Mivacron

Enjektabl

GSK

Mivakuryum klorür

Ambalaj: 10 mg/5 mLx5 Ampul

: : 20 mg/10 mLx5 ampul.

Endikasyon: Genelanesteziye ek olarak trakeal entübasyonu sağlamak, iskelet kaslarınıgevşetmek ve mekanik ventilasyonu kolaylaştırmak amacıyla uygulanır.

Kontra Endikasyon: Mivakuryuma aşırı duyarlığıolduğu bilinen hastalara uygulanmamalıdır. Mivakuryum, atipikplazma kolinesteraz için homozigot olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Mivakuryum, sadece uygun genelanestezi ile birlikte ve deneyimli bir anestezist tarafından veyaonun yakın denetimi altında, endotrakeal entübasyon ve yapay solunumiçin uygun olanakların varlığında uygulanmalıdır. Gebelikte anneyesağlaması beklenen potansiyel yararları fetüs üzerinde olasırisklerden fazla ise kullanılabilir. Sezaryen sırasında mivakuryumkullanımıyla ilgili bir tecrübe yoktur. Mivakuryumun anne sütüyleatılıp atılmadığı bilinmemektedir.

Yan Etkileri: Deride kızarıklık, eritem, ürtiker,hafif geçici hipotansiyon, geçici taşikardi veya bronkospazm gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Mivakuryum tarafından oluşturulannö-romusküler blok, enfluran, izofluran ve halotan gibi inhalasyonanestezikleriyle uzatılabilir. Nondepolarizan nö-romuskülerblokun şiddet ve/veya süresi aşağıdakilerle etkileşim nedeniyleartabilir ve enfüzyon gereksinimleri azalabilir: Aminoglikozid,polimiksin, spektinomisin, tetrasiklin, linkomisin ve klindamisingibi antibiyotikler; propranolol, kalsiyum kanal blokerleri, lignokain,prokainamid ve kinidin gibi antiaritmik ilaçlar; furosemid ve olasılıklatiyazitler, mannitol ve asetazolamid gibi diüretikler; magnezyumtuzları, ketamin, lityum tuzları; trimetafan ve heksametonyum gibiganglion blokeri ilaçlar. Antimitotik ilaçlar, MAO inhibitörleri,ekotiyopat iyodür, pankuronyum, organofosfatlar, antikolinesterazlar,bazı hormonlar ve bambuterol mivakuryumun nö-romusküler bloker aktivitesiniuzatabilir. Antibiyotikler,bblokerler (propranolol, osprenolol), antiaritmikilaçlar (prokainamid, kinidin), antiromatizmal ilaçlar (klorokin,dpensillamin), trimetafan, klorpromazin, steroidler, fenitoinve lityum, miyastenia gravisi şiddetlendirebilir veya gizli miyasteniagravisi ortaya çıkarabilir veya gerçekten bir miyastenik sendromuindükleyebilir. Kronik fenitoin veya karbamazepin tedavisi uygulananhastalarda blok başlangıç süresi uzayabilir ve blok süresi kısalabilir.Süksametonyum klorür gibi depolarizan bir kas gevşeticinin birlikteuygulanması uzun antikolinesteraz ilaçlarla tersine çevrilmesigüç, kompleks bir bloka neden olabileceğinden, nondepolarizan nö-romuskülerblokerlerin nö-romusküler blok etkilerini uzatmak için bu gibi depolarizankas gevşetici ilaçlar uygulanmamalıdır.

Doz Önerisi: Narkotik anestezi uygulanan erişkinlerde ulnarsinir stimülasyonuna ‘adductor pollicis’ tek seğirme yanıtında%95 supresyon (ED95) meydana getirecek ortalama doz 0.07 mg/kg’dir(0.06-0.09 mg/kg). 0.2 mg/kg’lik bir doz, 30 saniyede verildiğinde,2.0-2.5 dakikada trakeal entübasyon için iyi veya mükemmel koşullarısağlar. 0.25 mg/kg’lik bir doz, bö-lünmüş dozlar şeklinde verildiğinde(0.15 mg/kg ardından 30 saniye sonra 0.1 mg/kg), ilk doz porsiyonun verilmesininbitişinin ardından 1.5-2.0 dakika içinde trakeal entübasyon içiniyi veya mükemmel koşulları sağlar. Sağlıklı yetişkinlerde önerilenbolus dozu 0.07-0.25 mg/kg’dir. Nö-romusküler blok süresi doza bağlıdır.0.07, 0.15, 0.20 ve 0.25 mg/kg’lik dozlar sırasıyla yaklaşık 13, 16, 20ve 23 dakika süreyle, klinik olarak etkili blok sağlar. 0.15 mg/kg’yekadar olan dozlar 5-15 saniyede verilebilir.

<

Vincristine Sülfat

Flakon IV Medİlaç Vinkristin sülfat Ambalaj: 1 mgx1 flakon. Eşdeğeri: VincristineFlakon: 1 mgx1 Flakon(Atafarm). Endikasyon: Akut lö-semilerintedavisinde endikedir. Diğer onkolitik

Dicloflam

Draje Berksam Diklofenak potasyum Ambalaj: 50mgx10 ve 20 draje. Eşdeğeri: CataflamDraje: 50 mgx20 draje(Novartis Pharma);DolorexDraje: 50 mgx20 draje(TriPharma);KalidrenFilm Tablet: 50

Navoban

Ampul NovartisPharma Tropisetron Ambalaj: 5 mg/5 mLx1 Ampul. Navoban Kapsül Tropisetron Ambalaj: 5 mgx5 kapsül. Endikasyon: Tropisetron,kanser kemoterapisine bağlı bulantı
Tilcotil

Flakon IM/IV Roche Tenoksikam Ambalaj: 20 mgx1 Flakon ve2 mL’lik çö-zücü ampul. Eşdeğeri: OksamenLFlakon: 20 mgx1 Flakon(Mustafa Nevzat). Tilcotil Lak

Utalk

Pudra Kurtsan Undesilenik asit 1g, çinko undesilanat 1 g Ambalaj: 100 g’lik ambalaj. Endikasyon: Duyarlımantarların neden olduğu cilt hastalıkları, el

Agretik

Film Tablet İlsan Tiklopidin HCl Ambalaj: 250 mgx20 tablet. Eşdeğeri: Ticlid Film Tablet: 250 mgx30 tablet(SanofiAventis);TiclocardFilm Tablet: 250 mgx30tablet(Koçak). Endikasyon:

Claritine

Şurup ScheringPlough Loratadin Ambalaj: 1 mg/mLx100 mL’lik şişe Eşdeğeri: Alarin Süspansiyon: 1 mg/mLx100 mL(Biofarma);Loritine Süspansiyon: 1mg/mLx100 mL(İlsan). Claritine Tablet Loratadin
Bevitab

Film Tablet Koçak B1vitamini250 mg, B6vitamini 250 mg Ambalaj: 30 ve 50 tablet. Eşdeğeri: BenexolLak Tablet: 50 lak Tablet(Roche);BenoralFilm Tablet:

Isotrexin

krem Embil İzotretinoin %0.05(a/a), eritromisin %2 (a/a) Ambalaj: 30 g’lik tüp. Endikasyon: Hafifortasiddetli acne vulgaris’in topikal tedavisinde endikedir ve hem

ViFer

Kapsül Deva Ferro fumarat 175mg (57.52 mg elementer demire eşdeğer), B12vitamini 30mg, folik asit 20 mg, askorbik asit75 mg, tiamin

Norlopin

Tablet Saba Amlodipin besilat Ambalaj: 5 mgx20 Tablet : : 10 mgx20 tablet. Eşdeğeri: AmlodisTablet: 5 mgx20 Tablet, 10 mgx20tablet(Eczacıbaşı);Amlovas

Enfexia

Film Tablet Bilim Sefuroksim aksetil Ambalaj: 250 mgx10 ve 20 tablet : 500 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri: AksefFilm Tablet:

Gastrofam

Film Tablet Atabay Famotidin Ambalaj: 40 mgx30 tablet. Eşdeğeri: DuovelFilm Tablet: 40 mgx30tablet(Sanovel);Famodin Tablet: 40 mgx30 tablet(İlsan);Famogast Film Tablet: 40

Atropin

Ampul Biofarma/Drogsan Atropinsülfat Ambalaj: 0.25 mg/1 mLx10 ve 100 Ampul : 0.50mg/1 mLx10 ve 100 Ampul : 1 mg/1 mLx10
Tamiflu

Kapsül Roche Oseltamivir Ambalaj: 75 mgx10 kapsül. Endikasyon: Yetişkinlerdeve 1 yaş ve üstündeki çocuklarda influenza tedavisi ile yetişkinlerde ve 13yaş

Glutril

Tablet Onko glibornurid Ambalaj: 25 mgx50 ve 100 tablet. Endikasyon: İleriyaşlarda ortaya çıkan veya Tip II diyabetlerde, hastanın insülinebağımlı olmadığı

Proviron

Tablet Schering Mesterolon Ambalaj: 25 mgx20 tablet. Endikasyon: Mesterolon,ilerleyen yaşla yapımı yavaş yavaş azalan erkeğin gonad hormonlarının(androjenlerin) açığını karşılar.Vücuda özgü

Deltacortril

Tablet Pfizer Prednizolon Ambalaj: 5mgx20 tablet. Eşdeğeri: Codelton Tablet: 5 mgx20 tablet(İ.E.Ulagay). Endikasyon: Endokrinbozukluklar, romatizmal bozukluklar, kollajen hastalıklar, deri hastalıkları,alerjik

Kristapen

Flakon IM/IV Deva kristalize penisilinG potasyum Ambalaj: 1.000.000 IUx1 Flakon ve 1 çö-zücü. Eşdeğeri: KristasilFlakon: 1.000.000 IUx1 Flakon(Bilim);Penicillin G Potasyum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir