PenadurLA

Flakon IM

Wyeth

Penisilin G benzatin

Ambalaj: 1.200.000 IU: 1 Flakon ve 3 mL’lik çö-zücü

: : 2.400.000 IU: 1 Flakon ve 6 mL’lik çö-zücü.

Eşdeğeri: BenzapenLA Flakon: 1.200.000IUx1 Flakon, 2.400.000 IUx1 Flakon(TümEkip);Deposilin Flakon: 1.200.000 IUx1 Flakon, 2.400.000 IUx1 flakon(İ.E. Ulagay);PentinLAFlakon: 1.200.000 IUx1 Flakon,2.400.000 IUx1 Flakon(Bilim).

Penadur 6.3.3

Flakon IM

Penisilin G benzatin600.000 IU, Penisilin G potasyum 300.000 Ü.İ, Penisilin G prokain300.000 IU

Ambalaj: 1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü.

Eşdeğeri: Benzapen6.3.3 Flakon: 1.200.000 IUx1 Flakon(TümEkip);Deposilin 6.3.3 Flakon: 1.200.000 IUx1 Flakon(İ.E. Ulagay).

Endikasyon: Farenjitgibi üst solunum yolunun hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarıve streptokoksal piyodermi; sifilis, frambezi, bejel ve pinta gibizührevi enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca romatizmalateş ya da chorea nüksünü önlemede Benzatin Penisilin G’nin etkinliğikanıtlanmıştır. Romatizmal kalp hastalığı ve akut glomerülonefritteizleyici profilaktik tedavi olarak da kullanılır.

Kontra Endikasyon: Penisilinlerdenherhangi birine aşırı duyarlık göstermiş olanlar için kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilin terapisindeki hastalarda bazen çokciddi ve şiddetli hipersensitivite (anafilaktoid) reaksiyonlarınoluştuğu kaydedilmiştir. Penisilin müstahzarlarının önyankalçadadevamlı aynı bölgeye IM enjeksiyonu, atrofi ve dört başlı femorisfibrozu oluşturduğu rapor edilmiştir. Sinire ya da yakınına enjeksiyonkalıcı nö-rolojik hasar meydana getirir.Penisilin plasentaya hemen geçer;gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Penisilin G annesütüne geçer; emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Makülopapülererupsiyondan eksfoliatif dermatite kadar varan deri kızartıları;ürtiker; larenjeal ödem; titreme, ateş, ödem, artralji ve dayanıksızlıkdahil serum hastalığı reaksiyonları gö-rülebilir. Bazan gözlemlenentek reaksiyon ateş ya da eozinofili olabilir. Hemolitik anemi, lö-kopeni,trombositopeni, nö-ropati ve nefropati seyrek gö-rülen reaksiyonlardırve genellikle yüksek dozlarda parenteral penisilin ile bağlantılıdır.Sifilisin diğer reaksiyonlarında gö-rülen JarischHerx-heimer reaksiyonurapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Bakteriyostatik bir antibiyotikolan tetrasiklin, penisilinin bakterisid etkisini antagonizeettiğinden, bu iki ilaç aynı anda kullanılmamalıdır. Penisilinlerinitrah hızı, probenesidle uygulanmaları sonucu azalır. Probenesid,penisilinlerin kandaki düzeylerini artırır ve uzatır.

Doz Önerisi: PenadurLA Flakon: Streptokokal (A Grubu) üst solunum yolu enfeksiyonları(örn. farenjit) ve streptokoksal piyodermi tek enjeksiyon şeklindeerişkinler 1.200.000 Ü, çocuklar 900.000 Ü, bebekler ve 27 kg altındakiçocuklar için 300.000-600.000 Ü. Zührevi enfeksiyonlar: Sifiliz (primer,sekonder ve latent) tek bir enjeksiyon 2.400.000 Ü. Late (Tersiyer venö-rosifilis) 3 kez 7 gün ara ile 2.400.000 Ü tek doz. Frambezi, bejelve pintada tek bir enjeksiyon 1.200.000 Ü. Konjenital sifiliz 2 yaşınaltında 50.000 Ü/kg, 2-12 yaş arası erişkinlerin dozaj programınagö-re ayarlanır.Profilaksi: Romatizmal ateş ve glomerülonefrit: akut nö-bettensonra çocuklar ve erişkinlere her 4 haftada bir 1.200.000 ünite. Tekrarlıdozlar verileceği zaman enjeksiyon yeri değiştirilmelidir.Penadur6.3.3. Flakon: A Grubu streptokoksal enfeksiyonlar: Üst solunum yolunun hafif ve ortaşiddetteki enfeksiyonlarında (örneğin farenjit ve tonsilit), kızıl,erisipel ve piyodermide çocuklar için tek bir doz (toplam 1.200.000ünite) yeterlidir. erişkinlerde 2-3 günde birer doz olarak uygulanır.Bu uygulama gerektiği kadar tekrarlanabilir. Romatizmal ateşinönlenmesi için 10 günlük bir süreyle terapö-tik penisilin kan konsantrasyonlarısağlanmalıdır.Pnö-mokoksal enfeksiyonlar (Pnö-mokoksal menenjitdışında): Hafifve orta şiddette orta kulak iltihabı ve zatürrede, hastalığın 1.ve 2. gününde tek (toplam 1.200.000 ünite) doz uygulanır. Bu doz yanıtagö-re, vücut ısısı 48 saat ile normal olana kadar her 2 ya da 3 gündebir tekrarlanabilir. ağır olguların akut dö-neminde enjektabl penisilinG ile daha iyi sonuç alınabilir. Tekrarlı dozlar verileceği zamanenjeksiyon yeri değiştirilmelidir.

<

Metoprim

Pediyatrik Süspansiyon Münir Şahin Trimetoprim 40 mg,sülfametoksazol 200 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: BactrimOral Süspansiyon: 100 mL(Roche);BaktonOral Süspansiyon:

Piptalin

Pediyatrik Oral Damla Deva Pipenzolat bromür Ambalaj: 4 mg/mLx15 mL’lik şişe. Endikasyon: Sütçocuklarında ilk aylarda görülen kolik semptomlarının hızla giderilmesindeendikedir.
Bronkar

Şurup Nobel Klorfeniramin maleat2 mg, psö-doefedrin HCl 30 mg Ambalaj: 100 mL’lik şişe, 5 mL’lik ölçeğiyle birlikte. Endikasyon: Üst solunumyolu

BenGay

Pomat Pfizer Metil salisilat%15, mentol %10 Ambalaj: 50 g’lik tüp. Endikasyon: Romatizmalağrılar, kas ağrısı, burkulma, nevralji, bel ağrısı, boyun tutulması,ayak

Hernovir

Krem Nobel Asiklovir Ambalaj: 50 mg/gx10 g’lik tüp. Eşdeğeri: AcylKrem: 50 mg/gx10 g(Biofarma); Aklovir Krem: 50mg/gx10 g(İlsan);Asiviral Krem: 50mg/gx10 g(Terra);SilovirKrem:
Lanzedin

Kapsül Biofarma Lansoprazol Ambalaj: 30 mgx14 ve 28 kapsül. Eşdeğeri: Aprazol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(Hüsnü Arsan);Degastrol Mikropellet Kapsül: 30

Tranxilene

Kapsül SanofiAventis Klorazepat dipotasyum Ambalaj: 5 mgx30 Kapsül : : 10 mgx30 kapsül. Eşdeğeri: AnksenKapsül: 5 mgx30 Kapsül; 10 mgx30kapsül(Sanovel).

Parlodel

Tablet Novartis Pharma Bromokriptin (mesilat) Ambalaj: 2.5mgx30 tablet. Eşdeğeri: GynodelTablet: 2.5 mgx30 tablet(Biofarma). ParlodelSRO Yavaş SalınımlıKapsül Bromokriptin Ambalaj: 2.5 mgx7

Gargarex

Oral Sprey Berko Klorheksidin glukonat%0.15 Ambalaj: 30 mL’lik plastik şişe. Endikasyon: Dental plakların oluşmasını önlemede, gingivitis tedavisindeve önlenmesinde, orofarenks bölgesindeki

Utalk

Pudra Kurtsan Undesilenik asit 1g, çinko undesilanat 1 g Ambalaj: 100 g’lik ambalaj. Endikasyon: Duyarlımantarların neden olduğu cilt hastalıkları, el

Cyclogest

Ovül Assos Progesteron Ambalaj: 200 mgx15 ovül : 400 mgx15 ovül. Endikasyon: Yardımcıüreme tekniklerine destek olarak fertilize ovumun implantasyonunu sağlamakamacıyla

İHTAMOL

Merhem Merkez Lab. Etken Madde(ler): İhtamol (İhtiyol) 10 % Piyasa Şekilleri: 20 g’lık tüplerde. Kullanım Şekli: Hergün veya gün aşırı

Stilamin

Ampul IV Serono Somatostatin Ambalaj: 250mgx1 liyofilizeAmpul ve 1 çö-zücü Ampul : : 3 mgx1 liyofilize Ampul ve1 çö-zücü ampul.
Roksolit

Film Tablet Eczacıbaşı Roksitromisin Ambalaj: 150 mgx10 Tablet : : 300 mgx 7 tablet. Eşdeğeri: RemoraFilm Tablet: 150 mgx10tablet(Nobel);Ritosin Film

Glucophage

Film Tablet Merck Metformin HCI Ambalaj: 500 mgx100 tablet : : 850 mgx100 tablet. Eşdeğeri: GliforTablet: 850 mgx100 tablet (Bilim);GlukofenTablet:

DexaSine

Göz Damlası Liba Deksametazon Ambalaj: 5 mg/5 mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri: CebedexGöz/Kulak Damlası: 5 mg/5 mL(Abdi İbrahim);DekortGöz/Kulak Damlası: 5 mg/5mL(Deva);Maxidex

Aurorix

Lak Tablet Roche Moklobemid Ambalaj: 150 mgx30 Tablet : : 300 mgx30tablet. Eşdeğeri: LobemLak Tablet: 150 mgx30Tablet,300 mgx30tablet(Eczacıbaşı). Endikasyon: Depresif

Simelgat Plus

Çiğneme Tableti Münir Şahin Magaldrat 480 mg, simetikon20 mg Ambalaj: 30 ve 60 Tablet. Eşdeğeri: AsidopanPlus Çiğneme Tableti: 30 ve

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir