Reminyl

Film Tablet

JanssenCilag

Galantamin

Ambalaj: 4 mgx14 tablet

: : 8 mgx14 ve 56 tablet.

Reminyl

Oral Süspansiyon

Galantamin

Ambalaj: 4 mg/mLx100 mL.

End.: Hafif veorta derecede şiddetli Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde veserebrovasküler hastalık ile ilişkili hafif ve orta derecede şiddetli Alzheimertipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Galantamine karşı bilinen aşırı duyarlığı olan hastalaraverilmemelidir. Ciddi karaciğer yetersizliği olan ve ciddi böbrekyetersizliği olan hastalarda kullanımıyla ilgili bir bilgi olmadığından, butür popülasyonlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Alzheimer hastaları kilo kaybederler. Bu hastalarıntedavisi sırasında kilo kaybı görülür. Tedavi sırasında hastanın kilosuizlenmelidir. Peptik ülser oluşma riski yüksek hastalar, örn. öyküsünde ülserhastalığı olanlar ya da bu türlü tablolara predispozisyon gösterenlerizlenmelidir. Kolinomimetik aktiviteleri nedeniyle kolinomimetik ajanlar,öyküsünde şiddetli astma ya da obstrüktif pulmoner hastalığı bulunan hastalarareçete edilirken dikkatli olunmalıdır. Üriner çıkış obstrüksiyonu olan ya dageçirdikleri mesane operasyonu sonrasında nekahat döneminde bulunan hastalardagalantamin kullanımı önerilmemektedir. Gebelikte yalnızca potansiyel yararları,fetus üzerindeki potansiyel riski haklı çıkarıyor ise kullanılmalıdır. Galantaminkullanan kadınlar bebeklerini emzirmemelidirler. Galantamin, baş dönmesi veuykuya eğilime neden olabilir. Bu durum ise özellikle tedavi başlangıcındansonraki ilk haftalarda araba ve makine kullanma yeteneğini etkileyebilir.

Yan Etkileri: Bulantı,kusma, diyare, abdominal ağrı, dispepsi, anoreksi, bitkinlik, baş dönmesi,baş ağrısı, somnolans ve kilo kaybı görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Diğerkolinomimetikler ile birlikte verilmemelidir. Galantamin antikolinerjikilaçların etkilerini antagonize eder. Bir kolinomimetik olarak galantamin,anestezi sırasında süksinilkolin tipi kas relaksasyonunu olasılıklaabartılı hale getirecektir.

Doz Önerisi: Günde iki kez, tercihen sabah ve akşam öğünleri ilebirlikte alınmalıdır. Önerilen başlangıç dozu 4 hafta süreyle 8 mg/gündür(günde iki kez 4 mg). Sürek dozu başlangıçta 16 mg/gündür (günde iki kez 8 mg)ve hastalara en az 4 hafta süreyle 16 mg/gün sürek dozu verilmelidir.

<

Spazmol

Ampul Deva Skopolamin butilbromür Ambalaj: 20 mg/1 mLx3 ampul. Endikasyon: Mide, duodenum,ince ve kalın bağır-sak, ureter, mesane ve safra yollarının

Arcalion

Draje Servier Sulbutiamin Ambalaj: 200mgx30 draje. Endikasyon: Fiziksel asteni ile karakterize bazı fizikselve psişik inhibisyon durumlarının tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon:

ProfasiHP

Ampul Serono Gonadotrofin korionik(HCG) Ambalaj: 2000 IUx2 liyofilize Ampul ve 2 çö-zücü Ampul : : 5000IUx1 liyofilize Ampul ve 1
Ox-xa

Kapsül Toprak Asetilsistein Ambalaj: 200 mgx30 kapsül. Eşdeğeri: Asist Kapsül: 200 mg/x30 kapsül(Hüsnü Arsan). Ox-xa Şurup Asetilsistein Ambalaj: 200mg/5 mLx150

Agen

Ovül Embil Nonoksinol Ambalaj: 230 mgx12 ovül. Endikasyon: Gebeliğinönlenmesinde kullanılır. Kontra Endikasyon: Nonoksinolekarşı bilinen bir aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Yan

Coldeks

Kapsül Deva Parasetamol 325mg, fenilefrin HCI 5 mg, klorfeniramin maleat 1 mg, noskapin 10 mg Ambalaj: 20 kapsül. Endikasyon: Grip

Tears Naturale Free

Göz Damlası Alcon Dekstran 70 0.0010 g,sodyum klorür 0.0052 g, potasyum klorür 0.0012 g, hidroksipropil metil selüloz0.0030 g, sodyum borat
Delix

Tablet SanofiAventis Ramipril Ambalaj: 2.5 mgx28 çentikli Tablet : 5 mgx28 çentikli tablet. Delix protect Tablet Ramipril Ambalaj: 10 mgx28

Nüklofer

Tonik Radyum Ferrus amonyak sitrat4.5 g Ambalaj: 180 gramlık şişe. Endikasyon: Bütün demireksikliği anemilerinde, posthemorajik anemiler, gebelik sonrasıhipokromik anemiler, çocuklarda

TRH

EnjeksiyonÇö-zeltisi ErKim Protirelin Ambalaj: 0.2 mg/1 mLx1 ampul. Endikasyon: Hipofiztiroidsistemi fonksiyonlarının incelenmesi için TRhtesti uygulanmasındakullanılır. Kontra Endikasyon: Protirelin,ilaca aşırı duyarlığı

Relenza

Rotadisk GSK Zanamivir Ambalaj: 5 mgx4 blisterlik Rotadisk. Endikasyon: Erişkinlerdeve 12 yaş ve üstündeki adölesanlarda influenza A ve B’nin tedavisinde

Ursofalk

Kapsül aris Ursodeoksikolikasit Ambalaj: 250mgx100 kapsül. Endikasyon: Safra kesesi fonksiyonlarınındevam ettiği hastalarda, radyoopak olmayan kolesterol safra taşlarınıneritilmesinde, safra taşı parçalanmasının

Ketoral

Deri Kremi Bilim Ketokonazol Ambalaj: 20 mg/gx40 g’lik tüp. Ketoral Şampuan Ketokonazol Ambalaj: 20 mg/mLx100 mL’lik plastikşişe. Eşdeğeri: FungoralŞampuan: 20

Saphire

Tablet Aset Atorvastatin Ambalaj: 10 mgx30 tablet : : 20 mgx30 tablet : : 40 mgx30tablet. Eşdeğeri: Ator Film Tablet:

Syndol

Tablet Hüsnü Arsan Naproksensodyum Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 Tablet : : Fort Tablet550 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri: aNoxFort
Avemar

Mikrogranülat ErKim Fermentebuğday tohumu embriyon kısmı ekstresi 5.310 g, maltodekstrin 2.945, fruktoz0.320, limon aroması 0.180, kolloid SiO 0.151 g, asesülfam

Lacryvisc

Oftalmik Jel Alcon Karbomer %0.3 Ambalaj: 10 g’lik tüp. Endikasyon: Gözyaşınıneksik veya yapısının bozuk olmasıyla karakterize bütün kuru göz olgularındaendikedir.

Dolven

Pediyatrik Şurup Eczacıbaşı İbuprofen Ambalaj: 100 mg/5 mLx120 mL’lik şişe. Endikasyon: Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer nonromatoid (seronegatif)artropatilerin tedavisinde

Trifen

Oral Süspansiyon Aroma Trimetoprim 40 mg,sülfametoksazol 200 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: BactrimOral Süspansiyon: 100 mL(Roche);BaktonOral Süspansiyon: 100

Fungucit

Pomat İlsan Mikonazol nitrat%2 Ambalaj: 30 g’lik tüp. Endikasyon: Tinea pedis,tinea kapitis, saçkıran, tinea barbae, tinea korporis, tinea kruris,tinea versikolor,

Hernovir

Krem Nobel Asiklovir Ambalaj: 50 mg/gx10 g’lik tüp. Eşdeğeri: AcylKrem: 50 mg/gx10 g(Biofarma); Aklovir Krem: 50mg/gx10 g(İlsan);Asiviral Krem: 50mg/gx10 g(Terra);SilovirKrem:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir