Jetokain

Ampul

Adeka

Lidokain HCI 20 mg,epinefrin 0.0125 mg/ml

Ambalaj: 2 mLx20 ampul.

Endikasyon: İnfiltrasyonteknikleriyle (örneğin perkutane enjeksiyon ile) regional ve lokalanestezi oluşturmada; periferal sinir blokları teknikleri ile (örneğinbrachial plexus), interkostal ve santral neural teknikleri ile (örneğinlumbar ve kodal epidural blok ile) intravenöz regional anestezi oluşturmadakullanılır.

Kontra Endikasyon: Karaciğer rahatsızlığı olanlarda, diyabetlilerde,kardiyovasküler bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Uyarılar: Gebeliğin ilk devrelerinde, organogeneziste;çocuk bekleyen kadınlara lokal anestezik uygulamadan önce bu durumgöz önüne alınarak dikkatli davranılmalıdır.Lokal anestezikler plasentadançabuk geçerler. Epidural, paraservikal, putental veya kodal blokanestezisi için kullanıldıklarında, değişik ölçülerde, annede,fetusta ve neonatalde toksisiteye neden olabilirler.

Yan Etkileri: En çok raslanan türler, zihinselkarışıklık, geçici baş dönmesi, uyuşukluk, kulak çınlaması, bulanıkveya çift görme, kusma, sıcaklık veya soğukluk hissi, kaslarda kendiliğindenritmik kasılmalar, titreme, konvülsiyon, bilinçsizlik, solunumdepresyonu ve solunum durmasıdır.

İlaç Etkileşimleri: MAO inhibitörleri veya trisiklikantidepresan ilaç alan hastalarda ciddi ve uzun süren hipertansiyonyapabilir. Fenotiazin ve butirofononlar epinefrinin pressör etkisiniazaltabilirler veya tersine dö-nüştürebilirler.

Doz Önerisi: Yalnızca lokal anestezi konusundadeneyimli hekimler tarafından ya da bu hekimlerin denetiminde kullanılmalıdır.

Jetokain Simplex

Ampul

Lidokain HCI

Ambalaj: 40 mg/2 mx10 ampul

: 200 mg/10 mLx10 ampul.

Endikasyon: Ventriküleraritmilerde (ekstrasistoller ve taşikardiler), enfarktüste, kalpameliyatları sırasında mekanik tahrişlerde, kalp katerizasyonuve anjiyokardiyografi gibi diagnostik müdahalelerde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Amid tipilokal anesteziklere karşı aşırı duyarlığı olanlarda, StokesAdams veWolfParkinsonWhite sendromlarında, şiddetli sinoatriyal, atriyoventrikülerve intraventriküler bloklarında kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Lidokain enjeksiyonu sırasında olası yan etkileriortadan kaldırabilecek cihaz, oksijen ve hayat kurtarıcı ilaçlarınhemen kullanılabilecek şekilde el altında bulundurulması gerekir.Ağır kalp yetmezliği, hipovolemi, şok ve karaciğerle böbrek yetmezliğiolanlarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelerde ancak ciddi endikasyon varsa kullanılmalıdır.Anne sütüyle bebeğe geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren annelerdedikkatle kullanılmalıdır. Yaşlılar lidokainin etkisine daha duyarlıolduklarından 65 yaşın üstündeki hastalarda doz yarıya indirilmelive dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Dozu fazlagelirse başlangıçta uyuşukluk, paresteziler, ataksi, disartri,nistagmus, dezoriyantasyon ve ajitasyon gibi nispeten hafif SSS belirtilerineneden olur. Bunlar ortaya çıktığında doz azaltılmazsa konvülziyonlar,solunum depresyonu ve koma gelişebilir.

İlaç Etkileşimleri: Lidokaindiğer antiaritmiklerle birlikte kullanıldığında kalp üzerinde aditifetki gö-rülebilir. Hidantoin antikonvülzanları alanlara lidokainverildiğinde kardiyodepresan etki gö-rülebilir.badrenerjik reseptör antagonistlerikaraciğer kan akımını azaltarak lidokainin hepatik metabolizmasınıyavaşlatabilir ve toksisitesini artırabilir. Simetidinle birliktekullanıldığında lidokain metabolizması yavaşlayarak kan konsantrasyonlarıyükselebilir. Nö-romusküler blok yapan ilaçlar, örneğin süksinilkolinklorür yüksek dozda IV lidokainle birlikte verilirse nö-romuskülerblok etkisi potansiye edilir.

Doz Önerisi: Aritmilerde tek doz IV enjeksiyon50-100 mg lidokain HCl (0.70-1.4 mg/kg) yavaş, dakikada 25-50 mg olarakverilir. İstenen etki alınamazsa 5 dakika sonra ikinci bir doz uygulanabilir.Sürekli intravenöz enfüzyon için 1-4 mg/dak lidokain HCl dozu(0.14-0.057 mg/kg/min) şeklinde uygulanır.

<

Termacet

Damla Toprak Parasetamol Ambalaj: 100mg/mLx30 mL’lik şişe. Termacet Süspansiyon Parasetamol Ambalaj: 120 mg/5mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Asomal PediyatrikŞurup: 120 mg/5

Gynodel

Tablet Biofarma Bromokriptin (mesilat) Ambalaj: 2.5 mgx30 tablet. Endikasyon: Parlodel Tablet: 2.5 mgx30 tablet(Novartis Pharma). Endikasyon: Prolaktinebağlı menstrüel siklus bozuklukları

Gynoferon

Depo Draje Koçak Demir II sülfat 270mg (=80 mg elementel demir), mukoproteaz 80 mg, folik asit 0.35 mg Ambalaj: 30
Gyno Canesten 1

Vajinal Tablet Bayer Klotrimazol Ambalaj: 500 mgx1 Tablet ve aplikatör. Endikasyon: Genitalbölgelerde mantarların (çoğunlukla Candida) neden olduğu enfeksiyonlar(vajinit) ve klotrimazole

Zefort

Solüsyon Merkez Lab. Benzalkonyum klorür%10 Ambalaj: 1000 mL’lik şişe. Eşdeğeri: ZefanSolüsyon: %10×100 ve 1000 mL(Drogsan);ZefiranForte Solüsyon: %10x100ve 1000 mL(İlsan);Zefol Solüsyon:

Laevolac

Şurup İE Ulagay Laktuloz Ambalaj: 670 mg/mLx100 ve 250 mL’likşişe. Eşdeğeri: Duphalac Şurup: 670mg/mLx250 mL(Solvay);Lactulac Şurup: 670mg/mLx100 ve 250 mL(Koçak);Osmolak
Rinosil

Burun Damlası Akdeniz Fenilefrin 2.5 mg,klorfeniramin maleat 4 mg/ml Ambalaj: 20 mL’lik damlalıklı şişe. Endikasyon: Allerjik kaynaklı saman nezlesi, koriza,

GynoTrosyd

Vajinal Merhem Pfizer Tiokonazol %6.5 Ambalaj: 4.6 g’lik tüp ve aplikö-tür. GynoTrosyd Vajinal Tablet Tiokonazol Ambalaj: 100 mgx3 Tablet ve

Peditus

Şurup İlsan Asetaminofen 120mg, guaifenesin 50 mg, pirilamin maleat 6.25 mg, fenilefrin HCI 5mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Endikasyon:

Verrutol

Solüsyon Orva Salisilik asit0.100 g, 5-florourasil 0.005 g/g Ambalaj: 15gramlık cam şişe, uygulama çubuğuyla birlikte. Endikasyon: Keratolitik özelliği olan salisilikasitle

Loradif

Şurup SanofiAventis Loratadin Ambalaj: 1 mg/mLx60 mL’lik şişe. Eşdeğeri: RitinŞurup: 1 mg/mLx60 mL(Eczacıbaşı). Endikasyon: Mevsimselve perennial rinitte, aksırma, burun akıntısı,

Enoksetin

Tablet Eczacıbaşı Enoksasin Ambalaj: 400 mgx10 tablet. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu ürogenital enfeksiyonlar (basitve komplike) deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Gynoflor

Vajinal Tablet Abdiİbrahim Laktobasilus asidofillus50 mg, estriol 0.03 mg Ambalaj: 6 tablet. Endikasyon: Vajinalakıntı;Candida albicansveGardnerellavaginalis’den oluşan vajinal enfeksiyonlar;antiseptik ajanlar ya

Karvea

Tablet Sanofi İrbesartan Ambalaj: 75 mgx28 tablet : 150 mgx28tablet : 300 mgx28 tablet. Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon tedavisinde kullanılır. Hipertansiyonlu ve
İmovane

Tablet Eczacıbaşı Zopiklon Ambalaj: 7.5 mgx20 tablet. Endikasyon: Anksiyete ve uykusuzluk durumlarındakullanılır. Uykunun süresini uzatır, niteliğini düzeltir, geceleriuyanma ya da

Renitec

Tablet MSD enalapril maleat Ambalaj: 5 mgx20 Tablet : : 10 mgx20 Tablet : : 20 mgx20tablet. Eşdeğeri: EnalapTablet: 10

Decapeptyl

Enjektabl ErKim triptorelin Ambalaj: 0.1 mg/1 mLx7 kullanıma hazır şırınga : 0.5 mg/1mLx 7 kullanıma hazır şırınga. Decapeptyl Depot Enjektabl

Fraxodi

SC Enjektör SanofiAventis Nadroparin Ambalaj: 30.000 ICU AXa/0.6 mLx2 şırınga ampul : 40.000 ICU AXa/0.8 mLx2 şırıngaampul : 50.000 ICU

TFtThilo

Göz Damlası Liba Trifluridin %1 Ambalaj: 5 mL’lik şişe. Endikasyon: Herpessimpleksin neden olduğu keratitis dentritika tedavisinde endikedir.Bakteriyel enfeksiyon varlığında antibiyotik

Mepadol

Tablet Akdeniz Klorzoksazon 250mg, parasetamol 300 mg Ambalaj: 20 tablet. Eşdeğeri: MuskazonTablet: 20 tablet(Kurtsan);Coxulid Tablet: 100 mgx15 tablet(Hüsnü Arsan);Motival Tablet:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir