Remoxil

Flakon IM/IV

İ.E. Ulagay

Amoksisilin sodyum

Ambalaj: 250 mgx1 Flakon ve çö-zücü Ampul

: : 500 mgx1Flakon ve çö-zücü Ampul

: : 1 gx1 Flakon ve çö-zücüampul.

Eşdeğeri: AlfoxilFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Abfar);Largopen Flakon: 500 mgx1 flakon, 1 gx1 flakon(Bilim).

Remoxil

Süspansiyon

Amoksisilin trihidrat

Ambalaj: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: AmoksinaOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx80 ml(Mustafa Nevzat);Atoksilin Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe(Atabay);DemoksilSüspansiyon: 250 mg/5mLx80 mL(Deva);Largopen Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx80 ml-(Bilim);MoksilinOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx80 mL şişe(İlsan).

Remoxil

Tablet

Amoksisilin trihidrat

Ambalaj: 500 mgx16 Tablet

: : 1 gx16 tablet.

Eşdeğeri: AlfoxilTablet: 500 mgx16 Tablet, 1 gx15tablet(Abfar);Amoksilin Kapsül: 500 mgx16 kapsül(Nobel);Amoksina Tablet: 500 mgx16 Tablet, 1 gx16 tablet(Mustafa Nevzat);AtoksilinTablet: 500 mgx16 Tablet, 1 gx16tablet(Atabay);Demoksil Tablet: 500 mgx16 tablet(Deva);LargopenTablet: 500 mgx16 Tablet, 1 gx16tablet(Bilim);Moksilin Tablet: 500 mgx16 tablet(İlsan);TopramoxinFilm Tablet: 500 mgx16Tablet, 1 gx16 tablet(Toprak).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu tonsillit, orta kulak iltihabı,sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnö-moni gibi üst ve alt solunumyolu enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerpealenfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenitalsistem enfeksiyonları; selülit, abse, impetigo, akne gibi derive yumuşak doku enfeksiyonlaryla sepsis ve bakteriyel menenjitintedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Penisilinalerjisi olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddihatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Gebelikte güvenirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığındabu özelliği unutulmamalıdır.

Yan Etkileri: Alerjikreaksiyonlar gö-rülebilir. Bulantı kusma ve diyare, eritematözmakülopapüler dö-küntüler ve ürtiker gö-rülebilir. Penisilinlerletedavi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura,eozinofili, lö-kopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Seyrekolarak geri dö-nüşlü hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk,konfüzyon, davranış bozuklukları ve/veya sersemlik hali kaydedilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Amoksisilin,digoksin veya allopurinolle birlikte kullanıldığında bu ilaçlarınabsorpsiyonlarını artırabilir. Allopurinolle beraber alındığındaciltte kızarıklıkların oluşması insidansı artar. Kumarin ile kullanılmasıhalinde amoksisilinin kan düzeyi yükselir.

Doz Önerisi: RemoxilFlakon: Orta şiddetteki solunum yoluve ürogenital sistem enfeksiyonlarındaher 8 saatte bir IM yolla 500 mg amok-sisilin uygulanır.Şiddetli enfeksiyonlarda 1 g amoksisilin her 6 saatte bir 3-4 dakikadevam eden yavaş IV enjeksiyonla veya 30-60 dakika süre ile enfüzyonlaverilebilir. 10 yaşına kadar çocuklarda günde 50-100 mg/kg amoksisilinbö-lünmüş dozlarda uygulanabilir.Bakteriyel menenjittedoz 3-4 saatte bir eşit dozlara bö-lünerek günde150-200 mg/kg’dir. Tedaviye IV enfüzyonla başladıktan sonra IM olarakdevam edilebilir.Septisemidetedavi günde 150-200 mg/kg doz ile ve en az üç gün IVuygulamanın ardından 3-4 saatte bir IM yolla yapılır.Remoxil Süspansiyon/Tablet: Remoxil’in olağan günlük dozu 750-1500 mg’dir. 20 kg ve üzerindekiçocuklarda erişkin dozu uygulanabilir. A grububhemolitik streptokokların neden olduğu enfeksiyonlardaakut romatizmal ateş veya akut glomerülonefrit oluşmasını önleyebilmekiçin tedaviye en az 10 gün devam edilmelidir. Ciddi enfeksiyonlardaya da daha az duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlardaerişkinlerde 8 saat arayla 500 mg, çocuklarda 8 saat arayla bö-lünmüşdozlar şeklinde 40 mg/-kg/gün hesabıyla uygulanır. Gonore tedavisinde,pelvik enflamatuvar hastalıkta, akut üriner kanal enfeksiyonlarıntedavisinde ve profilaktik olarak endokarditten korunmada, dişçekimi gibi işlemlerden önce 3 g’lik tek doz uygulaması yapılabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir