Lercadip

Film Tablet

Fako

Lerkanidipin HCl

Ambalaj: 10 mgx20 tablet.

Endikasyon: Hafif ve orta şiddetli hipertansiyon tedavisinde tekbaşına veya diğer antihipertansif ilaçlarla beraber kullanılır.

Kontra Endikasyon:

Herhangi bir dihidropiridineveya bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı bilinen aşırı duyarlılığıbulunanlarda kontrendikedir. Etkili bir kontraseptif yöntem kullanılmadığıtakdirde çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda da kontrendikedir.

Uyarılar: Hastasinüs sendromu bulunan hastalarda (pacemaker yerleştirilmemişse)ve sol ventrikül dışa akım obstrüksiyonu olanlarda kullanılırken özel dikkatgösterilmelidir. Ventrikül fonksiyonlarında orta şiddette ve şiddetli solventrikül fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Orta veileri düzeyde karaciğer fonksiyon bozukluğu olan kişilerde kullanımında özelbir dikkat gösterilmelidir. Klinik deneyimler lerkanidipinin bir hastanınotomobil veya iş makinesi kullanma becerisini bozmasının muhtemel olmadığınaişaret etmekte ise de, yine de bu konuda dikkatli olunmalıdır. Gebeliksırasında veya etkili bir kontraseptif yöntem kullanılmadığı takdirde çocukdoğurma potansiyeli olan kadınlara uygulanmamalıdır. Emziren kadınlarauygulanmamalıdır.

Yan Etkileri: Ateşbasması, periferik ödem, taşikardi, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlikgörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Dahafazla veri elde edilinceye değin, CYP 3A4 enziminin amiodaron, midazolam,diazepam, metoprolol, propranolol, kinidin, eritromisin, fenitoin, rifampisin,terfenadin ve siklosporin gibi inhibitörleri, indükleyicileri ve/veyasubstratları ile birlikte lerkanidipin kullanılırken çok dikkatli olunmasıönerilir. Dihidropiridinlerin metabolizması greyfurt suyu tarafından inhibisyonunaözellikle duyarlı görünmektedir. Antihipertansif ilaçların vazodilatöretkilerini güçlendirebildiğinden alkolden kaçınılmalıdır.

Doz Önerisi: Günde tek doz, yemekten önce 10 mg önerilir. Bireyselolarak hasta yanıtına göre doz 20 mg’ye yükseltilebilir. Maksimumantihipertansif etkinin belirgin hale gelmesi iki hafta alabileceğinden, dozayarlanması kademeli olmalıdır. Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğubulunan hastalarda tedaviye başlanırken özel dikkat gösterilmelidir. Şiddetliböbrek fonksiyon bozukluğunda günde 5 mg’lik bir başlangıç dozu uygulanmasıönerilir ve günde 10 mg’lik bir maksimum doz ancak istisnai durumlardaaşılmalıdır.

<

Alkyloxan İnj.

Flakon Koçsel Siklofosfamid Ambalaj: 500 mgx1 flakon. Eşdeğeri: Endoxan Flakon: 500 mg x 1 Flakon(EczacıbaşıBaxter);Syklofosfamid Atafarm Flakon: 500 mgx1 Flakon(Atafarm).

Hekzoton

Gargara Drogsan Heksetidin Ambalaj: 1 mg/mLx200 mL’lik şişe. Endikasyon: Ağız hijyeninde,ağız ve boğazdaki laringitis, faringitis, tonsilitis gibi rahatsızlıklarda,ağız içinde yapılan

Ostram

Efervesan Tablet Merck Kalsiyum karbonat Ambalaj: 500 mgx10 ve 20 tablet : : 1000mgx10 ve 20 tablet. Endikasyon: Kalsiyumeksikliğinin önlenmesi
Bemiks

Draje Eczacıbaşı B1vitamini25 mg, B2vitamini 10 mg, B6vitamini 10 mg, B12vitamini 30mg, folik asit 1.5 g,nikotinamid 100 mg, kalsiyum pantotenat

Kalinor

efervesan Tablet Abbott Potasyum sitrat2.170 g, potasyum bikarbonat 2.000 g Ambalaj: 15 tablet. Endikasyon: Hipokalemiprofilaksisi ve tedavisinde, aşırı dijital etkisinin

Tromboliz

Draje Koçak Dipiridamol Ambalaj: 75 mgx50 draje. Eşdeğeri: DrisentinKaplı Tablet: 75 mgx50tablet(Sanovel);Kardisentin Draje: 75 mgx50 draje(İlsan). Endikasyon: Kronik anginapektorisin uzun

Triptilin

Film Tablet İ.E. Ulagay Amitriptilin HCI Ambalaj: 10 mgx30 Tablet : : 25 mgx40 tablet. Eşdeğeri: LaroxylEnterik Draje: 10 mgx30draje,
Gelocaps

Pomat Biofarma Kapsikum oleoresin1 g, kafur 2 g, ökaliptol 2 g, mentol 0.5 g, terebentin esansı 3.5 g Ambalaj: 40

Exoderil

Krem Eczacıbaşı Naftifin HCI Ambalaj: 10 mg/gx30 g’lik tüp. Exoderil Sprey Naftifin HCI %1 Ambalaj: 20 mL’lik şişe. Endikasyon: Derininve

TegelineLFB

Flakon ErKim İnsan IgG Ambalaj: 0.5 gx1 Flakon ve 10 mL’lik çö-zücü, ayrıca transferkiti, hava alım ve filtre iğnesi :

Depakin

Flakon IV SanofiAventis Valproat sodyum Ambalaj: 400 mgx4 flakon ve 4 mLx4 enjeksiyonluk su ampulü. Depakin Enterik Tablet Valproat sodyum

Babyprin

Tablet Pfizer Asetilsalisilikasit Ambalaj: 80mgx20 tablet. Endikasyon: Asetilsalisilikasit antitrombotik olarak, nonstabil anjina pektoriste ve risk altındaki(hipertansif, hiperlipidemik, diyabetik veya sigara

Rebif

Kullanıma Hazır Şırınga Serono İnterferonb1a Ambalaj: 22mg (6 MIU): 3 adet 0.5 mL’lik kullanıma hazır cam enjektör – : :

Uterjin

Ampul Biofarma Metilergometrinmaleat Ambalaj: 0.2mg/1 mLx3 ampul. Eşdeğeri: MetilerAmpul: 0.2 mg/1 mLx3 ampul(Adeka). Uterjin Draje Metilergobasinmaleat Ambalaj: 0.125 mgx20 draje.

Lanvis

Tablet GSK Tioguanin Ambalaj: 40 mgx25 tablet. Endikasyon: Akut lö-semi,özellikle akut miyeloid lö-semi ve akut lenfoblastik lö-semi tedavisindeendikedir.Aynızamanda kronik granülositik
Balya

Kapsül SanofiAventis A vitamini7200IU, D vitamini 1000 IU/Kapsül (Balık yağı) Ambalaj: 50 Kapsül. Endikasyon: Bulaşıcıolan ve olmayan hastaların nekahet devrelerinde,

Libkol

Film Tablet Saba Klordiazepoksit 5mg, pipenzolat bromür 2.5 mg Ambalaj: 50 tablet. Endikasyon: Fonksiyonelveya organik gastrointestinal yakınmalarda, peptik ülser tedavisindeyardımcı

Maxaljin

Film Tablet Mecom Flurbiprofen Ambalaj: 100 mgx30 tablet. Eşdeğeri: MajezikFilm Tablet: 100mgx30 tablet(Sanovel). Endikasyon: Romatoid artrit ve osteoartrit gibi kronik

Kamfolin

Pomat Münir Şahin Metil salisilat7.5 g, mentol 5 g Ambalaj: 50 g’lik tüp. Endikasyon: Romatizmalağrılar, kas ağrısı, burkulma, nevralji, bel

Sporex

Mikropellet Kapsül Toprak İtrakonazol Ambalaj: 100 mgx4, 15 ve 28 kapsül. Eşdeğeri: FunitMikropellet Kapsül: 100 mgx4ve 15 kapsül(Nobel);İtraspor MikropelletKapsül: 100

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir