Mefoxin

Enjektabl

MSD

Sefoksitin sodyum

Ambalaj: IM: 1 gx1 Flakon ve %1’lik lidokain içeren 2 mL’lik1 çö-zücü Ampul

: : IV: 1 gx1 Flakon ve 10 mL’lik 1 çö-zücü ampul.

Endikasyon: Duyarlıorganizmaların etken olduğu, aşağıda belirtilen enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir. Peritonit ve diğer intraabdominal ve intrapelvikenfeksiyonlar, jinekolojik enfeksiyonlar, septisemi, endokardit,komplikasyonsuz gonore dahil olmak üzere üriner sistem enfeksiyonları,solunum yolu enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları, derive yumuşak doku enfeksiyonları. Sefoksitin, kontamine veya potansiyelolarak kontamine olarak sınıflandırılan cerrahi girişimler uygulananhastalarda veya postoperatif bir enfeksiyonun ö-zellikle tehlikeliolduğu olgularda, postoperatif enfeksiyonların önlenmesindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Sefoksitinekarşı hipersensitivitesi olanlarda kontrendikedir. Klinik deneyimolmadığı için, sefalosporinlere karşı hipersensitivitesi olanlarauygulanmamalıdır.

Uyarılar: Sefoksitin tedavisine başlamadanönce,blaktam antibiyotiklere karşıdaha önceden hipersensitivite reaksiyonu gö-rülüp gö-rülmediğinedair dikkatli bir sorgulama yapılmalıdır. Penisiline alerjisiolan hastalarda sefoksitin çok dikkatli uygulanmalıdır. Renalyetmezlik nedeniyle geçici ve sürekli olarak çıkan idrar miktarıazalmış olan hastalarda, total günlük sefoksitin dozu azaltılmalıdır.Gebelik sırasında kullanımında elde edilmesi beklenen yarar ileolası zararlar karşılaştırılarak değerlendirme yapılmalıdır.Sefoksitin insan sütüne geçmektedir. Kullanımı endike olduğu durumlardadikkat edilmelidir.

Yan Etkileri: Dö-küntü(eksfoliyatif dermatit dahil), ürtiker, kaşıntı, ateş ve diğer alerjikreaksiyonlar (anafilaksi dahil), hipotansiyon, psö-domembranözkolit, bulantı ve kusma, eozinofili, granülositopeni dahil olmaküzere lö-kopeni, nötropeni, anemi (hemolitik anemi dahil), trombositopenive kemik iliği depresyonu bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Mefoxin IMsadece IM yoldan,Mefoxin IVsadece IV yoldan uygulanmalıdır.Dozaj ve uygulama yolu, enfeksiyonun şiddeti, etken organizmalarınduyarlık derecesi ve hastanın durumuna gö-re belirlenmelidir. Duyarlıktest sonuçları beklenirken tedaviye başlanabilir. olağan erişkindozu 8 saatte bir 1 g veya 2 g’dir.

<

Turoptin

Göz Damlası NovartisOphtalmics Metipranolol Ambalaj: ‰1×5 mL : : ‰3×5 mL’lik, damlalıklı plastikşişe. Endikasyon: Göz içibasıncı (oküler hipertansiyon) ve kronik

Sefaktil

Film Tablet Drogsan Sefuroksim aksetil Ambalaj: 250 mgx10 ve 20 Tablet : : 500mgx10 ve 20 Tablet. Eşdeğeri: AksefFilm Tablet:

Prevenar

IM Enjektör Wyeth 2 µg sakkarid şeklinde4, 9V, 14, 18C, 19F ve 23F serotipleri ve 4 µg 6B serotipi (toplam
Combivent

İnhalatörlü Aerosol BoehringerIngelheim İpratropyum bromür20 µg, salbutamol sülfat 120 µg/doz Ambalaj: 200 ölçülü dozluk 10 mL süspansiyon içeren inhalatörlüaerosol. Combivent

Climodien

Draje Schering Estradiol valerat 2mg, dienogest 2 mg Ambalaj: 28draje. Endikasyon: En az bir yıllık menopoz geçmişiolan kadınların menopoza bağlı

Triamteril

Kapsül Deva Hidroklorotiyazit25 mg, triamteren 50 mg Ambalaj: 20 kapsül. Endikasyon: Konjestifkalp yetmezliği, karaciğer sirozu ve nefrotik sendrom eşliğinde görülen

Unotat

Tablet Nobel Aspartam Ambalaj: 10 mgx100 ve 300 Tablet : : 20mgx100 ve 300 Tablet. Eşdeğeri: DemiCanderel Tablet: 10 mgx100
Aggrastat

Flakon IV MSD Tirofiban HCl Ambalaj: 0.25 mg/mLx50 mL’lik konsantre Solüsyon içerenflakon. Endikasyon: Heparinile birlikte unstabil anjina ya da Q

Zimaks

Oral Süspansiyonİçin Toz Bilim Sefiksim Ambalaj: 100 mg/5 mLx50 ve 100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: SupraxPediyatrik Oral Süspansiyon: 100 mg/5mLx50 ve

Metrodin HP

Ampul Serono Ürofollitrofin(High Purified) Ambalaj: 75 IU: 1 liyofilize Ampul ve 1 mL’lik sodyum klorüriçeren 1 çö-zücü ampul : :

Alimta

Flakon Lilly Pemetrekset Ambalaj: 500 mgx1 flakon. Endikasyon: Malignplevral mezotelyomalı hastaların tedavisinde platin ile kombine olarakendikedir. Tek başına, daha önceki

Cytotec

Tablet aris Misoprostol Ambalaj: 200 µgx28 Tablet. Endikasyon: Nonsteroidantienflamatuvar ilaçlara bağlı ülserler de dahil olmak üzere mideve duodenum ülserlerinin tedavisinde

Tuseptil

Şurup Münir Şahin Gliseril gayakolat100 mg, difenhidramin HCI 15 mg, fenilefrin HCI 5 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Endikasyon:

Trizol

Kapsül Koçak Flukonazol Ambalaj: 50 mgx7 Kapsül : : 100 mgx7 Kapsül. Eşdeğeri: FluzoleKapsül: 50 mgx7 Kapsül, 100 mgx7Kapsül(Biofarma);Triflucan Kapsül:

Sitraks

Draje SanofiAventis Levamizol Ambalaj: 40 mgx6 draje. Eşdeğeri: ParaksTablet: 40 mgx6 tablet(Adeka). Sitraks Şurup Levamizol Ambalaj: 40 mg/5 mLx30 mL’lik
Termacet

Damla Toprak Parasetamol Ambalaj: 100mg/mLx30 mL’lik şişe. Termacet Süspansiyon Parasetamol Ambalaj: 120 mg/5mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Asomal PediyatrikŞurup: 120 mg/5

Anksen

Kapsül Sanovel Klorazepat dipotasyum Ambalaj: 5 mgx30 Kapsül : : 10 mgx30Kapsül. Eşdeğeri: TranxileneKapsül: 5 mgx30 Kapsül; 10 mgx30kapsül(SanofiAventis). Endikasyon:

Ativan Expidet

Tablet Wyeth Lorazepam Ambalaj: 1 mgx20 tablet : 2.5 mgx20 tablet. Endikasyon: Anksiyete yakınmalarının giderilmesi veya anksiyetesemptomları veya depresif semptomlara

UFT

Kapsül BMS Tegafur 100 mg, urasil224 mg Ambalaj: 35 kapsül. Endikasyon: Kolon/rektum,meme, mide, baş ve boyun, karaciğer, safra kesesi, safra

Muskazon

Tablet Kurtsan Klorzoksazon 250mg, parasetamol 300 mg Ambalaj: 20tablet. Eşdeğeri: Mepadol Tablet: 20 tablet(Akdeniz);Parafon Tablet: 20 tablet(Gürel). Endikasyon: İskeletkasındaki ağrı

Anapolon

Tablet Abdi İbrahim Oksimetolon Ambalaj: 50 mgx20 tablet. Endikasyon: Aplastik ve hipoplastik anemi, konjenital ve kazanılmışaplastik anemi, eritrosit hipoplazisi ve

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir