Remicade

Flakon

ScheringPlough

İnfliksimab

Ambalaj: 100 mgx1 flakon

Endikasyon: Romatoid artrit bulgu ve semptomların azaltılması,yapısal eklem harabiyetinin (erozyonlar ve eklem aralığında daralma)önlenmesi, metotreksat tedavisine karşın hastalığı aktif olan kişilerdekifiziksel fonksiyonların geliştirilmesi ile kortikosteroid ve immünosupresanilaçlarla konvansiyonel tedaviyi yeterli sürede ve tam olarak aldıklarıhalde yarar görmeyenler ya da bu tedavileri tolere etmeyen veya tedavilerinuygulanmasının kontrendike olduğu aktif ve şiddetli Crohn Hastalığı’nın tedavisinde,uygun ve tam olarak uygulanan konvansiyonel tedaviye rağmen (antibiyotikler,drenaj, immünosüpresan ilaçlar) yanıt alınamayan, fistül gelişimi olan Crohnhastalarının tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: İnfliksimab ya da mürin proteinlerine karşı bilinen biraşırı duyarlığı olan hastalara verilmemelidir. Sepsisli hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: İnfliksimab tedavisinde akut enfüzyon etkileri vegecikmiş aşırı duyarlılık reaksiyonu görülmüştür. Hastalara, herhangi birgecikmiş advers olay gelişmesi durumunda, derhal doktora başvurmaları öğütlenmelidir.İnfliksimabın, normal immün yanıtları etkileme ve hastayı fırsatçıenfeksiyonlara karşı predispoze edebilme olasılığı bulunmaktadır. Gebekadınlara, ancak kesinlikle ihtiyaç görüldüğünde verilmelidir. Birçok maddeninve immünglobülinlerin insan sütüne geçmesi nedeniyle ve anne sütü ile beslenenbebeklerde advers reaksiyon potansiyeli nedeniyle, ilacın anne için taşıdığıönem dikkate alınarak, infliksimab tedavisinden sonra en az altı ay süre ileemzirmeye ara verilmesi kararı verilmelidir.

Yan Etkileri: Viral enfeksiyon (örn. influenza, herpes infeksiyonları),ateş, baş ağrısı, vertigo/sersemlik, yüzde kızarmalar, üst solunum yoluenfeksiyonu, alt solunum yolu enfeksiyonu (örn. bronşit, pnömoni), dispne,sinüzit, bulantı, diyare, abdominal ağrı, dispepsi, anormal karaciğerfonksiyonları, döküntüler, kaşıntı, ürtiker, terlemede artış, deri kuruluğu,bitkinlik, göğüs ağrısı görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Metotreksat, azatiyoprin ya da 6-merkaptopürin ile eşzamanlı olarak uygulandığında, infliksimaba karşı antikor gelişmesinin azaldığıgösterilmiştir; bu durum kortikosteroidler ile birlikte kullanımda geçerlideğildir. Diğer immünosupresif ilaçların olası etkileri ya da bu ajanlarıninfliksimab farmakokinetiği üzerindeki etkilerine ilişkin başka hiçbir veribulunmamaktadır.

Doz Önerisi: Erişkinlerde intravenöz kullanım içindir.Remicadetedavisi,romatoid artrit ya da enflamatuvar bağırsak hastalığı tanı ve tedavisindeuzmanlaşmış, deneyim sahibi doktorların gözetiminde uygulanmalıdır.Remicadeuygulanantüm hastalar, enfüzyon sonrasında yan etkiler açısından en az 1 saat gözlemaltında tutulmalıdır.RomatoidArtrit: Başlangıçta, 2 saatlik birsüre boyunca 3 mg/kg dozunda intravenöz enfüzyon; ilk enfüzyondan 2 ve 6 haftasonra 3 mg/kg dozlarında intravenöz enfüzyon ve bundan sonra 8 haftada bir aynıdozda enfüzyonlar şeklinde uygulanır. Tedavinin 22. haftasından sonra doz, eğergerekirse, 10 mg/kg’ye kadar artırılabilir.Remicade,metotreksat ile kombinasyon halinde verilmelidir.Orta Dereceli ve Şiddetli Crohn Hastalığı: Konvansiyonel tedaviye yetersiz yanıt alınan hastalardaorta ile şiddetli hastalık aktivitesinin tedavisinde 2 saat süreyle 5 mg/kg tekintravenöz enfüzyon.FistülizanCrohn hastalığı: Crohn hastalığındakifistüllerin tedavisinde, başlangıçta, 2 saatlik bir süre boyunca 5 mg/kg dozundaintravenöz enfüzyon ve bu enfüzyondan 2 ve 6 hafta sonra 5 mg/kg dozunda ekenfüzyonlar.Crohn hastalığı veRomatoid Artrit’te tedavinin tekrarlanması: Romatoid artritte, her sekiz haftada bir uygulanan tekrartedavilerinin güvenilir ve etkin olduğu belirlenmiştir. Crohn hastalığında,bulgu ve semptomların tekrarlaması durumunda,Remicadesonenfüzyonu izleyen 14 hafta içinde, tekrar uygulanabilir.

<

Miambutol

Tablet Koçak Etambutol HCI Ambalaj: 500 mgx50 Tablet. Eşdeğeri: TambutolTablet: 500 mgx50 tablet(Atabay). Endikasyon: Akciğertüberkülozunun tedavisinde endikedir. Bu tedavide, genelliklebir

Estracyt

Flakon Pfizer Estramustin fosfatmetilglukamin Ambalaj: 300 mgx10 Flakon ve 10 çö-zücüampul. Estracyt Kapsül Estramustin fosfatsodyum Ambalaj: 140 mgx100 kapsül. Endikasyon:

Bevitab

Film Tablet Koçak B1vitamini250 mg, B6vitamini 250 mg Ambalaj: 30 ve 50 tablet. Eşdeğeri: BenexolLak Tablet: 50 lak Tablet(Roche);BenoralFilm Tablet:
Furazol

Kulak Damlası Akdeniz Nitrofurazon ‰2 Ambalaj: 20 mL’lik şişe. Endikasyon: Bakteriyelotitis eksterna tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Cerrahigirişimin gerektiği kolesteatoma olgularında

Hismen

Tablet M. Nevzat Loratadin Ambalaj: 10 mgx10 tablet. Eşdeğeri: AlarinTablet: 10 mgx10 tablet(Biofarma);ClaritineTablet: 10 mgx10 tablet(ScheringPlough);LorantisTablet: 10 mgx10 tablet(Yeni İlaç);LoritineTablet:

Emadine

Oftalmik Solüsyon Liba Emedastin difumarat%0.0884 (=%0.05 emedastin) Ambalaj: 5 mL’lik DropTainer plastikşişelerde. Endikasyon: Mevsimselallerjik konjunktivitin semptomatik tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon:

Konveril Plus

Tablet Enalapril maleat20 mg, hidroklorotiyazit 12.5 mg Ambalaj: 20 tablet. Endikasyon: Enalaprilve hidroklorotiyazit kombinasyonu tedavisinin uygun olduğuhipertansif hastaların tedavisinde kullanılır.
Opraks

Film Tablet Toprak Naproksen sodyum Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 Tablet : : Fort filmTablet 550 mgx10 ve 20 tablet.

LidCare

Solüsyon NovartisOphtalmics Disodyum edetat ‰1,borik asit %1.49, boraks ‰33, polisorbat %2, miranol 2 MCT mod %5, propilenglikol%1.93, PHMB %0.0002, saf

Dideral

Tablet SanofiAventis propranolol HCI Ambalaj: 40 mgx50 tablet. Endikasyon: Esansiyelve renal hipertansiyonun kontrolünde, anjina pektorisin tedavisinde,akut miyokard enfarktüsü sonrasında uzun

Tribudat

Tablet Berksam Trimebutin maleat Ambalaj: 100 mgx40 tablet : : Forte Tablet 200 mgx20 tablet. Eşdeğeri: DebridatTablet: 100 mgx40 tablet;

Seldiyet

Tuz Koçak Potasyum klorür 70mg, amonyum klorür 28 g, magnezyum oksit 1 g, glutamik asit 1 g Ambalaj: 100 g’lik

Dermatol

Yara Tozu MerkezLab. Bizmut subgallat Ambalaj: 7 g’lik ambalaj. Endikasyon: Piyodermi, vulgar, bulaşıcı akne ve ekzema, sulananyanıklar, pişikler ve cilt

Clozol

Pomat İlsan Klotrimazol Ambalaj: 30 mg/gxg’lik tüp. Endikasyon: Dermatofitler,mayalar, küfler, vb.ne karşı in vitro ve in vivo olarak geniş spektrumluantimikotik

Reflor

Kapsül SanofiAventis Saccharomyces boulardii Ambalaj: 250 mgx10 Kapsül. Reflor Saşe Saccharomyces boulardii Ambalaj: 250 mgx10 saşe. Endikasyon: Enfeksiyözve nonspesifik ishallerin
Arava

Film Tablet SanofiAventis Leflunomid Ambalaj: 10 mgx30 tablet : 20 mgx30 tablet : 100 mgx3tablet. Endikasyon: Aktif romatoid artriti olan

Omeksin

Şurup Saba Bromheksin HCI Ambalaj: 4 mg/5 mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: BromekŞurup: 4 mg/5 mLx100 mL(Koçak). omeksin Tablet Bromheksin HCI

İnflased

Göz Damlası Bilim Diklofenak sodyum Ambalaj: 1 mg/mLx5 mL’lik damlalıklıplastik şişe. Eşdeğeri: VoltarenOphta Göz Damlası: 1mg/mLx5 mL(Novartis Ophtalmics). Endikasyon: Kataraktoperasyonlarının

Pimafucin

Deri Pomadı Santa Farma Pimarisin Ambalaj: 20 mg/gx15 g’lik tüp. Endikasyon: Cilt vetırnaklarda, baştaCandidaalbicansolmak üzere, çeşitli mikotikorganizmaların neden olduğu akut

Radyocodin

Şurup Radyum Gliseril gayakolat100 mg, dekstrometorfan HBr 15 mg, efedrin 15 mg Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Endikasyon: Soğuk algınlığı, gripten

Cycladol

Tablet İ.E. Ulagay Piroksikambsiklodekstrin Ambalaj: 20 mgx20 tablet. Endikasyon: Hastanınnormal aktivitesini ciddi olarak etkileyebilen ağrılı semptomlarıolan romatizmal ve/veya enflamatuvar rahatsızlıkların

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir