Prednol

krem

Mustafa Nevzat

Prednasinolonn

Ambalaj: %12.5×30 g’lik tüp.

Prednol

Pomat

Prednasinolon

Ambalaj: %12.5×30 g’lik tüp.

Endikasyon: Kontakt,kronik, allerjik seboreik dermatit; numuler akut veya kronik ekzemalar,psö-riazis, anogenital ve senil pruritus, dishidrozis, skozis, nö-rodermatidis,liken ruben planus, kronik liken simpleks, güneş yanıkları, eritrodermilerve bebeklerde gö-rülen pişiklerde endikedir.

Kontra Endikasyon: Canlı virüs aşılarının uygulanması sırasındakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Uzun süreli tedavilerde bebeklik,çocukluk ve gençlik dö-nemlerinde büyüme geriliğine neden olabilirler.Kullanım süresince güneş ışığı ile direkt temas edilmemelidir. Gebeliktetıbbi zorunluluk olmadıkça kullanılmamalıdır; kullanılması gerekiyorsahekim kontrolünde, küçük bir alanda ve kısa süreli kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Nadiren yanma, kaşıntı, cilttetahriş ve/veya kuruluk, folikülit, akneiform, erüpsiyon, deri atrofisi,hiperpigmentasyon, perioral dermatit, allerjik kontakt dermatit,deri maserasyonu ve sekonder enfeksiyon gözlenebilir. Fotosensitiviteyapabilir.

Doz Önerisi: Günde 2-3 kez lezyon üzerine ince bir tabaka halindesürülür.

Prednol

Tablet

Metilprednizolon

Ambalaj: 4 mgx 20 Tablet

: : 16 mgx20 tablet.

Endikasyon: Endojenkortizolün substitüsyonu tedavisinde, hipofizde kortikotropininve keza sürrenal bezinde androjen hormonların süpresyonu tedavisinde,romatizmal hastalıklar, kollajen doku hastalıkları, deri hastalıkları,göz hastalıkları, allerjik reaksiyonlar, solunum sistemi hastalıkları,hematolojik hastalıklar, sinir sistemi hastalıkları, sindirimsistemi hastalıklarında endikedir.

Kontra Endikasyon: Metilprednizolona aşırı duyarlık ve sistemikfungal enfeksiyonlarda kontrendikedir. Yerine koyma ve acil tedavidışında, aşağıdaki durumlarda kortikosteroidlerle genel bir tedaviuygulamasından vazgeçilmelidir: Mide ve bağırsak ülseri, ağır osteoporoz,psikiyatrik anamnez, amip enfeksiyonları, sistemik mikozlar, bulberensefalitikform dışında poliomyelit, dar ve geniş açılı glokomlar, viral kö-kenlihastalıklar, su çiçeği, koruyucu aşılardan yaklaşık 8 hafta öncesive 2 hafta sonrası, BCG aşısından sonra lenfom teşekkül eden olgular.

Uyarılar: Ağır hipertansiyon ve kalp yetmezliği olgularındadikkatli davranılmalıdır. Gebelik sırasında veya gebelik olasılığındaancak kesin bir endikasyon varsa uygulanmalıdır.Kortikosteroidler anne sütünegeçer, bu nedenle emzirme sırasında kullanılmamalı, kullanılmasızorunluysa emzirme kesilmelidir.Çocuklarda endikasyon sıkı kriterlere gö-re konulmalıdır.İlaç kullanımıkesinlikle ani olarak bırakılmamalıdır.

Yan Etkileri: Aydede yüzü,gövdede yağlanma, kas zayıflığı, hipertansiyon, kemiklerde kolaykırılabilme, kan şekerinin yükselmesi, şeker hastalığı, seks hormonlarınınsekresyonunda bozukluklar (adet kanamasının geri kalması, kıllanmanınartması, iktidarsızlık), deride şerit tarzında çizgiler ve kanamalar,akne, dokuda su birikmesi, potasyum atılımının artması, sürrenalkorteksinin inaktivitesi veya atrofisi, kan damarı hastalıkları,mide yakınmaları, mide ülseri, enfeksiyon riskinin artması, vücudunöz savunmasının zayıflaması, yara iyileşmesinin gecikmesi, çocuklardabüyüme bozuklukları, tromboz riskinin artması, göz için basıncınınartması, pankreas iltihabı.

İlaç Etkileşimleri: Aynı zamandakalp glikozidleri uygulanıyorsa potasyum eksikliği nedeniyleglikozid etkisinin artabileceği hesaba katılmalıdır. Salüretiklerlekombine edildiğinde fazla potasyum atılabilir. Glukokortikoidlerantidiyabetik ilaçların kan şekerini düşürücü etkisini azaltabilir,kumarin türevlerinin antikoagülan etkisini hafifletebilirler.Aynı zamanda rifampisin uygulanan hastalarda kortikosteroid etkisininazalabileceği unutulmamalıdır. Salisilatlarla birlikte uygulandığızaman gastrointestinal kanama tehlikesi artabilir.

Doz Önerisi: Neoplastik hastalıklar: Lö-semi ve lenfomalar16-96mg.Nefrotiksendrom: 64-80mg,Alerjikhastalıklar: Bronşiyal astım16-48 mg, alerjik rinit16-48 mg, serum hastalığı 16-48 mg, ilaç alerjileri 80-200 mg, ürtiker32-48 mg, kontakt dermatit 16-48 mg, atopik dermatit16-48 mg,anjiyoödem32-48 mg.Dermatolojik hastalıklar: Pemfigus80-200 mg, büllözherpetiform dermatit 48-96 mg, eritema multiform64-80 mg,eksfoliyatif dermatit64-80 mg, fungoid mikoz48-96mg, şiddetli seboreik dermatit64-80 mg.Oftalmik hastalıklar: Oftalmik herpes zoster16-48mg, ön segment enflamasyonu16-48 mg, üveit ve koroidit16-48 mg, sempatik oftalmi16-48 mg, keratit16-48mg, korioretinit16-48 mg, optik nevrit16-48 mg,iritis ve iridosiklit 16-48 mg. Günlük başlangıç dozları;Endokrin hastalıkları: Adrenokortikal yetmezlik20mg (6 saatte bir), konjenital sürrenal hiperplazi4-16 mg,nonsüpüratif tiroidi16-24 mg,Romatizmal hastalıklarve kollajen doku hastalıkları: Artrit ve osteoartritler8-16 mg, akutromatizmal ateş32-80 mg, akut romatizmal kardit1mg/kg, ankilozan spondilit8-16 mg, akut ve subakut bursit16-24 mg, akut nonspesifik tenosinovit16-32 mg, pilimiyozit32-48 mg, akut gut artriti 16-48 mg, temporal arterit 32-48 mg, poliarterit32-96 mg, sistemik lupus eritematöz.64-200 mg.Solunum sistemi hastalıkları: Semptomatik sarkoidoz32-48mg, Löfler sendromu32-48 mg, aspirasyon pnö-monisi8-24mg, akut ve yaygın tüberküloz48-96 mg.Şiddetli enfeksiyonlar: 32-80 mg.

PrednolA

krem

Prednasinolon ‰125,iyodoklorhidroksikin %3

Ambalaj: 30 g’lik tüp.

PrednolA

Pomat

Prednasinolon%12.5, iyodoklorhidroksikin %3

Ambalaj: 30 g’lik tüp.

Endikasyon: Kortikosteroidlerinlokal kullanılmasını gerektiren bütün deri hastalıklarının kuruve kabuklu şekillerinde, özellikle bakteriyel ya da fungal enfeksiyoneklendiği durumlarda kullanılır. Ayrıca yanıklar, güneş yanıklarıve eritrodermide ancak hekim önerisiyle kullanılmalıdır.

Kontra Endikasyon: Deri tüberkülö-zü ile deri sifilizinde ve canlıvirüs aşılarının (Çiçek vb.) uygulanması sırasında kullanılmamalıdır.Subakutmyelopatik nö-ropatide kullanılmamalıdır. Topikal kortikosteroidler,rozase, akne vulgaris ve perioral dermatitte tek başlarına ciltüzerinde aynı zamanda bakteriyel, fungal veya viral bir enfeksiyonvarlığında kontrendikedir.

Uyarılar: Uzun süreli tedavilerde bebeklik,çocukluk ve gençlik dö-nemlerinde büyüme geriliğine neden olabilirler.Gebelikte tıbbi zorunluluk olmadıkça kul-lanılmamalıdır. Kullanılmasıgerekiyorsa hekim kontrolünde, küçük bir alanda ve kısa süreli kullanılmalıdır.Tedavi süresince güneş ışığı ile direkt temas edilmemelidir.

Yan Etkileri: Nadiren yanma, kaşıntı, cilttetahriş ve/veya kuruluk, folikülit, akneiform, erüpsiyon, deri atrofisi,hiperpigmentasyon, perioral dermatit, alerjik kontakt dermatit, derimaserasyonu ve sekonder enfeksiyon gözlenebilir. Fotosensitiviteyapabilir.

Doz Önerisi: PrednolA Krem: Günde 2-3 kez lokal olarak hastalıklı bölgeye sürülür.

Uyarılar: Aşırı dozlarda alındığında hipervitaminozayol açabileceği unutulmamalıdır. Başka multivitamin içeren preparatlarile birlikte kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Allerjik deri dö-küntüleri, mukozaülserasyonları ve niasine bağlı olarak, nadiren gö-rülebilen sıcaklıkhissi, baygınlık hissi gibi yan etkiler ortaya çıkabilir.

Doz Önerisi: Yetişkinler için, yemeklerle beraber, günde birkez ana öğünle ( kahvaltı hariç) birlikte alınması tavsiye edilir.Pregnacaretok karnına yeterli miktarda sıvıile birlikte alınmalıdır.

<

Kemicetine

Kapsül Carlo Erba Kloramfenikol Ambalaj: 250 mgx24 kapsül. Eşdeğeri: ArmisetinKapsül: 250 mgx24 Kapsül(Günsa). Kemicetine Süspansiyon Kloramfenikol levojir Ambalaj: 125 mg/5

Fluothane

Volatil Sıvı AstraZeneca Halotan Ambalaj: 50 mL’lik şişe. Endikasyon: Cerrahive teşhis amacıyla yapılan her türlü girişimde halotan inhalasyonanestezisi kullanılabilir. Kontra

Etol Fort

Film Tablet Nobel etodolak Ambalaj: 400 mgx28 film tablet. Endikasyon: Akut veuzun süreli kullanımlar için aşağıdaki belirti ve semptomların giderilmesindeendikedir:
Balya

Kapsül SanofiAventis A vitamini7200IU, D vitamini 1000 IU/Kapsül (Balık yağı) Ambalaj: 50 Kapsül. Endikasyon: Bulaşıcıolan ve olmayan hastaların nekahet devrelerinde,

DeNol

Yutma Tableti Eczacıbaşı Kolloidal bizmutsubsitrat Ambalaj: 300 mgx60 tablet. Endikasyon: Mide veduodenum ülserleri, gastrit ve mukozasındaki bakteriyel enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir. Kontra

Zoladex Depot

SC İmplant AstraZeneca Goserelin asetat3.6 mg Ambalaj: Tek dozluk Subtükan İmplant, önceden doldurulmuşenjektör içeren ambalaj. Zoladex LA SC İmplant Goserelin

Cabral

Ampul Dr.F.Frik Feniramidol HCI Ambalaj: 800 mg/3 mLx3 ampul. Cabral Draje Feniramidol HCI Ambalaj: 400mgx24 draje. Endikasyon: Miyorelaksanve analjezik olarak,
İbu-600

Gecikmeli Salım Tableti Yeni İlaç İbuprofen Ambalaj: 600 mgx20 tablet. Endikasyon: Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer nonromatoid (seronegatif)artropatilerin tedavisinde

Cirkulin

Enterik Draje Münir Şahin Kurutulmuş sarımsaktozu 66 mg Ambalaj: 100 draje. Endikasyon: Hipertansiyondaprofilaktik ve spesifik tedaviye yardımcı olarak kullanılır. Yan

Andazol

Süspansiyon Biofarma Albendazol Ambalaj: 20 mg/mLx20ml’lik ambalaj. Andazol Film Tablet AlbendazoL Ambalaj: 200 mgx2, 6 ve 40 tablet. Endikasyon: Aşağıdaki

Teokap SR

Mikropellet Kapsül Nobel Teofilin Ambalaj: 100 mgx30 Kapsül : : 200 mgx30 Kapsül : : 300mgx30 kapsül. Eşdeğeri: TalotrenPellet Kapsül:

Dişinol

Solüsyon Koçak Klorobutanol 2 g,fenol 0.5 g, ess. girofle 3.5 g, alkol 4 g Ambalaj: 10 mL’lik şişe. Endikasyon: Paradentoz,diş

Pomat İchthyol

Pomat Aroma İhtamol %10 Ambalaj: 20 g’lik tüp. Eşdeğeri: İchtioleePomat(Radyum);İhtamol Merhem: (MerkezLab.);Pommade İchthyolePomat(Günsa). Endikasyon: Lokal antiseptikolarak ekzema, fronküloz, psö-riazis ve

Pharmaton

Kapsül Abdiİbrahim Standart Panax ginsengekstresi G15 Pharmaton 40 mg, A vitamini 2667 IU, D3vitamini 200IU, E vitamini 10 mg, B1vitamini

Alfamet

Film Tablet İE Ulagay Metildopa Ambalaj: 250 mgx30 tablet. Endikasyon: Hafif, ortave ağır hipertansiyonda hem yatar ve oturur durumda, hem
Provisc

Viskoelastik Materyal Alcon Sodyum hyaluronat10 mg/ml Ambalaj: 0.40 ve 0.55 mL’lik tek kullanımlık iki ayrı cam enjektörde. Endikasyon: İnsanlarınve hayvanların

Noctissin

Nasal Sprey Assos Desmopressin asetat0.1 mg/doz (10 µg)/mL Ambalaj: 50 dozluk (5 mL) şişe. Endikasyon: Santraldiabetes insipidus ve idrar yoğunlaştırma

GonalF

Ampul Serono Follitrofinalfa Ambalaj: 37.5 IUx1 liyofilize Ampulve 1 çö-zücü Ampul : 75 IU (5.5 µg)x1 liyofilizeAmpul ve 1 çö-zücü

Liberate

Flakon Biem Faktör -ViII Ambalaj: 350 IUx1 Flakon ve 1enjeksiyonluk su ampulü. End.: FaktörVIII eksikliği bulunan (hemofili A) hastalarda kanamalarıntedavisinde

Sulfarhin

Burun Merhemi Santa Farma Efedrin HCI 100 mg,nafazolin HCI 3 mg, antazolin 30 mg, klorobutanol 100 mg, mentol100 mg, ökaliptol

Apikobal

Film Tablet Santa Farma B1vitamini250 mg, B6vitamini 250 mg, B12vitamini 1 mg Ambalaj: 30 ve 50 tablet. Eşdeğeri: Tribeksol Film

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir