Remoxil

Flakon IM/IV

İ.E. Ulagay

Amoksisilin sodyum

Ambalaj: 250 mgx1 Flakon ve çö-zücü Ampul

: : 500 mgx1Flakon ve çö-zücü Ampul

: : 1 gx1 Flakon ve çö-zücüampul.

Eşdeğeri: AlfoxilFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Abfar);Largopen Flakon: 500 mgx1 flakon, 1 gx1 flakon(Bilim).

Remoxil

Süspansiyon

Amoksisilin trihidrat

Ambalaj: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: AmoksinaOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx80 ml(Mustafa Nevzat);Atoksilin Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe(Atabay);DemoksilSüspansiyon: 250 mg/5mLx80 mL(Deva);Largopen Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx80 ml-(Bilim);MoksilinOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx80 mL şişe(İlsan).

Remoxil

Tablet

Amoksisilin trihidrat

Ambalaj: 500 mgx16 Tablet

: : 1 gx16 tablet.

Eşdeğeri: AlfoxilTablet: 500 mgx16 Tablet, 1 gx15tablet(Abfar);Amoksilin Kapsül: 500 mgx16 kapsül(Nobel);Amoksina Tablet: 500 mgx16 Tablet, 1 gx16 tablet(Mustafa Nevzat);AtoksilinTablet: 500 mgx16 Tablet, 1 gx16tablet(Atabay);Demoksil Tablet: 500 mgx16 tablet(Deva);LargopenTablet: 500 mgx16 Tablet, 1 gx16tablet(Bilim);Moksilin Tablet: 500 mgx16 tablet(İlsan);TopramoxinFilm Tablet: 500 mgx16Tablet, 1 gx16 tablet(Toprak).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu tonsillit, orta kulak iltihabı,sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnö-moni gibi üst ve alt solunumyolu enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerpealenfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenitalsistem enfeksiyonları; selülit, abse, impetigo, akne gibi derive yumuşak doku enfeksiyonlaryla sepsis ve bakteriyel menenjitintedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Penisilinalerjisi olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddihatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Gebelikte güvenirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığındabu özelliği unutulmamalıdır.

Yan Etkileri: Alerjikreaksiyonlar gö-rülebilir. Bulantı kusma ve diyare, eritematözmakülopapüler dö-küntüler ve ürtiker gö-rülebilir. Penisilinlerletedavi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura,eozinofili, lö-kopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Seyrekolarak geri dö-nüşlü hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk,konfüzyon, davranış bozuklukları ve/veya sersemlik hali kaydedilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Amoksisilin,digoksin veya allopurinolle birlikte kullanıldığında bu ilaçlarınabsorpsiyonlarını artırabilir. Allopurinolle beraber alındığındaciltte kızarıklıkların oluşması insidansı artar. Kumarin ile kullanılmasıhalinde amoksisilinin kan düzeyi yükselir.

Doz Önerisi: RemoxilFlakon: Orta şiddetteki solunum yoluve ürogenital sistem enfeksiyonlarındaher 8 saatte bir IM yolla 500 mg amok-sisilin uygulanır.Şiddetli enfeksiyonlarda 1 g amoksisilin her 6 saatte bir 3-4 dakikadevam eden yavaş IV enjeksiyonla veya 30-60 dakika süre ile enfüzyonlaverilebilir. 10 yaşına kadar çocuklarda günde 50-100 mg/kg amoksisilinbö-lünmüş dozlarda uygulanabilir.Bakteriyel menenjittedoz 3-4 saatte bir eşit dozlara bö-lünerek günde150-200 mg/kg’dir. Tedaviye IV enfüzyonla başladıktan sonra IM olarakdevam edilebilir.Septisemidetedavi günde 150-200 mg/kg doz ile ve en az üç gün IVuygulamanın ardından 3-4 saatte bir IM yolla yapılır.Remoxil Süspansiyon/Tablet: Remoxil’in olağan günlük dozu 750-1500 mg’dir. 20 kg ve üzerindekiçocuklarda erişkin dozu uygulanabilir. A grububhemolitik streptokokların neden olduğu enfeksiyonlardaakut romatizmal ateş veya akut glomerülonefrit oluşmasını önleyebilmekiçin tedaviye en az 10 gün devam edilmelidir. Ciddi enfeksiyonlardaya da daha az duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlardaerişkinlerde 8 saat arayla 500 mg, çocuklarda 8 saat arayla bö-lünmüşdozlar şeklinde 40 mg/-kg/gün hesabıyla uygulanır. Gonore tedavisinde,pelvik enflamatuvar hastalıkta, akut üriner kanal enfeksiyonlarıntedavisinde ve profilaktik olarak endokarditten korunmada, dişçekimi gibi işlemlerden önce 3 g’lik tek doz uygulaması yapılabilir.

<

Renitec

Tablet MSD enalapril maleat Ambalaj: 5 mgx20 Tablet : : 10 mgx20 Tablet : : 20 mgx20tablet. Eşdeğeri: EnalapTablet: 10

Dermikolin

Pomat Radyum Nitrofurazon 0.05g Ambalaj: 22 g’lik tüp. Endikasyon: Travmatiklezyonlarda, ameliyat yaralarının enfeksiyonlardan korunmasında(özel-likle anorektal lezyonlara yapılan girişimler ve kolostomidensonra;

Symbicort

Turbuhaler 160 /4.5 g/ doz AstraZeneca Budesonid 160 µg,formoterol fumarat 4.5 µg/doz Ambalaj: 60 ve 120 dozluk ambalaj. Symbicort Forte
Ovadril

Losyon Toprak Difenhidramin HCI2 g, çinko oksit 16 g, lidokain HCI 3 g Ambalaj: 120g’lik şişe. Endikasyon: Böceksokması, basit cilt

Lorabid

Kapsül Lilly Lorakarbef anhidrat Ambalaj: 200 mgx10 Kapsül : : 400 mgx10 kapsül. Lorabid Oral Süspansiyon İçin Granül Lorakarbef anhidrat

Seralin

Kapsül Eczacıbaşı Sertralin HCl Ambalaj: 50 mgx14 Kapsül : : 100 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: SelectraKapsül: 50 mgx14 Kapsül, 100mgx14 kapsül(Sanovel);Serdep

Prepagel

Jel Dr.F.Frik Aesin (amorf) 0.4 g,dietilamin salisilat 2 g. Ambalaj: 40 g’lik tüp. Endikasyon: Romatizmalağrılar, kas ağrısı, burkulma, nevralji, bel
Aspartil

Tablet Münir Şahin Aspartam Ambalaj: 20mgx100 tablet. Eşdeğeri: 20 mgx100 tablet(Atabay). Endikasyon: Şekerli diyabet hastalığı, zayıflama ve şişmanlamayıönleme kürleri gibi

Cymevene

Flakon IV Roche Gansiklovir sodyum Ambalaj: 500mgx1 Flakon ve 0.22 mikron milipor filtre. Endikasyon: İmmün uyuşmazlığı bulunan şahıslardakiyaşamı veya görmeyi

Uman Albumin Biagini

Flakon Onko İnsan albümini Ambalaj: %20: 50 mLx1 flakon, 100 mLx1 flakon. Eşdeğeri: AlbaFlakon: %20: 100 mLx1 Flakon(Biem);AlbuminaUmana ISI Flakon:

ANox Fort

Tablet Aroma Naproksen sodyum Ambalaj: 550 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri: ApranaxFort Tablet: 550 mgx10ve 20 tablet(Abdi İbrahim);Apraljin Fort Film

Rocaltrol

Kapsül Roche Kalsitriol Ambalaj: 0.25µgx30 ve100 Kapsül : : 0.5µgx30 ve100 Kapsül. Eşdeğeri: OsteoD Kapsül: 0.25µgx30 ve 100 Kapsül, 0.5µgx30ve

Ventide

İnhaler GSK Salbutamol 100 µg,beklometazon dipropiyonat 50 µg/doz Ambalaj: 200 dozluk ambalaj. Endikasyon: Obstrüktifalt solunum yolu hastalıklarında, salbutamol ve beklometazonundüzenli

Cipram

Film Tablet Lundbeck Sitalopram hidrobromür Ambalaj: 20 mgx28 tablet. Eşdeğeri: Citara Film Tablet: 20 mgx28 tablet(Fako);CitolFilm Tablet: 20 mgx28tablet(Abdi İbrahim);EslopramÇentikli
Neostigmin

Ampul Adeka Neostigmin metilsülfat Ambalaj: 0.5mg/1 mLx6 ampul. Endikasyon: Aşağıdakidurumlarda endikedir: İç Hastalıkları: Atonik konstipasyon, meteorizm (örn. radyolojikinceleme öncesinde), paroksismal

Alfamet

Film Tablet İE Ulagay Metildopa Ambalaj: 250 mgx30 tablet. Endikasyon: Hafif, ortave ağır hipertansiyonda hem yatar ve oturur durumda, hem

DeNol

Yutma Tableti Eczacıbaşı Kolloidal bizmutsubsitrat Ambalaj: 300 mgx60 tablet. Endikasyon: Mide veduodenum ülserleri, gastrit ve mukozasındaki bakteriyel enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir. Kontra

Libkol

Film Tablet Saba Klordiazepoksit 5mg, pipenzolat bromür 2.5 mg Ambalaj: 50 tablet. Endikasyon: Fonksiyonelveya organik gastrointestinal yakınmalarda, peptik ülser tedavisindeyardımcı

Lescol

Kapsül Novartis Pharma Fluvastatin Ambalaj: 40 mgx28 kapsül. Endikasyon: Primerhiperkolesterolemili ve mikst dislipidemili (Fredrickson Tip IIave IIb) hastalarda, yükselmiş olan

Hametan

Krem Abdi İbrahim Hamamelis Virginianadistilatı 5.35 g Ambalaj: 25 g’lik tüp. Hametan Pomat Hamamelis Virginianadistilatı 250 mg/g Ambalaj: 25 ve

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir