Lercadip

Film Tablet

Fako

Lerkanidipin HCl

Ambalaj: 10 mgx20 tablet.

Endikasyon: Hafif ve orta şiddetli hipertansiyon tedavisinde tekbaşına veya diğer antihipertansif ilaçlarla beraber kullanılır.

Kontra Endikasyon:

Herhangi bir dihidropiridineveya bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı bilinen aşırı duyarlılığıbulunanlarda kontrendikedir. Etkili bir kontraseptif yöntem kullanılmadığıtakdirde çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda da kontrendikedir.

Uyarılar: Hastasinüs sendromu bulunan hastalarda (pacemaker yerleştirilmemişse)ve sol ventrikül dışa akım obstrüksiyonu olanlarda kullanılırken özel dikkatgösterilmelidir. Ventrikül fonksiyonlarında orta şiddette ve şiddetli solventrikül fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Orta veileri düzeyde karaciğer fonksiyon bozukluğu olan kişilerde kullanımında özelbir dikkat gösterilmelidir. Klinik deneyimler lerkanidipinin bir hastanınotomobil veya iş makinesi kullanma becerisini bozmasının muhtemel olmadığınaişaret etmekte ise de, yine de bu konuda dikkatli olunmalıdır. Gebeliksırasında veya etkili bir kontraseptif yöntem kullanılmadığı takdirde çocukdoğurma potansiyeli olan kadınlara uygulanmamalıdır. Emziren kadınlarauygulanmamalıdır.

Yan Etkileri: Ateşbasması, periferik ödem, taşikardi, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlikgörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Dahafazla veri elde edilinceye değin, CYP 3A4 enziminin amiodaron, midazolam,diazepam, metoprolol, propranolol, kinidin, eritromisin, fenitoin, rifampisin,terfenadin ve siklosporin gibi inhibitörleri, indükleyicileri ve/veyasubstratları ile birlikte lerkanidipin kullanılırken çok dikkatli olunmasıönerilir. Dihidropiridinlerin metabolizması greyfurt suyu tarafından inhibisyonunaözellikle duyarlı görünmektedir. Antihipertansif ilaçların vazodilatöretkilerini güçlendirebildiğinden alkolden kaçınılmalıdır.

Doz Önerisi: Günde tek doz, yemekten önce 10 mg önerilir. Bireyselolarak hasta yanıtına göre doz 20 mg’ye yükseltilebilir. Maksimumantihipertansif etkinin belirgin hale gelmesi iki hafta alabileceğinden, dozayarlanması kademeli olmalıdır. Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğubulunan hastalarda tedaviye başlanırken özel dikkat gösterilmelidir. Şiddetliböbrek fonksiyon bozukluğunda günde 5 mg’lik bir başlangıç dozu uygulanmasıönerilir ve günde 10 mg’lik bir maksimum doz ancak istisnai durumlardaaşılmalıdır.

<

Voltaren IM

Ampul Novartis Pharma Diklofenak sodyum Ambalaj: 75mg/3 mLx4 ve 10 ampul. Eşdeğeri: DeflamatIM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul(TriPharma);Diclomec

Rovamycine

Film Tablet Eczacıbaşı Spiramisin Ambalaj: 3 MIUx10 tablet. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmalarca oluş-turulan tonsillit, nazofarenjit, sinüzit,otit, bronşit, akut akciğer hastalıkları; grip ve

Tegretol

Şurup NovartisPharma Karbamazepin Ambalaj: 100 mg/5 mLx100 mL’lik ambalaj. Tegretol – Tablet Karbamazepin Ambalaj: 200 mgx24 ve 160 tablet. Eşdeğeri:
LinkomisinİE

Ampul IM/IV İ.E. Ulagay Linkomisin HCl Ambalaj: 600 mg/2 mLx1 ampul. Eşdeğeri: LincocinAmpul: 600 mg/2 mLx1 ampul(Eczacıbaşı);Linkoles Ampul: 600 mg/2

Calcia

Çiğneme Tableti Assos Kalsiyum 666.67 mg,D vitamini 1.2 mg, B1vitamini 0.663 mg, B2vitamini1.76 mg, B6vitamini 0.895 mg, B12vitamini 0.367mg, demir

İndobiotic

Göz Damlası Abdiİbrahim İndometasin 5 mg,gentamisin 15.000 IU/5 ml Ambalaj: 5 mL’lik damlalıklı şişe. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmalara karşı antibakteriyel olarak, antienflamatuvar

Helipak

Tedavi Paketi Fako Klaritromisin,amoksisilin, lansoprazol Ambalaj: 14 bilister. (Her bilister, herbiri 500 mg klaritromisin içeren 2 adet film tablet; herbiri
Eritro

Film Tablet Koçak Eritromisin stearat Ambalaj: 500 mgx16 tablet. Eşdeğeri: ErythrocinFilm Tablet: 500 mgx16tablet(Abfar). Endikasyon: Duyarlıbakterilerden kaynaklanan, hafif ve orta

Losefar

Kapsül Eczacıbaşı Sefaklor Ambalaj: 250 mgx16 Kapsül : : 500 mgx12 kapsül. Eşdeğeri: KefsidKapsül: 500 mgx12 kapsül(Fako). Losefar Oral Süspansiyonİçin

Hedensa

Pomat Berksam Monoklorkarvakrol2 mg, papatya yağı 300 mg, mentol 600 mg, ihtamol 60 mg Ambalaj: 20 g’lik tüp ve kanül.

Deksan

Şurup Deva Parasetamol 120mg, dekstrometorfan HBr 15 mg, psö-doefedrin HCI 20 mg, klorfeniraminmaleat 2 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe.

Bevitol

Tablet Münir Şahin B1vitamini250 mg, B6vitamini 250 mg Ambalaj: 20 ve 50 tablet. Eşdeğeri: BenexolLak Tablet: 50 lak Tablet(Roche);BevitabFilm Tablet:

Fungucit

Pomat İlsan Mikonazol nitrat%2 Ambalaj: 30 g’lik tüp. Endikasyon: Tinea pedis,tinea kapitis, saçkıran, tinea barbae, tinea korporis, tinea kruris,tinea versikolor,

Fexofen

Film Tablet Sanovel Feksofenadin Ambalaj: 120 mgx10 ve 20 tablet : : 180 mgx10ve 20 tablet. Eşdeğeri: TelfastFilm Tablet: 120

Tiromel

Tablet Abdiİbrahim ltriiodotironinsodyum Ambalaj: 25mgx100tablet. Endikasyon: Hipotiroidizmdeetkilidir. Miksö-dem, kretinizm, nontoksik guatr hipometabolizması,jinekolojik rahatsızlıklar ve erkeklerde kısırlık durumlarında,kronik konstipasyon, deri ve
Sabril

Film Tablet SanofiAventis Vigabatrin Ambalaj: 500 mgx100 film tablet. Sabril Saşe Vigabatrin Ambalaj: 500 mgx50 saşe. Endikasyon: Diğeruygun ilaç kombinasyonlarının

Butopan

Ampul Biofarma Skopolaminbutilbromür Ambalaj: 20mg/1 mLx6 ampul. Eşdeğeri: BuscopanAmpul: 20 mg/1 mLx6 ampul(Eczacıbaşı);MolitAmpul: 20 mg/1 mLx6 ampul(Adeka);Spazmotek Ampul: 20 mg/1

Geotril

Pomat İ.E.Ulagay OksitetrasiklinHCI 30 mg, polimiksin B sülfat 10.000 İÜ Ambalaj: 20 g’lik tüp. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların oluşturduğu pyoderma, püstüler dermatit

Farlutal

Tablet Carlo Erba Medroksiprogesteronasetat Ambalaj: 250 mgx30 tablet. Farlutal Depo Flakon IM Deva Medroksiprogesteronasetat Ambalaj: 500 mg/2 mLx1 Flakon. Endikasyon:

İnflased

Göz Damlası Bilim Diklofenak sodyum Ambalaj: 1 mg/mLx5 mL’lik damlalıklıplastik şişe. Eşdeğeri: VoltarenOphta Göz Damlası: 1mg/mLx5 mL(Novartis Ophtalmics). Endikasyon: Kataraktoperasyonlarının

Sanset

Film Tablet Sanovel Siprofloksasin Ambalaj: 250 mgx14 Tablet : : 500 mgx10 ve14 Tablet : : 750mgx10 ve 14 tablet.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir