Nexium

IV Flakon

AstraZeneca

Esomeparozol

Ambalaj: 40 mgx1 flakon.

Nexium

Film Tablet

Esomeparozol

Ambalaj: 20 mgx14 Tablet

: : 40 mgx14 tablet.

Endikasyon: PreparatınIV formu, oral yoldan tedavinin uygun olmadığı durumlarda oral tedaviyealternatif olarak gastroözofageal refluks hastalığında; film tablet formu ise,gastroözofageal refluks hastalığında, erozif refluks özofajitinin tedavisi,nükslerin önlenmesi, iyileşmiş refluks özofajitinin uzun süreli tedavisi vegastroözofagal refluks hastalığının semptomatik tedavisinin yanı sıra uygunbir antibiyotik kombinasyonu ile birlikteHelicobacter pyloriileilişkili duodenum ülserlerinin tedavisi ve peptik ülserlerde nükslerin önlenmesindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Esomeprazolveya benzimidazole aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Uzun süre tedavi edilen hastalar (özellikle bir yıldanfazla) düzenli kontrol altında tutulmalıdır. İsomaltoz yetersizliği gibikalıtsal problemleri olan hastalar esomeprazol kullanmamalıdır. Gebe kadınlarabu ilacı verirken dikkatli olunmalıdır.Emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Baş ağrısı,karın ağrısı, diyare, şişkinlik hissi, bulantı/kusma, kabızlık ve seyrekolarak dermatit, prurit, ürtiker, baş dönmesi, ağız kuruluğu görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Diazepam,sitalopram, imipramin, klomipramin, fenitoin gibi ilaçlarla birlikte kullanıldığında,bu ilaçların plazma konsantrasyonları artabilir ve dozlarının azaltılması gerekebilir.

Doz Önerisi: Tabletler bütün olarak sıvı ile alınmalı, çiğnenmemelive ezilmemelidir. Yutma güçlüğü olan hastalarda, Tabletler yarım bardak su(karbonat iyonu içermeyen gazsız su) içinde çözülerek de alınabilir. Hazırlanankarışım hemen veya 30 dakika içinde içilmelidir. Bardakta kalan kısım, yarımbardak su ile çalkalanarak tekrar içilir. Karışım içilirken pelletlerezilmemeli ve çiğnenmemelidir.Erosif refluks özofajiti’nin tedavisinde: Dört hafta süreyle günde bir kez 40mg.Nükslerinönlenmesi için iyileşmiş refluks özofajiti’nin uzun süreli idame tedavisinde: Günde bir kez 20 mg.Gastroözofageal reflukshastalığının (GÖRH) semptomatik tedavisinde: Özofajiti olmayan hastalarda günde bir kez 20 mg.Uygun bir antibiyotikkombinasyonu ile birlikte Helicobacter pylori eradikasyonunda ve Helicobacterpylori ile ilişkili duedonum ülserlerinin tedavisindeHelicobacter pylori ileilişkili peptik ülserlerde nükslerin önlenmesi: Her biri günde iki kez olmak üzere 7gün süreyle; 20 mgNexium, 1 gram amoksisilin ve 500 mg klaritromisin. Oral yoldantedavinin uygulanamadığı hastalar, parenteral olarak günde bir kez 20-40 mgNexiumile tedavi edilebilir. Refluksözofajiti olan hastalar günde bir kez 40 mg ile tedavi edilmelidir. Genelolarak intravenöz yoldan tedavi süresi kısadır ve mümkün olan en kısa süredeoral tedaviye geçilmelidir.

<

Psorcutan

Krem Schering Kalsipotriol Ambalaj: 0.05 mg/gx30 g’lik tüp. Psorcutan Pomat Kalsipotriol Ambalaj: 0.05 mg/gx30 g’lik tüp. Psorcutan Scalp Solüsyonu Kalsipotriol

Maxidex

Oftalmik Pomat Alcon Deksametazon Ambalaj: %0.1×3.5 g’lik oftalmik tüp. Maxidex Oftalmik Süspansiyon Deksametazon Ambalaj: 5 mg/5 mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri:

Avil

Ampul İlsan Feniraminmaleat Ambalaj: 50mg/2 mLx5 ampul. Avil Şurup Feniraminmaleat Ambalaj: 15 mg/5 mLx100 mL’lik şişe. Avil Tablet Feniraminmaleat Ambalaj:
Sevorane

Likit Abbott Sevofluran Ambalaj: 100 ve 250 mL’lik şişe. Endikasyon: Hastanedeyatan veya yatmadan tedavi gören pediyatrik ve erişkin hastalarıncerrahisinde, genel

Jetokain

Ampul Adeka Lidokain HCI 20 mg,epinefrin 0.0125 mg/ml Ambalaj: 2 mLx20 ampul. Endikasyon: İnfiltrasyonteknikleriyle (örneğin perkutane enjeksiyon ile) regional ve

BenGay

Pomat Pfizer Metil salisilat%15, mentol %10 Ambalaj: 50 g’lik tüp. Endikasyon: Romatizmalağrılar, kas ağrısı, burkulma, nevralji, bel ağrısı, boyun tutulması,ayak

Nimes

Tablet Sanovel Nimesulid Ambalaj: 100 mgx15 ve 30 tablet. Eşdeğeri: CoxulidTablet: 100 mgx15 tablet(Hüsnü Arsan);MesulidTablet: 100 mgx15 tablet(Pfizer);Motival Tablet: 100
Trileptal

Divitab NovartisPharma Okskarbazepin Ambalaj: 300 mgx50 divitab : : 600 mgx50 divitab. Trileptal Oral Süspansiyon Okskarbazepin 60 mg/mL Ambalaj: 250

Silvadiazin

Krem Toprak Gümüş sülfadiazin Ambalaj: 10 mg/gx40 g’lik tüp. Eşdeğeri: SilvamedKrem: 10 mg/gx40 g(Koçak);Silverdin Krem: 10 mg/gx40 g(Deva). Endikasyon: Yanık

HumulinM 70/30

Flakon Lilly 100 IU/ml (%70 NPH insaninsülini+%30 regüler enjektabl insan insülini) Ambalaj: 1 flakon. HumulinM 70/30 Kartuş Prefil 100 IU/ml

GynoLomexin

Vajinal Ovül Organon Fentikonazol nitrat Ambalaj: 600 mgx2 ovül. Endikasyon: Fentikonazolnitrat geniş spektrumlu bir antimikotik ajandır.Candida albicansile derive mukoz membranların

İHTAMOL

Merhem Olgunsoy Etken Madde(ler): İhtamol (İhtiyol) 10 % Piyasa Şekilleri: 20 g’lık tüplerde. Kullanım Şekli: Hergün veya gün aşırı lokal

Genhevac B

Enjektör SanofiPasteur Saflaştırılmış,inaktive rekombinant CHO hücrelerinde üretilen S ve preS2 proteinleri1 immünizasyon dozu (=20mgHBsAg) Ambalaj: Uygulamaya hazır 0.5 mLtek doz

Sumatran

Film Tablet Fako Sumatriptan Ambalaj: 100 mgx2 film tablet. Eşdeğeri: İmigranFilm Tablet: 100 mgx2film tablet(GSK). Sumatran Mediject Sumatriptan Ambalaj: 6
Aromasin

Draje Pfizer Eksemestan Ambalaj: 25mgx30 draje. Endikasyon: Postmenopozal dönemdeki kadınlardailerlemiş meme kanseri tedavisinde, tamoksifen tedavisinin ardından hastalığıilerlemiş olan hastalarda endikedir.

Citanest %2

Flakon AstraZeneca Prilokain Ambalaj: 20 mg/mLx20ml’lik şişe. Endikasyon: Prilokain,lignokaine (xylocaine) çok yakın, yeni bir lokal anestetiktir. Xylocaininbütün niteliklerini taşır fakat

Modivid

Flakon IM/IV SanofiAventis Sefodizim disodyum Ambalaj: 1gx1 Flakon ve 4 mL’lik enjeksiyonluk su ampulü. Endikasyon: Duyarlı mikroorganizmalarınetken olduğu kadınlarda komplike

Tolvon

Tablet Organon Mianserin HCI Ambalaj: 10 mgx30 Tablet : : 30 mgx14 Tablet. Endikasyon: İlaç tedavisininendike olduğu depresif hastalık olgularında

Melcam

MELCAM 15 MG 10 TABLET İlaç Firması : DEVA Etkin madde : meloksikam FORMÜLÜ: Her bir tablet 15 mg meloksikam

Atacand

Tablet AstraZeneca Kandesartan sileksetil Ambalaj: 4mgx28 tablet : : 8 mgx28tablet : : 16 mgx28 tablet. Eşdeğeri: AyraTablet: 8 mgx28

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir