Nervium

Tablet

Saba

Diazepam

Ambalaj: 5 mgx50 tablet.

Endikasyon: En önemliendikasyonu anksiyete hastalıklarıyla ank–siyeteye bağlı semptomlarınkısa süreli tedavileridir. Akut alkol yoksunluğuna bağlı akut ajitasyon,tremor, akut delirium tremens ve hallüsinasyonlarda kullanılır.Diazepam, lokal patolojik nedenlere bağlı (mafsal ve kas enflamasyonveya travmaları) iskelet kas spazmları, üst motor nö-ron hastalıkları(serebral felç ve paraplejiler) atetoz, stiffman sendromu gibi durumlardave çeşitli konvülzif hastalıklarda tedavi amacıyla kullanılır.

Kontra Endikasyon: Diazepamakarşı aşırı duyarlığı bilinenlere ve klinik deneyim yetersizliğinedeniyle 6 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.Ayrıca dar açılı glokom, miyasteniagravis ve depresif durumlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Diazepam alan hastalar, tehlikelive dikkat isteyen araç ve gereç kullanımlarında dikkatli olmalarıkonusunda uyarılmalıdır. Antikonvülzif tedavi gö-renlerde yardımcıolarak diazepam kullanımının ani olarak kesilmesi, nö-betlerin sıklığınıve şiddetini artırabilir. Alkol ve diğer alışkanlık yapan maddelerebağımlı ve eğilimli olanların diazepam alırken çok yakından izlenmelerigerekir. Kullanımı zorunlu olmayan bu tür ilaçlardan gebelik süresincekaçınılmalıdır.Diazepam ve metabolitleri anne sütüne geçtiğindenemzirme dö-neminde kullanılmamalıdır. Alkolle kullanımından kaçınılmalıdır.

Yan Etkileri: En çok gö-rülenyan etkiler uyuklama, bitkinlik ve ataksidir. Daha seyrek olarak konfüzyon,konstipasyon, depresyon, diplopi, disartri, baş ağrısı, hipotansiyon,sarılık, libido değişiklikleri, bulantı, deri dö-küntüleri, konuşmabozuklukları, üriner retansiyon, vertigo, görme bozuklukları sayılabilir.Ayrıca paradoksik olarak anksiyete, hallüsinasyon, uyku bozuklukları,saldırganlık oluşabilir.

Etkileş.: Diğer santral etkili ilaçlarla(psikotropik ajanlar, hipnotikler, bazı analjezikler, anestezikler,hatta antihistaminikler gibi) ve de alkolle birlikte kullanımıkarşılıklı olarak potansiyalizasyona neden olur ve ve bazı istenmeyenetkiler ortaya çıkar. Simetidin ve omeprazolün benzodiyazepinklirensini düşürdüğü ve etkilerini potansiyelize edebileceği,rifampisin gibi hepatik enzimleri indükleyen maddelerin ise benzodiyazepinklirensini artırdığı gösterilmiştir. Disülfiram da diazepamın etkisinipotansiyelize eder ve uzatır. Diazepam metabolizması sigara veteofilinle hızlanır. Teofilin, düşük dozlarda diazepamın sedatifetkisini tersine çevirir. Diazepam, karaciğerde metabolize olandiğer ilaçlarla etkileşebilir, onları inhibe (levodopa) veya potansiyelize(kas gevşeticiler) eder. Nadir durumlarda fenitoin metabolizmasınıinhibe ederek etkisini artırabilir. Fenobarbital ve fenitoinde diazepam metabolizmasını hızlandırabilir.

Doz Önerisi: Anksiyolitik olarak oral yoldangünde 2-4×2-10 mg, sedatif hipnotik ve alkol yoksunluğunda ilk doz2-4×10 mg ve sürek doz olarak 2-4×5 mg uygulanır. 6 yaşından büyük çocuklardaen düşük dozla başlanır ve gerekirse yükseltilebilir. Genel olarakgünde 3-4 kez 1-2 mg yeterlidir.

<

Pedimat

Supozituvar İlsan Parasetamol 120mg, fenobarbital 5 mg Ambalaj: 10 supozituvar. Endikasyon: Soğuk algınlığı,aşı sonrası reaksiyonlar, tonsillektomi sonrası rahatsızlıklarve enfeksiyona bağlı

Methotrexate

Ampul/Flakon Atafarm Metotreksat Ambalaj: 5 mgx2 mLx5 Ampul : : 50 mgx2 mLx1 ampul : : 50 mgx1flakon. Eşdeğeri: EmthexateSFlakon:

Nizoral

ovül JanssenCilag Ketokonazol Ambalaj: 400 mgx5 ovül. Endikasyon: Akut vekronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. Kroniknükseden vulvovajinal kandidozda, mide ve
Crixivan

Kapsül MSD İndinavir sülfat Ambalaj: 400 mgx180 Kapsül. Endikasyon: Erişkinlerdeki HIv1 enfeksiyonununtedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Aşırı duyarlık gösteren hastalardakontrendikedir. Uyarılar:

Roaccutane

Yumuşak Jelatin Kapsül Roche İzotretinoin Ambalaj: 10 mgx30 Kapsül : : 20 mgx30 kapsül. Endikasyon: Şiddetliakne formlarının (nodülokistik formlar) ve

Dacrolux

Suni Gözyaşı Alcon HPMC 30 mg, dekstran7010 mg, monosodyum fosfat 20 mg, disodyum fosfat 190 mg, potasyum klorür11 mg, sodyum

Aksef

Flakon IM/IV Nobel Sefuroksim sodyum Ambalaj: 250 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü Ampul : : 750 mgx1Flakon ve 6
Vincristini PCH

Flakon IV Med İlaç Vinkristin sülfat Ambalaj: 2 mg/2 mLx1 flakon. Eşdeğeri: Vincristine Sülfate DBL Enjektabl Solüsyon: 2 mg/2 mLx1

Doksura

Tablet Fako Doksazosin mesilat Ambalaj: 2 mgx20 Tablet : : 4 mgx 20 tablet. Eşdeğeri: CarduraTablet: 2 mgx20 tablet, 4

Ultraproct

Pomat Schering Fluokortolonpivalat0.92 mg, fluokortolonkapronat 0.95 mg, sinkokain HCI 5 mg/g Ambalaj: 10 g’lik tüp. Ultraproct Supozituvar Fluokortolonpivalat0.61 mg, fluokortolonkapronat

Pulmozyme

İnhalasyon Solüsyonu Roche İnsan deoksiribonükleazı(Dornaz, rhDNaz) Ambalaj: 2.5 mLx30 plastik Ampul. Endikasyon: Pulmonerfonksiyonu düzeltmek amacıyla, zorunlu vital kapasitesi beklenenin%40’ından fazla

Calcium“Picken”

Ampul Adeka Kalsiyum glukonatlevulinat%10 Ambalaj: 10mLx5 ampul. Endikasyon: Değişikkaynaklı osteoporozlarda (postmenopozal, yaşlılık, kortikosteroidkullanımına bağlı, gastrektomi veya hareketsizlik sonucu) sıklıklatamamlayıcı tedaviyle

Flagentyl

Tablet Eczacıbaşı Seknidazol Ambalaj: 500 mgx4 tablet. Endikasyon: Entamoebahistolytica’nın etken olduğu intestinalve hepatik amebiazis ileTrichomonasvaginalis’in neden olduğu üretrit vevajinitlerde endikedir.

Zitazonium

Tablet İ.E.Ulagay Tamoksifen sitrat Ambalaj: 10 mgx30 ve 250 Tablet : : 20 mgx30 tablet. Eşdeğeri: NolvadexTablet: 10 mgx30 ve

AUGMENTIN ES

Süspansiyon GlaxoSmithKline Etken Madde(ler): Amoksisilin trihidrat 600 mg/5 ml, Potasyum klavulanat 42.5 mg/5 ml Piyasa Şekilleri: 100 ml’lik cam şişelerde.
Dolven

Pediyatrik Şurup Eczacıbaşı İbuprofen Ambalaj: 100 mg/5 mLx120 mL’lik şişe. Endikasyon: Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer nonromatoid (seronegatif)artropatilerin tedavisinde

Xalacom

Göz Damlası Pfizer Latanoprost 50 µg,timolol 5 mg/mL. (1 damla yaklaşık olarak 1.5 µg latanoprost ve 150 µg timololiçerir.) Ambalaj:

Clexane

Kullanıma Hazır Enjektör SanofiAventis Enoksaparin Ambalaj: 20 mg/0.2 mLx2 enjektör : 40 mg/0.4 mLx2 enjektör : 60 mg/0.6 mLx2 enjektör

OncoTice

Flakon Organon BCgTice suşu 5x108Koloni Formasyon Ünitesi Ambalaj: 2mLx1 ampul. Endikasyon: İlk veya nükseden mesane yüzeyselüretral hücre kanseri (Tis) tedavisinde

Aleve

Film Tablet Mecom Naproksen sodyum Ambalaj: 220 mgx20 Tablet. Endikasyon: Ağrıkesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkisiyle baş ağrısı, diş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir