Metpamid

Ampul

Yeni İlaç

Metoklopramid

Ambalaj: 10 mg/2 mLx 5 ampul.

Metpamid

Oral Solüsyon

Metoklopramid

Ambalaj: 1 mg/mLx125 mL’lik şişe.

Metpamid

Tablet

Metoklopramid

Ambalaj: 10 mgx30 tablet.

Endikasyon: Enfeksiyonhastalıkları sırasında ortaya çıkan sindirim düzensizliklerinde,dispepside; kanser kemoterapisi dahil her türlü akut bulantı vekusmalarda; mide ve ince bağırsakta radyolojik tetkikler yapılacağızaman, mide boşalmasını ve baryumun bağırsağa geçişini kolaylaştırmadave radyasyon bulantı ve kusmalarını önlemede; ince bağırsağa tüpyerleştirilmesi gerektiğinde, tüpün alışılmış yollarla pilordangeçirilemediği hallerde, pilor sfinkterini gevşetici olarak;gastroözofageal reflü ve mide ülserlerinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Gastrointestinalstimülasyonun teh–likeli olduğu durumlarda, gastrointestinalkanama, mekanik tıkanma ya da delinme durumunda kullanılmamalıdır.Feokromositomaolan hastalarda kullanılmamalıdır. Metoklopramid, duyarlığı vetolerasyonu bilinmeyen hastalarda kontrendikedir. Ekstrapiramidalreaksiyonlara neden olması muhtemel diğer ilaçları alan hastalarave epileptik hastalara verilmemelidir.

Uyarılar: Mental ve fiziksel aktiviteyietkilediği için makina başında çalışmak, araba kullanmak gibi dikkatgerektiren işlerde çalışanlara dikkatli olmaları bildirilmelidir.Gebeliktekesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.Sütle atıldığı için emziren annelerdebu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Yan Etkileri: Uyuşukluk,yorgunluk, huzursuzluk, halsizlik, insomnia, baş ağrısı, konfüzyon,baş dönmesi veya depresyon gö-rülebilir. Nadiren hallüsinasyon haligö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Antikolinerjikajanlar ve narkotik analjezikler metoklopramidin gastrointestinalhareket üzerine etkilerini antagonize eder. Birlikte kullanımıhalinde alkol, sedatif, hipnotik, narkotik ve trankilizan ilaçlarınsedasyon etkisini artırır. Simetidin, digoksin gibi mideden emilenilaçların emilmesini önler. Parasetamol, tetrasiklin, levodopaetanol gibi önce bağırsaktan emilenlerin emilimini hızlandırır.Yiyeceklerin bağırsaktan geçiş ve emilimini etkilemesi nedeniylediyabetiklerde insülin dozu ve zamanının ayarlanması gerekir.

Doz Önerisi: Metpamid Ampul: Genel olarak IV enjeksiyonlar 1-2 dakikadan uzun süredeyavaş yapılmalıdır. Diyabetik gastroparezde, yemeklerden 30 dakika veyatmadan önce IV veya IM yolla verilir. Semptomların şiddeti azaldıktansonra tedavi tabletlerle sürdürülebilir. Kanser kemoterapisiyle indüklenenkusmanın önlenmesinde 2 mg/kg vücut ağırlığı dozda IV enfüzyon, sisplatin veyayüksek derecede kusturucu kemoterapötik ajanlardan 30 dakika önce uygulanırve gereksinime göre her 2 veya 3 saat arayla tekrarlanır. Ameliyat sonrasıbulantı ve kusmaların önlenmesinde, ameliyatın sonuna doğru IM olarakuygulanmalıdır. Olağan yetişkin dozu 10 mg olup, 20 mg’ye kadar çıkılabilir. Budozlar 4 veya 6 saat aralarla tekrarlanabilir. 6-14 yaş arası çocuklarda 2.5-5mg, 6 yaşından küçük çocuklarda 0.1 mg/kg olarak hesaplanan miktarlaruygulanır. Bu dozlar günde 3-4 kez tekrarlanabilir.

SteocinAmpul: 100 İÜ/2 mLx5 ampul(Drogsan);TonocalcinAmpul: 100 IU/1 mLx5 ampul(Gürel);Ucecal Ampul: 100 IU/1 mLx5 ampul(UCB).

Miacalcic

Nazal Sprey

Salmon kalsitonin200 IU/doz

Ambalaj: 14 dozluk ambalaj.

Endikasyon: Osteoporoz;osteoliz ve/veya osteopeniye bağlı kemik ağrıları; kemiğin pagethastalığı (osteotis deformans), özellikle kemik ağrısı, nö-rolojikkomplikasyonlar, progresif kemik lezyonlu olgular, tam olmayan yada tekrarlanan kırıklar, serum alkali fosfataz ve üriner hidroksiprolinatılımı artışıyla belirginleşen artmış kemik dö-nüşümlü olgularvarlığında; hiperkalsemi (meme, akciğer veya böbrek karsinomu,miyelom ve diğer malignitelere sekonder durumda tümoral osteolizebağlı; hiperparatiroidizm, immobilizasyon ve D vitamini intoksikasyonlarınabağlı oluşan kronik olguların etkinlik sağlanana kadar uzun sürelitedavisi); nö-rodistrofik hastalıklar (Algodistrofi veya Sudeckhastalığı da denilen) ve akut pankreatitte endikedir.

Kontra Endikasyon: Kalsitoninekarşı bilinen aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Uzun süreli kullanımı önerilmez.Gebe kadınlarda yeterli deneyim yoktur. Anne sütüne geçtiğine dairbazı bulgular olduğundan tedavi sırasında emzirme önerilmez. Çocuklardauzun süreli kullanıma dair yeterli veri bulunmadığından, tıbbiaçıdan zorunlu gö-rülmedikçe çocuklarda birkaç haftadan fazla uygulanmamalıdır.

Yan Etkileri: Bulantı,baş dönmesi, sıcaklık hissinin eşlik ettiği hafif al basması ve nadirenpoliüri ve titremeler gö-rülebilir. Bu etkiler doza bağlı olup, IMveya SC uygulamalardan çok IV uygulamada daha sıktır. Salmon kalsitoninintranazal uygulamalarında daha az yan etki oluşmaktadır.

İlaç Etkileşimleri: Kalsitonin enjeksiyonundansonra, serum kalsiyum düzeyleri geçici olarak normalin altına inebilir.Bu durum komplikasyonlara yol açmasa da, kardiyak glikozitlerindozlarının ayarlanması gerekli olabileceğinden, bu türden ilaçlarıbirlikte alan hastalarda dikkat gerekir.

Doz Önerisi: Miacalcic Ampul: Hiperkalsemik krizin acil tedavisi: Kg başına günlük 5-10 IU yavaşIV olarak 500 mL serum fizyolojik içinde en az 6 saatte uygulanır veya2-4 doza bö-lünerek gün içinde yavaş IV verilir.Kronik hiperkalsemi: Genelde uygulama günde 1 veya2 kez IM veya SC verilen 5-10 IU/kg şeklindedir.Osteolize bağlı kemik ağrısı: Günlük doz 100-200 IU’dir ve IV enfüzyonşeklinde veya günde 1-2 kez IM ya da SC olarak uygulanabilir.Paget hastalığı: IM veya SC yolla, hastalığınşiddetine bağlı olarak hergün veya günaşırı 100 IU uygulanır. En az 3ay devam edilmelidir.Postmenopozal osteoporoz: Başlangıç tedavisi için her gün100 IU SC veya IM’dir. Sürek tedavide hastalığın şiddetine gö-re hergünveya günaşırı 50-100 IU SC veya IM uygulanır.Nö-rodistrofik bozukluklar: 2-4 hafta süreyle SC veya IM günlük100 IU.Klinik tablonundurumuna gö-re 6 hafta daha, haftada 3 kez 100 IU uygulanabilir.Akut pankreatit: IV enfüzyon yoluyla 24 saatte300 IU şeklinde 6 güne kadar uygulandığında konservatif tedaviyeiyi bir yardımcıdır.Miacalcic Nazal Sprey: Osteoporoz: Önerilen doz günde 200 IU’dir.Osteoliz ve/veya OsteopeniyeBağlı Kemik Ağrıları: Günde 200-400 IU. 200 IU’ye kadar tek doz halinde uygulanabilir.Paget Hastalığı: Günlük tek doz olarak veya bö-lünmüşdozlar halinde 200 IU. Bazı durumlarda tedavinin başlangıcında bö-lünmüşhalde 400 IU dozları gerekebilir. Tedaviye en az 3 ay boyunca ya dagerekirse daha uzun bir süre devam edilmelidir.Nö-rodistrofik Bozukluklar: 2-4 hafta boyunca günlük 200 IUtek doz uygulanır.

<

Notidin

Film Tablet Nobel Famotidin Ambalaj: 40 mgx30 film tablet. Eşdeğeri: Duovel Film Tablet: 40 mgx30tablet(Sanovel);FamodinTablet: 40 mgx30 tablet(İlsan);Famogast Film Tablet:

Rinizol

Burun Spreyi İlsan KsilometazolinHCl Ambalaj: 1 mg/mLx10 mL’lik plastik şişe. Eşdeğeri: OtrivineBurun Spreyi: 1mg/mLx10 mL(Novartis CH). Rinizol Pediyatrik Damla KsilometazolinHCI

Sufenta

Ampul JanssenCilag Sufentanil Ambalaj: 10µg/2 mLx5 ampul : : 50µg/10 mLx5 ampul. Endikasyon: İntravenözEndikasyonları: Dengeli bir genel anestezininbaşlatılması ve sürdürülmesi
Intron A

Flakon ScheringPlough Rekombinant interferona2b 10 MIU Ambalaj: 1 Flakon ve enjeksiyonluksu içeren 1 mL’lik ampul. Intron A Pen Rekombinant interferona2b

Sensodyne Gel

Florürlü Diş Macunu aris Potasyum nitrat %5,sodyum florür ‰32 Ambalaj: 50 ve 75 mL’lik tüp. Endikasyon: Dental hipersensitiviteyi tedavi eder,

Neurovit

Enterik Tablet Bilim B1vitamini250 mg, B6vitamini 250 mg Ambalaj: 50enterik tablet. Eşdeğeri: Benexol Lak Tablet: 50 lak Tablet(Roche);BevitabFilm Tablet: 50

Tarden

Film Tablet Mecom Atorvastatin Ambalaj: 10 mgx30 tablet : : 20 mgx30 tablet : : 40 mgx30tablet. Eşdeğeri: Ator Film
Gentreks

Ampul IM/IV Bilim Gentamisin sülfat Ambalaj: 40 mg/1 mLx1 Ampul : : 80 mg/2 mLx1 Ampul : : 120 mg/2mLx1

Pilogel HS

Oftalmik Jel Alcon Pilokarpin HCI %4 Ambalaj: 5 gramlık, oftalmik uçlu tüp. Endikasyon: Basitkronik (açık açılı) glokom, akut (kapalı açılı)

Mitomycin C Kyowa

Flakon Onko Mitomisin C Ambalaj: 2 mgx1 Flakon : : 10 mgx1 flakon. Endikasyon: Mide kanseri,akciğer kanseri, pankreas kanseri, karaciğer

TetrActHIB

Enjektör+Flakon SanofiPasteur PRpT (Liyofilizeformda 1 bağışıklama dozu): Tetanoz proteinine konjuge Hemofilusinfluenza Tip b polisakkariti 10mg.DTB (süspansiyon formda 1 aşılama dozu):

Bakton

Oral Süspansiyon İlsan Trimetoprim 40 mg,sülfametoksazol 200 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Bactrim Oral Süspansiyon: 100 mL(Roche);Kemoprim Oral

NevofamL

Enjektabl IM/IV Mustafa Nevzat Famotidin Ambalaj: 20 mgx2 liyofilize Ampul ve 2 eritici ampul. Nevofam Tablet Famotidin Ambalaj: 20 mgx60

Benoral

Endikasyon: Kontakt ekzema, seboreik ekzema, nö-rodermit,psö-riazis, problemli dermatozlar gibi kortikoide yanıt veren akutve ıslak dermatozların başlangıç tedavisinde, ayrıca subakut dermatozlardakullanılır.

Norvadin

Tablet Abdi İbrahim Amlodipin Ambalaj: 5 mgx20 ve 30 Tablet : : 10 mgx20ve 30 tablet. Eşdeğeri: AmlodisTablet: 5 mgx20
Dilatrend

Tablet Roche Karvedilol Ambalaj: 6.25mgx30 tablet : 12.5 mgx30tablet : 25 mgx30tablet. Endikasyon: Hipertansiyon,koroner kalp hastalığı; iskemik ya da iskemik

Ciproxin IV

Enfüzyon Solüsyonu Bayer Siprofloksasin Ambalaj: 200 mg/100 mLx1 Flakon : : 400mg/200 mLx1 flakon. Eşdeğeri: Ciflosin Enfüzyon IV: 200 mg/100

Strepsils

C Vitaminli Pastil Abdiİbrahim Amilmetakrezol 0.6mg, diklorobenzil alkol 1.2 mg, C vitamini 100 mg Ambalaj: 24 pastil. Strepsils Klasik Aromalı

Pasteur HDCV

Flakon SanofiPasteur İnsan diploid hücrekültüründe üretilmiş ve betapropiolakton ile inaktive edilerek saflaştırılmışkuduz virüsü Wistar Rabies PM/WI 38-1503-3 M suşu 25

Lodine

Film Tablet Wyeth etodolak Ambalaj: 300 mgx10 ve 30 film tablet. Endikasyon: Akut veuzun süreli kullanımlar için aşağıdaki belirti ve

Doladamon P

Draje İ.E.Ulagay Parasetamol 300mg, siklonyum bromür 10 mg, kodein fosfat 15 mg. Ambalaj: 20draje. Endikasyon: Orta ve şiddetli ağrıların giderilmesindeendikedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir