Ovitrelle

Flakon

Serono

Koriogonadotrofin alfa250 µg (6500 IU’ya eşdeğer)

Ambalaj: 1, 2 ve 10 liyofilize flakon ve 1 mL’lik çözücü flakon.

Endikasyon: Kadınlarda,foliküler gelişimin uyarılması için tıbbi ürünlerin kullanılması sonrası erkenlüteyinizasyon ve nihai foliküler olgunlaşmayı tetiklemede kullanılır.

Kontra Endikasyon: Hipotalamusve hipofiz tümörleri; etkin maddeye karşı duyarlık, polikistik overhastalığından kaynaklanmayan yumurtalık büyümesi veya kisti, nedenibilinmeyen jinekolojik kanamalar, yumurtalık, rahim veya göğüs kanseri; son üçayda dış gebelik, aktif trombo embolik hastalıklar, primer over yetmezliği,cinsel organların gebeliğe olanak sağlamayacak malformasyonları, gebeliğiengelleyecek durumdaki uterin miyomlar, menopoz sonrası kadınlarda.

Uyarılar: Hastalar hipotiroidizm, adrenokortikal yetmezlik, hiperprolaktinemive hipofizer veya hipotalamik tümörlerin varlığı açısından değerlendirilmeli vebu hastalara uygun spesifik tedavi uygulanmalıdır.

Yan Etkileri: Ovaryen hiperstimülasyon sendromu, kusma, bulantı görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Bu ürün başka tıbbi ürünlerle (follitropin hariç)karıştırılmamalıdır.

Doz Önerisi: -Ovitrelle, SC uygulanır. Toz kullanılmadan hemen önce, beraberindeverilen çözücü ile karıştırılarak hazırlanmalıdır.-Ovitrelleiletedavi üreme problemleri tedavisinde uzman bir hekimin gözetimi altındayapılmalıdır.İnvitro fertilizasyon(IVF) gibi yardımla üreme teknikleri için süperovülasyon yapılan kadınlarda: Bir flakonOvitrelle(250 µg), FSh ya da hMG preparasyonun sonuygulanmasından 24-48 saat sonra uygulanır, yani foliküler gelişimin optimalstimülasyonuna ulaşıldığı zaman.Anovülatuvaryada oligoovülatuvar kadınlarda: BirflakonOvitrelle(250 µg) foliküler gelişimin optimal stimülasyonunaulaşıldıktan 24-48 saat sonra uygulanır. Hastaya,Ovidrelenjeksiyonu uygulandığı gün ve sonraki gün cinsel ilişkide bulunması önerilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir