Maksipor

Film Tablet

Fako

Sefaleksin monohidrat

Ambalaj: 500 mgx16 Tablet

: : 1 gx10 tablet.

Eşdeğeri: SefFilm Tablet: 500 mgx16tablet(Mustafa Nevzat).

Maksipor

Oral Süspansiyonİçin Toz

Sefaleksin monohidrat

Ambalaj: 250 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin etken olduğu solunum yolu enfeksiyonları, otitis media,cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, kemik enfeksiyonları ve prostatitdahil ürogenital enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporingrubu antibiyotiklere aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Sefaleksin tedavisine başlamadan önce penisilin,sefalosporin ve diğer allerjenlere karşı önceden aşırı duyarlıkreaksiyonu olup olmadığı iyice soruşturulmalıdır. Böbrek fonksiyonbozukluğu olan hastalarda dozaj kreatinin klirensine gö-re düzenlenmelidir.Gebelikte güvenirliği henüz kesinlik kazanmamıştır. Emziren annelereuygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Psö-domembranözkolit semptomları tedavi sırasında veya sonrasında gö-rülebilir.Nadiren bulantı, kusma ve tedaviyi kesmeyi gerektirmeyecek şiddettediyare ve ayrıca dispepsi ve karın ağrısı bildirilmiştir.Geçici hepatit ve kolestatiksarılık çok nadiren bildirilmiştir. Kızarıklık, ürtiker ve anjiyoödemşeklinde alerji gö-rülebilir. Anafilaktik şok da bildirilmiştir.Genital ve anal pruritus, vajinit ve vajinal akıntı, yorgunluk hissi,sersemlik, baş ağrısı, eozinofili, nötropeni ve SGOT, SGPT değerlerindeartışlar da bildirilen reaksiyonlar arasındadır.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde olağan doz 6 saatte bir 250-500mg’dir. Enfeksiyon türü ve şiddetine gö-re günde 1-4 g uygulanabilir.Streptokoksik farenjit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve 15yaşından büyük hastalardaki komplikasyonsuz sistitte 12 saattebir 500 mg uygulanabilir. Sistit tedavisine 7-14 gün devam edilmelidir.Çocuklarda olağan doz, eşit dozlara bö-lünerek uygulanan 25-50mg/kg/gün’dür. Streptokoksik farenjit ile cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında,günlük toplam doz 12 saatte bir eşit dozlar şeklinde uygulanır.ağır enfeksiyonlarda dozu ikikatına çıkartmak mümkündür. otitis media tedavisinde dört eşitdoza bö-lünerek günde 75-100 mg/kg olarak uygulanabilir.bhemolitik streptokok enfeksiyonlarındatedaviye en az 10 gün devam edilmesi uygundur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir