1 Ambalaj: 30 g’lik ambalaj. Eşdeğeri: mfuro%0.1 Krem: 30 g krem(Orva). Elocon Losyon Mometazon furoat‰1 Ambalaj: 30

Fungan

Kapsül İE Ulagay Flukonazol Ambalaj: 150 mgx2 kapsül. Eşdeğeri: CandidinKapsül: 150 mgx2 Kapsül(Toprak);FlucanKapsül: 150 mgx2 Kapsül(Pfizer);FluzoleKapsül: 150 mgx2 kapsül(Biofarma);KandizolKapsül: 150

Duact

Kapsül GSK Akrivastin 8 mg,psö-doefedrin HCl 60 mg Ambalaj: 30kapsül. Endikasyon: Alerjiknezle semptomlarının giderilmesinde endikedir. Kontra Endikasyon: Akrivastin,triprolidin veya psö-doefedrine

Artril

Draje/FilmTablet Eczacıbaşı İbuprofen Ambalaj: 400mgx30 draje : : 600 mgx30film tablet. Eşdeğeri: Biophen Draje: 400 mgx30 draje(İlsan);Brufen Draje: 400 mgx30

Rolan

Kapsül Nobel Mefenamik asit Ambalaj: 250 mgx20 Kapsül : : Fort Kapsül 500 mgx12 kapsül. Endikasyon: Hafif veorta şiddetteki kas

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir