Remeron

Film Tablet

Organon

Mirtazepin

Ambalaj: 30 mgx14 tablet.

Remeron

Oral Süspansiyon

Mirtazepin 15 mg/mL

Ambalaj: 15 mg/mLx66 mL.

Endikasyon: Majördepresyon olgularının tedavisinde kullanılabilir. Anhedoni,psikomotor inhibisyon, uyku düzeninde bozulma (erken uyanma) vekilo kaybı gibi semptomların varlığı pozitif yanıt alma şansınıartırabilir. Diğer semptomlar ilgi kaybı, intihar fikri, ruh halideğişikliğidir (akşamları sabaha oranla daha iyi).

Kontra Endikasyon: Mirtazepine aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.

Uyarılar: Antidepresanların çoğu ile yapılan tedavi sırasındagenelde granülositopeni ya da agrakinositoz şeklinde kendinigösteren kemik iliği depresyonu bildirilmiştir. Aşağıdaki hastalıklardadoz dikkatle uygulanmalı ve hasta düzenli olarak izlenmelidir: Epilepsi ve organik beyin sendromu (klinik deneyler sonucunda mirtazepinile tedavi gö-ren hastalarda ataklar nadiren gö-rülmektedir); hepatikveya renal yetmezlik; ileti bozukluğu, anjina pektoris ve yakın zamandageçirilmiş miyokard enfarktüsü gibi kalp hastalıkları (normal önlemleralınmalı ve birlikte kullanılan ilaçlar dikkatle uygulanmalıdır);düşük kan basıncı. Gebelerde sadece kesin gerek duyuluyorsa kullanılmalıdır.Emziren kadınlarda önerilmez. Mirtazepin konsantrasyon ve uyanıklıkdurumunu bozabilir. Antidepresan tedavisi gö-ren hastalar arabasürme ve makine kullanma gibi tehlike potansiyeli olan ve uyanıklıkve konsantrasyon gerektiren işler yapmaktan kaçınmalıdır.

Yan Etkileri: İştah ve kilo artışı, uyuklama/sedasyongörülebilir. Ortostatik hipotansiyon, mani, konvülziyon atakları,tremor, miyoklonüs, ödem ve ödeme bağlı kilo artışı, akut kemik iliğidepresyonu (eozinofili, aplastik anemi, trombositopeni, granülositopeni),enzim düzeylerinde artış, serum tran-saminaz aktivitelerinde artış,deri dö-küntüsü nadiren görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Alkolün santral sinir sistemini baskılayıcı etkisiniartırabilir. MAO inhibitörleriyle birlikte veya bu ajanlarla tedavininkesilmesinden sonraki iki hafta içinde kullanılmamalıdır. Benzodiyazepinlerinsedatif etkilerini artırabilir.

Doz Önerisi: Tabletler bir miktar sıvıyla yutularak alınmalı,çiğnenmemelidir. Oral solüsyon ağız yoluyla, tercihen su veya alkolsüz birmeşrubat içeren bir fincan veya bardak içerisinde alınmalıdır. Yetişkinlerdetedavinin başlangıç dozu günde 15 mg’dir. Optimal klinik yanıtınalınabilmesi için genelde dozun artırılması gerekir. Efektif günlükdoz genelde 15 ile 45 mg arasındadır.Remerongün içindeeşit olarak bö-lünmüş dozlarda bir sabah ve bir akşam verilebilir. Tedavi4-6 ay boyunca ve semptomlar tamamen ortadan kalkıncaya değin sürdürülmelidir.Daha sonra tedavi dozu giderek azaltılarak kesilebilir. Uygundoz verildiğinde tedaviye 2-4 hafta içinde olumlu yanıt alınabilir.

<

Kerasal

Pomat Orva Salisilik asit 0.05g (%5), üre (karbamid) 0.1 g (%10)/g Ambalaj: 50 g’lik tüp. Kerasal Forte Pomat Salisilik asit

Kolsin

Draje İ.E.Ulagay Kolşisin Ambalaj: 0.5 mgx60 draje. Endikasyon: Akut ve kronikgut (damla) hastalığı, ailevi akdeniz ateşi tedavisi ve Behçetsendromuna yardımcı

Synergon

Ampul Biofarma Progesteron 10 mg,follikulin 1 mg Ambalaj: 1 mLx2 ampul. Endikasyon: Premenstrüelsendrom, menstrüel düzensizlik, iyicil mastopatiler, premenopoz,menopoz ve luteal
Hyzaar

Film Tablet MSD Losartan potasyum50 mg, hidroklorotiyazit 12.5 mg Ambalaj: 28 Tablet. Eşdeğeri: EklipsPlus Film Tablet: 28tablet(Sanovel);SarvastanFilm Tablet: 28tablet(Eczacıbaşı). Hyzaar

Gliben

Tablet Nobel glibenklamid Ambalaj: 5 mgx100 tablet. Eşdeğeri: DianormTablet: 5 mgx100 tablet(Koçak). Endikasyon: Genelolarak 40 yaşından sonraki olgun tip diyabetin

Vincristini PCH

Flakon IV Med İlaç Vinkristin sülfat Ambalaj: 2 mg/2 mLx1 flakon. Eşdeğeri: Vincristine Sülfate DBL Enjektabl Solüsyon: 2 mg/2 mLx1

Neolet

Pastil Eczacıbaşı Tirotrisin 2 mg,ökaliptus yağı 2.5 mg, peppermint yağı 2.5 mg. Ambalaj: 20 pastil. Endikasyon: Antiseptiketkilidir. Tonsillit, glossit, farenjit,
Gefulvin Fort

Tablet SanofiAventis Griseofulvin Ambalaj: 500 mgx30 tablet. Endikasyon: Topikaltedavinin uygun gö-rülmediği veya başarısız kaldığı deri, saçlıderi, saç ve tırnakların mantar

Lipofen SR

Mikropellet Kapsül Nobel Fenofibrat Ambalaj: 250 mgx20 kapsül. Endikasyon: Diyet ilekontrol altına alınamayan hiperlipoproteinemi durumlarındafenofibrat, artmış serum kolesterol ve trigliserid

Combicid

Flakon IM Bilim Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum Ambalaj: 250 mg (250 mg/125mg)x1 Flakon ve ‰5’lik lidokain 0.8mL’lik çö-zücü : : 500

Neotalem

Enfüzyon Solüsyonu Atafarm Mitoksantron Ambalaj: 20mg/10 mLx1 flakon. Eşdeğeri: Mitoxantron EbeweFlakon: 20 mg/10 mLx1 flakon(Liba);NovantroneViyal: 20 mg/10 mLx1 viyal(ErKim). Endikasyon:

Duovisc

Viskoelastik Sistem Alcon Ambalaj: Duovisc Viskoelastik Sistem; 0.40 mLProvisc/ 0.35mLViscoatve 0.55 mLProvisc/ 0.50 mLViscoat’tan oluşan iki ayrı kombinasyon halinde bulunan

Convulex

Kapsül Liba Valproik asit Ambalaj: 150 mgx60 Kapsül : 300 mgx60 Kapsül : 500mgx60 kapsül. Convulex Pediyatrik Şurup Sodyum valproat

Cardioket

İnfüzyon Solüsyonu Adeka İzosorbit dinitrat‰1 Ambalaj: 10 mLx10 Ampul. Cardioket5 Sublingual Tablet İzosorbit dinitrat Ambalaj: 5 mgx40 tablet. Cardioket Retard

Luminal

Tablet Bayer Fenobarbital Ambalaj: 100 mgx10 tablet. Luminaletten Tablet Fenobarbital Ambalaj: 15 mgx30 tablet. Endikasyon: Status epileptikus,epilepsi, kalp enfarktüsü, eklampsi
Lopermid

Tablet Saba Loperamid HCI Ambalaj: 2 mgx40 tablet. Endikasyon: Akut nonspesifikdiyare ve iltihabi bağırsak hastalıklarıyla ilgili kronik diyarelerinsemptomatik tedavisinde endikedir.

Maliasin

Draje Abbott Barbeksaklon Ambalaj: 25mgx50 draje : : 100 mgx50 draje. Endikasyon: Grandmalepilepsiler, özellikle uyanık tipte, tek başına veya petitmal

Meneklin

Ampul IM/IV TümEkip Klindamisin fosfat Ambalaj: 300mg/2 mLx1 Ampul : : 600 mg/4 mLx1 ampul. Eşdeğeri: CleocinFosfat Ampul: 300 mg/2

Alphagan

Göz Damlası Abdi İbrahim Brimonidin Ambalaj: %0.2×5 mL’lik şişe. Endikasyon: Açık açılı glokom veya oküler hipertansiyonu olanhastalarda göziçi basıncını düşürmek

Carovit

Yumuşak Kapsül Koçak bKaroten 20 mg(=26000 IU A vitamini) Ambalaj: 30 ve 100 yumuşak kapsül. Endikasyon: Bir provitaminA olanbkaroten, kerotenoidleriçinde

VitPso

Jel Orva 8-Metoksipsoralen Ambalaj: %0.1: 50 g’lik şişe : : %1: 50 g’lik şişe. Endikasyon: Psöriazis,vitiligo, palmoplantar püstülozis, mikozis fungoides,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir