Ketoral

Deri Kremi

Bilim

Ketokonazol

Ambalaj: 20 mg/gx40 g’lik tüp.

Ketoral

Şampuan

Ketokonazol

Ambalaj: 20 mg/mLx100 mL’lik plastikşişe.

Eşdeğeri: FungoralŞampuan: 20 mg/mLx100 mL(İlsan);KonazolŞampuan: 20 mg/mLx100 mL(Kurtsan).

Endikasyon: Tinea korporis, tinea kruris, tinea manus ve tineapedis gibi derinin dermatofit enfeksiyonlarında, derinin kandidaenfeksiyonlarında, tinea (pitiriyazis) versikolorda ve seboreikdermatitin tedavisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Ketokonazole karşı aşırı duyarlı olan-lardakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Oftalmik endikasyonlarda kullanılmaz. Gebelikve emzirme üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Ancak gebeliktehekim tarafından gerekli gö-rülmedikçe kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Tedavisi sırasında seyrek olarak uygulama bölgesindeirritasyon ve yanma duyusu gö-rülmüştür. Nadiren, kontakt dermatitgibi bölgesel alerjik deri reaksiyonları gö-rülebilir.

Doz Önerisi: KetoralKrem: Derinin mantar enfeksiyonlarında gündebir kez enfekte bölgeyi tamamen örtecek şekilde, topikal olarak uygulanır.Uygulamayaçok kısa sürede yanıt alınmasına rağmen, tedaviye genellikle ikihafta devam edilir. Seboreik dermatit tedavisinde günde iki kez,dört hafta boyunca, etkilenen bölgeye uygulanır.KetoralŞampuan: Kepeklenmeve Seboreik Dermatit: Saçlar su ile ıslatılır veKetoralMedikal Şampuansürülerek kö-pürtülür. Kö-püklüolarak 3-5 dakika bekletildikten sonra saçlar ve baş derisi su ileiyice durulanır. Başlangıçta 2-4 hafta süreyle, haftada ikişer kezuygulanır.Profilaksi: 1-2 haftada 1 kerelik uygulama ile sağlanır.Pitiriyazis Versikolor: Hasta bölgelersu ile ıslatılıp,KetoralMedikal Şampuansürülerek kö-pürtülür. Hasta bölgeler kö-püklüolarak 3-5 dakika bekletilir. Su ile iyice durulanarak havlu ile güzelcekurulanır. Başlangıçta 5 gün süreyle günde birer kez uygulanır.Özellikle yaz periyotlarından önce olmak üzere nüksleri önlemekiçin 3 gün süreyle günde birer kez uygulanır.

Ketoral

Tablet

Ketokonazol200mg

Ambalaj: 10 tablet.

Eşdeğeri: FungoralTablet: 200 mgx10 ve 30 tablet(İlsan);NizoralTablet: 200 mgx10 tablet(JanssenCilag).

Endikasyon: Mantarlarınneden olduğu kandidiyazis, kronik mukokütanoz kandidiyazis, ağızmantarları, kandidüri, blas-tomikozis, kokkidioidomikoz, histoplazmoz,kromomikoz ve parakokkidiodomikoz gibi mantar enfeksiyonlarındaendikedir. Ayrıca trikofiton ve kandida türlerince oluşturulanonyimikozlarda, pitiriyazis versikolor (tinea versikolor) vevajinal kandidiyaziste de kullanılmaktadır.

Kontra Endikasyon: Ketokonazoleaşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar: Ketokonazol hepatoselüler tipte hepatotoksisiteyeyol açabilir. Çok seyrek olarak aşırı duyarlık reaksiyonu oluşabilir.Gebelerde kullanılmamalıdır. Ketokonazol anne sütüne geçtiğinden,tedavi gö-ren anneler bu sürede emzirmemelidir. Ketokonazolün 2yaşından küçük çocuklarda güvenirliği henüz belirlenememiştir.

Yan Etkileri: Karaciğerbozukluğu seyrek olarak ortaya çıkmaktadır fakat çok dikkat edilmesigereken bir reaksiyondur. Bulantı/kusma, karın ağrısı, diyare, hepatotoksisite,baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali, fotofobi, kaşıntı, ateş yükselmesive titremeler, jinekomasti, empotans, trombositopeni, lö-kopenive hemolitik anemi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Antasitler,antikolinerjikler, H2reseptör blokerleri ketokonazolünemilimini azaltmaktadır.Ketokonazol kumarinin antikoagülan etkisinişiddetlendirebilir. Rifampin, birlikte alındığında ketokanozolünserum düzeylerini düşürmektedir. Ketokonazolle fenitoinin birliktealımı her iki ilacın da metabolizmasını değiştirebilir. etanolketokonazolle etkileşerek disülfirambenzeri etkiye neden olur.Ketokonazol metilprednizolonun atılmasını yavaşlatır.

Doz Önerisi: erişkinlere günde bir Tablet, ciddi enfeksiyonlarda2 Tablet verilebilir. 2 yaşından büyük çocuklara 3.3-6.6 mg/kg üzerindenhesaplanan günlük doz, tek bir seferde uygulanmalıdır.

Ketoral

Vajinal Supozituvar

Ketokonazol

Ambalaj: 400 mgx3 ovül.

Endikasyon: Akut vekronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır.Kronik nükseden vulvovajinal kandidozda, mide ve bağırsaklardakiCandidatürlerini denetlemek amacıyla ketokonazolunoral formları ile birlikte kullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Ketokonazoleaşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Lokal olarak duyarlık ya daallerjik reaksiyon gö-rülürse tedavi kesilmelidir. Enfekte olduğudurumlarda, hasta eşinin de tedavi edilmesi gerekir. Bazı hastalardasınırlı oranda intravajinal emilim gö-rülebileceğinden, gebeliksırasında sadece tedavideki risk/yarar oranının hastanın lehineolduğuna karar verildiği durumlarda kullanılmalıdır. Anne sütünegeçen aktif madde miktarı, klinik önem taşımayacak kadar azdır.

Yan Etkileri: Genellikle iyi tolere edilir.Nadiren, özellikle tedavinin ilk günlerinde lokal irritasyon, kaşıntıve yanma duyusu gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Üç gün süreyle her gece 1 supozituvar uygulanır.İnatçı olgularda uygulama süresini 6 güne çıkartmak gerekir.

<

Asinpirine

Tablet İE Ulagay Asetilsalisilikasit Ambalaj: 300mgx100 Tablet. Endikasyon: İltihabi durumlarda, örneğin akut ve kronik romatizmalhastalıklarda; ağrılarda, örneğin baş ve diş

DermoTrosyd

Deri Kremi Pfizer Tiokonazol 10 mg/g Ambalaj: 20 g’lik tüp. Eşdeğeri: DermoRestKrem: 10 mg/gx20 g(Eczacıbaşı);TiocanKrem: 10 mg/gx20 g(Toprak);TiocellKrem: 10 mg/gx20

Reductil

Kapsül Abbott Sibutramin HClmonohitrat Ambalaj: 10 mgx28 Kapsül – : : 15 mgx28 kapsül. Eşdeğeri: Zelium Kapsül: 10 mgx28kapsül, 15
Hydryllin

Şurup aris Difenhidramin HCI14 mg, amonyum Cl 135 mg, sodyum sitrat 57 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Endikasyon: Solunumsistemindeki

Klipaks

Draje İ.E. Ulagay Klordiazepoksit 5mg, klidinyum bromür 2.5 mg Ambalaj: 40 ve 100 draje. Eşdeğeri: LibraxDraje: 40 ve 100 draje(Onko).

Cycladol

Tablet İ.E. Ulagay Piroksikambsiklodekstrin Ambalaj: 20 mgx20 tablet. Endikasyon: Hastanınnormal aktivitesini ciddi olarak etkileyebilen ağrılı semptomlarıolan romatizmal ve/veya enflamatuvar rahatsızlıkların

Solian

Tablet SanofiAventis Amisülpirid Ambalaj: 200 mgx60 ve 90 tablet. Solian Film Tablet Ambalaj: 400 mgx30 film tablet. Endikasyon: Baskınnegatif semptomlar
Selectra

Kapsül Sanovel Sertralin HCl Ambalaj: 25 mgx28 kapsül : : 50 mgx14 Kapsül : : 100mgx14 kapsül. Eşdeğeri: SeralinKapsül: 50

Lopid

Film Tablet Pfizer Gemfibrozil Ambalaj: 600 mgx30 ve 100 tablet. Endikasyon: Kandakikolesterol yüksekliği, karma dislipidemiler ve kanda trigliseridyüksekliği (Fredrickson sınıflandırmasına

Pantogar

Kapsül Assos lSistin 20 mg,paminobenzoik asit 20 mg, keratin 20 mg, tıbbi maya 100 mg, tiamin monohidrat60 mg, kalsiyumdpantotenat 60

Canolen

Krem Biofarma Siklopiroks olamin Ambalaj: 10mg/gx20 g’lik tüp. Eşdeğeri: Nibulen Krem: 10 mg/gx20 g(SanofiAventis). Canolen Solüsyon Siklopiroks olamin Ambalaj: 10

Sulidin

Jel Embil Nimesulid %1 Ambalaj: 30 g’lik tüp. Endikasyon: Osteoartrit,romatoid artrit, periartrit, tendonit, tendosinovit, bursit gibi yumuşak dokuromatizmal hastalıkların lokal

Omeprazid

Mikropellet Kapsül Nobel omeprazol Ambalaj: 20 mgx14 Kapsül. Eşdeğeri: DemeprazolKapsül: 20 mgx14 kapsül(Deva);ErbolinMikropellet Kap–sül: 20 mgx14kapsül(Biofarma);Omeprol Kapsül: 20 mgx14 kapsül(İlsan);ProsekEnterik

Estreva

Jel Transdermal Merck Estradiol ‰1 Ambalaj: 50 gram jel içeren, doz pompalı,100 dozluk tüp şişe. Endikasyon: Primer yada sekonder, naturel

Prograf

Enfüzyon Solüsyonu Eczacıbaşı Takrolimus Ambalaj: 5 mg/1 mLx10 ampul. Prograf Kapsül Takrolimus Ambalaj: 1 mgx50 Kapsül : : 5 mgx50
Ressital

Film Tablet Biofarma Setirizin 2HCl Ambalaj: 10 mgx10 tablet. Eşdeğeri: Allerset Film Tablet: 10 mgx10tablet(Santa Farma);Cetryn Film Tablet: 10 mgx10

Sinemet

Tablet MSD Levodopa 250 mg,karbidopa 25 mg Ambalaj: 30 tablet. Endikasyon: Parkinsonhastalığı ve sendromu tedavilerinde kullanılır. Parkinson semptomlarının(özellikle rijidite ve

Ampisid

Enjektabl IM Mustafa Nevzat Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125 mg)x1 Flakon ve 1 mL ‰5 lidokainçö-zücü :

Aminocardol

Ampul IV Novartis Pharma Teofilin etilendiamin Ambalaj: 240mg/10 mLx3 ampul. Aminocardol Tablet Teofilin etilendiamin Ambalaj: 100mgx20 tablet. Endikasyon: Bronşiyalastım, kronik

Nitrogliserin

Flakon Abbott Nitrogliserin Ambalaj: 5 mg/5 mLx1 flakon. Endikasyon: Perioperatifhipertansiyonda kan basıncının kontrol altına alınmasında; akutmiyokardiyal enfarktüse bağlı konjestif kalp

NeoPenotran

Vajinal Ovül Embil Metronidazol 500mg, mikonazol nitrat 100 mg Ambalaj: 14ovül, parmaklıklarıyla birlikte. Eşdeğeri: NidazolMVajinal Tablet: 14 tablet(İ.E.Ulagay). Endikasyon: Vajinalkandidiyazis,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir