Naprosyn

Jel

Abdi İbrahim

Naproksen

Ambalaj: 100 mg/gx50 g’lik tüp.

Eşdeğeri: NaponalJel: 100 mg/gx50 g(Münir Şahin);NaprodevJel: 100 mg/gx50 g(Deva).

Endikasyon: Miyalji,lumbalji, siyatalji, kas romatizması, fibromyozitis, tendinitis,tenosinovitis, bursitis, periartritis, tortikolis, ağrılı omuztutulması gibi kasiskelet sistemi hastalıklarında ve kas yırtılması,burkulma, ezilme, gerilme, hematom, travmatik ödemler ve infiltrasyonlarınlokal tedavisinde, ortopedik tedavilerde ve rehabilitasyon tedavilerindeyardımcı önlem olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Nonsteroid antienflamatuvarlaraaşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Gö-ze ve çevresine, mukozalarave açık yaralara uygulanmamalıdır. Gebelikte ancak kesin gereksinimolduğunda ve hekim kontrolü altında kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Tedavinin kesilmesini gerektirmeyecekşiddette hafif lokal irritasyon, eritem, dermatit gibi yan etkilergö-rülebilir.

Doz Önerisi: Günde 2 kere cilt üzerine tamamen emilene kadarhafifçe ovularak sürülür.

Naprosyn

Supozituvar

Naproksen

Ambalaj: 500mgx10 supozituvar.

Naprosyn EC

Tablet

Naproksen

Ambalaj: 250 mgx20 Tablet

: : Fort Tablet 500 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:

NaponalFort Tablet: 500 mgx20 tablet(Münir Şahin).

Naprosyn CR

Tablet

Naproksen

Ambalaj: 750 mgx20 tablet.

Endikasyon: Romatoidartrit, juvenil romatoid artrit, osteoartrit (dejeneratif artrit),ankilozan spondilit ve gutta antienflamatuvar ve analjezik olarak;dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu veanaljezi sağlamak amacıyla; burkulma, gerilme, ortopedik ve cerrahiameliyatlarda analjezik olarak; bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit,lumbagoda analjezik amaçla; Enfeksiyöz hastalıklarda spesifik tedaviyeek olarak analjezik antienflamatuvar ve antipiretik amaçla kullanılır.

Kontra Endikasyon: Naproksenve benzeri ilaçlara duyarlı kişilerde, aspirin vb. ilaçlara karşıastım, rinit ve ürtiker gibi alerjik reaksiyon gösterenlerde, bugrup ilaçlar arasında çapraz alerjik reaksiyonlar oluşabileceğindenkullanılmamalıdır.Aktif mide ve duodenum ülserleri olan hastalardakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Ağır kanama ve perforasyon dadahil ciddi gastrointestinal yan etkilerin kümülatif insidansı,naproksenin (veya diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların)kullanılma süresi arttıkça, hemen hemen doğrusal olarak yükselir.Kalp yetmezliği, kalp fonksiyon bozukluğu ve karaciğer fonksiyonbozukluğu olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.Böbrek fonksiyon testleri bozulduğu takdirde kullanılmamalıdır.Trombosit agregasyonunu azaltıp, kanama zamanını uzatır. Gebelikte,özellikle ilk ve üçüncü trimesterde çok gerekmedikçe kullanılmamalıdır.Emziren annelere verilmemelidir. Jüvenil artrit dışında çocuklardakullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Karındarahatsızlık hissi, bulantı, hafif periferal ödem, kulak çınlaması,baş dönmesi, işitme ve görme bozuklukları, çarpıntı, dispne, hazımsızlık,kabızlık, mide ağrısı, mide yanması gibi yan etkiler gö-rülebilmektedir.

İlaç Etkileşimleri: Birliktekullanımında hidantoin, sülfonamid ya da sülfonilüreler gibi ilaçlarındoz ayarı yapılmalıdır. Oral antikoagülan alanlara da dikkat edilmelidir.Probenesid ile birlikte alınmasında naproksenin yarılanma ömrübelirgin olarak artar. Birlikte kullanımında metotreksatın toksisitesiartabilir. Propranolol ve diğerbblokerlerin antihipertansif etkisini azaltabilir.Plazma lityum konsantrasyonu artabilir. Bütün nonsteroid antienflamatuvarilaçlar, ACE inhibitörleri kullanımı ile birlikte gö-rülebilenböbrek yetmezliği riskini artırabilir. Naproksen zidovudininplazma düzeylerini yükselttir.

Doz Önerisi: Naprosyn Supozituvar/Tablet: Günlük ortalama doz 2×250-500mg’dir. Maksimum günlük doz 1.250 g’dir. Akut gut tedavisinde başlamadozu 750 mg ve daha sonra nö-bet geçinceye kadar her 6 saatte bir 250mg uygulanır.

Doz Önerisi: Naprosyn CR Tablet: Günlük önerilen doz 1 tablettir (750mg). Erişkinlerde gerektiğinde daha yüksek düzeyde antienflamatuvar aktivitesağlamak için düşük dozları iyi tolere eden ve gastrointestinal hastalık öyküsüolmayan hastalarda günlük doz, kısa süreli olmak şartıyla günde 2Naprosyn CRtablet (1500 mg)’e kadar artırılabilir.

<

Gargarex

Oral Sprey Berko Klorheksidin glukonat%0.15 Ambalaj: 30 mL’lik plastik şişe. Endikasyon: Dental plakların oluşmasını önlemede, gingivitis tedavisindeve önlenmesinde, orofarenks bölgesindeki

Cialis

Film Kaplı Tablet Lilly Tadalafil Ambalaj: 20 mgx2 tablet. Endikasyon: Erektil disfonksiyonun tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Nitratların hipotansif etkilerini güçlendirdiğinden,herhangi

Hitrizin

Film Tablet Deva Setirizin 2HCl Ambalaj: 10 mgx10 tablet. Eşdeğeri: Allerset Film Tablet: 10 mgx10tablet(Santa Farma);Cetryn Film Tablet: 10 mgx10
Danitrin Forte

Tablet Deva Pentaeritritol tetranitrat20 mg, meprobamat 200 mg Ambalaj: 50 tablet. Endikasyon: -Anginapektoriste ve koroner spazm ile beraber gö-rülen kalp

5-FU

Flakon Onko&Koçsel Etken Madde(ler): 5-Florourasil 250 mg/5 ml Piyasa Şekilleri: 5 ml’lik 10 flakon içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Doz arka

NaprenS

Tablet İlsan Naproksen sodyum Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 Tablet : : Fort Tablet550 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri: aNoxFort

Visken

Tablet NovartisPharma Pindolol Ambalaj: 5 mgx30 tablet. Endikasyon: Arteriyelhipertansiyon, anjina pektoris, sinüs ve atriyal taşikardi, paroksismaltaşikardi, atriyal flutter veya fibrilasyona
Psorcutan

Krem Schering Kalsipotriol Ambalaj: 0.05 mg/gx30 g’lik tüp. Psorcutan Pomat Kalsipotriol Ambalaj: 0.05 mg/gx30 g’lik tüp. Psorcutan Scalp Solüsyonu Kalsipotriol

Alfamet

Film Tablet İE Ulagay Metildopa Ambalaj: 250 mgx30 tablet. Endikasyon: Hafif, ortave ağır hipertansiyonda hem yatar ve oturur durumda, hem

Ranitab

Ampul IM/IV Deva Ranitidin HCI Ambalaj: 50 mg/5 mLx5 ampul. Ranitab Film Tablet Ranitidin HCI Ambalaj: 150 mgx60 Tablet :

Cibadrex

Divitab NovartisPharma Benazepril HCI, hidroklorotiyazit Ambalaj: 5+6.25×28 film Tablet : 10+12.5×28 film tablet. Endikasyon: Benazeprilve hidroklorotiyazidin kombine kullanımının endike olduğu

Locasalene

Merhem NovartisPharma Flumetazon pivalat0.2 mg, salisilik asit 30 mg/g Ambalaj: 30 g’lik tüp. Endikasyon: Kortikosteroidlereyanıt veren, değişik tipte ve farklı

Helipak

Tedavi Paketi Fako Klaritromisin,amoksisilin, lansoprazol Ambalaj: 14 bilister. (Her bilister, herbiri 500 mg klaritromisin içeren 2 adet film tablet; herbiri
Tetra

Kapsül Mustafa Nevzat Tetrasiklin HCI Ambalaj: 250 mgx16 Kapsül : : 500 mgx16 kapsül. Eşdeğeri: TetraletKapsül: 500 mgx16 kapsül(Fako). Endikasyon:

Avonex

Flakon Gen İlaç İnterferonb1a 6 milyonIU (30mg) Ambalaj: Tek dozluk 4 Flakon, çözme için önceden doldurulmuşşırınga ve 2 iğne. Endikasyon:

Temetex

Krem Roche Diflukortolon valerat Ambalaj: 1 mg/gx10 g’lik tüp. Temetex Merhem Diflukortolon valerat Ambalaj: Merhem 1 mg/gx10 g : :

Ayra

Tablet Sanovel Kandesartan sileksetil Ambalaj: 8mgx28 tablet : : 16 mgx28tablet. Eşdeğeri: AtacandTablet: 8 mgx28 tablet,16 mgx28 tablet(AstraZeneca). Endikasyon: Hipertansiyonun

Zeldox

Kapsül Pfizer Ziprasidon HClmonohidrat Ambalaj: 20 mgx56 kapsül : : 40 mgx56 kapsül : : 60 mgx56kapsül : : 80

Singulair

Çiğneme Tableti MSD Montelukast sodyum Ambalaj: 4 mgx28 tablet : : 5 mgx28 tablet. Eşdeğeri: Onceair Çiğneme Tableti: 4 mgx28

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir