Laroxyl

Enterik Draje

Roche

Amitriptilin HCI

Ambalaj: 10 mgx30 draje

: : 25 mgx40 draje.

Eşdeğeri: TriptilinFilm Tablet: 10 mgx30tablet, 25 mgx40 tablet(İ.E.Ulagay).

Endikasyon: Anksiyeteve ajitasyonla birlikte seyreden, reaktif endojen veya involusyoneldepresyonlar, manikdepresif psikozların depresif dö-nemleri de dahilolmak üzere depresyon tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Dibenzazepinilaçlarına karşı bilinen aşırı duyarlığı olan hastalar. Yakın zamanönce geçirilmiş miyokard enfarktüsü, her düzeydeki kalp blokları,kardiyak aritmiler.Trisiklik antidepresan kullanımıyla durumununağırlaşabileceği manik hastalar. Dar açılı glokom olgularında veyaprostat hipertrofisini düşündürecek semptomları olan hastalar.MAO inhibitörleriyle birlikte verilmemelidir. MAO inhibitörleriyletedavi gö-ren hastalarda, MAO inhibitörlerinin kesilmesinden sonraamitriptilin tedavisinin başlanmasına kadar iki haftalık bir arabırakılmalıdır. Amitriptilinin başlangıç dozu düşük olmalı veaşamalı olarak artırılmalıdır. Amitriptiline karşı aşırı duyarlığıolduğu bilinenlerde kullanımı kontrendikedir.

Uyarılar: Genç, yaşlı veya halsiz hastalardave kronik böbrek veya karaciğer hastalığı bulunanlarda dozlarındeğiştirilmesi gerekebilir. Gebelikte özellikle de ilk trimesterdekullanımından kaçınılmalıdır. Gebeliğin son trimesterinde verilentrisiklik antidepresanlar yoksunluk semptomları, fetusta solunumdepresyonu ve ajitasyon gibi yan etkilere neden olurlar. Amitriptilinanne sütüne geçebilir. Bu nedenle, emzirme sırasında kullanımındankaçınılmalıdır. Doz, uygulama ve kişisel duyarlık gibi etkenlereçeşitli derecelerde bağımlı olarak, hastanın araba ve makine kullanmagibi beceri gerektiren işlerdeki performansını değiştirebileceğihastalara söylenmelidir. Hastalara ayrıca, alkolün herhangi birbozukluğu artırabileceği ve bu nedenle tedavi sırasında kullanılmamasıgerektiği de söylenmelidir.

Yan Etkileri: En sık gö-rülenyan etkiler uyuşukluk, ağız kuruluğu, baş dönmesi, kabızlık, akomodasyonbozuklukları, taşikardi, intraoküler basınç artması ve idrar tutukluğugibi antikolinerjik etkilerdir.

İlaç Etkileşimleri: Amitriptilin,antikolinerjik ya da sempatomimetik ilaçlarla (lokal anesteziklerlekombine edilen epinefrin de dahil) birlikte ancak hekim kontrolündekullanılabilir. Antidepresanlarla, antikolinerjik ilaçlarlabirlikte kullanan hastalarda, paralitik ileus gelişebilmektedir.Simetidin, trisiklik antidepresanların karaciğerdeki metabolizmasınıazaltmakta ve eliminasyonu geciktirerek, bu ilaçların kararlıplazma konsantrasyon düzeyini yükseltmektedir. Amitriptilinlebirlikte yüksek doz etklorvinol kullanılan hastalar yakından izlenmelidir.Amitriptilin guanetidin, debrizokin, betanidin ve klonidin gibiantihipertansiflerin etkisini bloke edebilir. Fluoksetin ve fluvoksamingibi serotonin geri emilim inhibitörleriyle beraber kullanımı,amitriptilinin plazma konsantrasyonunu artırabilir. Bu nedenle,doz ayarlaması gerekebilir.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde önerilen başlangıç dozu günde3x10-25 mg’dir. İstenilen terapö-tik yanıt alınana kadar doz kademeliolarak artırılabilir. Sürek dozu genellikle günde 50 ile 100 mg sınırlarıarasında, tek doz halinde akşamları ya da yatmadan hemen önce verilebilir.Nadir olarak günlük dozun 150 mg’yi aşması gerekebilir. Bununla birliktehospitalize hastalarda dozun 300 mg’ye kadar çıkartılması bazangerekebilir.Yaşlı hastalarda her zaman daha düşük dozlarlabaşlanmalıdır.

<

Zeldox

Kapsül Pfizer Ziprasidon HClmonohidrat Ambalaj: 20 mgx56 kapsül : : 40 mgx56 kapsül : : 60 mgx56kapsül : : 80

Kontil

Süspansiyon Hüsnü Arsan Pirantel Ambalaj: 250 mg/5 mLx15 mL’lik şişe. Eşdeğeri: PirantelSüspansiyon: 250 mg/5 mLx15 mL(Saba). Kontil Çiğneme Tableti Pirantel

Furomid

Ampul IM/IV Deva Furosemid Ambalaj: 20 mg/2 mLx5 ampul. Eşdeğeri: DesalAmpul: 20 mg/2 mLx5 ampul(Biofarma);LasixAmpul: 20 mg/2 mLx5 ampul(SanofiAventis). Furomid
Neupogen

Enjeksiyona Hazır Şırınga Roche Filgrastim (gCSF) Ambalaj: 30 milyon Ü/0.5 mLx5 şırınga : : 48 milyon Ü/ 0.5 mLx5 şırınga.

Enfexia

Film Tablet Bilim Sefuroksim aksetil Ambalaj: 250 mgx10 ve 20 tablet : 500 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri: AksefFilm Tablet:

Glucophage

Film Tablet Merck Metformin HCI Ambalaj: 500 mgx100 tablet : : 850 mgx100 tablet. Eşdeğeri: GliforTablet: 850 mgx100 tablet (Bilim);GlukofenTablet:

Etyomid

Draje Koçak Etiyonamid Ambalaj: 250 mgx50 draje. Endikasyon: Diğer primerantitüberkülotik ajanlarla birlikte, aktif tüberküloz türlerinintedavisinde kullanılır. Tüberküloz tedavisinde etiyonamidintek başına
Zitrotek

Film Tablet Azitromisin Ambalaj: 500 mgx2 film tablet. Eşdeğeri: AzitrotekFilm Tablet: 500 mgx2tablet(Deva). Endikasyon: Duyarlı organizmalarabağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit,S.pneumoniaveyaH.

Maxidex

Oftalmik Pomat Alcon Deksametazon Ambalaj: %0.1×3.5 g’lik oftalmik tüp. Maxidex Oftalmik Süspansiyon Deksametazon Ambalaj: 5 mg/5 mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri:

BiProfenid

Tablet Eczacıbaşı Ketoprofen Ambalaj: 150mg (dıştaki hızlı salınımlı tabakada 75 mg ve içteki değiştirilmiş salınımlıtabakada 75 mg) x20 tablet. Endikasyon:

Propecia

Film Tablet MSD Finasterid Ambalaj: 1 mgx28film tablet. Endikasyon: Erkek tipi saç dökülmesi(androgenetik alopesi) olan erkeklerde saç büyümesini artırmada ve

Polivit

Şurup Abdi İbrahim A vitamini 1500 IU,B1vitamini 1 mg, B2vitamini 1.2 mg, B6vitamini 2 mg, nikotinamid 7 mg, dpantenol 3

Linosin

Ampul Deva Linkomisin Ambalaj: 600 mg/2 mLx1 Ampul. Eşdeğeri: LincocinAmpul: 600 mg/2 mLx1 ampul(Eczacıbaşı);Linkoles Ampul: 600 mg/2 mLx1 ve 50

Reflor

Kapsül SanofiAventis Saccharomyces boulardii Ambalaj: 250 mgx10 Kapsül. Reflor Saşe Saccharomyces boulardii Ambalaj: 250 mgx10 saşe. Endikasyon: Enfeksiyözve nonspesifik ishallerin

Dicloflam

Draje Berksam Diklofenak potasyum Ambalaj: 50mgx10 ve 20 draje. Eşdeğeri: CataflamDraje: 50 mgx20 draje(Novartis Pharma);DolorexDraje: 50 mgx20 draje(TriPharma);KalidrenFilm Tablet: 50
Rouvax

Enjektör+Flakon SanofiPasteur Civciv embriyo kültüründehazırlanan hiperattenüe canlı kızamık virüsü (Schwarz suşu) 1000TCID 50 (min) Ambalaj: Uygulamaya hazır, kendinden cam enjektörlü

Thyromazol

Tablet Abdiİbrahim Metimazol Ambalaj: 5 mgx100 tablet. Endikasyon: Basedowhastalığı, hipertiroidi operasyonlarına hazırlık, radyoiyot tedavisindensonra, çocukluk çağındaki hipertiroidi ve diğer hipertiroidi

Relenza

Rotadisk GSK Zanamivir Ambalaj: 5 mgx4 blisterlik Rotadisk. Endikasyon: Erişkinlerdeve 12 yaş ve üstündeki adölesanlarda influenza A ve B’nin tedavisinde

Aprowell

Tablet aris Naproksen sodyum Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 Tablet : : Fort Tablet550 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri: aNox

Sefamax

Flakon IM Nobel Sefazolin Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve 2 mL’lik ‰5’lik lidokain ampulü : : 500 mgx1flakon ve 2

Kolsin

Draje İ.E.Ulagay Kolşisin Ambalaj: 0.5 mgx60 draje. Endikasyon: Akut ve kronikgut (damla) hastalığı, ailevi akdeniz ateşi tedavisi ve Behçetsendromuna yardımcı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir