Kemoprim

Oral Süspansiyon

İ.E. Ulagay

Trimetoprim 40 mg, sülfametoksazol200 mg/5 mL

Ambalaj: 100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:

Bactrim Oral Süspansiyon: 100 mL(Roche);Bakton Oral Süspansiyon: 100 mL(İlsan);Metoprim PediyatrikSüspansiyon: 100 mL(Münir Şahin);Mikrosid Oral Süspansiyon: 100 mL(Günsa);Trifen Oral Süspansiyon: 100 mL(Aroma);Trimoks Pediyatrik Süspansiyon: 100 mL(Atabay).

Kemoprim

Tablet

Trimetoprim 80 mg,sülfametoksazol 400 mg

Ambalaj: 30 Tablet.

Eşdeğeri: BactrimTablet: 30 Tablet(Roche);BaktonTablet: 30 Tablet(İlsan);MetoprimTablet: 30 Tablet(Münir Şahin);TrimoksTablet: 30 Tablet(Atabay).

Kemoprim

Fort Tablet

Trimetoprim 160 mg,sülfametoksazol 800 mg

Ambalaj: 20 tablet.

Eşdeğeri: BactrimForte Tablet: 20 Tablet(Roche);BaktonForte Tablet: 20 Tablet(İlsan);MetoprimForte Tablet: 20 Tablet(Münir Şahin);MikrosidForte Tablet: 20 Tablet(Günsa);TrifenFort -Tablet: 20 Tablet(Aroma);TrimoksForte Tablet: 20 Tablet(Atabay).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu akut ve kronik bronşit, bronşiektazi,pnö-moni (Pneumocystis cariniipnö-monisi dahil), farenjit, sinüzit, otitis media,akut ve kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit, prostatit, gonokokkalüretrit de dahil, her iki cinste raslanan genital enfeksiyonlar, tifo,ateşli paratifo ve inatçı taşıyıcıların tedavisinde, basilli dizanteri,kolera (sıvı ve elektrolit tedavisine ek olarak), pyoderma, furonkülozis,abse ve enfekte yaralar, akut ve kronik osteomiyelit, akut bruselloz,Nocardiosis, miçetom (gerçek mantarlarla oluşmamışsa), Güney Amerikablastomikozu, yolculuk ishalleri ve Q-fever (endokarditis) olgularındaendikedir.

Kontra Endikasyon: Belirginkaraciğer parenkima hasarı olan hastalarda kontrendikedir. Eğerplazma konsantrasyon tayinleri tekrarlanarak yapılamıyorsa ağırböbrek yetmezliği olanlarda da kontrendikedir. TmSMZ kombinasyonuyaşamlarının ilk 6 haftası sırasında prematüre ve yeni doğanlaraverilmemelidir. TM veya SMZ’den herhangi birine karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Nadiren de olsa kan diskrazileri, eksüdatiferythema multiforme (StevensJohnson sendromu), toksik epidermalnekroliz (Lyell sendromu) gibi ağır reaksiyonlar ve fulminant karaciğernekrozu gibi yan etkilere bağlı ölüm bildirilmiştir. Böbrek hasarıdurumunda doz ayarlanmalıdır. TM ve SMZ plasentaya geçtikleri vefolik asit metabolizmasına karıştığı için, bu kombinasyon ancakfetusa potansiyel yararı olduğu doğrulanırsa gebelik sırasındaverilmelidir. Gebeliğin son devresinde kullanılmasından kaçınılmalıdır.TM ve SMZ anne sütüne geçer. Bebeğe vereceği risk (kernikterus, aşırıduyarlık) anneye sağlayacağı terapö-tik yarara karşı tartılarakverilmelidir.

Yan Etkileri: Bulantı(kusma ile veya kusma olmadan), stomatit, diyare, nadiren hepatitve birkaç psö-domembranöz enterokolit olgusu gö-rülmüştür.Karın ağrısı ve anoreksi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Aynı zamandabaşta tiazidler olmak üzere, belirli diüretikler alan yaşlı hastalardapurpura ile birlikte trombositopeni insidansında bir artış gözlenmiştir.Varfarin gibi antikoagülan kullanan hastalarda TmSMZ’nin protrombinzamanını uzatabildiği bildirilmiştir. TmSMZ, fenitoinin karaciğerdemetabolize oluşunu engelleyebilir. Sülfonamidler, metotreksatıplazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırabilir ve böyleceserbest metotreksat konsantrasyonunu artırırlar. TmSMZ hipoglisemikilaçların dozlarını da etkileyebilir. İndometasin alan hastalarınSMZ kan düzeylerinde artma gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Kemoprim Süspansiyon: 2 aylıktan küçük bebeklerde kullanılmamalıdır.Çocuklarda idrar yolları enfeksiyonlarında 10 gün ve şigelloz tedavisindeise 5 gün süreyle 8 mg/kg trimetoprim ve 40 mg/kg sülfametoksazol 12saatte bir iki eşit doza bö-lünerek verilir.Pneumocystis cariniipnö-monisinde ise 14 gün süreyle20 mg/kg trimetoprim ve 100 mg/kg sülfametoksazol her 6 saatte bir 4eşit doza bö-lünerek kullanılmalıdır.

Endikasyon: Kortikosteroidlereyanıt veren dermatozların enflamatuvar ve pruritik semptomlarındaendikedir.

Kontra Endikasyon: Aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: İrritasyon belirtileri gö-rülürse,topikal kortikosteroidlerin uygulanmasına son verilip, uygunolan diğer bir yönteme başvurulur.Gebelerde çok büyük zorunluluk olmadıkça kullanılmamalıdır.Kullanılmasının çok gerekli olduğu durumlarda, geniş yüzeylere,büyük miktarlarda veya uzun üreli uygulamadan kaçınılmalıdır. Emzirenannelerde dikkatle kullanılmalıdır. Çocuklara topikal kortikosteroiduygulanması, etkili bir tedavi dozunun sağlanabileceği asgarimiktarla sınırlı tutulmalıdır.

Yan Etkileri: Yanma, kaşıntı,irritasyon, kuruluk, folikülit, hipertirikoz, akne, hipopigmentasyon,perioral dermatit, alerjik kontakt dermatit, cilt maserasyonu, sekonderenfeksiyon, cilt atrofisi, stria ve milliaria gibi yan etkiler dahaçok kapalı uygulama sırasında gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Lezyonlu bölgeye ince bir tabaka halinde günde2-4 kez uygulanarak hafifçe ovulur. Kapalı uygulamaya, psoriazisveya diğer dirençli durumlarda başvurulur. Müstahzar az miktardalezyonun üzerine sürülür ve üzeri geçirgen olmayan bir madde ile örtülerekkenarları kapatılır. Eğer gerek gö-rülürse, lezyon kapatılmadanönce su veya nemli pamuk uygulamasıyla nemlendirme sağlanabilir.Genellikle müstahzarı kapalı olarak akşamları uygulamak ve sabahlezyonun üstünü açmak uygun olur (12 saatlik kapama). Bu durumda sabahaçık olarak tekrar uygulanır.

KenacortA Orabase

Pomat

Triamsinolon asetonid‰1

Ambalaj: 5 g’lik tüp.

Endikasyon: Aftözstomatit, ülseratif stomatit, takma diş stomatiti, takma dişlerinmeydana getirdiği ağrılı noktalar da dahil travmatik lezyonlar,deskuamatit gingivit, erosiv lichen planus gibi oral enflamatuvarve ülseratif lezyonların semptomlarının geçici olarak giderilmesindeve yardımcı tedavi olarak endikedir.

Kontra Endikasyon: Ağız veya boğazda fungal, viral veya bakteriyelenfeksiyon varlığında kontrendikedir.

Doz Önerisi: Lezyonun üzerinde ince bir film meydana getirmeyeyetecek kadar sıkılır.Belirtilerin şiddetine gö-re ilacın tercihen yemeklerdensonra günde 2-3 kez uygulanması gerekebilir.

<

Eprex

Vial Gürel epoetin alfa (Eritropoietin) Ambalaj: 2000 IU/1 mLx6 vial : 4000 IU/1mLx6 vial : 10.000 IU/1 mLx6 vial. Eprex

Roksolit

Film Tablet Eczacıbaşı Roksitromisin Ambalaj: 150 mgx10 Tablet : : 300 mgx 7 tablet. Eşdeğeri: RemoraFilm Tablet: 150 mgx10tablet(Nobel);Ritosin Film

Liquifilm Tears

Solüsyon Abdiİbrahim Polivinil alkol%1.4 Ambalaj: 15 mL’lik ambalaj. Endikasyon: Suni gözyaşıolarak kullanılır. Doz Önerisi: Gereksinime gö-re günde 1 damla kullanılır.
Opraks

Film Tablet Toprak Naproksen sodyum Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 Tablet : : Fort filmTablet 550 mgx10 ve 20 tablet.

Duricef

Kapsül BMS Sefadroksil monohidrat Ambalaj: 500 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: Cefradur Kapsül: 500 mgx14 kapsül(Eczacıbaşı). Duricef Süspansiyon Sefadroksil monohidrat Ambalaj: 250

KardilSR

Film Tablet Atabay Diltiazem HCl Ambalaj: 60 mgx50 tablet. Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon tedavisinde ve koroner arter spazmının neden olduğuanjina pektoris ile

Lansor

Mikropellet Kapsül Sanovel Lansoprazol Ambalaj: 15 mgx30 Kapsül : : 30 mgx14 ve 28 kapsül. Eşdeğeri: AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx14ve
Rivotril

Ampul IV Roche Klonazepam Ambalaj: 1 mg/1 mLx5 Ampul ve 1 mLx5 çö-zücü ampul. Rivotril Damla Klonazepam Ambalaj: 2.5 mg/mLx10

Proluton

Depot Ampul IM Schering Hidroksiprogesteronkaproat Ambalaj: 500 mg/2 mLx1 Ampul. Endikasyon: Habituelabort ve abort tehdidi, sarı cisim yetmezliği sonucu infertilite,primer

Lösferron Forte

Efervesan Tablet İ.E.Ulagay Ferro glukonat 2H2O695 mg (=80.5 mg demir) Ambalaj: 30 Efervesan tablet. Endikasyon: Değişiknedenlerle meydana gelen demir eksikliği

ViFer

Kapsül Deva Ferro fumarat 175mg (57.52 mg elementer demire eşdeğer), B12vitamini 30mg, folik asit 20 mg, askorbik asit75 mg, tiamin

Oftalmotrim

Göz Damlası Alcon PolimiksinB sülfat10.000 IU, trimetoprim 1 mg/ml Ambalaj: 5 mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri: PolytrimGöz Damlası: 5 mL(GSK). Endikasyon:

Cliacil 1.2 Mega

Film Tablet SanofiAventis Fenoksimetilpenisilinpotasyum Ambalaj: 1.2MIUx20 çentikli film tablet. Cliacil Şurup İçin Kuru Toz Fenoksimetilpenisilinpotasyum Ambalaj: 300.000 IU/5 mLx150 mL’lik

Duovel

Film Tablet Sanovel Famotidin Ambalaj: 20 mgx60 Tablet : : 40 mgx30 ve 60 tablet. Eşdeğeri: FamodinTablet: 20 mgx60 Tablet,

Biarison

Kapsül NovartisPharma Prokuazon Ambalaj: 200 mgx30 kapsül. Endikasyon: Dejeneratifeklem hastalıkları: Kalça, diz kapağı veya diğer eklemlerin osteoartrozu.Kronik enflamatuvarhastalıklar: Romatoid artrit,
Zyban

Yavaş Salımlı Film Tablet GSK Bupropiyon HCl Ambalaj: 150 mgx60 tablet. Endikasyon: Nikotin bağımlılığı tedavisinde sigarayı bırakmayayardımcı olarak kullanılır. Kontra

Zeprid

Ampul Nobel Sülpirid Ambalaj: 100mg/2 mLx 6 ampul. Eşdeğeri: MeresaAmpul: 100 mg/3 mLx6 ampul(Adeka). Zeprid Kapsül Sülpirid Ambalaj: 50mgx30 kapsül.

Helmobleu

Draje İlsan Helmitol 500 mg, metilenmavisi 40 mg Ambalaj: 30 draje. Endikasyon: Grampozitifve negatif birçok mikroorganizmanın etken olduğu tekrarlayan idraryolları

Dynacirc SRO

Kapsül NovartisPharma İsradipin Ambalaj: 5 mgx30 kapsül. Endikasyon: Hipertansiyontedavilerinde endikedir. Kontra Endikasyon: İsradipinekarşı aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir. Uyarılar: Tedavi sırasında

Profenid

Ampul IM Eczacıbaşı Ketoprofen Ambalaj: 100 mg/2 mLx6 ampul. Profenid Retard Tablet Ketoprofen Ambalaj: 200 mgx10 ve 30 tablet. Profenid

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir