Nootropil

Ampul IM/IV

UCB

Pirasetam

Ambalaj: 1g/5 mLx12 ampul.

Nootropil

Film Tablet

Pirasetam

Ambalaj: 800 mgx30 film tablet.

Eşdeğeri: NörotropFilm Tablet: 800mgx30 tablet(İlsan).

Nootropil

Şurup

Pirasetam

Ambalaj: 200 mg/mLx200 mL’lik şişe.

Endikasyon: YaşlılardaAlzheimer hastalığı dışındaki hafıza, dikkat, konsantrasyon azalması gibipsikoorganik kognitif bozuklukların tedavisi; vazomotor veya ruhsal kaynaklıbaş dönmeleri dışında vertigo ve denge bozuklukları; kortikal kaynaklımiyoklonus tedavisi ile çocuklarda logopedikler gibi uygun önlemlerle kombineolarak disleksi tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Ağır böbrekyetersizliklerinde kullanılmamalıdır. Diyaliz uygulanmayan hastalardayüksek dozların kısa aralıklarla kullanılması önerilmez.

Uyarılar: Trombosit agregasyonu üzerindeki etkisi nedeniyle,hemostaz, büyük cerrahi girişim ya da şiddetli hemoraji gibi altta yatanbozukluğu olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Pirasetam böbrekler yoluylavücuttan atıldığından, böbrek yetmezliği olgularında dikkatli olunmalıdır.Kesin gerekmedikçe, gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Emzirme sırasındakullanımından kaçınılmalı ya da tedavi uygulanırken emzirmeye ara verilmelidir.Motorlu taşıt ve dikkat gerektiren araç kullanımı üzerinde bir etki göstermesiolasıdır ve dikkate alınmalıdır.

Yan Etkileri: Tedavininbaşında ajitasyon gö-rülebilir. Baş dönmesi, baş ağrısı, ekstrapiramidalsemptomlar ve konvülsiyon, uyku bozuklukları, sinirlilik, irritabilite,tremor gibi nö-rolojik; mide ağrısı, bulantı, kusma, diyare, kabızlıkve anoreksi gibi gastrointestinal bozukluk; hemoglobin ve hematokritdeğerlerinde azalma gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Sadece 1 olguda pirasetam ve tiroid ekstreleri(T3-T4) birlikte verildiğinde konfüzyon, irritabiliteve uyku bozukluğu gö-rüldüğü bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Akut olgularda IV form, sürek tedavisinde ve kronikpatolojilerde oral yol seçilmelidir. Yüksek dozlu parenteral kullanımdaetki birkaç gün içinde gö-rülür; kronik tedavilerde ise optimal etkiye6-12 haftada ulaşılır.Günlük uygulama 3 eşit doz halinde yapılmalıdır.Psikoorganik sendromlarda 4.8 g/gün dozunda başlanır ve 2.4 g/gün dozuyladevam edilir. Vertigoda 2.4-4.8 g/gün, öğrenme güçlüğünde iki eşit dozabölünerek 3.2 g/gün, kortikal kaynaklı miyoklonusta 7.2 g/gün önerilir.

<

AUGMENTIN ES

Süspansiyon GlaxoSmithKline Etken Madde(ler): Amoksisilin trihidrat 600 mg/5 ml, Potasyum klavulanat 42.5 mg/5 ml Piyasa Şekilleri: 100 ml’lik cam şişelerde.

Cefozin

Flakon IM Bilim Sefazolin sodyum Ambalaj: 250 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokain ampulü : : 500 mgx1Flakon ve

İl33

Solüsyon İstanbul trikloroasetikasit 9 g, monokloroasetik asit 0.8 g, dikloroasetik asit 0.2 g Ambalaj: 10 mL’lik şişe. Endikasyon: Nasır ve
Tropamid

Göz Damlası Bilim Tropikamid Ambalaj: ‰5×5 mL : : Forte damla %1×5 mL’lik damlalıklıplastik şişe. Eşdeğeri: TropicamideGöz Damlası: %1×5 mL(Alcon).

Losefar

Kapsül Eczacıbaşı Sefaklor Ambalaj: 250 mgx16 Kapsül : : 500 mgx12 kapsül. Eşdeğeri: KefsidKapsül: 500 mgx12 kapsül(Fako). Losefar Oral Süspansiyonİçin

Fortum

Flakon IM/IV, IV GSK Seftazidim pentahidrat Ambalaj: 0.5 g IM/IVx1 Flakon ve 5mL’lik eritici Ampul : : 1 gIM/IVx1 Flakon
Exocin

Oftalmik Solüsyon Abdiİbrahim Ofloksasin Ambalaj: %0.3×5 mL’lik damlatıcılıplastik şişe. Endikasyon: Erişkinlerdeve çocuklarda gö-rülen eksternal göz enfeksiyonlarında; konjunktivit,enfeksiyonlu kornea ülseri, blefarit,

Cosopt

Oftalmik Solüsyon MSD Dorzolamid HCl 20mg, timolol 5 mg/ml Ambalaj: 5 mL’lik damlalıklı şişe. Endikasyon: Okülerhipertansiyonu, açık açılı glokomu, psödoeksfolyatif

TimoComod

Göz Damlası Biem Timolot maleat %0.5 Ambalaj: 10 mL’lik şişe. Endikasyon: İntraokülerbasıncı düşürmede etkilidir. Oküler hipertansiyon, kronik genişaçılı glokom (afakik

BevitinC

Film Tablet Abfar B1vitamini15 mg, B2vitamini 10 mg, B6vitamini 5 mg, B12vitamini 4mg, nikotinamid100 mg, kalsiyum pantotenat 20 mg, C

Isıven V.I.

Flakon Koçsel İnsan immünglobülini Ambalaj: 1 gx1 toz flakon ve 20 mL’lik 1çö-zücü : : 2.5 gx1 toz flakon ve

Humalog

Flakon Lilly İnsülin lispro Ambalaj: 1000 IU/10 mLx1 flakon. Humalog Kartuş İnsülin lispro 100IU/ml Ambalaj: 300 IU/3 mLx1 kartuş. Humalog

Citolap

Film Tablet TümEkip Sitalopram Ambalaj: 20 mgx30 çentikli tablet. Endikasyon: Depresyon tedavisi, relaps/rekürransların önlenmesi,agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu ve obsesif
Myralon

Tablet Organon Etinilestradiol0.02 mg, desogestrel 0.15 mg Ambalaj: 21 tablet. Endikasyon: Gebeliğiönlemede kullanılır. Kontra Endikasyon: Gebelik,kardiyovasküler ya da serebrovasküler bozukluklar,

Quinicardine

Tablet Adilna kinidin sülfat Ambalaj: 200 mgx20 tablet. Endikasyon: Paroksistikatrium fibrilasyonu, ritmin düzenlenmesinden sonra daimi atriumfibrilasyon nüksleri, arterial flutter ve

Andante

Tablet Sanovel Alendronat sodyum Ambalaj: 10 mgx28 tablet. Eşdeğeri: Fosamax Tablet: 10 mgx28 tablet(MSD);OsalenTablet: 10 mgx28 tablet(Eczacıbaşı);OsteomaxTablet: 10 mgx28 tablet(Abdi

Dynabac

Enterik Kaplı Tablet Abdi İbrahim Diritromisin Ambalaj: 250 mgx10 enterik kaplı tablet. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmalar tarafından meydana getirilen, kronik bronşitin akutalevlenmeleri,

Lustral

Film KaplıÇentikli Tablet Pfizer Sertralin HCl Ambalaj: 50 mgx28 tablet. Eşdeğeri: SeralinÇentikli Tablet: 50 mgx28tablet(Eczacıbaşı). Endikasyon: Depresyontedavisinde (hastalarda mani hikayesi

Locoid

Krem Santa Farma Hidrokortizon butirat Ambalaj: %0.1×30 g’lik ambalaj Locoid Lipokrem Hidrokortizon butirat Ambalaj: %0.1×30 g’lik ambalaj Locoid Merhem Hidrokortizon

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir