Neupogen

Enjeksiyona Hazır Şırınga

Roche

Filgrastim (gCSF)

Ambalaj: 30 milyon Ü/0.5 mLx5 şırınga

: : 48 milyon Ü/ 0.5 mLx5 şırınga.

Endikasyon: Kronikmiyeloid lö-semi ve miyelodisplastik belirtiler dışında malignhastalık nedeniyle sitotoksik kemoterapi gö-ren hastalarda febrilnötropeni oluş sıklığının ve nötropeni süresinin azaltılmasındave miyeloablatif tedaviden sonra kemik iliği nakli uygulanan hastalarınnötropeni süresinde ve klinik patolojik değişimlerinde endikedir.Filgrastim, miyelosupresif ya da miyeloablatif tedavi sonrasındaotolog periferik kan progenitör hücrelerin harekete geçirilmesiamacıyla tek başına veya kemik iliği baskılayıcı kemoterapininardından PKPH enfüzyonuyla sağlanan hematopoetik iyileşmeyi hızlandırmayayö-nelik uygulamalar için endikedir. Ağır konjenital nötropeni,siklik nötropeni veya ciddi ve tekrarlayan enfeksiyon öyküsüylebirlikte MNSú0.5×109/l olan idiyopatiknötropenili çocuk veya erişkin hastalarda filgrastimin uzun süreliolarak verilmesi, nötrofil sayısının artırılması ve enfeksiyonlarabağlı olayların sıklık ve süresinin azaltılması amacıyla endikedir.

Kontra Endikasyon: Duyarlığıolduğu bilinenlerde kontrendikedir. Sitotoksik kemoterapinin dozunuartırmak amacıyla belirlenmiş doz şemaları dışında kullanılmamalıdır.Anormal sitogenetik bulguları ve ağır konjenital nötropenisi(Kostman sendromu) olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Duyarlı kişilerde aşırı duyarlıkreaksiyonları gelişebilir.Ciddi renal veya hepatik işlev bozukluğu olanhastalarda kullanımı önerilmez. Gebelikte ancak, beklenen terapö-tikyarar fetusun karşılaşabileceği riski maruz gösterebildiği takdirdekullanılmalıdır.Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirenkadınlara önerilmez.

Yan Etkileri: Kas ve iskeletsisteminden kaynaklanan ağrılar, üriner sorunlar (daha çok hafifya da orta şiddette dizüri), kan basıncında geçici düşüşler, baş ağrısı,diyare, hepatomegali, alopesi, osteoporoz ve deri kızarıklıklarıgörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Hızla bö-lünen miyeloid hücrelerinmiyelosupresif sitotoksik kemoterapiye olan duyarlığı göz önünealındığında, filgrastimin, sitotoksik kemoterapiden 24 saat önceyle24 saat sonrası arasındaki sürede kullanılmaması önerilir. Salinçö-zeltileriyle seyreltilmemelidir.

Doz Önerisi: Önerilen doz 0.5 MU (5µg)/kg/gün ile 1.0 MU (10µg)/kg/gün arasındadır.Neupogen, 20 mL %5’lik glikoz solüsyonu içinde seyreltilmelidir.Neupogen’in ilk dozu; sitotoksik kemoterapidensonra 24 saatten önce verilmemelidir, kemik iliği enfüzyonundansonra ise 24 saat içinde uygulanmalıdır.

<

Intron A

Flakon ScheringPlough Rekombinant interferona2b 10 MIU Ambalaj: 1 Flakon ve enjeksiyonluksu içeren 1 mL’lik ampul. Intron A Pen Rekombinant interferona2b

PrePar

Ampul Eczacıbaşı Ritodrin HCI Ambalaj: 50 mg/5 mLx1 ampul. PrePar Tablet Ritodrin HCI Ambalaj: 10 mgx20 tablet. Endikasyon: Prematüredoğum (20.

LhRH Ferring

Enjeksiyon Çö-zeltisi ErKim Gonadorelin asetat Ambalaj: 0.1 mg/1 mLx1 ampul. Endikasyon: Tek dozuygulanımı: Periferden kaynaklanan gonaddisfonksiyonları ve santral sinir sisteminin
Lyomer

Burun Spreyi Abdiİbrahim Deniz suyu (izotonik)1.15 g/100 mL Ambalaj: 100 mL’lik tüp. Endikasyon: Burun mukozasınınspesifik fizyolojik ihtiyaçlarını karşılar, mukozanın iyileşmesineyardım

Fludex

Draje Servier İndapamid Ambalaj: 2.5 mgx30 ve 60 draje. Eşdeğeri: FludinTablet: 2.5 mgx30 tablet(Saba);FlupamidKaplı Tablet: 2.5 mgx30 ve 60 tablet(Sanovel);Flutans

Atropin

Ampul Biofarma/Drogsan Atropinsülfat Ambalaj: 0.25 mg/1 mLx10 ve 100 Ampul : 0.50mg/1 mLx10 ve 100 Ampul : 1 mg/1 mLx10

Promid

Draje Biofarma Protionamid Ambalaj: 250mgx40 draje. Endikasyon: Akut ve kronikakciğer tüberkülö-zü ve ekstrapulmoner tüberkülöz şekillerindeve nükslerde, diğer antitüberkülo ilaçlarla birlikte,
NovoMix 30

FlexPen Novo Nordisk İnsülin aspart,insülin aspart protamin 100 IU/mL Ambalaj: 3 mLx5 FlexPen. NovoMix 30 Penfill İnsülin aspart,insülin aspart protamin

Granocyte 34

Flakon Eczacıbaşı Lenograstim(rekombinan insan koloni stimulan faktör) Ambalaj: 33.6 MIU (263 mcg)x1 flakon ve1 mL’lik çözücü ampul. Endikasyon: Uzunsüreli ağır

Genotropin

Kartuş Pfizer Rekombinant somatropin16 IU (5.3 mg)/1 mL Ambalaj: Çoklu doz uygulamaya özel,birinde toz diğerinde eritici içeren iki kompartımanlı kartuş.

Bleocin

Liyofilize Ampul Onko Bleomisin Ambalaj: 15mgx1 ampul.(1 mg=1 U) Eşdeğeri: Bleolem Liyofilize Ampul: 15 IUx1 ampul(Atafarm). Endikasyon: Tek başına veya

Gemzar

Flakon Lilly Gemsitabin Ambalaj: 200 mgx1 Flakon ve 5 mL’lik sulandırıcıAmpul : 1 gx1 Flakon ve 25 mL’lik sulandırıcıampul. Endikasyon:

Monolong SR

Mikropellet Kapsül aris İzosorbit5-mononitrat Ambalaj: 40 mgx30 Kapsül : : 60 mgx30 kapsül. Eşdeğeri: MonodurTablet: 60 mgx30 tablet(AstraZeneca). Endikasyon: Koronerkalp

Purgyl

Müshil Gazozu İstanbul Tartarik asit 22 g,sodyum bikarbonat 25 g/200 mL Ambalaj: 200 mL’lik şişe. Endikasyon: Bağırsaklarıntemizlenmesi ve kabızlığın giderilmesinde

Tamol

Şurup İlsan Parasetamol Ambalaj: 120 mg/5mLx150 mL’lik şişe. Eşdeğeri: aPerPediyatrik Şurup: 120 mg/5mLx150 mL(Aroma);Calpol Süspansiyon: 120 mg/5 mLx150 mL(GSK);GeralgineP Eliksir:
Enalap

Tablet Saba enalapril maleat Ambalaj: 10 mgx20 tablet. Eşdeğeri: enaprilTablet: 10 mgx20 Tablet(İlsan);KonverilTablet: 10 mgx20 Tablet(Nobel);RenitecTablet: 10 mgx20 Tablet(MSD);VasolaprilTablet: 10

Gamakuil

Film Tablet Embil Fenprobamat Ambalaj: 400 mgx40 tablet. Eşdeğeri: GamaflexFilm Tablet: 400mgx40 draje(Abdi İbrahim). Gamakuil Supozituvar Fenprobamat Ambalaj: 800 mgx15

Travocort

Krem Schering İzokonazol nitrat10 mg, diflukortolon valerat 1 mg/g Ambalaj: 15 g’lik tüp. Eşdeğeri: TravazolKrem: 15 g(Bilim). Endikasyon: Şiddetliiltihabi veya

Simvakol

Film Tablet Nobel Simvastatin Ambalaj: 10 mgx28 tablet. Eşdeğeri: LipovasFilm Tablet: 10 mgx28Tablet(İlsan);Zocor Film Tablet: 10 mgx28 Tablet(MSD). Endikasyon: Hiperlipidemi:

CellCept

Kapsül Roche Mikofenolat mofetil Ambalaj: 250 mgx300 kapsül. CellCept Tablet Mikofenolat mofetil Ambalaj: 500 mgx150 tablet. Endikasyon: Allojenböbrek nakli alıcısı

Sufenta

Ampul JanssenCilag Sufentanil Ambalaj: 10µg/2 mLx5 ampul : : 50µg/10 mLx5 ampul. Endikasyon: İntravenözEndikasyonları: Dengeli bir genel anestezininbaşlatılması ve sürdürülmesi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir