Levopront

Şurup

Abdiİbrahim

Levodropropizin

Ambalaj: 6 mg/mLx150 mL’lik şişe, 5mL’lik ölçeğiyle birlikte.

Endikasyon: Kuru öksürüğün(nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: İlaca karşı bilinen veya kuşkulanılan aşırı duyarlıkolgularında, gebelik ve emzirme dö-nemlerinde, ağır karaciğer yetmezliğiolanlarda, Kartagener sendromu veya siliyer diskinezi gibi mukosiliyertemizlik mekanizmasında azalma olan olgularda kontrendikedir.

Uyarılar: Ciddi böbrek yetmezliği olgularında; yarar/riskoranı göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Çok seyrek olarak yorgunlukve halsizlik bildirildiğinden, araç kullanma ve herhangi bir makineişletilmesi sırasında çok dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Gastrointestinal sistemde (bulantı, yanma, dispepsi,diyare ve kusma), santral sinir sisteminde (yorgunluk ve/veya asteni,halsizlik, uyuşukluk, baş ağrısı ve vertigo) ve kardiyovaskülersistemde (çarpıntı) gözlenmiştir.Çok seyrek olguda ise deride allerjik reaksiyonlarsaptanmıştır.

İlaç Etkileşimleri: Her ne kadar klinik çalışmalarsüresince benzodiyazepinlerle bir etkileşim gözlenmemişse de,özellikle sedatif ilaç alan duyarlı hastalarda kullanılırken dikkatliolunması gereklidir.

Doz Önerisi: İlacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınmasıönerilir.Erişkinler: Günde 3 kez ve en az 6’şar saat arayla 10 mL (60 mg)şurup (2 ölçek) uygulanır. İlaç, maksimum 7 günlük tedavi dö-neminiaşmamak kaydıyla, öksürük kaybolana kadar ya da hekim önerisinegö-re alınmalıdır.Çocuklar: 2 yaşından büyük çocuklarda, üç eşit doza bö-lünerekve en az 6’şar saat arayla, semptomların şiddetine gö-re günde kg başına3-6 mg uygulanır. 10-20 kg arasında günde 3 kez 3 mL; 20-30 kg arasındagünde 3 kez 5 mL; 30 kg’nin üstünde günde 3 kez 10 mL.Yaşlılar: Levodropropizin dozu yaşlı hastalardadikkatle saptanmalıdır. 10 mL şurup 3.5 g sakaroz içerdiği için, diyabetikhastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Ayrıca, alkil4-hidroksibenzoat(paraben) içerdiğinden, predispoze hastalarda aşırı duyarlık reaksiyonugelişebilir.

<

Adant

Kullanıma HazırŞırınga ErKim Sodyum hyaluronat Ambalaj: 25 mg/2.5 mLx1 ve 3 adet tek kullanımlık şırınga. Endikasyon: Diz osteroartriti ve ağrılı

Savlex

Konsantre Solüsyon Drogsan Setrimid %15, Klorheksidinglukonat %1.5 Ambalaj: 100 ve 500 mL’lik şişe. Eşdeğeri: SavonolKonsantre Solüsyon: 100 ve500 mL(Merkez Lab.).

Virupos

Göz Merhemi Biem Asiklovir Ambalaj: %3×4.5 g’lik tüp. Eşdeğeri: ZoviraxGöz Merhemi: %3×4.5 g(GSK). Endikasyon: Herpessimplekskeratiti tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Asiklovireduyarlı
Materna

Film Tablet Wyeth Vitaminler: A vitamini 5000 IU, D vitamini400 IU, E vitamini 30 IU, C vitamini 100 mg, folik

Telfast

Film Tablet SanofiAventis Feksofenadin Ambalaj: 120 mgx20 Tablet : : 180 mgx20 tablet. Eşdeğeri: FexofenFilm Tablet: 120 mgx20tablet, 180 mgx20

Miostat

İntraoküler Solüsyon Alcon Karbakol %0.01 Ambalaj: 1.5 mLx12 cam vial. Endikasyon: Ameliyatsırasında miyozis sağlamak için intraoküler olarak kullanılır. Kontra Endikasyon:

Gingobil

Film Tablet Tripharma Ginkgo biloba ekstresi Ambalaj: 40 mgx20 ve 50 film tablet. Eşdeğeri: Bilokan Forte Film Tablet: 40 mgx20
Senokot

Tablet aris Sennozid B 7.5 mg Ambalaj: 50 tablet. Endikasyon: Nö-rolojikbozukluklara bağlı habitüel, postoperatif ve doğum sonrası atonikkabızlık ve batının

Zikaral

Kapsül Sanovel Tenoksikam Ambalaj: 20 mgx10 ve 30 kapsül. Eşdeğeri: NobateksFilm Tablet: 20 mgx10ve 30 tablet(Nobel);Oksamen Tablet: 20 mgx10 tablet(MustafaNevzat);TenoksanKapsül:

Nurofen

Draje Abdi İbrahim İbuprofen Ambalaj: 200mgx20 draje. Eşdeğeri: Gerofen Film Tablet: 200 mgx20 tablet(Münir Şahin);RepozalTablet: 200 mgx20 tablet(Günsa). Endikasyon: Romatoidartrit,

Noral

Pediyatrik Şurup İ.E.Ulagay Parasetamol Ambalaj: 120 mg/5 mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: AsomalPediyatrik Şurup: 120 mg/5 mLx100 mL(Radyum);Polmofen Pediyatrik Süspansiyon: 120

Pilogel HS

Oftalmik Jel Alcon Pilokarpin HCI %4 Ambalaj: 5 gramlık, oftalmik uçlu tüp. Endikasyon: Basitkronik (açık açılı) glokom, akut (kapalı açılı)

Patanol

Oftalmik Solüsyon Alcon Olopatadin Ambalaj: %0.1×5 mL’lik plastik droptainer şişe. Endikasyon: Allerjikkonjunktivit sonucu ortaya çıkan belirti ve semptomlarının tedavisindeendikedir. Kontra

Eklips

Film Tablet Sanovel Losartan potasyum Ambalaj: 50 mgx28 tablet. Eşdeğeri: CozaarFilm Tablet: 50 mgx28tablet(MSD);LoxibinFilm Tablet: 50 mgx28tablet(Biofarma);SarvasFilm Tablet: 50 mgx28tablet(Eczacıbaşı).

AntiBit

Şampuan Eczacıbaşı Sumitrin(dfenotrin) ‰4 Ambalaj: 150 mL’lik ambalaj. Endikasyon: İnsektisid etkilidir. Saç biti (Pediculus humanus capitis) ve yumurtaları ile mücadeledekullanılır.
Rebif

Kullanıma Hazır Şırınga Serono İnterferonb1a Ambalaj: 22mg (6 MIU): 3 adet 0.5 mL’lik kullanıma hazır cam enjektör – : :

Peracon

Damla Dr.F.Frik İzoaminil siklamat Ambalaj: 50mg/mLx15 mL’lik şişe. Peracon Draje İzoaminil siklamat Ambalaj: 40mgx20 draje. Peracon Şurup İzoaminil siklamat Ambalaj:

Ticlid

Film Tablet SanofiAventis Tiklopidin HCI Ambalaj: 250 mgx30 film tablet. Eşdeğeri: AgretikFilm Tablet: 250 mgx20tablet(İlsan);Ticlocard Film Tablet: 250 mgx30 tablet(Koçak).

Renitec

Tablet MSD enalapril maleat Ambalaj: 5 mgx20 Tablet : : 10 mgx20 Tablet : : 20 mgx20tablet. Eşdeğeri: EnalapTablet: 10

Tetramine

Kapsül Adeka Tetrasiklin HCI Ambalaj: 250 mgx20 kapsül. Endikasyon: Duyarlıbakterilerin olduğu komplikasyonsuz üretral, endoservikal veya rektalenfeksiyonlar, akut intestinal amibiyazis, ağır

Karum

Film Tablet Sanovel Klopidogrel Ambalaj: 75 mgx28 tablet. Eşdeğeri: Pingel Film Tablet: 75 mgx28 tablet(Eczacıbaşı);PlavixFilm Tablet: 75mgx28 tablet(SanofiAventis). Endikasyon: Miyokard

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir