Kreon

Kapsül

Dr.F.Frik

Pankreatin 300 mg(lipaz 8000 FİP Ü, amilaz 9000 FİP Ü, proteaz 450 FİP Ü)

Ambalaj: 20 kapsül.

Kreon 25000

Kapsül

Pankreatin 300 mg(lipaz 25000 FİP Ü, amilaz 18000 FİP Ü, proteaz 1000 FİP Ü)

Ambalaj: 50 ve 100 kapsül.

Endikasyon: Kronikpankreatitisde sindirim yetersizliği, kronik taş kolesistiti,kistik fibrozis ve karaciğer sirozunda endikedir.Mide rezeksiyonlarından sonrave pankreas ame-liyatlarından sonra enzim takviyesinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Akut pankreatitisinbaşlangıç devrelerinde ve proteinlere duyarlı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: aşırı duyarlık oluştuğunda ilaçkesilmeli ve semptomatik olarak tedavi edilmelidir.Gebelikte kesin gerekmedikçekullanılmamalıdır.Emzirme dö-neminde ilaçların genelde anne sütüiçinde atıldıkları göz ö-nünde tutulmalıdır.

Yan Etkileri: Az raslanan alerjik tipteki reaksiyonlarve yüksek dozda hiperürikozüri ve hiperürisemiye raslanabilir.

Doz Önerisi: Kreon Kapsül: Yemeklerle birlikte 1 Kapsül alınır. Ö-zel durumlardapankreas enzimlerinin yetersizliği derecesine gö-re ayarlanır.Bebeklerde muko-visidozda 1-2 Kapsül; stearote sayısına gö-re 4kapsüle kadar çıkılabilir. 5 yaşa kadar çocuklarda 2-4 Kapsül,5-10 yaş arası çocuklarda 4-6 Kapsül ve 10 yaş üstü çocuklarda 6-8Kapsüldür.

Kreon 25000 Kapsül: Pozoloji, ayrı ayrı her bir hastanın ihtiyacına görebelirlenir ve aynı zamanda hastalığın seviyesine ve gıda içeriğine göre tespitedilir. Toplam dozun yarısının veya üçte birinin yemeğe başlarken ve kalanınınise yemek sırasında alınması önerilmektedir. Kapsüller, öğün aralarında yeterlimiktarda sıvı ile çiğnenmeden bütün olarak yutulmalıdır. Kapsülü yutmaktagüçlük çekenler (yaşlılar veya çocuklar) için kapsül dikkatlice açılır, minimikrosferlerçiğneme gerektirmeyen püre kıvamındaki bir yiyeceğe (pH<5.0) eklenebilirveya sıvı ile yutulabilir. Yiyecek veya sıvı ile karıştırılan minimikrosferlersaklanmamalı, hemen kullanılmalıdır.Kistik Fibrozda Pozoloji: Pankreas enzim replasman tedavisiiçin, vücut ağırlığıbazındaki enzim doz uygulamasına dört yaşından küçükçocuklarda 1 000 lipaz ünite/kg/öğün dozla, dört yaşın üzerindeki kişilerdeise 500 lipaz ünite/kg/öğün dozla başlanmalıdır. Dozaj, hastalığın şiddetine,steatore kontrolüne ve iyi beslenmenin devamına bağlı olarak ayarlanmalıdır.Hastaların büyük bölümünde, 10 000 U/kg vücut ağırlığı/gün dozu aşılmamalıdır.DiğerEkzokrin Pankreatik Yetmezliklerinde Pozoloji: Dozaj, sindirim bozukluğu vemalabsorpsiyonun derecesine, diyetteki yağ içeriğine ve her bir preparatınlipaz etkinliğine göre, her hastanın ihtiyacına göre belirlenmelidir. Genelbaşlangıç dozajı 10000-20000 lipaz ünite/ana veya ara öğündür. Ana veya araöğünlerle birlikte alınan kapsül sayısı ya da kapsül dozu, steatoreyi minimumdüzeye indiren ve iyi beslenme durumunu koruyan dozun ölçülmesiylebelirlenmelidir.

<

Arimidex

Film Tablet AstraZeneca Anastrozol Ambalaj: 1 mgx28 tablet. Endikasyon: Hormonreseptör pozitif postmenopozal kadınlardaerken evre meme kanserinin tedavisindeve tamoksifenveya diğer antiestrojenlerle

Vistaril

Kapsül Pfizer Hidroksizin klorhidrat Ambalaj: 25 mgx25 kapsül. Endikasyon: Psikonö-rozlarabağlı anksiyete ve gerginliğin semptomatik tedavisinde ve anksiyeteninortaya çıktığı organik hastalıklarda

Famogast

Film Tablet Saba Famotidin Ambalaj: 20 mgx60 Tablet : : 40 mgx30 tablet. Eşdeğeri: DuovelFilm Tablet: 20 mgx60Tablet, 40 mgx30
EtoposideTeva

Flakon Medİlaç Etopozid Ambalaj: 100 mg/5 mLx1 flakon. Eşdeğeri: Etoposide Flakon: 100 mg/5mLx1 flakon(Atafarm);Evicap Yumuşak Kapsül: 200 mgx30 ve 60

GeOral

Toz Kansuk Sodyum klorür 3.5 g,trisodyum sitrat 2.9 g, potasyum klorür 1.5 g, glukoz anhidr 20 g Ambalaj: 2 poşet.

Flexo IM

Ampul Berksam Etofenamat Ambalaj: 1 g/2 mLx1 Ampul. Eşdeğeri: DolineIM Ampul: 1 g/2 mLx1 ampul(TriPharma);Rheumon IM Ampul: 1 g/2mLx1 Ampul(Bayer).

Viteksir

Şurup Yeni İlaç B1vitamini5 mg, B2vitamini 2 mg, B6vitamini 2 mg, pantenol3 mg, nikotinamid 20 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik
Rifocin

Ampul IM SanofiAventis Rifamisin SV Ambalaj: 125 mg/1.5 mLx1 Ampul : : 250 mg/3mLx1 ampul. Eşdeğeri: RifAmpul: 125 mg/1.5 mLx1

Enfexia

Film Tablet Bilim Sefuroksim aksetil Ambalaj: 250 mgx10 ve 20 tablet : 500 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri: AksefFilm Tablet:

Luminal

Tablet Bayer Fenobarbital Ambalaj: 100 mgx10 tablet. Luminaletten Tablet Fenobarbital Ambalaj: 15 mgx30 tablet. Endikasyon: Status epileptikus,epilepsi, kalp enfarktüsü, eklampsi

NutraTat

Tablet Atabay Aspartam Ambalaj: 20 mgx100 tablet. Eşdeğeri: AspartilTablet: 20 mgx100 tablet(Münir Şahin). Endikasyon: Şekerlidiyabet hastalığı, zayıflama ve şişmanlamayı önleme

Loksetin

Kapsül Nobel fluoksetin HCI Ambalaj: 20 mgx16 kapsül. Eşdeğeri: DepreksKapsül: 20 mgx16 kapsül(TriPharma);DepsetKapsül: 20 mgx16 kapsül(Eczacıbaşı);FlorakKapsül: 20 mgx16 kapsül(Deva);FulsacKapsül: 20

Tussifed

Şurup GSK Psö-doefedrin HCl 30mg, triprolidin HCl 1.25 mg, kodein fosfat 10 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Endikasyon: Üst

Umca

Solüsyon Abdi İbrahim Pelargonium sidoidesKökü Sıvı Ekstresi 80 g/100 g Ambalaj: 50 mL’lik kendinden damlalıklı cam şişe. Endikasyon: Akut vekronik

Steocin

Ampul Drogsan Salmon kalsitonin Ambalaj: 50 IU/2 mLx 6 Ampul : : 100 IU/2 mLx5 ampul. Eşdeğeri: MiacalcicAmpul: 100 IU/1
Floraquin

Vajinal Tablet aris Diiyodohidroksikinolein Ambalaj: 100 mgx25 tablet. Endikasyon: Protozoasidve fungisid etkilidir. Trikomonas vajinitis, mikotik vajinit,nonspesifik ve karışık vajinit, postklimakterik

Prodisan

Kapsül Embil Azapropazon Ambalaj: 300 mgx20 ve 60 kapsül. Endikasyon: Romatoidartrit, osteoartroz gibi eklemler ve çevre dokuları etkileyenakut veya kronik

Mercaptopurin

Tablet Atafarm Merkaptopürin Ambalaj: 50 mgx25 tablet. Eşdeğeri: PuriNetholTablet: 50 mgx25 tablet(GSK). Endikasyon: Akut lö-semitedavisinde endikedir. Remisyon indüksiyonunda yararlıdır ve

Gargarex

Oral Sprey Berko Klorheksidin glukonat%0.15 Ambalaj: 30 mL’lik plastik şişe. Endikasyon: Dental plakların oluşmasını önlemede, gingivitis tedavisindeve önlenmesinde, orofarenks bölgesindeki

Balya

Kapsül SanofiAventis A vitamini7200IU, D vitamini 1000 IU/Kapsül (Balık yağı) Ambalaj: 50 Kapsül. Endikasyon: Bulaşıcıolan ve olmayan hastaların nekahet devrelerinde,

Kalsifluor

granül İlsan Sodyum florür 0.25mg, kalsiyum fosfat 250 mg, kalsiyum glukonat 250 mg, D2vitamini600 Üİ/ölçek Ambalaj: 100 g’lik ambalaj. Endikasyon:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir