Ponstan

Şurup

Pfizer

Mefenamik asit

Ambalaj: 50 mg/5 mLx125 mL’lik şişe.

Ponstan Forte

Film Tablet

Mefenamik asit

Ambalaj: 500 mgx20 tablet.

Endikasyon: Hafif veorta şiddetteki kas ağrıları, travmatik ağrılar, diş ağrıları, çeşitlinedenlere bağlı baş ağrıları, ameliyat ve doğum sonu ağrıları vekanser ağrıları; hafif ve orta şiddetteki romatoid artrit ve osteoartrozağrıları; primer dismenore; başka bir pelvis patolojisi olmadığında,rahim içi araç kullanılmasına veya disfonksiyonel nedenlere bağlımenorajide endikedir.

Kontra Endikasyon: Mefenamikasit iltihabi bağırsak hastalıklarında, midebağırsak sistemindeülser yakınması olan hastalarda ve böbrek veya karaciğer yetmezliğiolan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Mefenamik asit kullanımı sonrası nadiren görüldüğübildirilen diyare genellikle tedaviye başlanmasından hemen sonra görülmesinerağmen, devamlı kullanım sırasında aylar sonra da görülebilir. Diyaregörülürse, ilaç hemen kesilmeli ve hasta bir daha mefenamik asit kullanmamalıdır.Mefenamik asit uygulamasının ardından dö-kün-tü görülmesi de ilacın kesilmesiiçin kesin bir neden oluşturur.Gebelikte ancak kesin gereksinme varsa dikkatlekullanılmalıdır. Gebeliğin son dö-neminde ise kullanılmamalıdır.Emziren annelerde önerilmez.

Yan Etkileri: Nadirentrombositopeni bildirilmiştir.Bazı olgularda reversibl hemolitik anemi gelişmiştir.Lö-kopenide bildirilmiştir. Nadiren sersemlik ve uyku hali bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Plazma proteinlerinebağlanan diğer ilaçlarla birlikte kullanımında doz ayarlaması yapılmalıdır.Birlikte antikoagülan ilaç kullanılıyorsa, antikoagülanın dozuazaltılmalıdır.

Doz Önerisi: Ponstan Şurup: 6 aylıktan büyük bebeklerde bö-lünmüş dozlar halinde,vücut ağırlığının kilosu başına 25 mg dozunda kullanılmalıdır.12 yaş altındaki çocuklarda aşağıda belirtilen dozlarda kullanılır: 6 aylıktan 1 yaşına kadar 1 ölçek, 2 yaştan 4 yaşına kadar 2 ölçek,5 yaştan 8 yaşına kadar 3 ölçek, 9 yaştan 12 yaşına kadar 4 ölçek. Budoz gerekirse, günde 3 kereye kadar tekrarlanabilir. Still hastalığıtedavisi dışında, çocuklarda 7 günden uzun süreli kullanımı önerilmez.

SynpitanForte Ampul: 5 IU/1 mLx3 ampul(Deva).

Endikasyon: Doğumda primer ve sekonder ağrızaafı (inersia); geciken doğumda ağrıları başlatmak, gebelik toksikozuve Rh uyuşmazlığında fetusun yaşamı tehlikeye girerse yapay olarakdoğumu başlatmak, fetusun uterus içinde ölümü durumunda gebeliğisonlandırmak, doğum sonrası atonisi ve kanamaları, inkomlet abortus,abortus insipiens ve emziren kadınlarda süt boşaltımını sağlamadaendikedir.

Kontra Endikasyon: Oksitosineaşırı duyarlı kişilerde, uterusun hipertonik fonksiyon bozukluğunda,uterusun yırtılma olasılığı fazla olduğunda (özellikle daha öncesezaryen ameliyatı geçirmiş kadınlarda), total plasenta previa gibivajinal doğumun kontrendike olduğu durumlarda, majör sefalopelvikdisproporsiyonda, fetusun malpozisyonunda, cerrahi girişimin anneve fetusun lehine olduğu durumlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Oksitosin kesinlikle hekimkontrolünde uygulanmalıdır. Ağrı zaafında ve ağır toksemide uzunsüreli olarak kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Fetal bradikardi,neonatal sarılık, postpartum hemoraji, kardiyak aritmi, fatal afibrojenemi,bulantı, kusma, prematür ventriküler kontraksiyonlar ve pelvik hematomgö-rüldüğü bildirilmiştir. Aşırı dozda kullanılmasının uterustahipertonisiteye, spazm ve tetanik kontraksiyonlara hatta rüptüreyol açabildiği rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Oksitosin,sempatomimetik presör aminlerin etkisini artırır. Ağır ve süreklihipertansiyon hatta serebral damar rüptürü gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Ağrı yetersizliğinde dakikada 5-50 damla (500mL’lik %5’lik dekstroz içinde 5 ünite), postpartum atonik kanamalarda5-10 ünite IM veya 500-1000 mL plazma içinde 10-15 ünite, lochiometrada5 ünite ve süt boşaltımında 2 ünite uygulanır.

<

Dervanol

Yara Tozu Kurtsan Bizmut subgallat3.0 g, etakridin laktat 0.1 g, tetrakain HCl 0.1 g Ambalaj: 10 g’lik ambalaj. Endikasyon: Piyodermi,

Univasc

Film Tablet Adeka Möksipril HCl Ambalaj: 7.5 mgx20 Tablet : : 15 mgx20 tablet. Endikasyon: ACEinhibitörüdür. Esansiyel hipertansiyon tedavisinde kullanılır.

Devapen

Flakon IM Deva Penisilin G prokain(kristalize), Penisilin G potasyum (kristalize) Ambalaj: 400.000 Üİ (300.000/100.000 IU)x1 Flakon ve 1 çö-zücü :
Makrosilin

Oral Süspansiyon Atabay Ampisilin trihidrat Ambalaj: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe. Eşdeğeri: AlfasilinOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx80 mL(Fako);Ampisina Oral Süspansiyon: 250

Capsalgine

Pomat Aroma Kapsikum oleoresin1 g, asit salisilik 0.5 g, kafur 2 g, terebentin yağı 4 g, ökaliptusyağı 1 g. Ambalaj:

Nexium

IV Flakon AstraZeneca Esomeparozol Ambalaj: 40 mgx1 flakon. Nexium Film Tablet Esomeparozol Ambalaj: 20 mgx14 Tablet : : 40 mgx14

Ornitop

Film Tablet Toprak Ornidazol Ambalaj: 250 mgx20 tablet. Eşdeğeri: BiteralLak Tablet: 250 mgx20tablet(Roche);Borneral Film Tablet: 250 mgx20 tablet(İlsan);OrnidoneFilm Tablet: 250
İHTAMOL

Merhem Merkez Lab. Etken Madde(ler): İhtamol (İhtiyol) 10 % Piyasa Şekilleri: 20 g’lık tüplerde. Kullanım Şekli: Hergün veya gün aşırı

Roksolit

Film Tablet Eczacıbaşı Roksitromisin Ambalaj: 150 mgx10 Tablet : : 300 mgx 7 tablet. Eşdeğeri: RemoraFilm Tablet: 150 mgx10tablet(Nobel);Ritosin Film

Prednol

krem Mustafa Nevzat Prednasinolonn Ambalaj: %12.5×30 g’lik tüp. Prednol Pomat Prednasinolon Ambalaj: %12.5×30 g’lik tüp. Endikasyon: Kontakt,kronik, allerjik seboreik dermatit;

Fosfokalsiyum

granül Münir Şahin Kalsiyum glukonat0.6 g, kalsiyum laktat 0.2 g, kalsiyum fosfat 0.2 g, D3vitamini0.01 g/ölçek Ambalaj: 75 g’lik şişe.

Xatral

Film Tablet Alfuzosin Ambalaj: 2.5 mgx30 tablet. Xatral XL Denetimli Salım Tableti Alfuzosin Ambalaj: 10 mgx30 tablet. Endikasyon: Benignprostat hiperplazisinin

Diprivan

EnjektablEmülsiyon IV AstraZeneca propofol Ambalaj: 200 mg/20mLx2 ve 5 ampul : : 500 mg/50 mLx1 flakon. Eşdeğeri: PofolEnjektabl Emülsiyon IV:

Sefoksim

Flakon IM/IV Fako Sefotaksim sodyum Ambalaj: 0.5 gx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü : : 1 gx1Flakon ve 4 mL’lik

Andazol

Süspansiyon Biofarma Albendazol Ambalaj: 20 mg/mLx20ml’lik ambalaj. Andazol Film Tablet AlbendazoL Ambalaj: 200 mgx2, 6 ve 40 tablet. Endikasyon: Aşağıdaki
Relokap

Film Tablet Yeni İlaç Naproksensodyum Ambalaj: 275 mgx20 Tablet : : Fort Tablet 550 mgx10 ve 20tablet. Eşdeğeri: aNoxFort Tablet:

Ferro Aroma

Şurup Aroma Ferrik amonyum sitrat Ambalaj: 150 mg/5 mLx150 mL’lik şişe. Endikasyon: Demir gereksinimindekullanılır. Kronik hemoraji, gebelik, menstrüasyondaki fazla kanama,nekahat,

Nüklofer

Tonik Radyum Ferrus amonyak sitrat4.5 g Ambalaj: 180 gramlık şişe. Endikasyon: Bütün demireksikliği anemilerinde, posthemorajik anemiler, gebelik sonrasıhipokromik anemiler, çocuklarda

Omeprazid

Mikropellet Kapsül Nobel omeprazol Ambalaj: 20 mgx14 Kapsül. Eşdeğeri: DemeprazolKapsül: 20 mgx14 kapsül(Deva);ErbolinMikropellet Kap–sül: 20 mgx14kapsül(Biofarma);Omeprol Kapsül: 20 mgx14 kapsül(İlsan);ProsekEnterik

Ferrum Hausman

Ampul IM Abdi İbrahim Ferro III hidroksidpolimaltoz Ambalaj: 200 mg/2 mLx5 ampul. Ferrum Hausman Damla Ferro III hidroksidpolimaltoz Ambalaj: 50

Xylocain

Pompalı Sprey AstraZeneca Lidokain 100 mg/püskürtme Ambalaj: Her ölçülü dozda 10 mg lidokain sağlayan, 500 dozluk,50 mL’lik şişe. Endikasyon: Maksillersinüs

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir