Reminyl

Film Tablet

JanssenCilag

Galantamin

Ambalaj: 4 mgx14 tablet

: : 8 mgx14 ve 56 tablet.

Reminyl

Oral Süspansiyon

Galantamin

Ambalaj: 4 mg/mLx100 mL.

End.: Hafif veorta derecede şiddetli Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde veserebrovasküler hastalık ile ilişkili hafif ve orta derecede şiddetli Alzheimertipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Galantamine karşı bilinen aşırı duyarlığı olan hastalaraverilmemelidir. Ciddi karaciğer yetersizliği olan ve ciddi böbrekyetersizliği olan hastalarda kullanımıyla ilgili bir bilgi olmadığından, butür popülasyonlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Alzheimer hastaları kilo kaybederler. Bu hastalarıntedavisi sırasında kilo kaybı görülür. Tedavi sırasında hastanın kilosuizlenmelidir. Peptik ülser oluşma riski yüksek hastalar, örn. öyküsünde ülserhastalığı olanlar ya da bu türlü tablolara predispozisyon gösterenlerizlenmelidir. Kolinomimetik aktiviteleri nedeniyle kolinomimetik ajanlar,öyküsünde şiddetli astma ya da obstrüktif pulmoner hastalığı bulunan hastalarareçete edilirken dikkatli olunmalıdır. Üriner çıkış obstrüksiyonu olan ya dageçirdikleri mesane operasyonu sonrasında nekahat döneminde bulunan hastalardagalantamin kullanımı önerilmemektedir. Gebelikte yalnızca potansiyel yararları,fetus üzerindeki potansiyel riski haklı çıkarıyor ise kullanılmalıdır. Galantaminkullanan kadınlar bebeklerini emzirmemelidirler. Galantamin, baş dönmesi veuykuya eğilime neden olabilir. Bu durum ise özellikle tedavi başlangıcındansonraki ilk haftalarda araba ve makine kullanma yeteneğini etkileyebilir.

Yan Etkileri: Bulantı,kusma, diyare, abdominal ağrı, dispepsi, anoreksi, bitkinlik, baş dönmesi,baş ağrısı, somnolans ve kilo kaybı görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Diğerkolinomimetikler ile birlikte verilmemelidir. Galantamin antikolinerjikilaçların etkilerini antagonize eder. Bir kolinomimetik olarak galantamin,anestezi sırasında süksinilkolin tipi kas relaksasyonunu olasılıklaabartılı hale getirecektir.

Doz Önerisi: Günde iki kez, tercihen sabah ve akşam öğünleri ilebirlikte alınmalıdır. Önerilen başlangıç dozu 4 hafta süreyle 8 mg/gündür(günde iki kez 4 mg). Sürek dozu başlangıçta 16 mg/gündür (günde iki kez 8 mg)ve hastalara en az 4 hafta süreyle 16 mg/gün sürek dozu verilmelidir.

<

Vincristine Sülfat

Flakon IV Medİlaç Vinkristin sülfat Ambalaj: 1 mgx1 flakon. Eşdeğeri: VincristineFlakon: 1 mgx1 Flakon(Atafarm). Endikasyon: Akut lö-semilerintedavisinde endikedir. Diğer onkolitik

Klaromin

Film Tablet Eczacıbaşı Klaritromisin Ambalaj: 250 mgx14 Tablet : : 500 mgx14 tablet. Eşdeğeri: ClaricideFilm Tablet: 250 mgx14Tablet, 500 mgx14

Biokadin

Standardize Solüsyon Kansuk Polividon iyot Ambalaj: %10×30, 100, 250, 500 ve 1000 mL’lik polietilen şişe. Eşdeğeri: Batticon Antiseptik Solüsyon: %10×30,
Xalacom

Göz Damlası Pfizer Latanoprost 50 µg,timolol 5 mg/mL. (1 damla yaklaşık olarak 1.5 µg latanoprost ve 150 µg timololiçerir.) Ambalaj:

Gopten

Kapsül Abbott Trandolapril Ambalaj: 0.5 mgx20 Kapsül : 2 mgx28kapsül. Endikasyon: ACEinhibitörü olarak esansiyel hipertansiyonun tüm evrelerinde gerekmonoterapi, gerekse diğer

Nitroderm TTS

Flaster NovartisPharma Nitrogliserin Ambalaj: TTs5 25 mgx5 ve 30 flaster : : TTs10 50mgx5 ve 30 flaster. Endikasyon: Anjinapektoriste tek

Prograf

Enfüzyon Solüsyonu Eczacıbaşı Takrolimus Ambalaj: 5 mg/1 mLx10 ampul. Prograf Kapsül Takrolimus Ambalaj: 1 mgx50 Kapsül : : 5 mgx50
Amoksilin

Kapsül Nobel Amoksisilin Ambalaj: 500 mgx16 kapsül. Eşdeğeri : AlfoxilTablet: 500 mgx16 Tablet(Abfar);Amoksina Tablet: 500 mgx16 Tablet(MustafaNevzat);AtoksilinTablet: 500 mgx16 Tablet(Atabay);DemoksilTablet:

Brevibloc

IV Flakon EczacıbaşıBaxter Esmolol HCl Ambalaj: 100 mg/10 mLx1 flakon. Brevibloc Premiks Enfüzyon Solüsyonu Esmolol HCl Ambalaj: 2.5 g/250 mLx1

Leukeran

Tablet GSK Klorambusil BP Ambalaj: 2 mgx25 Tablet : : 5 mgx25 Tablet. Endikasyon: Hodgkinhastalığı, nonHodgkin lenfomanın belirli şekilleri, kronik

Panadol

Film Tablet GSK Parasetamol Ambalaj: 500mgx30 tablet. Eşdeğeri: CalpolTablet: 500 mgx30 tablet(GSK). Panadol Actifast Film Tablet Parasetamol,sodyum bikarbonat Ambalaj: 500mgx20

Desolett

Tablet Organon Etinilestradiol0.03 mg, desogestrel 0.15 mg Ambalaj: 21 tablet. Endikasyon: Gebeliğiönlemede kullanılır. Kontra Endikasyon: Gebelik,kardiyovasküler ya da serebrovasküler bozukluklar,

Soventol

Jel Abbott Bamipin laktat Ambalaj: 20 mg/gx20 g’lik tüp. Endikasyon: Birantihistaminik olarak, antipruritik, lokal anestetik ve antiflojistiközelliklere sahiptir. Pruritus sine

Geotril

Pomat İ.E.Ulagay OksitetrasiklinHCI 30 mg, polimiksin B sülfat 10.000 İÜ Ambalaj: 20 g’lik tüp. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların oluşturduğu pyoderma, püstüler dermatit

ProfasiHP

Ampul Serono Gonadotrofin korionik(HCG) Ambalaj: 2000 IUx2 liyofilize Ampul ve 2 çö-zücü Ampul : : 5000IUx1 liyofilize Ampul ve 1
İnsomin

Draje TriPharma Opipramol 2HCI Ambalaj: 50 mgx30 draje. Eşdeğeri: Deprenil Tablet: 50 mgx30 tablet(Terra);İnsidon Draje: 50 mgx30 tablet(Novartis Pharma);İnzeton Tablet:

Lodine

Film Tablet Wyeth etodolak Ambalaj: 300 mgx10 ve 30 film tablet. Endikasyon: Akut veuzun süreli kullanımlar için aşağıdaki belirti ve

Oxis

Turbuhaler AstraZeneca Formoterol fumaratdihidrat Ambalaj: 4.5 µgx60 doz : : 9 µgx60 dozluk ambalaj. Endikasyon: Bronşiyal astım gibireversibl obstrüktif hava

Esmeron

Flakon Organon Roküronyum bromür Ambalaj: 50 mg/5 mLx12 flakon. Endikasyon: Genel anestezisırasında endotrakeal entübasyonu kolaylaştırmak ve iskelet kasıgevşemesini sağlamak amacıyla

Cosmogen

Flakon MSD Daktinomisin Ambalaj: 0.5mgx1 flakon. Endikasyon: Wilms tümö-rü,rabdomiyosarkom, testis ve uterus karsinomasında endikedir. Ewingsarkomu ve botrioid sarkomun palyatif tedavisinde

Adant

Kullanıma HazırŞırınga ErKim Sodyum hyaluronat Ambalaj: 25 mg/2.5 mLx1 ve 3 adet tek kullanımlık şırınga. Endikasyon: Diz osteroartriti ve ağrılı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir