Piyeloseptyl

Film Tablet

Biofarma

Nitrofurantoin

Ambalaj: 100 mgx30 tablet.

Piyeloseptyl

Kapsül

Nitrofurantoin

Ambalaj: 50 mgx30 kapsül.

Piyeloseptyl

Süspansiyon

Nitrofurantoin

Ambalaj: 25 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Endikasyon: Akut vekronik piyelit, piyelonefrit, sistit, üreterit, üretrit, prostatit,bakteriüri tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Anüri,oligüri, böbrek yetmezliği, 1 aydan küçük bebeklerde, glukoz6-fosfatdehidrogenaz eksikliği ve nitrofurantoine karşı aşırı duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda ve karaciğeryetersizliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.Nitrofurantoin tedavisi gö-renleralkol kullanmamalıdır. Nitrofrantoinle tedavide akut, subakutve kronik pulmoner duyarlık reaksiyonları gözlenmiştir. Bu reaksiyonlargö-rülürse ilaç kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır.Emziren annelerde kullanılacağızaman emzirmeye son verilmelidir.

Yan Etkileri: Akut, subakutve kronik pulmoner sensitivite reaksiyonları gö-rülebilir. Akutakciğer reaksiyonlarında artış, titreme, öksürük, gö-ğüs ağrısı,dispne, akciğer infiltrasyonu, plevra eksudazyonu ve eozinofiligö-rülür. Giderek artan fenalık hissi, efora bağlı dispne, öksürükve akciğer fonksiyonlarının bozulması genel belirtilerdir. İştahsızlık,bulantı, kusma ve ishal gö-rülebilir. Eritem, kaşıntı, ürtiker, dermatitgibi alerjik reaksiyonlar gö-rülebilir. Nadir olarak nö-ropati,baş dönmesi, baş ağrısı, nistagmus, alopesi, kas ağrıları, hipotansiyonbildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Nitrofurantoin,nalidik asit ve oksolinik asitle birlikte kullanılmamalıdır.Magnezyum trisilisat nitrofurantoinlebirlikte verildiğinde emilim oranı azalır. Probenesid ve sülfinpirazongibi ürikozürik ilaçlar nitrofurantoinin renal tübüler sekresyonunuinhibe edebilir, bu yüzden nitrofurantoinin serum düzeyleri yükselebilir.

Doz Önerisi: Piyeloseptyl Film Tablet: Büyükler ve ergenlik çağındaki ve daha büyük çocuklariçin olağan doz, akut bakteriyel üriner enfeksiyonların tedavisinde 6 saatara ile günde 4 kez 50-100 mg (1/2-1 tablet); duyarlı bakterilerin neden olduğuakut komplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonlarının çoğu günde 3 kezde 50 mg(1/2 tablet) verilerek tedavi edilebilir.Tedaviye en az bir hafta ve idrar steril hale geldiktensonra en az 3 gün devam edilmelidir. Büyükler için günlük total doz 600 mg’ıveya 10 mg/kg’yi geçmemelidir. Üriner enfeksiyonların profilaksisi veya kroniküriner enfeksiyonlarda suppresif tedavisinde büyükler için olağan doz, geceyatarken 50-100 mg’lik tek dozdur (1/2-1 tablet). Tabletler yemek arasında veyayemek saati dışında alınıyorsa bir bardak sütle alınmalıdır.PiyeloseptylKapsül: Büyüklerdegünde 4 kez 6 saat ara ile 50-100 mg uygulanır.Komplike olmayan üriner sistemenfeksiyonlarında düşük dozaj ö-nerilir.Çocuklarda 5-7 mg/kg/gün hesabıyladoz dörde bö-lünerek 6 saat ara ile verilir. Tedaviye en az 1 haftaveya idrar steril hale geldikten sonra en az 3 gün devam edilmelidir.uzun süreli supresif tedavi için büyüklerde gece yatarken 50-100mg’lik tek doz; çocuklarda 1 mg/kg/gün’lük dozaj tek veya iki dozda verilir.Yemek arasında veya süt ile alınmalıdır.

Endikasyon: Aterosklerotik hastalık öyküsü olan hastalarda(inmefelç, miyokart enfarktüsü periferik arter hastalığı) ikincilaterosklerotik vasküler olayların (miyokart enfarktüsü, inmefelç ve vaskülernedenli ölüm) önlenmesinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Klopidogrele karşı aşırı duyarlık, peptik ülser veintrakraniyal hemoraji gibi aktif patolojik kanamalar.

Uyarılar: Travma, cerrahi veya diğer patolojik şartlar nedeniyle kanamaartışı riski altında olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Klopidogrelkanama süresini uzatır. Hastalara, klopidogrel aldıkları takdirde kanamanındurdurulmasının normalden daha uzun süre alacağı ve olağan dışı kanamalarıderhal hekimlerine bildirmeleri gerektiği belirtilmelidir. Gebelikte ancakaçıkça endike olduğu takdirde kullanılmalıdır. İlacın emziren kadın için önemidikkate alınarak, emzirmenin ya da ilacın kesilmesi konusunda bir kararavarılmalıdır.

Yan Etkileri: Gastrointestinal hemoraji, intrakraniyal hemoraji, karınağrısı, dispepsi, gastrit, konstipasyon, döküntü görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Asetilsalisilik asitin ve klopidogrelin kronik eşzamanlıuygulamasının güvenli olup olmadığı saptanmamıştır. Heparin ile kombinasyonungüvenirliği saptanmamış olup, eşzamanlı uygulama dikkatle yapılmalıdır.Varfarin ile birlikte uygulanmasının güvenilir olup olmadığı saptanmamıştır.Klopidogrel ve naproksenin eşzamanlı uygulaması gizli gastrointestinal kankaybını artırmıştır.

Doz Önerisi: Önerilen günlük tedavi dozu, günde bir kez, tek dozda 75mg’lik tablettir. Yemeklerle birlikte veya yemek aralarında alınması önerilir.Yaşlı hastalar ve böbrek yetmezliğinde kullanımında doz ayarlanması gerekmez.

<

Kwellada Krem Rinse

Krem aris Permetrin %1 Ambalaj: 120 mL’lik plastik şişe. Kwellada Lotion Losyon Permetrin %5 Ambalaj: 120 mL’lik plastik şişe. Eşdeğeri:

Adepiron

Ampul Adeka Metamizol sodyum Ambalaj: 1 g/2 mLx10 Ampul : 2.5 g/5 mLx5 ampul. Eşdeğeri: AndolorAmpul: 1 g/2 mLx10 ampul(İ.E.Ulagay);Devaljin

Siyafen

Tablet Günsa İbuprofen Ambalaj: 400 mgx30 ve 100 tablet. Eşdeğeri: ArtrilDraje: 400 mgx30 draje(Eczacıbaşı);Biophen Draje: 400 mgx30ve 100 draje(İlsan);Brufen Draje:
Panthec

Enterik Tablet Sanovel Pantoprazol Ambalaj: 40 mgx14 ve 28 tablet. Eşdeğeri: Panto Enterik Kaplı Tablet: 40 mgx14ve 28 tablet(İlsan);Pantpas Enterik

Maksipor

Film Tablet Fako Sefaleksin monohidrat Ambalaj: 500 mgx16 Tablet : : 1 gx10 tablet. Eşdeğeri: SefFilm Tablet: 500 mgx16tablet(Mustafa Nevzat).

Fungizone IV

Enfüzyon BMS Amfoterisin B Ambalaj: 50 mgx1 Flakon ve 10 mL’lik 1çö-zücü ampul. Endikasyon: Spesifikolarak kriptokokkozis (torulozis); Kuzey Amerika blastomikozisi,moniliyazis,

AntiVomit

Ampul IM Deva Trimetobenzamid Ambalaj: 200mg/2 mLx6 ampul. Eşdeğeri: Emedur Ampul: 200 mg/2 mLx 6 ampul(SanofiAventis);Vomet Ampul: 200 mg/2 mLx
Neotalem

Enfüzyon Solüsyonu Atafarm Mitoksantron Ambalaj: 20mg/10 mLx1 flakon. Eşdeğeri: Mitoxantron EbeweFlakon: 20 mg/10 mLx1 flakon(Liba);NovantroneViyal: 20 mg/10 mLx1 viyal(ErKim). Endikasyon:

Locabiotal

İnhaler Servier Fusafungin %1 Ambalaj: 20 mL’lik mikronize Solüsyoniçeren tüplerde, oral ve nazal adaptörlü inhalatö-rüyle birlikte. Endikasyon: Tonsillit, farenjit, rinofarenjit,

DiyetTat

Efervesan Tablet Eczacıbaşı Aspartam Ambalaj: 18 mgx150 ve 400 tablet. Endikasyon: Şekerlidiyabet hastalığı, zayıflama ve şişmanlamayı önleme kürleri gibişeker kullanılması

Avelox

İnfüzyonSolüsyonu Bayer Moksifloksasin Ambalaj: 400 mg/250 mLx1 flakon Avelox Film Tablet Moksifloksasin Ambalaj: 400 mgx7 tablet. Endikasyon: Duyarlı mikroorganizmaların neden

Contramal

Ampul Abdi İbrahim Tramadol Ambalaj: 100 mg/2 mLx5 ampul. Eşdeğeri: Tramadolor Ampul: 100 mg/2 mLx5 ampul(İlsan). Contramal Kapsül Tramadol Ambalaj:

Tetradox

Kapsül Fako Doksisiklin Ambalaj: 100 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: MonodoxKapsül: 100 mgx14 kapsül(Deva). Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu ürogenital, solunum sistemi,yumuşak doku,

Ambreks

Şurup Nobel Ambroksol HCl Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe. Eşdeğeri: AmbrolŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Deva);FluibronŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Santa
Bactroban

Krem GSK Mupirosin 20 mg/g (%2) Ambalaj: 15 gramlık tüp. Bactroban Pomat Mupirosin 20 mg/g (%2) Ambalaj: 10 ve 15

Xyzal

Film Tablet UCB Levosetirizindihidroklorür Ambalaj: 5 mgx20 tablet. Endikasyon: Allerjik rinit (oküler semptomları da içeren mevsimselallerjik rinit dahil), persistan allerjik

Atropin

Ampul Biofarma/Drogsan Atropinsülfat Ambalaj: 0.25 mg/1 mLx10 ve 100 Ampul : 0.50mg/1 mLx10 ve 100 Ampul : 1 mg/1 mLx10

Alujel Forte

Çiğneme Tableti Deva Alüminyum hidroksitkoll 400 mg, magnezyum hidroksit 400 mg, simetikon 20 mg. Ambalaj: 30 tablet. Endikasyon: Gastrit,peptik ülser,

Rinosil

Burun Damlası Akdeniz Fenilefrin 2.5 mg,klorfeniramin maleat 4 mg/ml Ambalaj: 20 mL’lik damlalıklı şişe. Endikasyon: Allerjik kaynaklı saman nezlesi, koriza,

Osteo D

Kapsül Med İlaç Kalsitriol Ambalaj: 0.25µgx30 ve100 Kapsül : : 0.5µgx30 ve100 Kapsül. Eşdeğeri: RocaltrolKapsül: 0.25µgx30 ve 100 Kapsül, 0.5µgx30ve

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir