Molit

Ampul

Adeka

Hiyosin nbutilbromür

Ambalaj: 20mg/1 mLx6 ampul.

Eşdeğeri:

Buscopan Ampul: 20 mg/1 mLx6 ampul(Eczacıbaşı);ButopanAmpul: 20 mg/1 mLx6 ampul(Biofarma);Spazmotek Ampul: 20 mg/1 mLx6 ampul(Bilim).

Endikasyon: Gastrointestinalsistem spazmlarında, bliyer sistem spazm ve diskinezisinde, ürogenitalsistem spazmlarında kullanılır.

Kontra Endikasyon: Hiyosinnbutilbromürekarşı aşırı duyarlık reaksiyonu gösteren kişiler, megakolon vemyasthenia gravis, kontrendikasyonlarıdır.

Uyarılar: Olası antikolinerjik komplikasyonriski nedeniyle, dar açılı glokom eğilimi olan hastalarda, intestinalya da üriner obstrüksiyon veya taşiaritmi eğilimi olanlarda kullanılırkendikkatli olunmalıdır. Neonatlarda toksik etkilidir. Gebelik sırasında,özellikle gebeliğin ilk üç ayı içinde, ilaç kullanımıyla ilgili geneluyarılar dikkate alınmalıdır. Emzirme dö-nemi içinde güvenirliğinigösteren çalışmalar yapılmamıştır. Bununla birlikte, bebek üzerindeyan etkiler bildirilmemiştir.

Yan Etkileri: Kserostomi,dishidroz, taşikardi, olası idrar retansiyonu ve akomodasyon bozukluklarıgibi antikolinerjik yan etkiler gö-rülebilirse de bu etkiler genelliklehafiftir ve kendiliğinden geçer. Başta deri reaksiyonları olmaküzere çok seyrek olarak alerjik reaksiyonlar ve dispne gö-rüldüğübildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Trisiklikantidepresanlar, antihistaminikler, kinidin, amantadin ve disopiramidinantikolinerjik etkilerini artırabilir. Metoklopramid gibi dopaminantagonistleriyle birlikte kullanıldığında, her iki ilacın gastrointestinalkanal üzerindeki etkileri azalır.bAdrenerjik ilaçların taşikardik etkileriniartırabilir.

Doz Önerisi: Akut kolik nö-betlerinde, günde birkaç kez SC, IMveya yavaş IV enjeksiyon şeklinde uygulanabilir. Küçük çocuklarda,şiddetli ağrı durumlarında günde 3 kez ¼ Ampul uygulanır.

Molit Plus

Film Tablet

HiyosinnButilbromür10 mg, parasetamol 500 mg

Ambalaj: 20 film tablet.

Eşdeğeri: BuscopanPlus Film Tablet: 20 tablet(Eczacıbaşı);SpazmolPlus Film Tablet: 20 tablet(Deva).

Endikasyon: Karın boşluğundakidüz kaslı organlarda (midebağırsak, safra ve idrar yolları, uterusgibi) ortaya çıkabilen paroksismal ağrıların tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Bileşimdekihiyosinnbutilbromür ve parasetamole karşı aşırı duyarlık, megakolonve myasthenia graviste kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Karaciğer işlev bozukluğu ve böbrek işlev bozukluğubulunan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelik sırasında,özellikle ilk 3 ayda, ilaç kullanımıyla ilgili genel uyarılar dikkatealınmalıdır. Hiyosinnbutilbromürün emziren kadınlarda kullanılmasınıngüvenilir bir uygulama olup olmadığı henüz gösterilmemiştir.Parasetamol anne sütüne geçersede, terapö-tik dozlarda kullanıldığında bebek üzerinde bir etkisigö-rülmemiştir.

Yan Etkileri: Parasetamole bağlı olarak agranülositozya da pansitopeni gelişebilir. Bazı olgularda, parasetamolekarşı oluşan aşırı duyarlığa bağlı olarak Quincke ödemi, dispne,terleme, bulantı, kan basıncında düşme ve hatta şok bildirilmiştir.Nadir olgularda daha önce bronş astması veya allerji öyküsü bulunanpredispoze astım hastalarında bronkospazm gö-rülebilir. Hiyosinnbutilbromürebağlı kserostomi, dishidroz, taşikardi ve olası idrar retansiyonugibi antikolinerjik yan etkiler gö-rülebilirse de bu etkiler genelliklehafiftir ve kendiliğinden geçer. Çok nadir olarak özellikle deri reaksiyonlarıgibi aşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Hiyosinnbutilbromür,trisiklik antidepresanlar, antihistaminikler, kinidin, amantadinve dizopramidin antikolinerjik etkilerini artırır. Metoklopramidgibi dopamin antagonistleriyle beraber kullanıldığında her ikiilacın gastrointestinal kanal üzerindeki etkileri azalır. Betaadrenerjikilaçların taşikardik etkilerini artırır. Parasetamolün normaldegüvenilir olan dozları, bazı hipnotik ve antiepileptikler (örn.glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin) ya da rifampisingibi ilaçlarla birlikte alındığında, karaciğer hasarına nedenolabilir. Aynı durum, alkol alımı için de geçerlidir. Propantelingibi ilaçlarla mide boşalmasının yavaşlatıldığı durumlarda, parasetamolünemilim hızının azalması sonucu etkinin başlaması gecikir. Metoklopramidgibi ilaçların uygulanmasından sonra mide boşalmasının hızlandığıdurumlar, emilim hızında artışa neden olur. Kloramfenikolle kombineedildiğinde, kloramfenikolün yarılanma süresi artabileceğinden,toksisite gö-rülme riski yüksektir. Parasetamol ve AZT (zidovudin)’ninbirlikte kullanımı lö-kosit sayısında azalmaya yol açabilir. Bu nedenlebu kombinasyon ve AZT, hekim önerisi olmadan, birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Erişkinlerde günlük doz 3 kez 1-2 Tablettir. Toplamdoz günde 6 tableti geçmemelidir. Çiğnenmeden bir miktar suyla yutulmalıdır.

<

İmmucyst

Flakon SanofiPasteur BCG Connaught suşu81 mg (=10.5±8.7x108Koloni Formasyon Ünitesi) Ambalaj: 1 liyofilize Flakon ve 3mL çö-zücü flakon. Endikasyon: İntravezikal yolla,

Oksamen

Tablet Mustafa Nevzat Tenoksikam Ambalaj: 20 mgx10 tablet. Eşdeğeri: NobateksFilm Tablet: 20 mgx10tablet(Nobel);Tenoksan Kapsül: 20 mgx10 kapsül(Drogsan);Tenoktil Kapsül: 20 mgx10

Candidin

Kapsül Toprak Flukonazol Ambalaj: 150 mgx2 Kapsül. Eşdeğeri: Flucan Kapsül: 150 mgx2 Kapsül(Pfizer);Fluzole Kapsül: 150 mgx2 kapsül (Biofarma);FunganKapsül: 150 mgx2
Kalinor

efervesan Tablet Abbott Potasyum sitrat2.170 g, potasyum bikarbonat 2.000 g Ambalaj: 15 tablet. Endikasyon: Hipokalemiprofilaksisi ve tedavisinde, aşırı dijital etkisinin

Drapolene

Pişik Kremi GSK Benzalkonyum klorür%0.01, setrimid %0.2, beyaz yumuşak parafin, lanolin, setil alkol Ambalaj: 50 g, 100 g ve 200

Zometa

Flakon NovartisPharma Zoledronik asit Ambalaj: 4 mgx1 flakon ve 5 mL’lik enjeksiyonluk su ampulü. Endikasyon: Maligniteye bağlı hiperkalsemi tedavisi ile

Talcid

Süspansiyon Bayer Hidrotalsid Ambalaj: 500 mg/5 mLx200 mL’lik şişe. Talcid Çiğneme Tableti Hidrotalsid Ambalaj: 500 mgx40 Tablet : : 1
Atarax

Film Tablet UCB Hidroksizin 2HCl Ambalaj: 25 mgx30 film tablet. Atarax Şurup Hidroksizin 2HCl 2mg/ml Ambalaj: 2 mg/mLx200 mL’lik şişe.

Desyrel

Tablet Çınay Trazodon HCI Ambalaj: 50 mgx30 Tablet : 100 mgx30 tablet. Endikasyon: Anksiyeteylebirlikte olan veya olmayan değişik tipte depresyonlar

Purgyl

Müshil Gazozu İstanbul Tartarik asit 22 g,sodyum bikarbonat 25 g/200 mL Ambalaj: 200 mL’lik şişe. Endikasyon: Bağırsaklarıntemizlenmesi ve kabızlığın giderilmesinde

Xamamine

Tablet Adilna Dimenhidrinat Ambalaj: 50mgx20 tablet. Eşdeğeri: AntiEm Tablet: 50 mgx20 tablet(Adeka). Endikasyon: Deniz tutması,uçak tutması, tren, otomobil ve otobüs

Seremaks Fort

Film Tablet Hüsnü Arsan Ginkgo biloba ekstresi Ambalaj: 40 mgx20 ve 50 tablet. Eşdeğeri: Bilokan Forte Film Tablet: 40 mgx20

UnicapT

Draje Eczacıbaşı A vitamini 5.000İ.Ü, D3vitamini 500 İ.Ü, C vitamini 300 mg, B1vitamini10 mg, B2vitamini 10 mg, nikotinamid 100 mg,

Duricef

Kapsül BMS Sefadroksil monohidrat Ambalaj: 500 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: Cefradur Kapsül: 500 mgx14 kapsül(Eczacıbaşı). Duricef Süspansiyon Sefadroksil monohidrat Ambalaj: 250
Sefaktil

Film Tablet Drogsan Sefuroksim aksetil Ambalaj: 250 mgx10 ve 20 Tablet : : 500mgx10 ve 20 Tablet. Eşdeğeri: AksefFilm Tablet:

Kolestor

Film Tablet Eczacıbaşı Atorvastatin Ambalaj: 10 mgx30 tablet : : 20 mgx30 tablet : : 40 mgx30tablet. Eşdeğeri: Ator Film

NerisonaC

krem Schering Diflukortolon valerat1 mg, klorkinaldol 10 mg/g Ambalaj: 15 g’lik tüp. Endikasyon: Topikalkortikosteroid tedavisine yanıt veren bakteri ve/veya mantarlarlaenfekte

Diazomid

Tablet SanofiAventis Asetazolamid Ambalaj: 250mgx10 tablet. Endikasyon: Açık açı veyasekonder glokomun tedavisinde kullanılır. Akut konjestif glokomunpreoperatuvar evresinde, konjestif kalp yetersizliği

Sulidin

Jel Embil Nimesulid %1 Ambalaj: 30 g’lik tüp. Endikasyon: Osteoartrit,romatoid artrit, periartrit, tendonit, tendosinovit, bursit gibi yumuşak dokuromatizmal hastalıkların lokal

Rhinopront

Uzun Etkili Kapsül Abdiİbrahim Fenilefrin 20 mg, karbinoksamin4 mg Ambalaj: 10 kapsül. Rhinopront Uzun Etkili Süspansiyon Fenilpropanolamin16.7 mg, karbinoksamin 1.3

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir