Kongest

Tablet

Eczacıbaşı

Parasetamol 300mg, fenilefrin 5 mg, klorfeniramin maleat2 mg

Ambalaj: 30 tablet.

Eşdeğeri:

Corsal Kapsül: 30 tablet(İEUlagay).

Kongest Forte

Tablet

Parasetamol 650 mg,fenilefrin hidroklorür 10 mg, klorfeniramin maleat 4 mg

Ambalaj: 30 tablet.

Kongest

Pediatrik Şurup

Parasetamol 160 mg,klorfeniramin maleat 1 mg, fenilefrin hidroklorür 2.5 mg/5 mL

Ambalaj: 100 mL.

Endikasyon: Soğukalgınlığı ve gripte ortaya çıkan semptomların giderilmesinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Etkin maddelerden birine karşı aşırı duyarlık durumundakontrendikedir

Uyarılar: Karaciğer fonksiyon bozukluğu ve/veya ağır böbrekyetmezliği olanlarda, prostat hipertrofisine bağlı idrar retansiyonubulunanlarda, glokomlularda, psikozlu hastalarda, baş dönmesi ve sedasyon riskinedeniyle yaşlılarda ve ortostatik hipotansiyona eğilimi bulunanlardakullanılırken dikkatli olunmalıdır. Doktor tavsiyesi olmadan, gebe ya daemziren kadınlarda kullanılmamalıdır. Klorfeniramin maleata bağlı sedasyonriski nedeniyle, dikkat gerektiren işlerde çalışanlarda ve/veya tehlikeliolabilecek araç ve makine kullananlarda çok dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Deri döküntüleri, baş dönmesi, bulanık görme, bulantı,kusma, kabızlık, karın ağrısı, terleme, ağız kuruluğu, miksiyon güçlüğü, sedasyon,özellikle çocuklarda sinirlilik görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Antihistaminiklerin, alkol ve antidepresanlar ilebirlikte kullanılmaları önerilmez. MAO inhibitörleri, antihistaminikler ilebirlikte kullanılmamalıdır. Antiepileptikler, barbitüratlar, trisiklikantidepresanlar ve alkol, parasetamolün yarılanma süresinin uzamasına vetoksisitesinin artmasına neden olabilir. Antikonvülsanlar ve steroid yapılıoral kontraseptifler uzun süre kullanıldığında, karaciğer enzimleriniindükleyerek, parasetamolün terapötik düzeye ulaşmasını engelleyebilirler.Metoklopramid, parasetamolünemilimini hızlandırabilir.

Doz Önerisi:

Kongest Tablet: Erişkinlere günde 3-4 kez 1-2 tablet verilir.

Kongest Forte Tablet: Erişkinlere günde 3-4 kez 1 tabletverilir.

KongestPediyatrik Şurup: 4-6 saat arayla olmak üzere, 6 ay 1 yaş arası çocuklara¼ ölçek, 1-3 yaş arası çocuklara ½-1 ölçek, 3-6 yaş arası çocuklara 1-2 ölçek,6-12 yaş arası çocuklara 2 ölçek, erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklara ile2-3 ölçek.

<

Monodur

Tablet AstraZeneca İ-zosorbit5-mononitrat Ambalaj: 60 mgx30 tablet. Eşdeğeri: MonolongSR Mikropellet Kapsül: 60 mgx30kapsül(aris). Endikasyon: Koronerkalp rahatsızlıklarının süreklilik gösteren tedavilerinde; anjinapektoris

Zoladex Depot

SC İmplant AstraZeneca Goserelin asetat3.6 mg Ambalaj: Tek dozluk Subtükan İmplant, önceden doldurulmuşenjektör içeren ambalaj. Zoladex LA SC İmplant Goserelin

Saizen 4 IU

Flakon Serono Rekombinant somatropin(rhGH) Ambalaj: 4 IUx1 Flakon ve 1 çö-zücü ampul. Eşdeğeri: Humatrope Flakon: 4 IUx1Flakon(Lilly);ZomactonFlakon: 4 IUx1 Flakon(ErKim).
Daflon 500

Film Tablet Servier Diosmin 450 mg, hesperidin50 mg Ambalaj: 30 tablet. Endikasyon: Alt ekstremitelerin fonksiyonel ve organik kronikvenöz yetersizliğine ait

Vasocard

Tablet Abfar Amlodipin Ambalaj: 5 mgx20 ve 30 Tablet : : 10 mgx20ve 30 tablet. Eşdeğeri: AmlodisTablet: 5 mgx20 ve

Dolviran

Tablet Bayer Asetilsalisilikasit 400 mg, kafein 50 mg, kodein fosfat 9.6 mg Ambalaj: 20tablet. Eşdeğeri: FulpenTablet: 20 tablet(Adeka). Endikasyon: Bütün

İespor

Flakon IM İ.E.Ulagay Sefazolin Ambalaj: 250 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik ‰5lidokain ampulü : : 500 mgx1 Flakon ve 2
İntal

İnhaler Eczacıbaşı Sodyum koromoglikat1 mg/doz Ambalaj: 112 dozluk aerosol. İntal 5 İnhaler Sodyum koromoglikat5 mg/doz Ambalaj: 112 dozluk aerosol. İntal

Dicetel

Film Tablet Dr. F.Frik Pinaverium bromür Ambalaj: 50 mgx40 film tablet. Endikasyon: İrritablkolon sendromu, spastik kolon, mukuslu kolitis ve bunların

Heksa

Deri Merhemi Aroma OksitetrasiklinHCI 485 mg, polimiksin B sülfat 15 mg Ambalaj: 15 g’lik tüp. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların oluşturduğu pyoderma, püstüler

Rescuvolin

Flakon Med İlaç Kalsiyum folinat Ambalaj: 15 mg/3 mLx1 Flakon : : 50 mg/10 mLx1 flakon. Eşdeğeri: Calcium Leucovorin DBL

Plendil

Uzun Etkili Film Tablet AstraZeneca Felodipin Ambalaj: 2.5 mgx20 Tablet : : 5 mgx20 Tablet : : 10 mgx20tablet. Endikasyon:

Emedur

Ampul SanofiAventis Trimetobenzamid Ambalaj: 200 mg/2 mLx 6 ampul. Eşdeğeri: AntiVomit Ampul: 200 mg/2 mLx 6 ampul(Deva);Vomet Ampul: 200 mg/2

Jetokain

Ampul Adeka Lidokain HCI 20 mg,epinefrin 0.0125 mg/ml Ambalaj: 2 mLx20 ampul. Endikasyon: İnfiltrasyonteknikleriyle (örneğin perkutane enjeksiyon ile) regional ve

Arimidex

Film Tablet AstraZeneca Anastrozol Ambalaj: 1 mgx28 tablet. Endikasyon: Hormonreseptör pozitif postmenopozal kadınlardaerken evre meme kanserinin tedavisindeve tamoksifenveya diğer antiestrojenlerle
GliserinKansuk

Supozituvar B Kansuk Gliserin Ambalaj: 3300 mgx6 supozituvar. GliserinKansuk Supozituvar K Gliserin Ambalaj: 1400 mgx10 supozituvar. Endikasyon: Basit konstipasyonlarıngiderilmesinde laksatif

Unisom

Tablet Pfizer Doksilamin süksinat Ambalaj: 25 mgx20 tablet. Endikasyon: Dozaja bağlı olarak, en erken uyku sağlayan antihistamindir.Gece uykusunayardımcı olarak kullanılır.

Coldeks

Kapsül Deva Parasetamol 325mg, fenilefrin HCI 5 mg, klorfeniramin maleat 1 mg, noskapin 10 mg Ambalaj: 20 kapsül. Endikasyon: Grip

Selenase

Ampul ErKim Sodyum selenitpentahidrat 0.322mg (=100 µg selenyum) Ambalaj: 2 mLx5, 10 ve 50 ampul. Selenase Oral Solüsyon Sodyum selenitpentahidrat

Grandpherol

Yumuşak Jelatin Kapsül İlsan E vitamini Ambalaj: 200 IUx30 ve 100 Kapsül : : 400 IUx30 ve 60 Kapsül. Eşdeğeri:

Favirab

Flakon SanofiPasteur At kaynaklı kuduzimmünglobülininin F(ab’)2 fragmanları 200- 400 IU/mL Ambalaj: 5 mLx1 flakon. Endikasyon: Özellikle ciddi temaslarda(örn. durumu incelenemeyen

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir