Neupogen

Enjeksiyona Hazır Şırınga

Roche

Filgrastim (gCSF)

Ambalaj: 30 milyon Ü/0.5 mLx5 şırınga

: : 48 milyon Ü/ 0.5 mLx5 şırınga.

Endikasyon: Kronikmiyeloid lö-semi ve miyelodisplastik belirtiler dışında malignhastalık nedeniyle sitotoksik kemoterapi gö-ren hastalarda febrilnötropeni oluş sıklığının ve nötropeni süresinin azaltılmasındave miyeloablatif tedaviden sonra kemik iliği nakli uygulanan hastalarınnötropeni süresinde ve klinik patolojik değişimlerinde endikedir.Filgrastim, miyelosupresif ya da miyeloablatif tedavi sonrasındaotolog periferik kan progenitör hücrelerin harekete geçirilmesiamacıyla tek başına veya kemik iliği baskılayıcı kemoterapininardından PKPH enfüzyonuyla sağlanan hematopoetik iyileşmeyi hızlandırmayayö-nelik uygulamalar için endikedir. Ağır konjenital nötropeni,siklik nötropeni veya ciddi ve tekrarlayan enfeksiyon öyküsüylebirlikte MNSú0.5×109/l olan idiyopatiknötropenili çocuk veya erişkin hastalarda filgrastimin uzun süreliolarak verilmesi, nötrofil sayısının artırılması ve enfeksiyonlarabağlı olayların sıklık ve süresinin azaltılması amacıyla endikedir.

Kontra Endikasyon: Duyarlığıolduğu bilinenlerde kontrendikedir. Sitotoksik kemoterapinin dozunuartırmak amacıyla belirlenmiş doz şemaları dışında kullanılmamalıdır.Anormal sitogenetik bulguları ve ağır konjenital nötropenisi(Kostman sendromu) olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Duyarlı kişilerde aşırı duyarlıkreaksiyonları gelişebilir.Ciddi renal veya hepatik işlev bozukluğu olanhastalarda kullanımı önerilmez. Gebelikte ancak, beklenen terapö-tikyarar fetusun karşılaşabileceği riski maruz gösterebildiği takdirdekullanılmalıdır.Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirenkadınlara önerilmez.

Yan Etkileri: Kas ve iskeletsisteminden kaynaklanan ağrılar, üriner sorunlar (daha çok hafifya da orta şiddette dizüri), kan basıncında geçici düşüşler, baş ağrısı,diyare, hepatomegali, alopesi, osteoporoz ve deri kızarıklıklarıgörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Hızla bö-lünen miyeloid hücrelerinmiyelosupresif sitotoksik kemoterapiye olan duyarlığı göz önünealındığında, filgrastimin, sitotoksik kemoterapiden 24 saat önceyle24 saat sonrası arasındaki sürede kullanılmaması önerilir. Salinçö-zeltileriyle seyreltilmemelidir.

Doz Önerisi: Önerilen doz 0.5 MU (5µg)/kg/gün ile 1.0 MU (10µg)/kg/gün arasındadır.Neupogen, 20 mL %5’lik glikoz solüsyonu içinde seyreltilmelidir.Neupogen’in ilk dozu; sitotoksik kemoterapidensonra 24 saatten önce verilmemelidir, kemik iliği enfüzyonundansonra ise 24 saat içinde uygulanmalıdır.

<

Motilium

Film Tablet JanssenCilag Domperidon Ambalaj: 10 mgx30 tablet. Motilium Süspansiyon Domperidon Ambalaj: 1 mg/mLx200 mL’lik ambalaj. Endikasyon: Fonksiyonel,organik, enfeksiyöz, diyete

Klimadynon

Film Tablet Biomeks Actea racemosa yumruköklerinin kuru ekstresi Ambalaj: 20 mgx60 tablet. Endikasyon: Menopoz sırasındaki sıcak basması, terleme, uykusuzluk,vajinal kuruluk,

Aranesp

Kullanıma HazırEnjektör Eczacıbaşı Darbepoetinalfa Ambalaj: 10 mg/0.4 mLx1 ve 4 enjektör : 15mg/0.375 mLx1 ve 4 enjektör : 20 mg/0.5
Thilomide

Göz Damlası Liba Lodoksamid trometamin Ambalaj: 1.78 mg/mLx5 mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri: alomideGöz Damlası: ‰3×5 mL(Alcon). Endikasyon: Baharkonjunktiviti, dev papiller

LocacorteneVioform

Krem NovartisPharma Flumetazon pivalat0.2 mg, kliokinol 30 mg/g Ambalaj: 30 g’lik ambalaj. Endikasyon: Değişiktipte ve kliokinola duyarlı mikroorganizmalarla oluşan sekonderenfeksiyonlu,

Tripacel

Ampul SanofiPasteur Pertussis toksoidi10 µg, difteri toksoidi30IU, tetanoz toksoidi40IU/0.5 mL Ambalaj: 0.5 mL’lik tek doz aşı. Endikasyon: Adsorbe difteri ve

Deponit

flaster Adeka Nitrogliserin Ambalaj: 16 mgx10 ve 30 flaster. Endikasyon: Anjina pektoristetek başına veya birbblokerile ve/veya kalsiyum antagonistleri gibi diğer
Bilokan Forte

Damla Berksam Ginkgo biloba ekstresi Ambalaj: 40 mg/mLx50 mL’lik ambalaj. Eşdeğeri: Tebokan Fort Damla: 40 mg/mLx50 mL(Abdi İbrahim). Bilokan Forte

Sülpir

Kapsül SanofiAventis Sülpirid Ambalaj: 50 mgx30 kapsül. Eşdeğeri: Meresa Kapsül: 50 mgx30kapsül(Adeka);Zeprid Kapsül: 50 mgx30 kapsül(Nobel). Endikasyon: Bir nö-roleptikolarak, 600

Duratears

Lubrikant Pomad Liba Mineral yağ 30 mg,susuz sıvı lanolin 30 mg, beyaz vazelin km/g Ambalaj: 3.5 g’lik özel tüp. Endikasyon:

Alba

Flakon Biem İnsan albümini %20 Ambalaj: 100 mLx1 Flakon. Eşdeğeri: PlasbuminFlakon: %20: 100 mLx1 Flakon(Biem);uman Albumin Biagini Flakon: %20: 100

Detrusitol

Film Kaplı Tablet Pfizer Tolterodin ltartarat Ambalaj: 1 mgx56 tablet : 2 mgx28 ve 56 tablet. Endikasyon: Acilidrara çıkma dürtüsü,

Fluothane

Volatil Sıvı AstraZeneca Halotan Ambalaj: 50 mL’lik şişe. Endikasyon: Cerrahive teşhis amacıyla yapılan her türlü girişimde halotan inhalasyonanestezisi kullanılabilir. Kontra

Ketek

Film Tablet SanofiAventis Telitromisin Ambalaj: 400 mgx10 tablet Endikasyon: Hafif veyaorta şiddette toplumda edinilmiş pnömoni; kronik bronşitin akut alevlenmesi;akut sinüzit;S.

Clonex

Tablet Adeka Klozapin Ambalaj: 25 mgx50 Tablet : : 100 mgx50 tablet. Eşdeğeri: Leponex Tablet: 25 mgx50 tablet, 100 mgx50
TheoDur

Kontrollü Salım Tableti ScheringPlough Teofilin anhidr Ambalaj: 100 mgx30 Tablet : : 200 mgx30 Tablet : : 300mgx30 Tablet. Endikasyon:

Alora

Ticari formu: 100 ml Tavsiye edilen günlük alım dozu: Başka bir şekilde önerilmemiş ise, günde 3 defa yemeklerden önce 1-2

Vigrande

Film Tablet Eczacıbaşı Sildenafil sitrat Ambalaj: 25 mgx4 Tablet : : 50 mgx4 tablet : : 100 mgx4tablet. Eşdeğeri: DegraFilm

İHTAMOL

Merhem Merkez Lab. Etken Madde(ler): İhtamol (İhtiyol) 10 % Piyasa Şekilleri: 20 g’lık tüplerde. Kullanım Şekli: Hergün veya gün aşırı

TetrActHIB

Enjektör+Flakon SanofiPasteur PRpT (Liyofilizeformda 1 bağışıklama dozu): Tetanoz proteinine konjuge Hemofilusinfluenza Tip b polisakkariti 10mg.DTB (süspansiyon formda 1 aşılama dozu):

Genmisin

Ampul IM/IV TümEkip Gentamisin sülfat Ambalaj: 40 mg/1 mLx1 Ampul : : 80 mg/2 mLx1 Ampul. Eşdeğeri: GentaAmpul: 40 mg/1

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir