Mivacron

Enjektabl

GSK

Mivakuryum klorür

Ambalaj: 10 mg/5 mLx5 Ampul

: : 20 mg/10 mLx5 ampul.

Endikasyon: Genelanesteziye ek olarak trakeal entübasyonu sağlamak, iskelet kaslarınıgevşetmek ve mekanik ventilasyonu kolaylaştırmak amacıyla uygulanır.

Kontra Endikasyon: Mivakuryuma aşırı duyarlığıolduğu bilinen hastalara uygulanmamalıdır. Mivakuryum, atipikplazma kolinesteraz için homozigot olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Mivakuryum, sadece uygun genelanestezi ile birlikte ve deneyimli bir anestezist tarafından veyaonun yakın denetimi altında, endotrakeal entübasyon ve yapay solunumiçin uygun olanakların varlığında uygulanmalıdır. Gebelikte anneyesağlaması beklenen potansiyel yararları fetüs üzerinde olasırisklerden fazla ise kullanılabilir. Sezaryen sırasında mivakuryumkullanımıyla ilgili bir tecrübe yoktur. Mivakuryumun anne sütüyleatılıp atılmadığı bilinmemektedir.

Yan Etkileri: Deride kızarıklık, eritem, ürtiker,hafif geçici hipotansiyon, geçici taşikardi veya bronkospazm gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Mivakuryum tarafından oluşturulannö-romusküler blok, enfluran, izofluran ve halotan gibi inhalasyonanestezikleriyle uzatılabilir. Nondepolarizan nö-romuskülerblokun şiddet ve/veya süresi aşağıdakilerle etkileşim nedeniyleartabilir ve enfüzyon gereksinimleri azalabilir: Aminoglikozid,polimiksin, spektinomisin, tetrasiklin, linkomisin ve klindamisingibi antibiyotikler; propranolol, kalsiyum kanal blokerleri, lignokain,prokainamid ve kinidin gibi antiaritmik ilaçlar; furosemid ve olasılıklatiyazitler, mannitol ve asetazolamid gibi diüretikler; magnezyumtuzları, ketamin, lityum tuzları; trimetafan ve heksametonyum gibiganglion blokeri ilaçlar. Antimitotik ilaçlar, MAO inhibitörleri,ekotiyopat iyodür, pankuronyum, organofosfatlar, antikolinesterazlar,bazı hormonlar ve bambuterol mivakuryumun nö-romusküler bloker aktivitesiniuzatabilir. Antibiyotikler,bblokerler (propranolol, osprenolol), antiaritmikilaçlar (prokainamid, kinidin), antiromatizmal ilaçlar (klorokin,dpensillamin), trimetafan, klorpromazin, steroidler, fenitoinve lityum, miyastenia gravisi şiddetlendirebilir veya gizli miyasteniagravisi ortaya çıkarabilir veya gerçekten bir miyastenik sendromuindükleyebilir. Kronik fenitoin veya karbamazepin tedavisi uygulananhastalarda blok başlangıç süresi uzayabilir ve blok süresi kısalabilir.Süksametonyum klorür gibi depolarizan bir kas gevşeticinin birlikteuygulanması uzun antikolinesteraz ilaçlarla tersine çevrilmesigüç, kompleks bir bloka neden olabileceğinden, nondepolarizan nö-romuskülerblokerlerin nö-romusküler blok etkilerini uzatmak için bu gibi depolarizankas gevşetici ilaçlar uygulanmamalıdır.

Doz Önerisi: Narkotik anestezi uygulanan erişkinlerde ulnarsinir stimülasyonuna ‘adductor pollicis’ tek seğirme yanıtında%95 supresyon (ED95) meydana getirecek ortalama doz 0.07 mg/kg’dir(0.06-0.09 mg/kg). 0.2 mg/kg’lik bir doz, 30 saniyede verildiğinde,2.0-2.5 dakikada trakeal entübasyon için iyi veya mükemmel koşullarısağlar. 0.25 mg/kg’lik bir doz, bö-lünmüş dozlar şeklinde verildiğinde(0.15 mg/kg ardından 30 saniye sonra 0.1 mg/kg), ilk doz porsiyonun verilmesininbitişinin ardından 1.5-2.0 dakika içinde trakeal entübasyon içiniyi veya mükemmel koşulları sağlar. Sağlıklı yetişkinlerde önerilenbolus dozu 0.07-0.25 mg/kg’dir. Nö-romusküler blok süresi doza bağlıdır.0.07, 0.15, 0.20 ve 0.25 mg/kg’lik dozlar sırasıyla yaklaşık 13, 16, 20ve 23 dakika süreyle, klinik olarak etkili blok sağlar. 0.15 mg/kg’yekadar olan dozlar 5-15 saniyede verilebilir.

<

Penicillin G Potasyum

Flakon İ.E. Ulagay Kristalize penisilinG potasyum Ambalaj: 500.000 IUx1 Flakon ve çö-zücü : : 1.000.000IUx1 Flakon ve çö-zücü. Eşdeğeri: KristapenFlakon:

Sensodyne Gel

Florürlü Diş Macunu aris Potasyum nitrat %5,sodyum florür ‰32 Ambalaj: 50 ve 75 mL’lik tüp. Endikasyon: Dental hipersensitiviteyi tedavi eder,

Nö-rotrop

Film Tablet İlsan Pirasetam Ambalaj: 800 mgx30 film tablet. Eşdeğeri: NootropilFilm Tablet: 800mgx30 tablet(UCB). Endikasyon: Anımsama,anıları tutma, dikkati bir noktaya
DepoDilar

Ampul Abdiİbrahim Parametazon asetat Ambalaj: 20mg/1 mLx2 ampul. Endikasyon: Alerjikhastalıklar, kronik bronşiyal astım, kronik nefes darlığı, kronikromatoid artrit, dermatozlar, kan

Contramal

Ampul Abdi İbrahim Tramadol Ambalaj: 100 mg/2 mLx5 ampul. Eşdeğeri: Tramadolor Ampul: 100 mg/2 mLx5 ampul(İlsan). Contramal Kapsül Tramadol Ambalaj:

Tavegyl

Şurup Novartis CH Klemastin (hidrojenfumarat) Ambalaj: 1 mg/10 mLx100 mL’lik şişe. Tavegyl Tablet Klemastin Ambalaj: 1 mgx20 tablet. Endikasyon: Samannezlesi

Lipitor

Film Tablet Pfizer Atorvastatin Ambalaj: 10 mgx30 tablet : : 20 mgx30 tablet : : 40 mgx30tablet : : 80
Tetra

Kapsül Mustafa Nevzat Tetrasiklin HCI Ambalaj: 250 mgx16 Kapsül : : 500 mgx16 kapsül. Eşdeğeri: TetraletKapsül: 500 mgx16 kapsül(Fako). Endikasyon:

Ambreks

Şurup Nobel Ambroksol HCl Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe. Eşdeğeri: AmbrolŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Deva);FluibronŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Santa

Helmipar

Şurup Saba Piperazin heksahidrat Ambalaj: 100 mg/mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: AseparŞurup: 100 mg/mLx100 mL(Günsa);Siropar Şurup: 100 mg/mLx100 mL(Adeka). Endikasyon: Ascarislumbricoides(solucan)

Klamaxin

Film Tablet İE Ulagay Klaritromisin Ambalaj: 500 mgx14 tablet. Eşdeğeri: ClaricideFilm Tablet: 500 mgx14tablet(Bilim);Deklarit Film Tablet: 500 mgx14 tablet(Deva);Klacid Film

Pantogar

Kapsül Assos lSistin 20 mg,paminobenzoik asit 20 mg, keratin 20 mg, tıbbi maya 100 mg, tiamin monohidrat60 mg, kalsiyumdpantotenat 60

Loritine

Süspansiyon İlsan Loratadin Ambalaj: 1 mg/mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: AlarinSüspansiyon: 1mg/mLx100 mL(Biofarma);Claritine Şurup: 1 mg/mLx100 mL(ScheringPlough). Loritine Tablet Loratadin Ambalaj:

Videx

Çiğneme Tableti BMS Didanozin Ambalaj: 100 mgx60 Tablet. Endikasyon: Daha önceuzun süre zidovudin tedavisi gö-ren ilerlemiş HIV enfeksiyonlu hastalarıntedavisinde endikedir.

Entocort

Enema Hazırlamak İçin Dispersibl Tablet AstraZeneca Budezonid 2.3 mg Ambalaj: Rektal uygulama için hazırlamaküzere, 7 adet hızlı çözünen tablet ve
Cytonal

Ampul Atafarm Sitozin arabinozit(sitarabin) Ambalaj: 100mg/5 mLx1 ampul. Endikasyon: Çocuklardave erişkinlerde gö-rülen akut miyelostik lö-semide (AML) remisyonunbaşlatılması ve sürdürülmesi amacıyla

Polimisin

Deri Merhemi Koçak OksitetrasiklinHCI 30 mg, polimiksin B sülfat 10.000 Ü Ambalaj: 14.2 g’lik tüp. Eşdeğeri: TerramycinDeri Merhemi: 14.2 g(Pfizer).

Pacofen

Tablet İ.E.Ulagay Parasetamol 300mg, kafein 30 mg, kodein fosfat 7.5 mg Ambalaj: 20 tablet. Endikasyon: Baş ağrıları,eklem, kol ve bacak

Fluorescite

Ampul IV Alcon Fluoressein sodyum Ambalaj: %10/5 mLx1 ampul. Endikasyon: Fundusve iris vaskülaritesinin diyagnostik fluoressein anjiyografi veanjiyoskopisinde endikedir. Kontra Endikasyon:

Simulect

Flakon NovartisPharma Basiliksimab Ambalaj: 20 mgx1 Flakon ve 5 mL’lik enjeksiyonluk su ampulü. Endikasyon: Erişkinve pediyatrik hastalardade novoböbrek transplantasyonunda akut

Diamicron

Tablet Servier gliklazid Ambalaj: 80 mgx20, 60 ve 100 tablet. Eşdeğeri: BetanormTablet: 80 mgx20, 60 ve 100 tablet(aris);GlumikronTablet: 80 mgx20,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir