Nurofen

Draje

Abdi İbrahim

İbuprofen

Ambalaj: 200mgx20 draje.

Eşdeğeri:

Gerofen Film Tablet: 200 mgx20 tablet(Münir Şahin);RepozalTablet: 200 mgx20 tablet(Günsa).

Endikasyon: Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer nonromatoid (seronegatif)artropatilerin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: İbuprofenekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve Aspirin ile diğer nonsteroidalantienflamatuvar ajanlara karşı bronkospastik, anjiyoödem, burunpolipi sendromu şeklinde reaksiyon gösteren kişilerde kontrendikedir.Ciddi gastrointestinal kanama ve peptik ülser rahatsızlığı öyküsübulunanlara verilmemelidir.

Uyarılar: İbuprofen kullanımı sırasındagörmede bulanıklık, skotomada ve renk belirlemesinde karışıklıkgö-rüldüğünde tedaviye son verilmeli ve hasta göz hekimi tarafındankontrol edilmelidir. Gebelikte, mümkünse, ibuprofen uygulamasındankaçınılmalıdır.Gebeliğin geç dö-nemlerinde uygulanmasından kaçınılmalıdır.Anne sütünde çok düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadır ve emzirilençocuklarda olumsuz etki beklenmez.

Yan Etkileri: Nadirenciltte kızarıklık, deri dö-küntüsü ve ödem gibi alerjik reaksiyonlarve görme bozukluğuna neden olduğuna dair raporlar vardır. Renalpapiler nekroz, kardiyovasküler aritmi, dispepsi, gastrointestinalintolerans, kanama, trombositopeni, işitme kaybı gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Tiyazit grubudiüretik kullanan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Kumarin tipiantikoagülanlarla birlikte kullanıldığında etkileşme olabileceğindendikkat edilmelidir.

Doz Önerisi: Günlük doz 3-4×1 drajedir. Maksimum günlük doz 2.4g’dir.

Nurofen Cold&Flu

Tablet

İbuprofen 200 mg,psödoefedrin HCl 300 mg

Ambalaj: 12 tablet.

Endikasyon: Grip,soğuk algınlığı veya sinüzit gibi hastalıkların seyrinde görülen buruntıkanıklığı, baş ağrısı, ateş, vücut ağrıları ve diğer ağrıların giderilmesindekullanılır.

Kontra Endikasyon: Bileşimdekimaddelerden herhangi birine aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Gastroduodenalülseri olan hastalarda kullanılmamalıdır. Astım hastaları, salisilatlara vediğer ağrı kesici/ateş düşürücü ilaçlara karşı alerjisi olanlar ve gebelerancak doktor kontrolü altında kullanabilirler. Karaciğer ve böbrek fonksiyonbozukluğu olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Semptomlar 3 günden fazla sürerse, tedavi gözdengeçirilmelidir. Yüksek tansiyonu olanlar, kalp hastaları, şeker hastaları,tiroid hastaları ve prostat hipertrofisi olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Araçve taşıt kullananlar dikkatli olmalıdırlar.Gebelikte kullanımındankaçınılmalıdır. İbuprofen ve psödoefedrin az miktarda anne sütüne geçmektedir.Genel bir önlem olarak, emziren annelerde kullanımından kaçınılmalıdır.

Yan Etkileri: Ciddiallerjik yan etkilere neden olabilir. Bu durumda ilaç kesilmeli ve tedavigözden geçirilmelidir. Bulantı, kusma, ishal ya da kabızlık, karın ağrısıseyrek de olsa görülür. Hepatoksik etki potansiyeli vardır. Nadiren de olsamide ağrısı, mide yanması ve ciltte kızarıklık olabilir.

İlaç Etkileşimleri: Yüksektansiyon veya depresyon nedeniyle ilaç kullananlarda bu kombinasyon dikkatlekullanılmalıdır. Diğer ibuprofen içeren ilaçlar ve diğer ağrı kesici ilaçlarile birlikte kullanılmamalıdır. Bu kombinasyon, MAOI’leri ile birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, başlangıçdozu olarak su ile birlikte 2 tablet ve eğer gerekli ise her 4-6 saatte 1 veya2 tablet şeklinde kullanılmalıdır. Günde 6 Tabletten fazla kullanılmamalıdır.12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı uygun değildir. 7 günden daha uzun sürekullanılmamalıdır.

<

Aldolan

Ampul Liba Pethidin Ambalaj: 100 mg/2 mLx5 ve 25 ampul. Endikasyon: Postoperatif,kırık, çıkık, doğum ve benzer durumlar gibi şiddetli akut

TheraFlu C&C

Draje NovartisCH Parasetamol 300mg, kafein 25 mg, kodein fosfat 10 mg Ambalaj: 20 draje. Endikasyon: Baş ağrıları,eklem, kol ve bacak

PuriNethol

Tablet GSK Merkaptopürin Ambalaj: 50 mgx25 Tablet. Eşdeğeri: MercaptopurinTablet: 50 mgx25 tablet(Atafarm). Endikasyon: Akut lö-semitedavisinde endikedir. Remisyon indüksiyonunda yararlıdır veakut
Tavegyl

Şurup Novartis CH Klemastin (hidrojenfumarat) Ambalaj: 1 mg/10 mLx100 mL’lik şişe. Tavegyl Tablet Klemastin Ambalaj: 1 mgx20 tablet. Endikasyon: Samannezlesi

Contex

Kapsül TriPharma Parasetamol 250mg, oksolamin sitrat 100 mg, klorfeniramin maleat 2 mg, fenilpropanolaminHCI 12.5 mg Ambalaj: 30 kapsül. Endikasyon: Nezle,grip,

Musillium

Poşet Kurtsan Psilyum (Plantago)tohum kabuğu %50 Ambalaj: 7gx10 poşet. Endikasyon: Kronikkabızlıkta, yumuşak feçes ve rahat boşaltım istenen hastalıklarda (örneğinhemoroid, anal

Ketalar

Flakon Pfizer Ketamin HCl Ambalaj: 500 mg/10 mLx1 flakon. Endikasyon: Ketaminameliyatlarda ve teşhis için yapılacak girişimlerde tek başınakullanılabilecek bir anesteziktir.
Xamamine

Tablet Adilna Dimenhidrinat Ambalaj: 50mgx20 tablet. Eşdeğeri: AntiEm Tablet: 50 mgx20 tablet(Adeka). Endikasyon: Deniz tutması,uçak tutması, tren, otomobil ve otobüs

Asilon

Süspansiyon Akdeniz Simetikon40 mg, pipenzolat bromür 4 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Endikasyon: Spazmla karışık organik ve fonksiyonel sindirimsistemi

Terkur

Krem Orva Alüminyum hidroksiklorür0.190 g/g Ambalaj: 30 g’lik tüp. Endikasyon: Her türlü hiperhidrozis, özellikle koltuk altı,ayak ve ellerde gö-rülen aşırı

Oceral

Krem Roche Oksikonazol Ambalaj: 10 mg/gx10 g’lik tüp. oceral Sprey Solüsyon Oksikonazol Ambalaj: 10 mg/mLx20 mL’lik vaporizatörlü plastik şişe. Endikasyon:

İmportal

Oral Solüsyon Novartis CH Laktitol 66.67 g/100mL Ambalaj: 200 mL’lik şişe. İmportal Toz Laktitol Ambalaj: 10 gx20 poşet. Endikasyon: Konstipasyon,epizodik

Paraks

Tablet Adeka Levamizol Ambalaj: 40 mgx6 Tablet. Eşdeğeri: SitraksDraje: 40 mgx6 tablet(SanofiAventis). Endikasyon: Ascarislumbricoides, Necator americanus, Enterobius vermicularis, Ancylostomaduodenaletedavilerindeendikedir.AntineoplastikYardımcı Etkisi:
Okavax

Flakon SanofiPasteur Attenüe canlıvarisellazoster virüsü (Oka suşu) 1000 PFU/0.5 mL Ambalaj: Liyofilize aşı içeren flakon ve 0.7 mL çözücü (enjeksiyoniçin

Glypressin

Flakon ErKim Terlipressin asetat Ambalaj: 1 mgx1 Flakon ve 5 mL’lik çö-zücüAmpul. End.: Kanayanözofagus varislerinde endikedir. Kontra Endikasyon: Düz kaslaraetkili

Aprol

Tablet Bilim Naproksen sodyum Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 Tablet : : Fort Tablet550 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri: aNox

Zeprid

Ampul Nobel Sülpirid Ambalaj: 100mg/2 mLx 6 ampul. Eşdeğeri: MeresaAmpul: 100 mg/3 mLx6 ampul(Adeka). Zeprid Kapsül Sülpirid Ambalaj: 50mgx30 kapsül.

EsterVit

Tablet Bilim C vitamini Ambalaj: 500 mgx50 tablet. Endikasyon: C vitaminihipovitaminozunda kullanılır. Beslenme yetersizliği, gebelik,gebelik kusmaları, emzirme, büyüme, yaşlılık gibi

Polivit

Şurup Abdi İbrahim A vitamini 1500 IU,B1vitamini 1 mg, B2vitamini 1.2 mg, B6vitamini 2 mg, nikotinamid 7 mg, dpantenol 3

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir