One A Day 55 Plus

Film Kaplı Tablet

Bayer

Vitaminler: A vitamini 6000 IU, B1vitamini 4.5 mg, B2vitamini 3.4 mg, B6vitamini6 mg, B12vitamini 25mg,C vitamini 120 mg, D vitamini 400 IU, E vitamini 60 IU, biotin 30mg, folik asit 0.4 mg, niasin 20 mg, pantotenikasit 20 mg.Mineraller: İyodür 150mg, kalsiyum 220 mg, klorür 34 mg,magnezyum 100 mg, mangan 2.5 mg, potasyum 37.5 mg, bakır 2 mg, çinko 15mg, krom 10mg, molibden 10mg, selenyum 10mg.

Ambalaj: 60 film Tablet.

Endikasyon: Özellikle55 yaşını aşkın yetişkinlerde, günlük vitamin gereksinimini karşılamada,hastalıklarla bağlantılı olan ve yalnızca diyetsel besinlerle tedavi edilemeyeneksikliklerin önlenmesi ve tedavisine yardımcı olarak endikedir.

Kontra Endikasyon: Bileşimdekimaddelerden herhangi birine duyarlığı olanlarda, kanda ve idrardakalsiyum düzeyinin normalin üstüne çıktığı durumlarda, böbrek taşı olanhastalarda, kanda tiroid hormonlarının normalin üstüne çıktığı durumlarda,kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Hipervitaminoza neden olabilenA ve D vitaminleri ile ayrıca tedavi gö-renlerde yan etki gö-rülmemesiiçin doz ayarlanmalıdır. Gebelikte yüksek doz A vitamini alınmamalıdır.Başka vitamin preparatlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Nadiren alerjik reaksiyonlar,gastrointestinal bozukluklar (diyare, şişkinlik gibi) gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Levodopanın antiparkinson etkisipiridoksin (B6) tarafından inhibe edilir. Kalsiyum oraltetrasiklinlerin ve florür müstahzarlarının emilimini azaltabilir.Tiyazid diüretikleri üriner kalsiyum atılımını azalttığından,kanda kalsiyum artış riski gözönünde tutulmalıdır.

Doz Önerisi: Yetişkinler tarafından günde 1 film Tablet, birmiktar sıvı ile alınır.

One A Day Maximum

Film Kaplı Tablet

Vitaminler: A vitamini 5000 IU, B1vitamini 1.5 mg, B2vitamini 1.7 mg, B6vitamini2 mg, B12vitamini 6mg,C vitamini 60 mg, D vitamini 400 IU, E vitamini 30 IU, biotin 30mg, folik asit 0.4 mg, niasin 20 mg,pantotenik asit 10 mg.Mineraller: Demir18 mg, iyodür 150mg, kalsiyum 130mg, klorür 34 mg, magnezyum 100 mg, potasyum 37.5 mg, mangan 2.5 mg, bakır 2mg, çinko 15 mg, krom 10mg, molibden10mg, selenyum 10mg.

Ambalaj: 60 film Tablet.

Endikasyon: Yetişkinlerde,günlük vitamin gereksimini karşılamada, hastalıklarla bağlantılı olan veyalnızca diyetsel besinlerle tedavi edilemeyen eksikliklerin önlenmesine vetedavisine yardımcı olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Bileşimdekimaddelerden herhangi bi-rine duyarlığı olan kişilerde, aşırı demiryüklemesinde, demir metabolizması bozukluğunda, hipertiroidizmde,kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Hipervitaminoza neden olabilen A ve D vitaminleri ileayrıca tedavi gören kişilerde yan etki görülmemesi için doz ayarlanmalıdır.Gebelikte yüksek dozlarda A vitamini alınmamalıdır. Demir içermesi nedeniyle,dışkı siyahımsı renk alabilir ve ayrıca yüksek dozlarda uzun sürekullanıldığında hemosiderozis olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. İdrardakalsiyumun arttığı durumlarda, böbrek fonksiyon bozukluğu ya da üriner taşhikayesi bulunanlarda, idrarda kalsiyum atılımının izlenmesi gereklidir. Başkavitamin preparatlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Belirtilen doz aralığında genellikle yan etki görülmez.Nadiren alerjik reaksiyonlar, midebağırsak bozuklukları (diyare, şişkinlikgibi) görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Levodopanın antiparkinsonizm etkisi B6vitaminitarafından inhibe edilir. Kalsiyum oral tetrasiklinlerin ve florürpreparatlarının emilimini azaltabilir. Tiyazid diüretikleri idrarla kalsiyumatılımını azalttığından kanda kalsiyum artış riski göz önünde tutulmalıdır.

Doz Önerisi: Yetişkinler tarafından günde bir film Tablet,bir miktar sıvı ile alınır.

One A Day Men’s

Film Kaplı Tablet

Vitaminler: A vitamini 5000 IU, C vitamini 90mg, B1vitamini 2.25 mg, B2vitamini 2.55 mg, B6vitamini 3 mg, B12vitamini 9mg, D vitamini 400 IU, E vitamini 45 IU, folik asit 0.4 mg,niasin 20 mg, pantotenik asit 10 mg.Mineraller: İyodür 150mg, magnezyum 100mg, çinko 15 mg, selenyum 87.5mg,bakır 2 mg, mangan 3.5 mg, krom 150mg,molibden 42mg, klorür 34 mg,potasyum 37.5 mg.

Ambalaj: 60 film Tablet.

Endikasyon: Erkeklerde,günlük vitamin gereksinimini karşılamada, hastalıklarla bağlantılı olan veyalnızca diyetsel besinlerle tedavi edilemeyen eksikliklerin önlenmesine vetedavisine yardımcı olarak endikedir.

Kontra Endikasyon: Bileşimdekimaddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlığı olanlarda vehipertiroidizmde kontrendikedir.

Uyarılar: Hipervitaminoza neden olabilenA ve D vitaminleri ile ayrıca tedavi gö-renlerde yan etki gö-rülmemesiiçin doz ayarlanmalıdır. Gebelikte yüksek doz A vitamini alınmamalıdır.Başka vitamin müstahzarlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Nadiren alerjik reaksiyonlar,gastrointestinal bozukluklar (diyare, şişkinlik gibi) gö-rülebilir.A ve D vitaminleri yüksek dozlarda ve uzun süre kullanıldığında hipervitaminozayol açabilir.

İlaç Etkileşimleri: Levodopanın antiparkinson etkisipiridoksin (B6) tarafından inhibe edilir.

Doz Önerisi: Yetişkinler tarafından günde bir film Tablet,bir miktar sıvı ile alınır.

One A Day Women’s

Film Kaplı Tablet

Vitaminler: A vitamini 2500 IU, C vitamini60 mg, D vitamini 200 IU, E vitamini 25 IU, B1vitamini 1.5mg, B2vitamini 1.7 mg, B6vitamini 2 mg, niasin14 mg, B12vitamini 10mg,folik asit 0.4 mg, pantotenik asit 10 mg.Mineraller: Demir 10 mg, kalsiyum 400 mg, magnezyum 50 mg.

Ambalaj: 60 film Tablet.

Endikasyon: Kadınlarda,günlük vitamin gereksinimini karşılamada, hastalıklarla bağlantılı olan veyalnızca diyetsel besinlerle tedavi edilemeyen eksikliklerin önlenmesi vetedavisine yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

Kontra Endikasyon: Bileşimdekimaddelerden herhangi birine duyarlığı olan kişilerde, vücutta veidrarda kalsiyum düzeyinin arttığı durumlarda, böbrek taşı olanlarda, aşırıdemir yüklemesinde ve demir metabolizmasının bozulması durumunda,kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Hipervitaminoza neden olabilenA ve D vitaminleri ile ayrıca tedavi gö-renlerde yan etki gö-rülmemesiiçin doz ayarlanmalıdır. Gebelikte yüksek doz A vitamini alınmamalıdır.Demir içermesi nedeniyle dışkı siyahımsı renk alabilir ve ayrıcayüksek dozlarda uzun süre kullanıldığında hemosiderozis olasılığıgöz önünde bulundurulmalıdır. İdrarda kalsiyumun arttığı durumlarda,böbrek fonksiyon bozukluğu ya da üriner taş hikayesi bulunanlarda, idrardakalsiyum atılımının izlenmesi gereklidir. Başka vitamin preparatlarıylabirlikte kullanılmamalıdır.Gebelik/Emzirme: Belirtilen doz aralığında bilinen herhangi bir riskyoktur. Bir hekimin reçetesi olmaksızın, gebe kadınlar 3 mg’ye eşdeğer olangünlük 10.000 IU A vitamini (retinol) dozunu aşmamalıdır. Dolayısıyla, dozajtalimatlarına tamamen uyulması gerekir.OneaDay Women’skullanımı, gebe kalma öncesinde, gebelikte ve gebeliksonrasında (emzirme döneminde) önerilmektedir.

Yan Etkileri: Belirtilen doz aralığında genellikleyan etki görülmez. Demir takviyesinin bir sonucu olarak, aşırı duyarlıkişilerde midebağırsak bozuklukları meydana gelebilir.

İlaç Etkileşimleri: Levodopanın antiparkinsonizm etkisi,piridoksin (B6vitamini) tarafından inhibe edilir. Kalsiyum oraltetrasiklinlerin ve florür preparatlarının emilimini azaltabilir. Tiyaziddiüretikleri idrarla kalsiyum atılımını azalttığından kanda kalsiyum artışriski gözönünde tutulmalıdır.

Doz Önerisi: Yetişkinler tarafından günde 1 film Tablet, birmiktar sıvı ile alınır.

<

Glucophage

Film Tablet Merck Metformin HCI Ambalaj: 500 mgx100 tablet : : 850 mgx100 tablet. Eşdeğeri: GliforTablet: 850 mgx100 tablet (Bilim);GlukofenTablet:

Aldactazide

Tablet aris Spironolakton,hidroklorotiyazit Ambalaj: 25 mg (25+25)x30 Tablet : 50 mg (50+50)x30 tablet. Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği ödemi ve

Stilamin

Ampul IV Serono Somatostatin Ambalaj: 250mgx1 liyofilizeAmpul ve 1 çö-zücü Ampul : : 3 mgx1 liyofilize Ampul ve1 çö-zücü ampul.
Diamicron

Tablet Servier gliklazid Ambalaj: 80 mgx20, 60 ve 100 tablet. Eşdeğeri: BetanormTablet: 80 mgx20, 60 ve 100 tablet(aris);GlumikronTablet: 80 mgx20,

NerisonaC

krem Schering Diflukortolon valerat1 mg, klorkinaldol 10 mg/g Ambalaj: 15 g’lik tüp. Endikasyon: Topikalkortikosteroid tedavisine yanıt veren bakteri ve/veya mantarlarlaenfekte

Nitroderm TTS

Flaster NovartisPharma Nitrogliserin Ambalaj: TTs5 25 mgx5 ve 30 flaster : : TTs10 50mgx5 ve 30 flaster. Endikasyon: Anjinapektoriste tek

Selectra

Kapsül Sanovel Sertralin HCl Ambalaj: 25 mgx28 kapsül : : 50 mgx14 Kapsül : : 100mgx14 kapsül. Eşdeğeri: SeralinKapsül: 50
Tazocin

Flakon IV Wyeth Piperasilin sodyum,tazobaktam sodyum Ambalaj: 2.25 g (2 g+250 mg)x1 Flakon ve 10 mL’lik enjeksiyonluksu ampulü. Tazocin Flakon

Kalmosan

Losyon Kurtsan Difenhidramin HCI1 g, kalamin 10 g, çinko oksit 5 g, kafur 1 g, gliserin 15 g Ambalaj: 100

FML

Damla Abdi İbrahim Florometolon ‰1 Ambalaj: 5 mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri: FlarexOftalmix Süspansiyon: %0.1×5 mL(Alcon). Endikasyon: Steroidleredu-yarlı palpebral ve bulbar

Modivid

Flakon IM/IV SanofiAventis Sefodizim disodyum Ambalaj: 1gx1 Flakon ve 4 mL’lik enjeksiyonluk su ampulü. Endikasyon: Duyarlı mikroorganizmalarınetken olduğu kadınlarda komplike

Entocort

Enema Hazırlamak İçin Dispersibl Tablet AstraZeneca Budezonid 2.3 mg Ambalaj: Rektal uygulama için hazırlamaküzere, 7 adet hızlı çözünen tablet ve

Babyprin

Tablet Pfizer Asetilsalisilikasit Ambalaj: 80mgx20 tablet. Endikasyon: Asetilsalisilikasit antitrombotik olarak, nonstabil anjina pektoriste ve risk altındaki(hipertansif, hiperlipidemik, diyabetik veya sigara

Helmicide

Şurup Atabay Piperazin -hidrat Ambalaj: 800 mg/5 mLx100 mL’lik şişe. Endikasyon: Ascarislumbricoides(solucan) veEnterobius vermicularis(kılkurdu) tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Piperazinve tuzlarına

İbu-600

Gecikmeli Salım Tableti Yeni İlaç İbuprofen Ambalaj: 600 mgx20 tablet. Endikasyon: Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer nonromatoid (seronegatif)artropatilerin tedavisinde
Protelos

Granül Servier Strontium ranelat Ambalaj: 2 gx28 tek dozluk paket. Endikasyon: Vertebralve kalça kırıkları riskini azaltmada postmenopozal osteoporoz tedavisindeendikedir. Kontra

Bronkolin 300

Retard Tablet Adeka Teofilin anhidr Ambalaj: 300mgx50 tablet. Endikasyon: Bronşiyalastım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm semptomlarınınönlenmesi ve tedavisinde endikedir.

Ludiomil

Tablet Novartis Pharma Maprotilin HCI Ambalaj: 25 mgx30 Tablet : : 75 mgx14 tablet. Eşdeğeri: MaprotilTablet: 25 mgx30 Tablet; 75

Cebedex

Göz/Kulak Damlası Abdi İbrahim Deksametazon Ambalaj: 5mg/5 mL’lik damlalık şişe. Eşdeğeri: DekortGöz/Kulak Damlası: 5 mg/5 mL(Deva);DexaSine Göz Damlası: 5 mg/5

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir