Nexium

IV Flakon

AstraZeneca

Esomeparozol

Ambalaj: 40 mgx1 flakon.

Nexium

Film Tablet

Esomeparozol

Ambalaj: 20 mgx14 Tablet

: : 40 mgx14 tablet.

Endikasyon: PreparatınIV formu, oral yoldan tedavinin uygun olmadığı durumlarda oral tedaviyealternatif olarak gastroözofageal refluks hastalığında; film tablet formu ise,gastroözofageal refluks hastalığında, erozif refluks özofajitinin tedavisi,nükslerin önlenmesi, iyileşmiş refluks özofajitinin uzun süreli tedavisi vegastroözofagal refluks hastalığının semptomatik tedavisinin yanı sıra uygunbir antibiyotik kombinasyonu ile birlikteHelicobacter pyloriileilişkili duodenum ülserlerinin tedavisi ve peptik ülserlerde nükslerin önlenmesindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Esomeprazolveya benzimidazole aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Uzun süre tedavi edilen hastalar (özellikle bir yıldanfazla) düzenli kontrol altında tutulmalıdır. İsomaltoz yetersizliği gibikalıtsal problemleri olan hastalar esomeprazol kullanmamalıdır. Gebe kadınlarabu ilacı verirken dikkatli olunmalıdır.Emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Baş ağrısı,karın ağrısı, diyare, şişkinlik hissi, bulantı/kusma, kabızlık ve seyrekolarak dermatit, prurit, ürtiker, baş dönmesi, ağız kuruluğu görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Diazepam,sitalopram, imipramin, klomipramin, fenitoin gibi ilaçlarla birlikte kullanıldığında,bu ilaçların plazma konsantrasyonları artabilir ve dozlarının azaltılması gerekebilir.

Doz Önerisi: Tabletler bütün olarak sıvı ile alınmalı, çiğnenmemelive ezilmemelidir. Yutma güçlüğü olan hastalarda, Tabletler yarım bardak su(karbonat iyonu içermeyen gazsız su) içinde çözülerek de alınabilir. Hazırlanankarışım hemen veya 30 dakika içinde içilmelidir. Bardakta kalan kısım, yarımbardak su ile çalkalanarak tekrar içilir. Karışım içilirken pelletlerezilmemeli ve çiğnenmemelidir.Erosif refluks özofajiti’nin tedavisinde: Dört hafta süreyle günde bir kez 40mg.Nükslerinönlenmesi için iyileşmiş refluks özofajiti’nin uzun süreli idame tedavisinde: Günde bir kez 20 mg.Gastroözofageal reflukshastalığının (GÖRH) semptomatik tedavisinde: Özofajiti olmayan hastalarda günde bir kez 20 mg.Uygun bir antibiyotikkombinasyonu ile birlikte Helicobacter pylori eradikasyonunda ve Helicobacterpylori ile ilişkili duedonum ülserlerinin tedavisindeHelicobacter pylori ileilişkili peptik ülserlerde nükslerin önlenmesi: Her biri günde iki kez olmak üzere 7gün süreyle; 20 mgNexium, 1 gram amoksisilin ve 500 mg klaritromisin. Oral yoldantedavinin uygulanamadığı hastalar, parenteral olarak günde bir kez 20-40 mgNexiumile tedavi edilebilir. Refluksözofajiti olan hastalar günde bir kez 40 mg ile tedavi edilmelidir. Genelolarak intravenöz yoldan tedavi süresi kısadır ve mümkün olan en kısa süredeoral tedaviye geçilmelidir.

<

Nibulen

Krem SanofiAventis Siklopiroks olamin Ambalaj: 10 mg/gx20 g’lik tüp. Eşdeğeri: CanolenKrem: 10 mg/gx20 g(Biofarma). Nibulen Solüsyon Siklopiroks olamin Ambalaj: 10

Lidanil

Draje NovartisPharma Mezoridazin Ambalaj: 5 mgx20 draje. Endikasyon: Anksiyetehalleri, psikosomatik bozukluklar, psikonö-roz, kronik beyin sendromu,mental yetmezlik ve alkol tedavisinde gö-rülen

Molit

Ampul Adeka Hiyosin nbutilbromür Ambalaj: 20mg/1 mLx6 ampul. Eşdeğeri: Buscopan Ampul: 20 mg/1 mLx6 ampul(Eczacıbaşı);ButopanAmpul: 20 mg/1 mLx6 ampul(Biofarma);Spazmotek Ampul:
Coxulid

Tablet Hüsnü Arsan Nimesulid Ambalaj: 100mgx15 tablet. Eşdeğeri: MesulidTablet: 100 mgx15 tablet(Pfizer);Motival Tablet: 100 mgx15 tablet(Biofarma);NimesTablet: 100 mgx15 tablet(Sanovel). Endikasyon:

Klorhex

Gargara Drogsan Klorheksidin glukonat‰2 Ambalaj: 200 mL’lik şişe. Eşdeğeri: OroheksGargara: %0.2×200 mL(TriPharma);SuperheksGargara: %0.2×200 mL(Eczacıbaşı). Klorhex Oral Sprey Klorheksidin glukonat‰2 Ambalaj:

Atacand

Tablet AstraZeneca Kandesartan sileksetil Ambalaj: 4mgx28 tablet : : 8 mgx28tablet : : 16 mgx28 tablet. Eşdeğeri: AyraTablet: 8 mgx28

Napradol Fort

Film Tablet Abfar Naproksen sodyum Ambalaj: 550 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri: aNoxFort Tablet: 550 mgx10ve 20 tablet(Aroma);Apraljin Film Tablet:
Roflazin

Film Tablet Münir Şahin Siprofloksasin Ambalaj: 250 mgx14 Tablet : : 500 mgx14 tablet. Eşdeğeri: CiflosinFilm Tablet: 250 mgx14Tablet(Deva);Ciprasid Film

Zoprol

Mikropellet Kapsül Toprak Lansoprazol Ambalaj: 30 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: Aprazol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Hüsnü Arsan);DegastrolMikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Deva);HelicolMikropellet Kapsül: 30

Vogast

EnterikMikropellet Kapsül Fako Lansoprazol Ambalaj: 30 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Hüsnü Arsan);Degastrol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(Deva);Helicol Mikropellet

Dermatol

Yara Tozu MerkezLab. Bizmut subgallat Ambalaj: 7 g’lik ambalaj. Endikasyon: Piyodermi, vulgar, bulaşıcı akne ve ekzema, sulananyanıklar, pişikler ve cilt

Zefiran Forte

Solüsyon İlsan Benzalkonyum klorür%10 Ambalaj: 100 ve 1000 mL’lik ambalaj. Eşdeğeri: ZefanSolüsyon: %10×100 ve 1000 mL(Drogsan);ZefolSolüsyon: %10×100 ve 1000 mL(Akdeniz);ZefortSolüsyon:

Becodisks

Disk GSK Beklometazon dipropionat Ambalaj: 200 µgx8’er dozluk 7 disk ve 1 adet diskhaler içerenambalaj. Endikasyon: Akciğerlerdegüçlü antienflamatuvar etki göstererek

Demoksil

Süspansiyon Deva Amoksisilin trihidrat Ambalaj: 125 mg/5 mLx80 mL : : 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe. Eşdeğeri: AmoksinaOral Süspansiyon: 125

Erythrocin

Film Tablet Abfar Eritromisin stearat Ambalaj: 500 mgx16 tablet. Eşdeğeri: EritroFilm Tablet: 500 mgx16tablet(Koçak). Erythrocin Oral Süspansiyon İçin granül Eritromisin
Zintion

Süspansiyon Drogsan Çinko pirition %2 Ambalaj: 100mL’lik ambalaj. Eşdeğeri: PerkapilŞampuan: %2×100 g(Kurtsan);ZetionSüspansiyon: %2×100 mL(Mustafa Nevzat). Endikasyon: Saçlı deride,özellikle baş derisinde

Trifen

Oral Süspansiyon Aroma Trimetoprim 40 mg,sülfametoksazol 200 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: BactrimOral Süspansiyon: 100 mL(Roche);BaktonOral Süspansiyon: 100

Benzidan

Film Tablet Deva Benzidamin HCl Ambalaj: 50mgx20 tablet. Eşdeğeri: Tanflex Draje: 50 mgx20 draje(Abdi İbrahim);Tantum Draje: 50 mgx20 draje(Çınay). Endikasyon:

Glirid

Çentikli Tablet Eczacıbaşı Glimepirid Ambalaj: 1 mgx30 çentikli tablet : : 2 mgx30 çentikli tablet : : 3 mgx30 çentikli

Finarid

Film Tablet Nobel Finasterid Ambalaj: 5 mgx28 tablet. Eşdeğeri: ProscarFilm Tablet: 5 mgx28tablet(MSD). Endikasyon: Akutidrar retansiyonu riskini azaltmak, prostatektomi ve

Cymevene

Flakon IV Roche Gansiklovir sodyum Ambalaj: 500mgx1 Flakon ve 0.22 mikron milipor filtre. Endikasyon: İmmün uyuşmazlığı bulunan şahıslardakiyaşamı veya görmeyi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir