Relpax

Film Kaplı Tablet

Pfizer

Eletriptan

Ambalaj: 40 mgx3 tablet

Endikasyon: Auralı veya aurasız migrenin baş ağrısı fazının akuttedavisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Eletriptana karşı aşırı duyarlığı olanlar; ciddikaraciğer bozukluğu veya ciddi böbrek bozukluğu olan hastalar; orta derecedeciddi veya ciddi hipertansiyonu olan ya da tedavi edilmeyen hafif hipertansiyonuolan hastalar; iskemik kalp hastalıkları da dahil olmak üzere, bildirilmişkoroner kalp hastalığı olan, iskemik kalp hastalığı veya prinzmetal anjinanınobjektif veya subjektif semptomları olan hastalar; belirgin aritmisi veya kalpyetmezliği olanlar; periferik vasküler hastalığı olanlar; geçmişinde serebrovaskülerhasar veya geçici iskemik atak olan hastalar; eletriptan tedavisinden 24 saatönce veya sonra uygulanan ergotamin veya ergotamin türevleri (metiserjitdahil); eletriptan ile birlikte diğer 5-HT1reseptör agonistiuygulaması.

Uyarılar: Eletriptan güçlü CYP3A4 inhibitörleri [(örneğinketokonazol, itrakonazol, eritromisin, klaritromisin, josamisin) ve proteazinhibitörleri (ritonavir, indinavir ve nelfinavir)] ile birliktekullanılmamalıdır. Eletriptan göğüs ağrısı, sıkışması gibi, şiddetli olabilenve boğaza doğru yayılabilen geçici semptomlara neden olabilir. Bu türsemptomların iskemik kalp rahatsızlığını düşündürdüğü durumlarda, başka birdoz alınmamalı ve gerekli değerlendirme yapılmalıdır. Tanımlanmamış kardiyakhastalığı olabilecek hastalarda veya koroner arter hastalığı riski taşıyanhastalarda (örneğin hipertansiyonlu, diyabetli hastalar, sigara içenler,nikotin substitüsyon tedavisi görenler, 40 yaşın üzerindeki erkekler, menopozsonrası dönemde bulunan kadınlar ve ailesinde koroner arter hastalığı hikayesibulunanlar) eletriptan ön değerlendirme yapılmaksızın verilmemelidir. Gebelikdöneminde sadece açıkça gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Emzirenkadınlarda eletriptan uygulamasına dikkat edilmelidir. Çocuğun ilaca maruzkalmasının en aza indirgenebilmesi için tedaviden sonraki 24 saatteemzirmeden kaçınılmalıdır. Migren veya eletriptan tedavisi bazı hastalardauyuklamaya veya sersemliğe yol açabilir. Hastalara migren atakları sırasında veilaç kullanımının ardından, araba kullanma gibi kompleks işleri yapmayetilerini değerlendirmeleri tavsiye edilmelidir.

Yan Etkileri: En sık gözlenen yan etkiler; halsizlik, uyku hali, sersemlikve bulantıdır.

İlaç Etkileşimleri: Ketokonazol, itrakonazol, eritromisin, klaritromisin,josamisin ve proteaz inhibitörleri (örneğin: ritonavir, indinavir venelfinavir) gibi güçlü CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır.Ergotamin içeren veya ergo tipi ilaçların (ör: dihidroergotamin), eletriptanalımından sonraki 24 saat içinde uygulanmaması tavsiye edilir.

Doz Önerisi: Relpax, migren ağrılarının başlangıcında mümkün olduğu kadarçabuk alınmalıdır, fakat migren atağı süresince daha sonraki bir dö-nemde alındığındada etkili olur. Aura fazında alındığındaRelpax’ın migrenağrısını önlediği gösterilmemiştir, dolayısıylaRelpaxsadecemigrenin baş ağrısı fazında alınmalıdır.Relpaxtabletprofilaktik amaçla kullanılmamalıdır. Tabletler su ile bütün olarakyutulmalıdır.Yetişkinler (18-65 yaş): Tavsiye edilen başlangıç dozu 40 mg’dir. Eğer başlangıçdozuna cevap oluştuktan sonra baş ağrısı 24 saat içerisinde yeniden ortayaçıkarsa, aynı güçte ek bir doz olarakRelpaxalınmasının, nüks tedavisi için etkili olduğugösterilmiştir. Eğer ikinci bir doza ihtiyaç duyuluyorsa, bu doz ilk dozunalınımını takip eden 2 saat içerisinde alınmamalıdır.

<

Patanol

Oftalmik Solüsyon Alcon Olopatadin Ambalaj: %0.1×5 mL’lik plastik droptainer şişe. Endikasyon: Allerjikkonjunktivit sonucu ortaya çıkan belirti ve semptomlarının tedavisindeendikedir. Kontra

Maksipor

Film Tablet Fako Sefaleksin monohidrat Ambalaj: 500 mgx16 Tablet : : 1 gx10 tablet. Eşdeğeri: SefFilm Tablet: 500 mgx16tablet(Mustafa Nevzat).

AUGMENTIN ES

Süspansiyon GlaxoSmithKline Etken Madde(ler): Amoksisilin trihidrat 600 mg/5 ml, Potasyum klavulanat 42.5 mg/5 ml Piyasa Şekilleri: 100 ml’lik cam şişelerde.
Psoderm

Merhem İlsan Klobetazol 17-propionat‰0.5 Ambalaj: 25 g’lik tüp. Eşdeğeri: DermovateMerhem: %0.05×25 g(GSK);Psovate Merhem: %0.05×25 g(Kurtsan). Psoderm Saç Losyonu Klobetazol 17-propionat‰0.5

Oksinazal

Burun Spreyi Eczacıbaşı Oksimetazolin HCl Ambalaj: 0.5 mg/mLx10 mL’lik (200 doz) ambalaj. Eşdeğeri: BurazinBurun Spreyi: 0.5mg/mLx10 mL(Kurtsan);İliadin Sprey: 0.5 mg/mLx10

Erbolin

Mikropellet Kapsül Biofarma omeprazol Ambalaj: 20 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: DemeprazolKapsül: 20 mgx14 kapsül(Deva);OmeprazidMikropellet Kapsül: 20 mgx14kapsül(Nobel);Omeprol Kapsül: 20 mgx14 kapsül(İlsan);ProsekEnterik

Mivacron

Enjektabl GSK Mivakuryum klorür Ambalaj: 10 mg/5 mLx5 Ampul : : 20 mg/10 mLx5 ampul. Endikasyon: Genelanesteziye ek olarak trakeal
Liquifilm Tears

Solüsyon Abdiİbrahim Polivinil alkol%1.4 Ambalaj: 15 mL’lik ambalaj. Endikasyon: Suni gözyaşıolarak kullanılır. Doz Önerisi: Gereksinime gö-re günde 1 damla kullanılır.

Cortimycine

Göz Pomadı Abdiİbrahim Hidrokortizon asetat Ambalaj: 50 mg/5 g’lik özel kanüllü tüp. Endikasyon: Palpebralve bulber konjunktiva, bahar aylarında gö-rülen alerjik

Cardioket

İnfüzyon Solüsyonu Adeka İzosorbit dinitrat‰1 Ambalaj: 10 mLx10 Ampul. Cardioket5 Sublingual Tablet İzosorbit dinitrat Ambalaj: 5 mgx40 tablet. Cardioket Retard

Taxol

Enjektabl Solüsyon BMS Paklitaksel Ambalaj: 30 mg/5 mLx1 Flakon : : 100 mg/17 mLx1 Flakon. Eşdeğeri: Anzatax Enjektabl Solüsyon: 30

Allergodil

Nazal Sprey İE Ulagay azelastin HCI 0.14mg/doz Ambalaj: 10 mL’lik cam şişe. Endikasyon: Mevsimşartlarına bağlı alerjik rinit ve yıl boyunca

Lithuril

Kapsül Koçak Lityum karbonat Ambalaj: 300 mgx100 kapsül. Endikasyon: Manikdepresif hastalık ve maninin profilaksi ve tedavisinde, rekürentdepresyonun sürek tedavisinde endikedir.

Flutans

Kapsül Drogsan İndapamid Ambalaj: 2.5 mgx30 kapsül. Eşdeğeri: Fludex Draje: 2.5 mgx30draje(Servier);Fludin Tablet: 2.5 mgx30tablet(Saba);Flupamid Kaplı Tablet: 2.5 mgx30tablet(Sanovel);İndamid Kapsül:
Forsef

Flakon IM, IV Bilim Seftriakson disodyum Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL’lik%1 lidokain ampulü : : 1 g

Ephedrin Palmer

Tablet Palmer Efedrin HCI Ambalaj: 50 mgx20 tablet. Eşdeğeri: EfedrinArsan Tablet: 50 mgx20tablet(Hüsnü Arsan). Endikasyon: Astım vekronik bronşite bağlı nefes

Thyromazol

Tablet Abdiİbrahim Metimazol Ambalaj: 5 mgx100 tablet. Endikasyon: Basedowhastalığı, hipertiroidi operasyonlarına hazırlık, radyoiyot tedavisindensonra, çocukluk çağındaki hipertiroidi ve diğer hipertiroidi

Novosef

Flakon IM, IV Eczacıbaşı Seftriakson disodyum Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL’lik %1 lidokain ampulü : : 1

Surgam

Supozituvar SanofiAventis Tiaprofenik asit Ambalaj: 300 mgx6 supozituvar. Surgam Tablet Tiaprofenik asit Ambalaj: 300 mgx30 tablet. Surgam Retard Tablet Tiaprofenik

Semprex

Kapsül GSK Akrivastin Ambalaj: 8 mgx30 kapsül. Endikasyon: Samannezlesi dahil alerjik nezlenin, kronik idiyopatik ürtiker, semptomatikdermografizm, kolinerjik ürtiker, idiyopatik soğuk

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir