Oftalmotrim

Göz Damlası

Alcon

PolimiksinB sülfat10.000 IU, trimetoprim 1 mg/ml

Ambalaj: 5 mL’lik damlalıklı şişe.

Eşdeğeri: PolytrimGöz Damlası: 5 mL(GSK).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu göz ve adnekslerinin, konjunktivit,keratit, kornea ülserleri, konjunktivitle bağlantılı ülseratifblefarit ve kronik dakriyosistit dahil bakteriyel enfeksiyonlarınıntedavisinde endikedir. Gözden yabancı cisim çıkarılması dahilçeşitli cerrahi girişimlerden sonra oluşabilecek oküler enfeksiyonlardankorunmada hem preoperatif hem postoperatif olarak uygulanabilir.

Kontra Endikasyon: Bileşenlerden herhangi birine ve antibiyotiklerinpolipeptid grubu gibi çapraz duyarlık oluşturan maddelere karşıaşırı duyarlık gösteren hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Bu kombinasyona karşı aşırı duyarlık reaksiyonlarınınnadir gö-rülmesi beklenir, ancak tedavi sırasında bir aşırı duyarlıkreaksiyonundan şüphelenilmesi halinde uygulama durdurulmalıdır.Bu kombinasyonun aktif bileşikleri gebelikte herhangi bir ters etkibelirtisi olmadan yıllardır kullanılmıştır. Anne sütüne geçipgeçmediği hakkında bilgi yoktur.

Yan Etkileri: Kişiselduyarlığa bağlı olarak nadiren geçici hafif yanma veya batma hissive daha az olarak gözde kızarıklık gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Etkilenmiş gö-ze normal olarak günde 4 kez 1 damladamlatılır. Günlük uygulama sayısı ve tedavi süresi hekimin vereceğikarara gö-re ayarlanır. Gö-zün, gö-rünüşte normale döndükten 48 saatsonrasına kadar tedavisine devam edilmesi gerekir.

<

İl33

Solüsyon İstanbul trikloroasetikasit 9 g, monokloroasetik asit 0.8 g, dikloroasetik asit 0.2 g Ambalaj: 10 mL’lik şişe. Endikasyon: Nasır ve

UmanCry D.I.

Flakon Onko Faktör ViII Ambalaj: 500 IUx1 Flakon ve 10 mL çö-zücü içeren 1 Flakon veçö-zündürme ve uygulama için diğer

Alimta

Flakon Lilly Pemetrekset Ambalaj: 500 mgx1 flakon. Endikasyon: Malignplevral mezotelyomalı hastaların tedavisinde platin ile kombine olarakendikedir. Tek başına, daha önceki
Farlutal

Tablet Carlo Erba Medroksiprogesteronasetat Ambalaj: 250 mgx30 tablet. Farlutal Depo Flakon IM Deva Medroksiprogesteronasetat Ambalaj: 500 mg/2 mLx1 Flakon. Endikasyon:

Rebif

Kullanıma Hazır Şırınga Serono İnterferonb1a Ambalaj: 22mg (6 MIU): 3 adet 0.5 mL’lik kullanıma hazır cam enjektör – : :

Combivent

İnhalatörlü Aerosol BoehringerIngelheim İpratropyum bromür20 µg, salbutamol sülfat 120 µg/doz Ambalaj: 200 ölçülü dozluk 10 mL süspansiyon içeren inhalatörlüaerosol. Combivent

CycloProgynova

Draje Schering Beyazdraje: Estradiol valerat 2 mg Kahverengidraje: Estradiol valerat 2 mg, norgestrel 0.5 mg Ambalaj: 21 draje (11 beyaz10
Bleolem

Liyofilize Ampul Atafarm Bleomisin Ambalaj: 15 IUx1 Ampul ve 5 mL’lik 1 çö-zücü ampul. Eşdeğeri: Bleocin Liyofilize Ampul: 15 IUx1

Otimisin

Kulak Damlası Hüsnü Arsan Prednizolon metasulfobenzoat33 mg, pantokain 220 mg, benzalkonyum klorür 2 mg. Ambalaj: 10 mL’lik şişe. Endikasyon: Dış

Sistral

Ampul İ.E.Ulagay Klorfenoksamin HCI Ambalaj: 10 mg/1 mLx6 ampul. Sistral Jel Klorfenoksamin HCI Ambalaj: 15 mg/20 g’lik tüp. Sistral Krem

İbufen

Pediyatrik Şurup Abbott İbuprofen Ambalaj: 100 mg/5 mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: PedifenŞurup: 100 mg/5 mLx100 mL(Atabay). Endikasyon: Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan

Pasteur HDCV

Flakon SanofiPasteur İnsan diploid hücrekültüründe üretilmiş ve betapropiolakton ile inaktive edilerek saflaştırılmışkuduz virüsü Wistar Rabies PM/WI 38-1503-3 M suşu 25

Alkyloxan İnj.

Flakon Koçsel Siklofosfamid Ambalaj: 500 mgx1 flakon. Eşdeğeri: Endoxan Flakon: 500 mg x 1 Flakon(EczacıbaşıBaxter);Syklofosfamid Atafarm Flakon: 500 mgx1 Flakon(Atafarm).

Cravit İV

Enfüzyon FlakonuFako Levofloksasin Ambalaj: 500 mg/100 mLx1 Flakon. Eşdeğeri: Tavanic IV EnfüzyonFlakonu: 500 mg/100 mLx1 Flakon(SanofiAventis). Cravit Film Tablet Levofloksasin
Drovid

Film Tablet Drogsan Ofloksasin Ambalaj: 200 mgx10 ve 20 film tablet. Eşdeğeri: GirasidFilm Tablet: 200 mgx10Tablet(Abfar);Menefloks Film Tablet: 200 mgx10

Anafranil

Draje Novartis Pharma Klomipramin HCI Ambalaj: 10mgx30 draje : 25 mgx30draje. Anafranil SR Divitab Klomipramin HCI Ambalaj: 75mgx20 draje. Endikasyon:

Durapan

Tablet Münir Şahin Parasetamol Ambalaj: 500 mgx20 tablet. Eşdeğeri: Asetam Tablet: 500 mgx20 tablet(Saba);Minoset Tablet: 500 mgx20 tablet(Roche);Noral Tablet: 500

Physiotens

Film Kaplı Tablet Solvay Moksonidin Ambalaj: 0.2 mgx28 tablet : : 0.4 mgx28 tablet. Endikasyon: Hipertansiyon tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon:

Spasmomen

Film Tablet İE Ulagay Otilonyum bromür Ambalaj: 40 mgx30 tablet. Endikasyon: İrritabl kolon ve distal enterik bölgenin spastikağrılıdurumlarında spazm çözücüdür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir