Rhinotussal

Uzun Etkili Kapsül

Abdiİbrahim

Dekstrometorfan 20mg, fenilefrin 20 mg, karbinoksamin 4 mg

Ambalaj: 10 kapsül.

Rhinotussal

Uzun Etkili Süspansiyon

Dekstrometorfan6.70 mg, fenilpropanolamin 16.7 mg, karbinoksamin 1.3 mg/5 mL

Ambalaj: 90 mL’lik şişe.

Endikasyon: Soğuk algınlığındagö-rülen öksürük ve rinit, grip ve burun mukozası ile diğer solunumyollarında gö-rülen allerjik enflamasyonun giderilmesinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Hipertiroidizm, feokromositoma, dar açılı glokom,rezidüel ürin formasyonlu prostatik adenom, hipertansiyon ve bileşimdekimaddelere karşı hipersensitivite durumlarında ve MAO inhibitörleriyleaynı anda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Ciddi organik kardiyovasküler hastalığı olanlarile kalp ritm bozuklukları, hepatik hastalığı ve astması bulunan hastalardailacın dozu dikkatle ayarlanmalıdır. Tiroid, diabe-tes mellitusveya hipertansiyonu olan hastalar tıbbi denetim altında tutulmalıdır.Gebelerde kullanımına karar vermeden önce, olası riskler değerlendirilmelidir.

Yan Etkileri: Gastrointestinal yakınmalar, bulantı, ağız kuruluğu,kusma, mide yanması, iştahsızlık, merkezi sinir sistemi bozuklukları,sedasyon, görme bozuklukları, glokom endüksiyonu, vertigo, güçsüzlük,uyku bozukluğu, sinirlilik, huzursuzluk, titreme, çarpıntı, ventriküleraritmi, anjinal yakınmalar, kan basıncında artış, baş ağrısı, sıkidrara çıkma hali, çok nadir olarak kan sayımın-da değişiklik, olasılıklabebeklerde ve yaşlı hastalarda yüksek dozlar alınması halinde merkeziajitasyon durumları. Bu kombinasyon önerilen dozlarda kullanılsabile, bazı hastalarda motorlu taşıt ve makine kullanma gibi dikkatgerektiren işlerin yapılabilme yeteneğini azaltabilir; bu durumözellikle alkol ile birlikte alındığında gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Merkezi sinir sistemi depresanlarınınve alkolün etkilerini güçlendirebilir. Guanetidin ile aynı andauygulandığında, ilacın sempatomimetik etkisini artırabilir.Halotan ile birlikte uygulandığında kardiyak aritmi gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Rhinotussal Kapsül: 12 yaşından büyükler ve yetişkinlere, sabah ve akşam 1kapsül verilir. Kapsül yutmakta zorlanan yetişkinlere ve 12 yaşın altındaki,çocuklara preparatın şurup formu verilir.

Rhinotussal Süspansiyon: 1-5 yaş arası çocuklara sabahve akşam 1 ölçek (5 mL), 6-12 yaş arası çocuklara sabah ve akşam 2 ölçek,12 yaşından büyüklere ve yetişkinlere sabah ve akşam 3 ölçek kullanılmasıönerilir. İlaç alındıktan sonra bir yudum sıvı alınması önerilir. İlaca 2haftadan daha uzun bir süre için devam edilmesi, ancak bir hekim kontrolüaltında olmalıdır.

<

Bellargal

Draje NovartisPharma Total belladon alkoloidleri0.1 mg, ergotamin tartarat 0.3 mg, fenobarbital 20 mg Ambalaj: 20draje. Endikasyon: Endokrinsistemde: Menopozsıkıntıları, dismenore, hipertiroidide

Betoptic

Oftalmik Solüsyon Alcon Betaksolol HCI Ambalaj: 5.6 mg/mLx5 mL’lik, kendinden damlalıklı şişe. Betoptic S Oftalmik Süspansiyon Betaksolol HCI Ambalaj: 2.8
Diyaben

Tablet Adeka glibenklamid Ambalaj: 3.5mgx30 ve 120 çentikli tablet. Endikasyon: Genel olarak40 yaşından sonraki olgun tip diyabetin başlangıcında diyetle tedavininsağlanamadığı

HibTITER

Flakon Wyeth Saflaştırılmış b tipiHemofilus influenzae kapsüler antijen oligosakkaridleri 10mg, difteri CRM197proteinkonjügatı 25mg/0.5 mL Ambalaj: Tek dozluk 1 Flakon (0.5

AntiVomit

Ampul IM Deva Trimetobenzamid Ambalaj: 200mg/2 mLx6 ampul. Eşdeğeri: Emedur Ampul: 200 mg/2 mLx 6 ampul(SanofiAventis);Vomet Ampul: 200 mg/2 mLx
Klindan

Ampul IM/IV Bilim Klindamisin fosfat Ambalaj: 300 mg/2 mLx1 Ampul : : 600 mg/4 mLx1 ampul. Eşdeğeri: 300 mg/2 mLx1

Degastrol

Mikropellet Kapsül Deva Lansoprazol Ambalaj: 15 mgx28 Kapsül : 30 mgx14 ve 28 Kapsül. Eşdeğeri: AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx14ve 28

Nasacort

Nazal Sprey SanofiAventis Triamsinolon asetonid55 µg/doz Ambalaj: 120 püskürtme yapabilen 15 mL’lik şişe. Endikasyon: Yetişkinlerde ve 6 yaş üstündeki çocuklarda

Carboplatin Teva

Flakon IV Medİlaç Karboplatin Ambalaj: 150 mgx1 liyofilize Flakon : : 450mg/45 mLx1 Flakon. Eşdeğeri: CarboplatinAtafarm Flakon: 150 mgx1toz Flakon,

Cymevene

Flakon IV Roche Gansiklovir sodyum Ambalaj: 500mgx1 Flakon ve 0.22 mikron milipor filtre. Endikasyon: İmmün uyuşmazlığı bulunan şahıslardakiyaşamı veya görmeyi

Soventol

Jel Abbott Bamipin laktat Ambalaj: 20 mg/gx20 g’lik tüp. Endikasyon: Birantihistaminik olarak, antipruritik, lokal anestetik ve antiflojistiközelliklere sahiptir. Pruritus sine

Bucobleu

Kollotuvar İlsan Metilen mavisi 150mg, rezorsin 75 mg Ambalaj: 15 gram kollotuvar, damlalıklı şişe. Endikasyon: Ağız mukozasıenfeksiyonlarında, antiseptik olarak kullanılır.

Longacor

Kapsül Adilna Kinidin arabogalaktansülfat Ambalaj: 275 mgx24 kapsül. Endikasyon: Paroksistikatrium fibrilasyonu, ritmin düzenlenmesinden sonra daimi atriumfibrilasyon nüksleri, arterial flutter ve
Kolsin

Draje İ.E.Ulagay Kolşisin Ambalaj: 0.5 mgx60 draje. Endikasyon: Akut ve kronikgut (damla) hastalığı, ailevi akdeniz ateşi tedavisi ve Behçetsendromuna yardımcı

Eritro

Film Tablet Koçak Eritromisin stearat Ambalaj: 500 mgx16 tablet. Eşdeğeri: ErythrocinFilm Tablet: 500 mgx16tablet(Abfar). Endikasyon: Duyarlıbakterilerden kaynaklanan, hafif ve orta

Carbosin

Flakon IV Med İlaç Karboplatin Ambalaj: 150 mg/15 mLx1 Flakon : : 500mg/50 mLx 1 flakon. Eşdeğeri: CarboplatinAtafarm Flakon: 150

Pilosed

Göz Damlası Bilim Pilokarpin HCI Ambalaj: %2×5 mL : : %4×5 mL’lik damlalıklı plastikşişe. Eşdeğeri: PilokarsolGöz Damlası: %2×5 mL,%4×5 mL(Sanovel).

Rytmonorm

Ampul Abbott Propafenon HCI Ambalaj: 70 mg/20 mLx5 ampul. Rytmonorm Film Tablet Propafenon HCI Ambalaj: 150 mgx30 Tablet : :

Tefor Duotab

Tablet Organon Levotiroksin sodyum Ambalaj: 0.1 mgx100 Tablet. Endikasyon: Basit(eutiroid) guatr ve her türlü etiyolojiye sahip hipotiroidizm(miksö-dem, kretinizm ve her

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir