Kardisentin

Draje

İlsan

Dipiridamol

Ambalaj: 75 mgx50 draje.

Eşdeğeri:

Drisentin Kaplı Tablet: 75 mgx50 tablet(Sanovel);TrombolizDraje: 75 mgx50 draje(Koçak).

Endikasyon: Kronik anginapektorisin uzun dö-nemli tedavisinde etkilidir. Ayrıca trombositlerinagregasyonunu önleyici etkisi dolayısıyla romatizmal kalp hastalığı,kapakçık protezleri ve diğer yüzeylerde trombus oluşmasının önlenmesindekullanılır.

Kontra Endikasyon: Bilinenbir kontrendikasyonu yoktur.Duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Dipiridamol, akut anjinal ataklarıönlemede etkili değildir, fakat dipiridamol tedavisi sırasındaanjina pektoris nö-betleri azalır veya tamamen kaybolur. Aspirinlebirlikte kullanılmamalıdır. Aşırı dozda periferal vazodilatasyonyapabileceğinden hipotansiflerle birlikte kullanılmamalıdır.Hipotansiyonu olanlarda kullanılmamalıdır. Gebelerde kesin gereksinmedurumun-da kullanılmalıdır. Süte geçer, emziren annelerde dikkatlekullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Özellikleyüksek dozlarda, gastrointestinal bozukluklarda baş ağrısı, bulantı,kusma, ciltte dö-küntü, hipotansiyon, vertigo ve bazan senkop gibiyan etkiler gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: oral antikoagülanlarınve heparinin etkinliğini artırabilir. Antasitlerle birliktealındığında etkisi azalabilir.

Doz Önerisi: Ortalama doz, günde 225-300 mg’dir (3-4 draje). Drajelertercihen yemeklerden 1 saat önce alınmalıdır.

<

Recofol %1

EnjektablEmülsiyon IV ErKim Propofol Ambalaj: 200 mg/20 mLx5 ampul : : 500 mg/50 mLx1 Flakon. Eşdeğeri: DiprivanEnjektabl Emülsiyon IV: 200mg/20

Fraxiparine

Enjektör SanofiAventis Nadroparin kalsiyum Ambalaj: 7.500 ICU/ 0.3 mLx 2 tek doz enjektör : 10.000ICU/0.4 mL2 tek doz enjektör :

Tolectin

Tablet Gürel Tolmetin sodyum dihidrat Ambalaj: 200 mgx30 ve 60 tablet. Endikasyon: Romatoidartrit, jüvenil romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilitis,skapulohumeral periartritis
Helipak

Tedavi Paketi Fako Klaritromisin,amoksisilin, lansoprazol Ambalaj: 14 bilister. (Her bilister, herbiri 500 mg klaritromisin içeren 2 adet film tablet; herbiri

Prosek

Enterik Kapsül Eczacıbaşı omeprazol Ambalaj: 20 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: DemeprazolKapsül: 20 mgx14 kapsül(Deva);ErbolinMikropellet Kap–sül: 20 mgx14kapsül(Biofarma);Omeprazid MikropelletKapsül: 20 mgx14 kapsül(Nobel);OmeprolKapsül:

Dolven

Pediyatrik Şurup Eczacıbaşı İbuprofen Ambalaj: 100 mg/5 mLx120 mL’lik şişe. Endikasyon: Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer nonromatoid (seronegatif)artropatilerin tedavisinde

Microgynon

Draje Schering Etinilestradiol0.03 mg, levonorgestrel 0.15 mg Ambalaj: 21draje. Eşdeğeri: LoOvralDraje: 21 draje(Wyeth). Endikasyon: Önerildiğişekilde uygulandığında, normalde döllenme için bir
TetraCoq

Enjektör SanofiPasteur Saflaştırılmış difteritoksoidi 30 IU, saflaştırılmış tetanoz toksoidi 30 IU, Bordetellapertussis 4 IU (min), inaktive tip I poliomyelit virüsü

Ketoral

Deri Kremi Bilim Ketokonazol Ambalaj: 20 mg/gx40 g’lik tüp. Ketoral Şampuan Ketokonazol Ambalaj: 20 mg/mLx100 mL’lik plastikşişe. Eşdeğeri: FungoralŞampuan: 20

İl33

Solüsyon İstanbul trikloroasetikasit 9 g, monokloroasetik asit 0.8 g, dikloroasetik asit 0.2 g Ambalaj: 10 mL’lik şişe. Endikasyon: Nasır ve

Synvisc

Kullanıma Hazır Enjektör Wyeth Hylan gF 20 Ambalaj: 2 mLx3 tek kullanımlık enjektör ve 3 adet steril iğne. Endikasyon: Sinovyal

Dermikolin

Pomat Radyum Nitrofurazon 0.05g Ambalaj: 22 g’lik tüp. Endikasyon: Travmatiklezyonlarda, ameliyat yaralarının enfeksiyonlardan korunmasında(özel-likle anorektal lezyonlara yapılan girişimler ve kolostomidensonra;

Kalmosan

Losyon Kurtsan Difenhidramin HCI1 g, kalamin 10 g, çinko oksit 5 g, kafur 1 g, gliserin 15 g Ambalaj: 100

Cytarabine İnj.

Ampul Koçsel Sitarabin Ambalaj: 100 mg/5 mLx10 ampul. Eşdeğeri: Alexan Ampul: 100 mg/5 mLx10 ampulEczacıbaşı); Cytarabine DBL Flakon: 100 mg/1

Enoksetin

Tablet Eczacıbaşı Enoksasin Ambalaj: 400 mgx10 tablet. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu ürogenital enfeksiyonlar (basitve komplike) deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
Citazon

Tablet Koçak Tiasetazon Ambalaj: 150 mgx50 Tablet. Endikasyon: Tüberkülozve lepra tedavisinde kullanılır. Duyarlı enfeksiyonlarda streptomisinve İNH ile kombinasyon halinde kullanılabilir.Ayrıca

Grandpherol

Yumuşak Jelatin Kapsül İlsan E vitamini Ambalaj: 200 IUx30 ve 100 Kapsül : : 400 IUx30 ve 60 Kapsül. Eşdeğeri:

Voltaren IM

Ampul Novartis Pharma Diklofenak sodyum Ambalaj: 75mg/3 mLx4 ve 10 ampul. Eşdeğeri: DeflamatIM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul(TriPharma);Diclomec

Akrofolline

Ampul Biofarma Estradiol propionat Ambalaj: 50.000 Ü/1 mLx5 ampul.Aksil Krem: Ciltsabunlu su ile yıkanıp kurulandıktan sonra, lezyon bulunan bölgelere,yaygın olarak

Flix-otide

İnhaler GSK flutikazon propionat Ambalaj: 25 µg/dozx60 doz : : 50 µg/dozx60 doz : : 125µg/dozx60 dozluk ambalaj. Eşdeğeri: Brethalİnhaler:

Alcaine

Oftalmik Solüsyon Alcon Proparakain HCl Ambalaj: %0.5×15 mL’lik, kendinden damlalıklı şişe. Endikasyon: Oftalmikkullanım için uygun olan, çabuk etkili bir lokal

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir