Monurol

Saşe

Bilim

Fosfomisin

Ambalaj: 3 g/8 gx1 saşe.

End.: Duyarlı patojenlerin neden olduğu komplike olmamış altüriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Ayrıca diyagnostik vecerrahi prosedürlerin profilaksisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Fosfomisineaşırı duyarlılığı olanlarda ve kreatinin klirensi 10 mL/dak altında olan ciddiböbrek yetmezliği bulunan kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Aç karnına alınmalıdır (yemeklerden 2-3 saat sonra).Geceleri yatmadan önce ve mesane boşaltıldıktan sonra kullanılması önerilir.Gebelikte kullanımı konusunda yeterlibilgi yoktur. Emziren annelerde emzirmeye devam etmeme veya ilacı kullanmamakonusunda annenin ilaca gereksinimine göre karar verilmelidir.

Yan Etkileri: Nadirengastrointestinal rahatsızlıklar (bulantı, diyare, pirozis) ve çok daha nadirencilt döküntüsü bildirilmiştir.

Etkileşmeleri: Eşzamanlı metoklopramid serum ve idrarkonsantrasyonlarını düşürebileceğinden, birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: 75 yaşına kadar yaşlıların da dahil olduğu erişkinlerinkomplike olmamış üriner sistem enfeksiyonlarında tavsiye edilen tek doz 3g’dir. Transüretral cerrahi veya tanı amaçlı girişimler öncesinde önerilenprofilaksi dozu iki kez 3 g’lik dozlardır. İlk doz cerrahi girişimden 3 saatönce, ikinci doz cerrahiden 24 saat sonra alınmalıdır. Diyabetlilerde veyadiyet yapan kişilerde her birMonurolsaşesinde 2.213 g şeker olduğu dikkate alınmalıdır.

<

Klavupen

Film Tablet Toprak Amoksisilin trihidrat500 mg, potasyum klavulanat 125 mg Ambalaj: 15 tablet. Eşdeğeri: KlamoksFilm Tablet: 625 mgx15Tablet(Bilim);KlavunatFilm Tablet: 625

Xalacom

Göz Damlası Pfizer Latanoprost 50 µg,timolol 5 mg/mL. (1 damla yaklaşık olarak 1.5 µg latanoprost ve 150 µg timololiçerir.) Ambalaj:

Serevent

İnhaler GSK Salmeterolksinafoat 25 µg/doz Ambalaj: 25 µg/dozx60 ve 120 dozluk dozluk ambalaj. Eşdeğeri: Astmeroleİnhaler: 25 µg/dozx60doz(Fako). Serevent Diskus Salmeterolksinafoat
Duobaktam

Flakon IM Eczacıbaşı Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125mg)x1 Flakon ve 1 mL’lik ‰5 lidokainçö-zücü : : 0.5

Amaryl

Çentikli Tablet SanofiAventis glimepirid Ambalaj: 1 mgx30 Tablet : : 2 mgx30 Tablet : : 3 mgx30tablet : : 4

Durapan

Tablet Münir Şahin Parasetamol Ambalaj: 500 mgx20 tablet. Eşdeğeri: Asetam Tablet: 500 mgx20 tablet(Saba);Minoset Tablet: 500 mgx20 tablet(Roche);Noral Tablet: 500
Eksofed

Şurup Hüsnü Arsan Psödoefedrin HCl Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe. Eşdeğeri: SudafedŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(GSK). Eksofed Tablet Psödoefedrin

Solian

Tablet SanofiAventis Amisülpirid Ambalaj: 200 mgx60 ve 90 tablet. Solian Film Tablet Ambalaj: 400 mgx30 film tablet. Endikasyon: Baskınnegatif semptomlar

Karvezide

Tablet SanofiAventis İrbesartan,hidroklorotiyazit Ambalaj: 150 mg+12.5 mgx28 tablet : 300 mg+12.5 mgx28 tablet. Endikasyon: Tekbaşına irbesartan veya hidroklorotiyazit uygulamasıyla kan

Armisetin

Kapsül Günsa Kloramfenikol Ambalaj: 250mgx12 ve 24 Kapsül. Eşdeğeri: Kemicetine Kapsül: 250 mgx24 kapsül(Carlo Erba). Armisetin Süspansiyon Kloramfenikol Ambalaj: 125mg/5

Kursept

Krem Orva Alüminyum hidroksiklorür0.190 g, triklosan 0.01 g/g Ambalaj: 30 g’lik tüp. Endikasyon: Her türlü hiperhidrozis, özellikle koltuk altı, ayakve

Hypnomidate

Ampul JanssenCilag Etomidat Ambalaj: 20 mg/10 mLx5 ampul. Endikasyon: Genel anestezinin indüksiyonuve sürdürülmesi için kullanılır. Sürdürme, inhalasyon anestetiğikullanılmaksızın (total IV

Debridat

Süspansiyon Abdi İbrahim Trimebutin maleat Ambalaj: 24 mg/5 mLx250 mL’lik şişe. Debridat Tablet Trimebutin maleat Ambalaj: 100 mgx40 Tablet :
Glurenorm

Tablet Eczacıbaşı Glikuidon Ambalaj: 30 mgx60 tablet. Endikasyon: Orta yaşlıve yaşlı, insüline bağımlı olmayan hastalardaki diabetus mellitus’untedavisinde kullanılır. Kontra Endikasyon:

Dogmatil

Tablet SanofiAventis Sülpirid Ambalaj: 200 mgx24 tablet. Eşdeğeri: MeresaFort Tablet: 200mgx24 tablet(Adeka);Zeprid Tablet: 200 mgx24 Tablet(Nobel). Endikasyon: Bir nö-roleptikolarak, 600

Bevitol

Tablet Münir Şahin B1vitamini250 mg, B6vitamini 250 mg Ambalaj: 20 ve 50 tablet. Eşdeğeri: BenexolLak Tablet: 50 lak Tablet(Roche);BevitabFilm Tablet:

Tetradox

Kapsül Fako Doksisiklin Ambalaj: 100 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: MonodoxKapsül: 100 mgx14 kapsül(Deva). Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu ürogenital, solunum sistemi,yumuşak doku,

Peditus

Şurup İlsan Asetaminofen 120mg, guaifenesin 50 mg, pirilamin maleat 6.25 mg, fenilefrin HCI 5mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Endikasyon:

Contractubex

Jel Assos Cepae ekstresi 100 mg,heparin 50 IU, alantoin 10 mg/g Ambalaj: 50 g’lik tüp. End.: Hipertrofik ve keloidal skarlar,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir